Gebeurtenisbeschrijving BAG

Het bijhouden van de BAG is gebaseerd op gebeurtenissen. Die gebeurtenissen geven aanleiding tot het opstarten van één of meerdere gemeentelijke BAG-werkprocessen. In het document Gebeurtenisbeschrijving BAG 2018 worden de verschillende gebeurtenissen binnen de BAG toegelicht. De gebeurtenisbeschrijving is opgenomen in de Praktijkhandleiding.

Bekijk in Praktijkhandleiding op Github
Tags: Zakelijk documentatie overheid BAG gemeenten
Soort document
Handleiding
Auteur(s)
Het Kadaster, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
01-07-2018
Toegankelijkheid

Externe pagina's op Github, nee

Kunt u dit document niet lezen? Neem dan contact op met de Klantenservice BAG:

Versie 1 juli 2018