Veilig en breed inzetbaar: "eHerkenning logische stap”

Michel Körnmann, product owner basisregistraties bij Datamanagement Centrum van de Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, vertelt over zijn ervaringen met eHerkenning. En deelt handige tips voor het beheer. “Voor ons is eHerkenning een belangrijk hulpmiddel, een beveiligde lijn om Kadasterinformatie aan te vragen.”

Opvragen van Kadastrale informatie centraal geregeld

In 2024 wordt eHerkenning verplicht voor een aantal diensten van het Kadaster. Verschillende organisaties gebruiken nu al eHerkenning voor Mijn Kadaster. Körnmann: “Onze landelijke en regionale diensten maken gebruik van de CIV. Een onderdeel daarvan is zorgen dat onze gebruikers informatie makkelijk kunnen opvragen via Mijn Kadaster. Het ontsluiten van kadastrale informatie willen we centraal regelen. Als grote organisatie heeft Rijkswaterstaat meerdere losse abonnementen voor Mijn Kadaster. De CIV heeft als doel dit centraal te organiseren.

Voorsorteren op wettelijke verplichting

Een paar jaar geleden zag de CIV de Wet digitale overheid (Wdo) al aankomen. “We wilden voorsorteren op het verplicht veilig werken met overheidsinformatie. We hebben dit toen ook intern uitgezet. Onze huidige en nieuwe gebruikers van Kadaster-on-line hebben we aangeraden eHerkenning te gaan gebruiken.”

Geen uitwisseling van inloggegevens

Als 1e beheerder maakt Körnmann gebruikers aan. “Juist met eHerkenning kun je voorkomen dat inloggegevens makkelijk uitgewisseld worden. Het uitwisselen van inloggegevens is iets waar een 1e beheerder geen zicht op heeft. Voor ons is het belangrijk zeker te weten wie informatie heeft opgevraagd. Met eHerkenning ligt dat zonder twijfel vast. Dan is het jammer dat de wet op zich laat wachten en de animo voor het gebruik ervan afneemt.”

“Als gebruikers twijfelen of het niet snappen zeg ik altijd: jij wilt als gebruiker toch ook niet dat anderen jouw gegevens inzien?”

Michel Körnmann – productowner basisregistraties bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Op tijd beginnen zorgt voor natuurlijk proces

“Vanuit onze zorg voor beveiliging van diensten hebben een kleine 200 gebruikers toegang tot Mijn Kadaster via het CIV-abonnement. Het is nu een natuurlijk proces om over te gaan op eHerkenning. We hebben geleerd onderzoek te doen naar wie kadastrale gegevens in mag zien. Door inzicht in de rol en taak van de aanvrager kunnen we beter centraal sturen. En daardoor hebben we een beter zicht op wie toegang heeft in Kadaster-on-line en met welke diensten. Zie het als een opschoning van onze accounts. Waarbij wij nu gelijk een check doen op functie en rechtvaardiging. Heb jij die kadastrale gegevens echt nodig?”

Eenvoudig aanvragen via serviceportal

In het serviceportaal van CIV is eHerkenning nu eenvoudig aan te vragen. “Waar je eerder nog veel tijd kwijt was aan administratie en afstemming, gaat dat tegenwoordig heel makkelijk via telefoon en paspoortfoto. Ook intern zijn bij ons de processen verbeterd door zaken centraal te regelen. Als 1e beheerder heb ik hierin een belangrijke rol gehad.”

Tips voor 1e beheerders

“Het is belangrijk om het aanvraagproces intern goed te organiseren.” Körnmann geeft met zijn ervaring de volgende tips om als 1e beheerder te regelen:

  • Een gebruikersoverzicht. Maak een opschoonlijst van accounts. En leg vast welke functies recht hebben op het gebruik van vastgoeddiensten. De exportfunctie in Mijn Kadaster helpt hier heel goed bij.
  • Een procesbeschrijving van je eigen organisatie. Hoe verloopt het aanvraagproces en hoe is ondersteuning geregeld.
  • Een stappenplan. Zo zien gebruikers snel wat ze moeten regelen.

Logisch dat Kadaster overgaat op eHerkenning

“Vanuit mijn rol als 1e beheerder blijf ik eHerkenning onder de aandacht brengen. Als overheidsorganisatie met overheidsinformatie vind ik het gebruik van eHerkenning een logische stap. Veilig en met persoonsidentificatie. eHerkenning heeft meerdere doelen, het is ook inzetbaar bij andere overheidsorganisaties. Dat is mijn verhaal naar gebruikers bij Rijkswaterstaat, zonder al te technisch te worden. Voor mij is het ook heel logisch dat het Kadaster overgaat op eHerkenning. En binnen mijn organisatie kan ik daar nu ook op sturen vanuit mijn functie.”

Meer informatie over het Kadaster en eHerkenning

Inloggen met eHerkenning wordt verplicht voor een aantal diensten van het Kadaster. Meer informatie over wat u moet regelen om met eHerkenning in te loggen leest u op de pagina eHerkenning.