Verkavelen voor Groei

Een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen

Verkavelen voor Groei is een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen voor overheid en boeren. Dit kan leiden tot economisch rendabele landbouw en betere bereikbaarheid van boerenbedrijven. Maar ook verbetering waterberging, hogere verkeersveiligheid en optimale inpassing van overheidsopgaven.

Waarbij wij u kunnen helpen:

  • informatie over de effectieve aanpak van herverkaveling
  • informatie geven over sneller en goedkoper verkavelen
  • verbetering van de gebiedsindeling
  • stukken inzien en informatie inleveren
  • verkavelingskaart bekijken voor inzicht in verkavelingssituaties

Vraag en antwoord

Betere bereikbaarheid van boerenbedrijven, betere waterberging, hogere verkeersveiligheid. En kosten die veel lager zijn dan bij een reguliere verkaveling. 'Verkavelen voor Groei' is een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen. Hiermee kunnen economisch rendabele landbouw en de inpassing van overheidsopgaven optimaal worden gecombineerd.

Overheden moeten in het landelijk gebied grote opgaven realiseren. Denk aan de resterende (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur, Natura2000, de Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, infrastructuur en leidingtrajecten. In diezelfde gebieden zijn boeren actief om een goed inkomen uit hun bedrijven voor elkaar te krijgen. Met de inzet van 'Verkavelen voor Groei' gaan geplande overheidsingrepen hand in hand met het verbeteren van de verkaveling.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.