Voert u namens een overheid of projectontwikkelaar regelmatig geluidstudies uit? Bijvoorbeeld voor de aanleg of wijziging van (spoor)wegen, of bij het maken van bouwplannen? Maak dan gebruik van het uniforme en landelijke 3D Geluidbestand. Deze dataset is geschikt voor de opbouw van een geluidberekeningsmodel voor omgevingslawaai dat voldoet aan de Standaard Rekenmethode II.

Het 3D Geluidbestand bestaat uit 3 datasets:

  • 3D Geluid Gebouwen
  • 3D Geluid Bodemvlakken
  • 3D Geluid TIN/Hoogtelijnen

3D Geluidbestand

gratis

U ontvangt een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten, gebaseerd op:

  • topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • luchtfotobeelden vanuit het programma beeldmateriaal
  • het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Download via PDOK.nl

U kunt de volgende (deel)bestanden downloaden via PDOK:

Dataset met gebouwen, die bestaat uit 2D polygonen met statistieken, zoals de hoogte tot waar deze polygonen kunnen worden opgetrokken. Zowel landsdekkend te downloaden als per tegel.

Lees meer op PDOK.nl

Met deze dataset kunt u akoestisch reflecterende en akoestisch absorberende oppervlakten modelleren. Zowel landsdekkend te downloaden als per tegel.

Lees meer op PDOK.nl

Met een Triangulated Irregular Network (TIN) worden de hoogtevariaties in het terrein gemodelleerd met een netwerk van driehoeken. Deze dataset is per tegel te downloaden. Een landelijke dataset kan als maatwerk geleverd worden. Neem hiervoor contact op via het contactformulier

Lees meer op PDOK.nl

Bestandsformaat

De datasets 3D Geluid Gebouwen en Bodemvlakken bestaan uit 2D geometrieën. 3D Geluid TIN/Hoogtelijnen bevat 3D geometrieën. Het format van de bestanden is GeoPackage. Zo blijven de veldnamen intact en kunt u deze goed interpreteren.

Toepassing van 3D Geluidbestand

Het 3D Geluidbestand is specifiek bedoeld voor de opbouw van een model, waarmee geluidsberekeningen gemaakt kunnen worden. Dit is vooral van toepassing voor het geluid bij weg- en railverkeer en in de industrie.

Productbeschrijving 3D Geluidbestand

U vindt de productbeschrijvingen op PDOK.nl.

Vraag en antwoord

Het 3D Geluidbestand is gerealiseerd door het Kadaster in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast zijn Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en ProRail betrokken geweest bij het voortraject.

U kunt GeoPackage in verschillende programma’s omzetten naar een shapefile, zoals in FME of QGIS. Let op: hierbij blijven de veldnamen niet intact.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice PDOK. U vindt de contactgegevens op PDOK.nl. ​​​