Soms levert u als nutsbedrijf of netbeheerder zonder nutscontract, bijvoorbeeld na een verhuizing of bij leegstand. U wilt dan graag contact kunnen leggen met de eigenaar van het pand. Maar u hebt geen correspondentieadres. Met Contractloos vraagt u snel de eigendomsgegevens van een object zonder contract op. Zo kan het contract behouden blijven en wordt afsluiting van water, elektra of gas voorkomen.

  • Voor dit product hebt u een abonnement op Mijn Kadaster met Kadata Internet nodig. Hebt u dit nog niet? Regel het op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.
  • Het kan zijn dat niet alle informatie die we noemen beschikbaar is. Als de inhoud van een veld niet bekend is, kunnen wij deze informatie niet leveren.

Contractloos

€ 0,76 per adres/BAG-ID

U ontvangt de volgende informatie:

  • Identificatie van het kadastraal object
  • Tenaamstellingen
  • Eigenaar met ranking-informatie
  • Adressen
  • Aard Zakelijk Recht
  • Ter Inschrijving Aangeboden Stuk

Naar API-documentatie

Voorbeeld document Bekijk geanonimiseerd productvoorbeeld

Hoe werkt Contractloos?    

Contractloos werkt via een API. Uw eigen applicatie roept met de API-key de API-service van het Kadaster aan. U krijgt actuele eigendomsinformatie van het kadastraal perceel terug op basis van de door u ingevoerde gegevens. U kunt het volgende invoeren:

  • een adres bestaande uit postcode, huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging en huisletter
  • een BAG-ID; het identificatienummer van een pand in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vraag en antwoord

API staat voor Application Programming Interface. Met een API kan een computerprogramma communiceren met een ander programma of onderdelen ervan. Zo kunt u een database of programma bevragen. Vergelijk het met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang geeft tot interne gegevens. Past uw stekker niet, dan hebt u geen toegang. Wij maken voor u een API, oftewel een passende stekker, aan. 

De perceels- en eigenaren-informatie wordt geleverd in JSON-formaat.

De gegevens zijn direct beschikbaar.

De documentatie van de API is via een Swagger-interface beschikbaar op kadatawebservice.kadaster.nl.

Ja, dat is mogelijk via de Swagger-interface op kadatawebservice.kadaster.nl.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Bij maatwerkproducten en -diensten controleren wij altijd op doelbinding. Wij toetsen uw aanvraag aan onder andere de Kadasterwet.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.