Een overzicht van al het nieuws van het Kadaster dat bestemd is voor het notariaat. U kunt nieuws en andere berichten van onze registraties ook direct ontvangen door u te abonneren op onze RSS-feeds.

Naar RSS feeds

Nieuws item: Woningmarkt 4e kwartaal 2021: jonge starter komt terug

Het aantal starters op de woningmarkt van jonger dan 35 jaar nam voor het eerst sinds jaren weer toe. Welke ontwikkelingen zijn er nog meer?

Nieuws item: Voorstel introductie ‘Opstalrecht duurzaam’

Hoe kun je een opstalrecht voor duurzame installaties vastleggen? Dat staat in het voorstel ‘opstalrecht duurzaam’ in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Nieuws item: Project Beter Kenbaar voltooid

Publiekrechtelijke beperkingen van alle bestuursorganen zijn sinds eind november in 1 systeem geregistreerd en opvraagbaar.

Nieuws item: Van wie zijn de nieuwbouwwoningen?

Hoeveel nieuwbouwwoningen zijn er? Welk type eigenaar heeft welk type woning? En waar staan ze? Het Kadaster bracht het in kaart.  

Lees artikel

Nieuws item: Crisis op de woningmarkt: wie slaagt, wie niet meer?

Voor wie is het crisis op de woningmarkt? Wij onderzochten de toegankelijkheid voor verschillende typen kopers tussen 2017 en 2021.

Lees artikel

Nieuws item: Tarieven per 1 januari 2022 omlaag

Vanaf 1 januari 2022 voert het Kadaster een algemene tariefverlaging door van 5%.

Lees artikel

Nieuws item: Help mee het aantal overledenen in de BRK terug te dringen

Om de BRK zo actueel mogelijk te houden en daarmee de rechtszekerheid in Nederland verder te vergroten, vragen wij notarissen om in alle gevallen waarin zij een verklaring van erfrecht opstellen, deze ook in te schrijven.

Lees artikel

Nieuws item: Vernieuwing registratie rijksmonumenten in BRK

In het weekend van 19 tot en met 21 november vernieuwen wij de registratie van rijksmonumenten in de BRK. Wat betekent dit voor u?

Lees artikel

Nieuws item: Snelle doorverkoop woning levert weer meer op

Woningeigenaren die hun woning binnen 5 jaar weer verkopen, maken sinds 2015 steeds meer winst.

Lees artikel

Nieuws item: Woningmarkt 3e kwartaal 2021: record prijsstijging

Nog nooit steeg de prijsindex zo hard. Investeerders kochten minder woningen tot juli. Welke ontwikkelingen zijn er nog meer?

Lees artikel