Melden afwijkende situatie

Verplicht voor grondroerders

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen. Of iemand vindt een net dat niet op geleverde tekeningen staat. Dit zijn zogenoemde afwijkende situaties. Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) moet u als grondroerder afwijkende situaties aan het Kadaster melden.

Afwijkende situatie gevonden?

Meld de afwijkende situatie met het formulier KLIC-melding afwijkende situatie.

Direct melden

Vraag en antwoord