TOPnamen

Voeg zelf kaartteksten toe aan een kaart zonder geografische namen

Ontbreken op een kaart geografische namen (toponiemen of kaartteksten)? Met TOPnamen kunt u aan zo’n kaart de toponiemen toevoegen die op de verschillende BRT-kaarten voorkomen. Ook bevat TOPnamen informatie over ligging en het object dat bij de naam hoort.

Information:

Om TOPnamen te gebruiken, moet u voldoen aan de voorwaarden uit de CC-BY licentie.

TOPnamen kosteloos

U ontvangt een digitaal toponiemenbestand met de volgende gegevens:

  •  het soort object dat het aanduidt, zoals een plaats, kanaal of rivier
  •  de bladnaam en kaartnaam (geeft aan op welk bladnummer de naam voorkomt)
  •  de precieze locatie van het object (x- en y-coördinaat in RD en ETRS89 coördinaten)
  •  de lijn-geometrie van de naam (lijn door of langs de naam)

Download TOPnamen via de website van PDOK

Actualiteit TOPnamen

Het Kadaster actualiseert ieder jaar TOPnamen. Dit doen we in 5 fases: in februari, april, juni, september en november komt steeds een ander levergebied aan de beurt. Wanneer welke levergebieden aan de beurt komen, ziet u in het document Planning Levergebieden.

Bekijk hoe de kaart van het levergebied er uit ziet:

Vraag en antwoord