Kadaster aanwezig op Boot Holland

Van 9 tot en met 14 februari staat Kadaster op 'Boot Holland' in Leeuwarden. Daar vertellen we u alles over de voordelen van scheepsregistratie.

De beurs Boot Holland vindt plaats in de Keltenhal in Leeuwarden. U vindt het Kadaster op standnummer 2072. Behalve dat we u informatie verstrekken over de voordelen van scheepsregistratie kunt u ook meedoen aan onze prijsvraag. Uit alle goede inzendingen trekken we aan het eind van de beurs een winnaar. Deze mag zijn boot laten beveiligen met microdots.

De voordelen van registreren en beveiligen

U kunt uw schip of boot laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Uw boot wordt dan voorzien van een brandmerk. Aan de hand van het brandmerk valt snel te achterhalen wie de eigenaar van een boot is. Dit is vooral makkelijk als uw boot na diefstal wordt gevonden. Ook is een registratie nodig bij het aanvragen van:

 • een hypotheek op uw boot of schip
 • een zeebrief om in internationale wateren te varen
 • een certificaat voor de binnenwateren

Extra zekerheid met Microdots

Het aanbrengen van microdots is een aanvulling op het registreren van uw boot of schip. Microdots zijn zeer kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Ze helpen bij de opsporing van uw eigendom in geval van diefstal. Alleen bevoegden, zoals de waterpolitie, kunnen de code met speciale apparatuur aflezen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de beurs op de website van Boot Holland of op Twitter via #bootholland. Op onze pagina Schepen vindt u meer informatie over het registeren van uw boot of schip.


Applicatie Verenig is aangepast

Definitieve grenzen mogen niet in voorlopige grenzen eindigen bij samenvoegen van percelen. De applicatie Verenig is hiervoor aangepast.

Voorlopige grenzen (oranje of blauwe lijnen) zijn juridisch nog niet vastgesteld. Ze kunnen niet worden gereconstrueerd (met behulp van een Grensreconstructie), zijn niet in het terrein aan te duiden en worden pas na meting door het Kadaster definitief. Je kunt bij een voorlopige grens niet zeggen waar deze precies begint en waar deze eindigt.

Definitieve grenzen (zwarte lijnen) kunnen wel worden gereconstrueerd en hier zijn ook meetschetsen van gemaakt.

Definitieve grenzen mogen bij samenvoegen niet in voorlopige grenzen eindigen

Een definitieve grens mag niet eindigen in een voorlopige grens. Dat is juridisch niet verantwoord. Daarom is de applicatie Verenig onder Mijn Kadaster zo aangepast dat percelen met een voorlopige grens niet meer samengevoegd kunnen worden met percelen met een definitieve grens. Als in de applicatie Verenig bij nieuw gevormde percelen, verschillende soorten grenzen ontstaan, komt de volgende foutmelding:

 “Dit perceel kan niet worden verenigd omdat er een situatie ontstaat waarbij definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen. Neem contact op met VKG-team via 088-183 5500 optie 2.”

In de afbeeldingen ziet u op welke manier het kan voorkomen dat bij het samenvoegen van percelen, definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen:

Als perceel 701 zou worden verenigd met 703 dan zou de volgende ongewenste situatie ontstaan:

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op. Dit gaat het snelst met het formulier.

Telefonisch contact opnemen mag ook. Onze klantenservice is bereikbaar op: 088-183 22 00


Wachtrijen door verstoringen

Sinds enige tijd treden er regelmatig verstoringen op in de communicatie tussen BRAVO en de LV-BGT, waardoor wachtrijen ontstaan.

Wij doen er samen met het SVB-BGT alles aan om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.


Kadaster registreert in december 2017 meer verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van december 2017. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.

In december 2017 registreerde het Kadaster 26.398 verkochte woningen. Dit is een stijging van 4,4% ten opzichte van december 2016 (25.280). Vergeleken met de voorgaande maand, november 2017, is er sprake van een stijging van 34,4%. Het Kadaster registreerde toen 19.647 verkochte woningen. 

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met december vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 14,1%. Bij appartementen registreren wij een daling van 1,8%. Ten opzichte van de vorige maand, november 2017, zien we bij alle woningtypes een stijging. Bij vrijstaande woningen is deze het grootst (39,4%), bij hoekwoningen is de stijging het laagst (28,8%).

Provincies

Ten opzichte van december 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. In Zeeland is de stijging het grootst met 23,1%. Alleen in Noord-Holland (-2,7%) en Utrecht (-5,8%) zien we een daling. Vergeleken met november 2017 zien we in Zeeland de grootste stijging (50,6%) en in Flevoland de kleinste stijging (26,7%).

