Terug naar vorige pagina

Vergunningenkaart

Met de Vergunningenkaart ziet u alle publieke percelen in een bepaald gebied of onder een leiding. Publieke percelen zijn eigendom van een publiekrechtelijk rechtspersoon, zoals gemeente, waterschap, provincie of de Staat der Nederlanden.

Een Vergunningenkaart is handig bij het aanvragen van vergunningen voor bijvoorbeeld werkzaamheden of evenementen. Denk aan het aanleggen van nieuwe leidingen in openbare grond of het uitzetten van fietsroutes voor een evenement.

Wilt u de percelen van een persoon of bedrijf zien? Of wilt u alle perceeleigenaren binnen een bepaald gebied bekijken? Bekijk dan het product Eigendomskaart – Eigenarenkaart.

Vergunningenkaart

vanaf € 84,00

U ontvangt de volgende informatie:

  • digitale perceelvlakken met daaraan gekoppeld:
  • het perceelnummer
  • de naam van de publiekrechtelijke rechtspersoon die eigenaar is

U kunt de Vergunningenkaart gebruiken in geografische informatiesystemen (GIS). 

Nu offerte aanvragen

Tarieven

1e of eenmalige levering

Voor de Vergunningenkaart betaalt u € 0,26 per perceel dat aangevuld is met de naam van de publieke rechtspersoon. Daarnaast betaalt u verwerkingskosten. Die zijn minimaal € 84,00.

Gegevens tonen op ondergrondkaart

U kunt de gegevens laten zien op een eigen ondergrondkaart. Ook kunt u een ondergrondkaart van het Kadaster bestellen, zoals de Kadastrale kaart of een topografische kaart. Dit kunt u bij uw aanvraag aangeven.

Vraag en antwoord

U kunt een Vergunningenkaart gebruiken voor inzicht in publieke percelen. Dit zijn percelen, die in eigendom zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen. Hierbij kunt u denken aan een gemeente, een waterschap, een provincie en de Staat der Nederlanden.

Dit inzicht in publieke percelen is waardevol voor:

  • netbeheerders bij de aanleg van nieuwe leidingen
    Als de leiding in publieke grond ligt, dan is alleen een vergunning van die eigenaar nodig. Er hoeven dan geen zakelijke rechten gevestigd te worden.

  • organisatoren van evenementen
    Voor sommige evenementen is een vergunning nodig. Deze kaart helpt om de juiste keuzes te maken bij de organisatie van een event, bijvoorbeeld bij het uitzetten van fietsroutes.

U kunt een ondergrondkaart via onze webservice of via PDOK gebruiken.

Via webservice

U kunt een ondergrondkaart via onze webservices in Kadata internet gebruiken. Zo kunt u een kaartbeeld via uw eigen applicatie gebruiken zonder dat u de kaartgegevens in huis hebt. Om van de webservice gebruik te maken, hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster

Via PDOK

U kunt voor ondergrondkaarten gebruikmaken van een webservice via de website PDOK.

U geeft aan over welk gebied u informatie wilt ontvangen. Dit kan ook een strook zijn, zoals een groenstrook of een tracé met leidingen.

De kaarten worden geleverd in het bestandsformaat GeoPackage. Dit is een internationaal open bestandsformaat waarmee u geografische informatie uitwisselt. Veel geografische software ondersteunt GeoPackage en kan dit formaat direct openen zonder extra vertaalslag. Ook kunt u de kaarten bijvoorbeeld als pdf-bestand ontvangen

Wij sturen u na ontvangst van uw aanvraag binnen 5 werkdagen een offerte. Wanneer wij de getekende opdracht ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen de Vergunningenkaart toe. Dit doen wij per e-mail.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Bij maatwerkproducten en -diensten controleren wij altijd op doelbinding. Wij toetsen uw aanvraag aan onder andere de Kadasterwet.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.