Taxatielijst

Vul de Eigendomskaart aan met extra informatie over een adres

Extra eigendomsinformatie voor woningcorporaties (en taxateurs)

Wilt u een Eigendomskaart bestellen? Dan kunt u deze informatie aanvullen met de Taxatielijst. Door deze lijst krijgt u per adres naast inzicht in het eigenaarschap van het vastgoed ook inzicht in welke aspecten invloed hebben op de waarde van het vastgoed.

De handelingskosten voor de Taxatielijst zijn standaard 196,-. Daarnaast betaalt u per perceel 1,36 en 0,04 per koppeling met BAG, Ruimtelijke plannen of Wkpb.

Taxatielijst vanaf 197,36

De taxatielijst bevat de volgende informatie:

 • een ontdubbelde lijst adressen van eigendom van de woningcorporatie met opsomming van rechten (uit de BRK)
 • aanduiding of er bepaalde objectbelemmeringen zijn (uit de BRK)
 • aanduiding of er sprake is van erfpacht bij volledige eigendom (uit de BRK)
 • BAG PAND_ID en VBO_ID volgens BRK_BAG_KWALITEIT inclusief koppelingswijze (uit de BAG)
 • enkelbestemming per VBO-ID (uit ruimtelijkeplannen.nl)
 • aanduiding of er publiekrechtelijke beperkingen zijn (uit LV Wkpb)

Nu offerte aanvragen

Kosten Taxatielijst

Voor de Taxatielijst betaalt u minimaal 196,- (handelingskosten). Dit bedrag wordt vermeerderd met 1,36 per perceel van de Eigendomskaart.

Koppeling Taxatielijst

Voor de Taxatielijst worden adressen uit de eigendomskaart, waar de woningcorporatie rechten heeft, gekoppeld aan informatie uit: 

 • BAG
 • Ruimtelijke plannen
 • publieksrechtelijke beperkingen (Wkpb)

U betaalt 0,04 voor elke koppeling bij een adres.

Vraag en antwoord

Door woningwetgeving en strengere richtlijnen voor taxateurs moeten woningcorporaties informatie overleggen aan de taxateur. Denk hierbij aan informatie per verhuureenheid over bijvoorbeeld eigenaarschap van het vastgoed en welke onderdelen invloed hebben op de waarde van het vastgoed.

De Taxatielijst is ontwikkeld in overleg met de woningcorporaties en de taxateurs die de woning portefeuille moeten waarderen (full versie marktwaardering).

Het is een bijlage bij de Eigendomskaart met daarin verdiepende/aanvullende informatie over het vastgoed (per adres) Deze informatie komt uit registraties zoals: BRP, BAG en LV-WKPB.

De woningcorporatie stelt de Eigendomskaart met Taxatielijst gekoppeld aan de eigen verhuureenheden, ter beschikking aan de taxateur. De taxateur kan met behulp van de taxatielijst snel bekijken wat de factoren zijn die invloed hebben op de marktwaarde van het eigendom.

De Taxatielijst is een Excelbestand waarin, per adres, gefilterd kan worden op kenmerken. Op deze manier zijn factoren die invloed hebben op de marktwaardering van het vastgoed van woningcorporaties sneller inzichtelijk. In dit Excelbestand wordt per adresregel op basis van de eigendomskaart de kadastrale informatie weergegeven, aangevuld of gekoppeld met informatie uit de volgende landelijke voorzieningen:

 • Adresinformatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Enkelbestemming uit ruimtelijkeplannen.nl
 • WKPB-informatie uit de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB). Gegevens uit de WKPB zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen

In de Taxatielijst wordt alle informatie per adres gebundeld, waardoor alle kenmerken van een object in één oogopslag, op één regel zichtbaar zijn.

De Taxatielijst wordt geleverd als aanvulling op het product eigendomskaart, met daarin verdiepende/aanvullende informatie over het vastgoed (per adres). De eigendomskaart en de taxatielijst bestaan uit 2 delen:

 • A. Eigendomskaart (GIS-lagen in viewer met bijbehorend Excelbestand eigenaren.xlsx en 5 werkbladen)
 • B. Taxatielijst (uitbreiding aantal werkbladen en een Excelbestand van de eigendomskaart)

U ontvangt de Taxatielijst in Excel (xlsx-formaat) samen met de eigendomskaart in GIS-formaat (MapInfo of Esri Shape). Per adres kunt u filteren op kenmerken.

Hebt u de offerteaanvraag ingevuld en verstuurd? Binnen 5 werkdagen na het versturen, ontvangt u de offerte. 

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen de gevraagde Taxatielijst, samen met de Eigendomskaart. U ontvangt ze per mail. 

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.