WKPB

WKPB staat voor de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

Wat zijn publiekrechtelijke beperkingen? 

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen. Deze beperkingen bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Registratie van publiekrechtelijke beperkingen

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening WKPB. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening en zorgt voor de informatieverstrekking hieruit. Daarnaast registreert het Kadaster ook beperkende besluiten van waterschappen, provincies en ministeries. Deze niet-gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

WKPB voor gemeenten
Informatie over het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen in de LV WKPB.

WKPB voor waterschappen, provincies en ministeries
Informatie over het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperkingen raadplegen

Wilt u weten of er op een kadastraal perceel publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd? Deze informatie vindt u in het product Eigendomsinformatie (te bestellen in onze webwinkel) en het Kadastraal bericht object (voor zakelijke gebruikers met een abonnement op Mijn Kadaster).  

Vragen en antwoorden

Bekijk het document met antwoorden op alle bij ons bekende vragen over de Landelijke Voorziening WKPB.

Klantenservice WKPB
Voor al uw vragen over de LV WKPB en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.