3D Tiles en 3D-viewer beschikbaar via PDOK

Gebouwen en terreinen zijn vanaf nu te bekijken in het 3D Tiles-formaat in de landelijke dataset 3D Basisvoorziening. Dat kan met de PDOK 3D-Viewer. Het gaat om 3D-data die is ingewonnen in 2020. Deze wordt jaarlijks bijgewerkt.

3D Tiles is een OGC standaard (Open Geospatial Consortium). Met 3D Tiles bekijkt u op een efficiënte manier 3D gebouwen en terreinen in 3D. U kunt hier zelf mee aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld in een eigen viewer of in een GIS-applicatie. Of bekijk eerst de mogelijkheden van 3D Tiles met de PDOK 3D viewer. 

3DTiles OGC API

Naast de dataset ‘3D Basisvoorziening’ zijn nu ook 3D Tiles beschikbaar via downloads. Voor een gestandaardiseerde manier van bevragen is de OGC API (3D GeoVolumes) beschikbaar. Hierin zijn de 3D Tiles met metadata te vinden.

PDOK 3D-viewer

Net zoals bij de 2D datasets kunt u de 3D Tiles ook bekijken met een viewer van PDOK. Om gebouwen en terreinen vanuit verschillende perspectieven te bekijken is er nu de PDOK 3D-Viewer.

Snelle performance

In de 3D Tiles zitten alleen gegevens voor visualisatie-doeleinden. Dit zorgt voor een snelle performance. Ook de toegepaste techniek van implicit tiling (voor de gebouwen) draagt bij aan de performance. Met deze techniek wordt de omvang van de tiles (tegels) automatisch bepaald op basis van de aanwezige data. Dat zorgt voor een snelle afhandeling van (bijvoorbeeld parallelle) bevragingen.

Waarom 3D data soms niet zichtbaar is

Op sommige locaties wordt soms geen of beperkte 3D data getoond. Alleen de achtergrondlaag is dan zichtbaar. Dit is bekend en dit zijn de oorzaken:

  • Vanuit bepaalde camera posities en als er ver wordt uitgezoomd laat het 3D component van de Viewer om performance redenen de data niet of niet volledig zien (ook als er wel data is). Wij adviseren daarom om niet te ver uit te zoomen. Dit toont het meest volledige kaartbeeld en komt ook de performance ten goede. 
  • De 3D Basisvoorziening Terrein van jaargang 2020 bevat helaas enkele datafouten.  Er ontbreken in sommige situaties terreinobjecten of ze worden niet juist afgebeeld. Deze fouten worden hersteld bij jaargang 2021.

Geef graag uw feedback

We blijven de PDOK de Viewer en de data steeds verder optimaliseren. We horen graag uw feedback

Meer informatie