‘Het goede gesprek’ over de Basisregistratie Topografie

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische kaarten van Nederland op schalen van 1:10.000 tot 1:1.000.000. 4 keer per jaar is er het Gebruikersoverleg BRT tussen de gebruikers en makers. Om de productspecificaties en het productieproces goed te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de gebruikers. Hoe vinden gebruikers dit overleg?

Inhoudelijke discussies leiden tot resultaat

Aad Vuyk werkt als geo-specialist kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Hij neemt deel aan het overleg namens de gemeenten. Hij deelt vooral zijn eigen ervaring als regelmatige gebruiker. Maar hij houdt ook contact met collega's op het gebied van geo-informatie via de Vereniging Nederlandse Gemeenten. “Voor mij is de betekenis van het overleg dat de gebruiker en de maker elkaar ontmoeten. De van tijd tot tijd goede inhoudelijke discussies tussen maker en gebruiker hebben een bevredigend resultaat.

Voor mij is de betekenis van het overleg dat de gebruiker en de maker elkaar ontmoeten.

Aad Vuyk – geospecialist kleinschalige topografie gemeente Amsterdam

Gebruikers meenemen in de oplossingen

Productmanager topografie bij het Kadaster Richard Witmer deelt deze mening: “Omdat de BRT open data is, hebben we weinig direct klantcontact voor dit product. Daarom is dit overleg voor ons zo belangrijk. We gaan in op vragen en suggesties van gebruikers en leggen soms zelf iets aan hen voor. Bijvoorbeeld als wij meer oplossingsrichtingen voor een vraagstuk zien. Dat is beter dan voor de klant denken en zelf een oplossing kiezen.” “Dat zou inderdaad een klassieke fout zijn”, zegt Vuyk.

De gebruiker aan het woord

Veel deelnemers kijken uit naar het agendapunt ‘De gebruiker aan het woord’. Bij elke bijeenkomst presenteert een andere gebruiker hoe zij de BRT gebruiken in hun eigen werkprocessen. Witmer vat het in 1 zin samen: “Het Gebruikersoverleg BRT is er voor ‘het goede gesprek’ tussen de maker en de gebruikers én tussen de gebruikers onderling.” 

Brede vertegenwoordiging in gebruikersoverleg

De volgende organisaties en sectoren nemen deel aan het Gebruikersoverleg BRT:

  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
  • Rijkswaterstaat
  • Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Gemeenten
  • Provincies
  • Onderwijsinstellingen
  • Politie
  • Geo-bedrijfsleven 
  • Kaart- en atlasuitgeverijen

Meer informatie

Meer informatie over de BRT vindt u op de pagina over de BRT.

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van juli 2023.

Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.
Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.