Snel inzicht met Erfdienstbaarhedenviewer

Sinds januari is de Erfdienstbaarhedenviewer beschikbaar. In een pilot hebben 7 notariskantoren al ervaring opgedaan met de viewer. Noortje van Raaij, kandidaat-notaris binnen de afdeling Commercieel Vastgoed van notariskantoor Hermans & Schuttevaer vertelt hierover.

Direct zien of er iets speelt over erfdienstbaarheden

Notarissen zien met de Erfdienstbaarhedenviewer makkelijk welke erfdienstbaarheden er sinds 1950 op een perceel zijn gevestigd, gewijzigd of beëindigd. “We gebruiken de erfdienstbaarhedenviewer vooral bij commerciële transacties, in de fase dat koper en verkoper nog onderhandelen over de definitieve inhoud van de koopovereenkomst. Met de viewer krijgen we direct inzicht of er iets speelt .“

Viewer maakt lastige puzzel makkelijker

In de viewer zijn de tegenwoordige en de vroegere perceelnummers met de bijbehorende hulpkaarten te zien. Die informatie is belangrijk bij de beoordeling of oude erfdienstbaarheden van toepassing zijn op de huidige percelen. “Als een huidig perceel afkomstig is uit meerdere oude percelen en de erfdienstbaarheid is ten laste van 1 oud perceel gevestigd, dan kun je op de hulpkaarten zien op welk gedeelte van het huidige perceel de erfdienstbaarheid betrekking heeft. Dit is een leuke maar ook een lastige puzzel die dankzij alle beschikbare informatie in de erfdienstbaarhedenviewer makkelijker wordt.”

Meestal nog wel een erfdienstbaarhedenonderzoek

Voor de definitieve vastgoedtransactie laat Hermans & Schuttevaer het Kadaster meestal nog wel een erfdienstbaarhedenonderzoek tot het jaar 1838 uitvoeren. “Maar ook naast dit onderzoek is de Erfdienstbaarhedenviewer waardevol door alle beschikbare informatie die direct voorhanden is. En het tarief is schappelijk.”

Geluisterd naar suggesties van pilotgebruikers 

“Als pilotgebruiker stonden we in direct contact met de ontwikkelaars van het Kadaster. Zij hebben goed geluisterd naar onze suggesties voor aanpassing of verdere ontwikkeling van de viewer.” 

Erfdienstbaarhedenviewer later misschien voor meer klantgroepen

De Erfdienstbaarhedenviewer is nu alleen voor notarissen beschikbaar. Ons doel is dat later in het jaar ook andere klantgroepen, zoals deurwaarders, overheden en financiële instellingen, de viewer kunnen gebruiken. Intussen gaat de ontwikkeling van de viewer verder.

Meer informatie en aanvragen