Hypotheken 

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in december 2017 met 4,8% toe ten opzichte van december 2016, van 38.361 naar 40.184. Vergeleken met november 2017 (29.646) is er sprake van een stijging van 35,6%.

Executieveilingen

In december 2017 vonden 108 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 39% ten opzichte van december 2016 (177).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

 


Vertraging levering BAG producten - BAG Viewer niet geheel bijgewerkt

Op dit moment worden de producten BAG Extract en BAG Compact met vertraging geleverd. De weergave van de pandgeometrie in de BAG Viewer is daardoor niet bijgewerkt.

BAG Extract en BAG Compact leveringen lopen door een storing enkele dagen achter. Deze producten worden wel aangemaakt en verzonden, maar het tempo waarmee dit gebeurt is lager dan gebruikelijk. Wij zien dat afnemers gemiddeld enkele dagen achterlopen met het ontvangen van de producten.

Pandgeometrie niet bijgewerkt in BAG Viewer

Door deze vertraging is ook de pandgeometrie in de BAG Viewer niet bijgewerkt. Op dit moment zijn de gegevens in de BAG Viewer bijgewerkt tot 13 januari.  Objecten die na 13 januari voor het eerst zijn opgevoerd in de BAG zijn hierdoor niet zichtbaar.

Als overige kenmerken van bestaande panden (die voor 13 januari voor het eerst zijn opgevoerd) in de BAG worden bijgewerkt dan worden deze wel getoond. 

We proberen de precieze oorzaak van deze problemen te vinden en op te lossen. Onze excuses voor het ongemak. 


De BAG in het kort

In de film 'De BAG in het kort' vertellen we u meer over de BAG.

De basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties en bevat basisgegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de nieuwe informatieve film 'de BAG in het kort' vertellen we u hier meer over.

Bekijk de film op de pagina Wat is de BAG

 


Update storing Mutaties LV BAG van 12 januari jl.

De storing waardoor het verzenden van de bevestigingen van mutaties in de LV BAG te lang duurde, leek verholpen.

Het blijkt echter dat door technische problemen het nog steeds voorkomt dat mutaties in de LVBAG niet worden verwerkt. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Wij werken hard aan een oplossing.

Het verzenden van de bevestigingen van mutaties in de LV BAG duurt door de storing af en toe te lang. Hierdoor wordt de verbinding verbroken, ontstaat er een time out en wordt geen responsbericht ontvangen. Het lijkt dan logisch om de mutatie opnieuw te verzenden. Maar opnieuw de mutatie versturen, zorgt vaak voor nieuwe problemen.

 


Storing KLIC-online

Ontvangstberichten worden vertraagd verzonden.

In verband met een technische storing in KLIC-online worden de ontvangstbevestigingen na het bevestigen van een KLIC-melding vertraagd verzonden. 

KLIC-online is wel beschikbaar.

Wanneer u een calamiteitsmelding moet doen, raden wij u aan de getoonde informatie op het scherm gelijk over te nemen of te printen. 


Storing Klic-online update 12 jan 12.00 uur

Klic-online is weer beschikbaar. De storing is opgelost.

Klic-online is weer beschikbaar na de storing sinds gisteren (11 jan). Het is weer mogelijk om graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en calamiteitsmeldingen in te dienen.

Ontvangstbevestigingen

We verwerken op dit moment de Klic-meldingen die op donderdag 11 januari tussen 8:30 uur en 18:00 uur zijn ingediend. Heeft u in die periode een melding gedaan? Dan ontvangt u alsnog uw ontvangstbevestiging.

Aanvullende informatie voor Netbeheerders

De BIS0030 foutberichten die u gisteren en vandaag hebt ontvangen, kunt u als niet verzonden beschouwen. Excuses voor de overlast.

Nog vragen?

Voor eventuele vragen kunt u, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, contact opnemen met het Klantcontactcenter Klic via (0800) 00 80 of klic@kadaster.nl

 


Verouderde software? Let op!

Op 16 april 2018 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. Wanneer u onze diensten hierna wilt blijven gebruiken, is het belangrijk dat uw software up-to-date is.

De geplande update is nodig omdat wij onze diensten veilig willen aanbieden. Hiervoor moeten we aan veiligheidsrichtlijnen voldoen.

Wat als uw software niet up-to-date is?

