Taxatielijst

Vul de Eigendomskaart aan met extra informatie over een adres

Extra eigendomsinformatie voor woningcorporaties (en taxateurs).

Wilt u een Eigendomskaart bestellen? Dan kunt u deze informatie aanvullen met de Taxatielijst. Door deze lijst krijgt u per adres naast inzicht in het eigenaarschap van het vastgoed ook inzicht in welke aspecten invloed hebben op de waarde van het vastgoed.

Information:

De handelingskosten voor de Taxatielijst zijn standaard 196,-. Daarnaast betaalt u per perceel 1,36 en 0,04 per koppeling met BAG, Ruimtelijke plannen of Wkpb.

Taxatielijst vanaf 197,36

De taxatielijst bevat de volgende informatie:

  •  een ontdubbelde lijst adressen van eigendom van de woningcorporatie met opsomming van rechten (uit de BRK)
  •  aanduiding of er bepaalde objectbelemmeringen zijn (uit de BRK)
  •  aanduiding of er sprake is van erfpacht bij volledige eigendom (uit de BRK)
  •  BAG PAND_ID en VBO_ID volgens BRK_BAG_KWALITEIT inclusief koppelingswijze (uit de BAG)
  •  enkelbestemming per VBO-ID (uit ruimtelijkeplannen.nl)
  •  aanduiding of er publiekrechtelijke beperkingen zijn (uit LV-Wkpb)

Nu offerte aanvragen

Kosten Taxatielijst

Voor de Taxatielijst betaalt u minimaal 196,- (handelingskosten). Dit bedrag wordt vermeerderd met 1,36 per perceel van de Eigendomskaart.

Koppeling Taxatielijst

Voor de Taxatielijst worden adressen uit de eigendomskaart, waar de woningcorporatie rechten heeft, gekoppeld aan informatie uit: 

  •  BAG
  •  Ruimtelijke plannen
  •  publieksrechtelijke beperkingen (Wkpb)

U betaalt 0,04 voor elke koppeling bij een adres.

Vraag en antwoord