IMKAD

IMKAD staat voor “Informatiemodel Kadaster”. Dit informatiemodel beschrijft welke gegevens het Kadaster in de Basisregistratie Kadaster (BRK) beheert. Het geeft inzicht in de kenmerken van de gegevens en hoe ze onderling samenhangen. IMKAD is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.

Welke gegevens van het Kadaster beschrijft IMKAD?

IMKAD beschrijft;

  • de basisgegevens van alle onroerende zaken in Nederland inclusief geometrie;
  • de rechten van (rechts)personen op onroerende zaken, zoals het eigendomsrecht en hypotheekrecht.

Van welke informatiemodellen maakt IMKAD gebruik?

De Basisregistratie Kadaster (BRK) is onderdeel is van het stelsel van Basisregistraties. Daarom maakt IMKAD ook gebruik van de informatiemodellen van de volgende registraties:

Voor wie is IMKAD?

IMKAD is bedoeld voor het notariaat, overheden en bedrijfsleven. Met IMKAD hebben zij inzicht in de samenhang en definities van informatie. Deze samenhang en definities zijn de basis van gegevensuitwisseling met Ketenintegratie Inschrijvingen Kadaster (KIK) en BRK levering. Notarissen gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het verwerken van akten.

IMKAD voldoet aan NEN3610

IMKAD is onderdeel van het stelsel van standaarden voor geo-informatie binnen de publieke sector. Geonovum beheert dit stelsel. Alle geo-informatie hierbinnen moet voldoen aan de NEN3610 standaard. IMKAD voldoet dus aan deze standaard. De NEN3610 standaard en Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) zijn voor een belangrijk deel geharmoniseerd. IMKAD bevat dan ook alle structuren die nodig zijn voor StUF uitwisselingsberichten.

Hoe bekijk ik IMKAD?

Bekijk IMKAD in de grafische modelleertaal UML. Of bekijk IMKAD als verzameling xml schema´s.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op.