WKPB

WKPB staat voor de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Meer informatie over de uitvoering van de wet vindt u in de Uitvoeringsregeling WKPB op de website Overheid.nl

Wat zijn publiekrechtelijke beperkingen? 

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Registratie van publiekrechtelijke beperkingen

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening WKPB. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening en zorgt voor de informatieverstrekking. Beperkende besluiten van waterschappen, provincies en ministeries (niet-gemeentelijke beperkingen) worden ingeschreven in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

WKPB voor gemeenten
Informatie over het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen in de LV WKPB.

Naar pagina 'WKPB voor gemeenten'

 

WKPB voor waterschappen, provincies en ministeries
Informatie over het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Naar pagina 'WKPB voor waterschappen, provincies en ministeries'

Publiekrechtelijke beperkingen raadplegen

Wilt u weten of er op een kadastraal perceel publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd? Deze informatie vindt u in het product Eigendomsinformatie (te bestellen in onze webwinkel) en het Kadastraal bericht object (voor zakelijke gebruikers met een abonnement op Mijn Kadaster).  

Vragen en antwoorden

Bekijk het document met antwoorden op alle bij ons bekende vragen over de Landelijke Voorziening WKPB.

Klantenservice WKPB
Voor al uw vragen over de LV WKPB en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.