BGT

Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). De digitale kaart wordt nog opgebouwd. Vanaf het moment dat de BGT in een gebied gereed is, vervangt de BGT de basiskaarten die tot dat moment gebruikt worden. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht.

Het Kadaster bouwt verder en beheert de Landelijke Voorziening van de BGT. De producten uit deze landelijke voorziening zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

Bronhouders

Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT).

Vanaf 1 april 2014 kunnen bronhouders hun kaartgegevens aanleveren aan het SVB-BGT voor opname in de Landelijke Voorziening (LV).

Toegang tot de LV BGT Controleservice

Voordat de BGT-bestanden aan de SVB-BGT worden aangeleverd, kunnen bronhouders en hun softwareleveranciers de bestanden zelf controleren op basis van de eisen die gesteld worden in de gegevenscatalogus BGT, de gegevenscatalogus IMGeo en de verwerkingseisen die de LV BGT stelt.

Wilt u deze controle uitvoeren? Vraag dan toegang aan tot de LV BGT Controleservice via een abonnement op Mijn Kadaster. U vraagt deze toegang aan met het BGT aanmeldformulier.

Terugmelden onjuistheden in de BGT 

Twijfelt u aan de juistheid van een gegeven in de BGT? Dan kunt u dit melden via 'Verbeter de kaart'. Vanaf het moment van gebruik van de BGT is voor overheidsorganisaties en bestuursorganen terugmelden verplicht.

Opmerkingen over de werking?

In de opbouwfase van de LV BGT en de Controleservice BGT probeert het Kadaster zo zorgvuldig mogelijk de meest actuele versie aan u beschikbaar te stellen. Werkt de LV BGT of de Controleservice BGT toch niet correct? Dan stellen wij het op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice BGT. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u hier terecht.

BGT vraag en antwoord

Onderstaand document bevat een antwoord op alle bij ons bekende vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Kijkt u dan op de site van SVB-BGT of Geonovum.

Documentatie Landelijke Voorziening BGT

Releasenotes LV BGT
De inhoud van de laatste 4 releases wordt weergegeven.

BGT documentatie
Alle documentatie voor de Landelijke Voorziening BGT op een rij.

Meer informatie

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice BGT.