Nog meer verhuizingen uit grote stad door corona?

In 2020 is er na de top van de eerste coronagolf meer woningprijsinformatie van het Kadaster voor huizen buiten de grote steden aangevraagd. De vraag is of dat ook betekent dat de coronacrisis ervoor zorgt dat nóg meer mensen naar een huis buiten de grote stad verhuizen. Deze trend is namelijk al langer gaande.

Woon-werkafstand lijkt door thuiswerken minder belangrijk

In coronatijd ontstond al snel het beeld dat woningkopers interesse hebben om te verhuizen naar huizen in minder stedelijke gebieden. Veel mensen werken thuis, waardoor de woon-werkafstand ook als minder belangrijk wordt ervaren. Vooral inwoners van zeer stedelijke gebieden, zoals de stadscentra, zouden vaker rondkijken in een groene omgeving. Dit gebeurt echter al langer.

Stedelingen verhuizen al langer uit de grote stad

Al sinds 2015 zien we dat stedelingen vaker verhuizen naar een minder stedelijk gebied. 10 jaar geleden koos bijvoorbeeld 70% van de Amsterdamse verhuizers voor een koopwoning in de eigen stad. In 2020 nog maar 53%. Ook in Rotterdam en Utrecht blijft nog maar 53% na de verhuizing in de eigen stad. Inwoners uit Den Haag zijn hun stad het meest trouw, maar het aandeel interne kopers daalde ook hier van 79% in 2000 naar 64% in 2020. 

Deze grafiek toont waar kopers uit een zeer sterk stedelijk gebied hun volgende woning kopen. Er zijn vijf lijnen te zien van type gebieden waarin gekocht wordt, namelijk zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig stedelijk en niet-stedelijk. De x-yas toont de jaartallen 2000 tot en met 2020. De y-as toont de percentages 0% tot en met 70%. Voor de categorie zeer stedelijk is te zien dat de daling al sinds 2015 ingezet is. Voor meer informatie over deze grafiek neemt u contact op met Paul de Vries, woningmarktexpert via telefoonnummer 06 - 27 19 95 03

Wens wordt niet altijd werkelijkheid

Er was in 2020 nog geen versnelling te zien van aankopen van woningen buiten de grote steden. Wat het effect is van corona weten we pas halverwege 2021. Want, oriënteren leidt op de koopwoningmarkt pas later tot actie. Verhuizen kost tijd en geld en dus worden keuzes lang overwogen. Uit woonwensonderzoeken blijkt steeds dat het overgrote deel van de mensen met verhuisplannen niet binnen 2 jaar verhuist. En van degenen die zeggen de stad te willen verlaten, kiest meer dan de helft opnieuw voor de stad. Op de woningmarkt is er dus een groot verschil tussen wens en werkelijkheid.

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd gedaan door woningmarktexpert Paul de Vries. Het artikel verscheen ook op de website van ESB, het vakblad voor economen.

Wilt u meer weten over de woningmarkt en prijsvorming?

Onze woningmarktexpert kan u meer vertellen. Meer informatie en contactgegevens op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.