WKPB

Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) in werking getreden. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Vóór de invoering van de WKPB moest u bij verschillende overheden aankloppen om het plaatje compleet te krijgen. Nu krijgt u alle informatie geleverd via bijvoorbeeld het Kadastraal bericht eigendom.

Over de WKPB

WKPB en gemeenten
Gemeenten registreren beperkingen uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). Via Kadaster-on-line zijn deze gegevens beschikbaar.

WKPB en niet-gemeenten
Schrijf uw publiekrechtelijke beperkingen in de registers van het Kadaster op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB).

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB)
De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) geeft inzicht in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een daarop staand gebouw.

Overige informatie

WKPB documentatie
Documenten met achtergrondinformatie over de WKPB, informatie over het aansluiten op de WKPB en technische informatie.

Vraag en antwoord

Bekijk hieronder het document met een antwoord op alle bij ons bekende vragen over de Landelijke Voorziening WKPB.

Klantenservice WKPB
Voor al uw vragen over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.