Boeren en waterschappen werken samen aan waterbeheer

Waardevolle gebiedskennis door ruilverkaveling

Klimaatverandering en de landbouw hebben invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. Hoe dragen boeren bij aan duurzaam waterbeheer en grondgebruik in hun eigen regio? Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) brengt landbouwers en waterschappen samen.

Boeren aan zet

“Met kleine stukjes wordt uiteindelijk de grote puzzel gelegd.” legt Daniël Nieuwenhuis, adviseur watersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel, de kern van het DAW uit. Lokale maatregelen vullen het grootschalige waterbeheer van waterschappen aan. De maatregelen worden niet op landelijke niveau bedacht, dat gebeurt regionaal. “Als waterschap vragen we schoon grond- en oppervlaktewater, maar binnen DAW zit de stuurknop bij de agrariërs. Zij weten heel goed hoe waterbeheer werkt.”

Met kleine stukjes wordt uiteindelijk de grote puzzel gelegd

Daniël Nieuwenhuis -adviseur watersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel

Praktijkvoorbeeld Baakse Beek

Een goed voorbeeld zijn de oplossingen die werden gevonden voor de Baakse Beek. Dat is een riviertje in de Achterhoek dat helemaal gevoed wordt door grond- en regenwater. Daardoor is het erg gevoelig voor natte en droge perioden. En dat heeft gevolgen voor de opbrengst van het land en het milieu. Bij boeren Nijrolder, Donselaar en Te Kronnie zijn in juli 2019 boerenstuwen aangelegd. Deze zorgen ervoor dat het gebied meer water vasthoudt en herstellen de sponswerking van het gebied. Een actie die samen met andere DAW-maatregelen in dit brongebied het totaalplaatje van duurzaam waterbeheer vormt.

Betrokken organisaties

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van landbouworganisatie LTO Nederland en de Unie van Waterschappen. Ook het ministerie van Infrastructuur en Water is aangesloten bij het plan. Het Kadaster is betrokken als onafhankelijk adviseur en procesbelegeleider.

Waardevolle gebiedskennis door ruilverkaveling

Medewerkers van het Kadaster die in ruilverkavelingen werkten hebben waardevolle gebiedskennis. Hennie Mones, vanuit het Kadaster projectleider Baakse Beek: “We kunnen veel kwesties oplossen door met de boeren aan de keukentafel in gesprek te gaan.” 

Meer informatie over het programma

Op de DAW-website houdt het Kadaster alle uitgevoerde maatregelen bij. Zo is het programma transparant voor iedereen. Van minister tot boer, van waterschap tot journalist. Bekijk het hele programma op de website DAW.

Terzake

Dit is een bewerking van een artikel uit het Kadastermagazine Terzake van september 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Meer weten? Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.