Onderzoek naar de waarde van 3D voor de graafsector

De graafsector en het Kadaster zien ontwikkelingen in de omgeving die steeds meer gericht zijn op de 3e dimensie (3D). Het KLIC-gebruikersoverleg (KGO) heeft daarom laten onderzoeken of 3D en visualisaties (meer)waarde hebben in de informatie-uitwisseling bij graafwerkzaamheden.

De Universiteit Twente in samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven, voerden dit onderzoek uit. Het eindrapport is beschikbaar.

Lees het Eindrapport Wi3D

Over het rapport

Onderzocht is welk type stakeholder uit de graafketen, zoals bronhouders, netbeheerders, gemeenten of projectontwikkelaars, een meerwaarde ziet in het gebruik van 3D en visualisaties en bij welke gebruikstoepassingen (use cases). Ook zijn condities voor het ontwikkelen van deze meerwaarde in kaart gebracht. 

1e aanzet roadmap

Op basis van de onderzoeksbevindingen is een 1e aanzet gemaakt tot een technologische roadmap. Hierop staan de stappen beschreven voor de ontwikkeling van een 3D-voorbereide KLIC WIBON omgeving. De komende periode bespreken we het onderzoek en de eventuele vervolgstappen in het KLIC gebruikersoverleg (KGO) en het Bronhouders-en afnemers Overleg (BAO KLIC).

Meer informatie