Netbeheerders

Als u beroeps- of bedrijfsmatig een kabel- of leidingnetwerk beheert, bent u een netbeheerder. De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) omschrijft een netbeheerder als volgt: 'degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel als rechtspersoon een net beheert'.

Als u als netbeheerder in een graafgebied een belang hebt geregistreerd, vraagt het Kadaster uw kabel- en leidinginformatie digitaal bij u op. Vervolgens wordt die informatie, samen met die van andere netbeheerders in het graafgebied, verstrekt aan de grondroerder die graafwerkzaamheden gaat verrichten. Kabels en leidingen die niet meer in gebruik zijn, maar nog wel in de grond liggen, moeten zichtbaar zijn op het aangeleverde kaartmateriaal. U bent niet verplicht informatie over diepteligging te verstrekken.

Aanmelden als netbeheerder voor de WION

Digitale uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vindt plaats via Mijn Kadaster. Voordat u digitaal informatie kunt uitwisselen, is het nodig dat u:

 1. zich aanmeldt voor Mijn Kadaster-KLIC
 2. in het bezit bent van een PKI-overheidscertificaat. Meer informatie over het 'hoe en waarom' vindt u op de pagina van pkioverheid.nl
 3. zich certificeert met behulp van de netbeheerders testdienst in Mijn Kadaster. Vervolgens kunt u zich aansluiten als netbeheerder. Hoe dit werkt leest u op de pagina certificeren en aansluiten

Aanmelden voor Kadaster-KLIC

Aanmelden voor Kadaster-KLIC kan: 

Digitaal

Per post of per e-mail

 • vul het formulier 'Klic aanmelding Mijn Kadaster' in
 • druk het af en maak een kopie of scan een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of id-kaart
 • stuur het aanmeldingsformulier en een kopie van uw identiteitsbewijs naar Kadaster-Klic. Dit kan per post, maar ook (gescand) per e-mail. Het (e-mail)adres vindt u op het aanmeldingsformulier

Na registratie ontvangt u van ons 2 brieven; één met uw klantnummer en inlogcode en één met uw wachtwoord. Hiermee heeft de door u aangewezen eerste beheerder toegang tot de dienst ‘beheren belangen’ en de netbeheerders testdienst (NTD) in Mijn Kadaster-KLIC. U kunt de eerste beheerder later wijzigen met het formulier 'Wijzigen eerste beheerder'.

Registreren en beheren belangen en communicatiegegevens

Met de diensten onder Mijn Kadaster KLIC registreert en beheert u uw belangen en communicatiegegevens. Eventueel voert een serviceprovider deze diensten voor u uit.

Voor meer informatie hierover gaat u naar de pagina KLIC-diensten voor netbeheerders

Uitschrijven als netbeheerder

Hebt u geen kabels of leidingen meer in beheer? Dan bent u volgens de WION geen netbeheerder meer. In dat geval bent u verplicht uzelf uit te schrijven als netbeheerder. Dit doet u als volgt:

1. Verwijder in de belangenadministratie uw productiebelangen:

 • log in op Mijn Kadaster

 • kies voor de dienst 'Beheren belang'

 • verwijder de belangen uit productie. Hoe dit werkt leest u in de 'klantinstructie beheren belangen' (zie onderaan deze pagina)

 • ga naar de dienst 'Beoordelen Belang' en bevestig het verwijderen van het belang. Hoe dit werkt leest u in de 'klantinstructie beoordelen belangen' (zie onderaan deze pagina)

 2. Registreer uw schade:

 • u bent ingelogd op Mijn Kadaster

 • kies voor de dienst ‘Klic Schaderegistratie’

 • registreer of u wel of geen schade hebt gehad tot aan het moment van uitschrijven. Hoe dit werkt leest u in de ‘klantinstructie schaderegistratie’ (zie onderaan deze pagina)

3. Vul het formulier 'Uitschrijven als netbeheerder' in. Het ondertekende formulier verstuurt u samen met een kopie ID naar het Kadaster

Het Kadaster schrijft u vervolgens uit als netbeheerder. Ook verwijderen wij de communicatiegegevens. U ontvangt daarna geen graafberichten meer.

Afwijkende ligging of onbekend net

Is er sprake van een afwijkende situatie, zoals een ontbrekende kabel of leiding, een afwijkende ligging of een onbekend net? Op de pagina KLIC terugmelden afwijkende situatie leest u wat u moet doen. 

Verplicht melden van schade

Volgens de WION bent u verplicht om één keer per jaar eventuele schade aan uw netten te melden. U hebt de mogelijkheid om gedurende het jaar al schades te melden. In elk geval doet u in januari een melding over het voorgaande jaar. Ook wanneer u geen schade hebt gehad, bent u wettelijk verplicht dit in januari door te geven. U doet uw melding via Mijn Kadaster. Hoe dit werkt, leest u op de pagina KLIC schademelding netbeheerders

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale KLIC-nieuwsbrief.

Vragen?

Voor al uw vragen over KLIC en de WION kunt u contact opnemen met de Klantenservice KLIC.

Documenten