Aanpassing aftoppingsmethode agrarische grondprijsberekening

Themabijlage bij Kwartaalbericht Agrarische Grondmarkt

De agrarische grondprijs is de prijs van landbouwgrond die op de vrije markt is aangekocht door agrariërs.

Methode van aftopping

Bij de berekening van de gemiddelde agrarische grondprijs worden transacties met extreem lage en hoge prijzen uitgesloten. De afgelopen jaren gebeurde deze aftopping maandelijks op landelijk niveau. Deze methode kan echter leiden tot onder- en overschatting van de gemiddelde prijs op regionaal niveau. Om dit probleem op te lossen, is de methode van aftopping vanaf nu gebaseerd op provinciaal niveau.

Dit document gaat in op de aanleiding, inhoud en gevolgen van de aanpassing. 

Bekijk de pdf
Tags:
Zakelijk documentatie onderzoek agrarisch ondernemers makelaardij overheid projectontwikkeling en bouw financiële sector gemeenten provincies rijk onderzoek agrarisch
Soort document
Themabijlage bij Kwartaalbericht Agrarische Grondmarkt
Auteur(s)
Het Kadaster: Paul Peter Kuiper, Leo Prins en Lianne Hans. Wageningen Economic Research : Huib Silvis en Martien Voskuilen.
Datum
25 april 2022
Toegankelijkheid

Pdf, ja

Versie april 2022