Meest voorkomende ANI's

Wij hebben de meest voorkomende redenen waarvoor ANI's worden verzonden op een rij gezet.

Voor een binnenvaartschip geldt dat, naast de gebruikelijke inschrijvingsvereisten, voor een hypotheekakte (artikel 24 Kadasterwet) op een binnenvaartschip ook dienen te worden vermeld:

  • de voorwaarden voor opeisbaarheid van de geldlening of een verwijzing naar een ingeschreven document waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd; en
  • een opgave van de verschuldigde rente en de tijdstippen waarop deze rente vervalt. Van laatstgenoemde gegevens heeft de HR overigens bepaald dat vermelding niet nodig is als er sprake is van een bank- of krediethypotheek. Doet zich zo’n situatie voor dan zal de akte wel worden ingeschreven, ondanks het ontbreken van die gegevens.

Ontbreken de voorwaarden voor opeisbaarheid en/of een opgave van de rente en de tijdstippen waarop deze vervalt (met uitzondering van de bank/krediethypotheek) zal de akte niet worden ingeschreven en ontvangt u een Attendering op Niet Inschrijving (ANI).

In artikel 8:792 sub b BW, welke regeling nader is uitgewerkt in artikel 24 van de Kadasterwet, wordt melding gemaakt van de hiervoor omschreven inschrijvingsvereisten.

Een ter inschrijving aangeboden stuk dient de aard, de feitelijke omschrijving, van de onroerende zaak te vermelden. Het vermelden van de aard is van belang om de partijbedoeling met voldoende bepaalbaarheid te omschrijven, zoals artikel 3:84 lid 2 BW vereist.

De vermelding van de aard is tevens als inschrijvingsvereiste opgenomen in artikel 20 van de Kadasterwet. Ontbreekt de aard van de onroerende zaak dan weigert de bewaarder de inschrijving. De notaris ontvangt in dat geval een Attendering op Niet Inschrijving (ANI).

Er zijn uiteraard nog meer redenen voor ANI’s. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met de Bewaarderstelefoon via 088 - 183 22 42 of het Meldpunt notariaat.