Klic-viewer

Nadat u een Graafmelding, Calamiteitenmelding of Oriëntatieverzoek hebt gedaan, ontvangt u digitale informatie over ondergrondse kabels en leidingen. Voor het bekijken en afdrukken van die informatie kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer.

Download de gratis Klic-viewer

Wilt u weten welke versie u nodig hebt? Informatie over de 32- en 64-bits versie van Windows vindt u op de website van Microsoft.

Let op! Werkt u met Apple/macOS? Dan is het gebruik van de Klic-viewer helaas niet mogelijk.  

Openen van de levering in de Klic-viewer

 1. Open de download met behulp van de link in de e-mail die u hebt ontvangen. 
 2. Sla de Zip-file op uw computer op en pak 'm uit. Bij het uitpakken wordt automatisch een map aangemaakt met als naam het nummer van de Klic-melding (18G….). De inhoud van de levering wordt in die map uitgepakt.
 3. Ga naar de Klic-viewer.
 4. Kies linksboven voor bestand > open.
 5. Selecteer de levering op de locatie waar deze is opgeslagen.

De Klic-viewer groepeert de informatie. U kunt deze informatie bekijken en afdrukken.

Bekijken

U kunt onder andere het volgende bekijken binnen de Klic-viewer:

 • een totaalbeeld van alle kabel- en leidinginformatie;
 • informatie per netbeheerder; door het aan- en uitzetten van lagen bepaalt u welke informatie getoond wordt;
 • of er een Eis Voorzorgsmaatregel van toepassing is (door een pop-up melding);
 • in- en uitzoomen;
 • pannen (beeld verschuiven). 

Afdrukken

De Klic-viewer biedt u onder andere de volgende afdrukmogelijkheden:

 • alle kaarten onafhankelijk van elkaar;
 • alle kaarten in één afdruk;
 • op een vaste schaal;
 • op verschillende pagina's met een bladindeling.

In de klantinstructie (zie Documentatie) vindt u een uitgebreide beschrijving van alle mogelijkheden en opties van de Klic-viewer.

Documentatie

Vragen?

Kijk voor de meest gestelde vragen op de pagina KLIC vraag en antwoord. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de Klantenservice KLIC.