Gebeurtenisbeschrijving BAG

Het bijhouden van de BAG is gebaseerd op gebeurtenissen. Die gebeurtenissen geven aanleiding tot het opstarten van één of meerdere gemeentelijke BAG-werkprocessen. In het document Gebeurtenisbeschrijving BAG 2018 worden de verschillende gebeurtenissen binnen de BAG toegelicht. De gebeurtenisbeschrijving is opgenomen in de Praktijkhandleiding.

Bekijk in Praktijkhandleiding op Github
Tags:
BAG Zakelijk documentatie gemeenten overheid
Soort document
Handleiding
Auteur(s)
Het Kadaster, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
01 juli 2018
Toegankelijkheid

Externe pagina's op Github, nee

Kunt u dit document niet lezen? Neem dan contact op met de Klantenservice BAG:

Versie  1 - 1 juli 2018