 • Met verouderde browsers, zoals Internet Explorer 6 of Internet Explorer 8 op Windows XP, kan het zijn dat u na 16 april geen verbinding meer krijgt met onze internetdiensten.
 • Backend-applicaties op basis van verouderde of niet actuele Java-versies problemen geven. Voorbeelden hiervan zijn: Java 6 lager dan update 45, Java 7 lager dan update 25 en Java 8 lager dan update 31.

Test alvast uw verbinding

Om vast te stellen of u onze diensten ook na 16 april kunt blijven gebruiken, kunt u via onderstaande url’s 2 testen uitvoeren:

Als de testen geslaagd zijn ziet u in het scherm de tekst ‘Kadaster - Beveiligde verbinding geslaagd’.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice


Mutaties LV BAG af en toe niet verwerkt

Mutaties worden af en toe niet verwerkt in de LV BAG. Een time out lijkt hiervan de oorzaak.

Sinds een aantal dagen hebben meerdere bronhouders melding gemaakt dat mutaties af en toe niet verwerkt worden In de LV BAG. Na controle blijkt vervolgens dat de mutaties wel goed in de LV BAG zijn verwerkt maar niet (authentiek zijn) in hun lokale BAG.

Een time out lijkt hiervan de oorzaak. Ziet u dat de gegevens uit uw omgeving niet verwerkt zijn in de LV BAG? Dan moet u zelf een synchronisatie uitvoeren. 

Ons nog niet bekend wat de oorzaak is, maar we werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.


Vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

De stuurgroep Beter Kenbaar heeft in zijn bijeenkomst van 24 oktober 2017 gekozen voor het scenario dat de vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen wordt uitgevoerd vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dat de huidige Wkbp wordt gewijzigd en dat de huidige registratiesystematiek uiterlijk 1 januari 2021 ophoudt te bestaan     

Er is al lange tijd behoefte aan vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen, waaronder een uniform en vereenvoudigd stelsel voor registratie. Vanaf 2012 werd deze vernieuwing gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Wij zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 gestart met een definitiestudie om de eisen, mogelijkheden en consequenties te verkennen die hierbij van belang zijn (onder de naam ‘Beter Kenbaar’).

Bericht van stuurgroep ‘Beter Kenbaar’

Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot januari 2021, zijn de consequenties voor het geplande traject onderzocht. Er is gekeken of er een alternatief mogelijk was vooruitlopende op de invoering van de Omgevingswet. Met name de wetstechnische gevolgen zijn onderzocht.

Het blijkt zowel inhoudelijk (gegevenstransitie), technisch (systeemvernieuwing) als juridisch (wet- en regelgeving) haalbaar om de vernieuwing van de Wkpb te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De essentie daarvan is dat eerst álle beperkingenbesluiten van de huidige Wkpb in de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk. Daarná zullen, als bepaalde besluiten in de Omgevingswet als omgevingsdocument worden aangewezen, deze besluiten op dat moment uit de BRK naar het ROD worden overgebracht.

Deze volgorde heeft twee belangrijke voordelen.

 • Ten eerste het feit dat het duale stelsel op relatief korte termijn wordt beëindigd, en er een gemoderniseerde uniforme werkwijze voor alle overheden voor in de plaats komt.
 • Ten tweede betekent de loskoppeling van Wkpb-vernieuwing en Omgevingswet dat de projectstructuur en –beheersing minder complex wordt. Uiteraard wordt er nauw afgestemd op de verdere ontwikkeling van (het digitale stelsel van) de Omgevingswet, zoals standaarden en processen.

Op grond van deze overwegingen heeft de stuurgroep Beter Kenbaar gekozen voor het scenario om de vernieuwing Wkpb zelfstandig te gaan uitvoeren. Op basis van deze keuze wordt de definitiestudie afgerond en wordt in januari ter goedkeuring aan de stuurgroep aangeboden.

Meer informatie leest u in de notitie 'Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen' onderaan het nieuwsbericht Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

Vervolgtraject

De globale tijdlijn wordt hiermee als volgt:

 • Januari/februari 2018: afronding definitiestudie, bespreken met stakeholders, vaststellen door stuurgroep en start implementatietraject;
 • 2018-2019: ontwerp en realisatie nieuwe systeemomgeving (aanpassing BRK); ontwerp nieuwe leveringsprocessen voor bronleveranciers; aanpassing gebruikerskanalen; wijziging wetgeving; opschonen gegevens bij bronhouders;
 • 1-1-2020: nieuwe wetgeving treedt in werking zodat bronhouders volgens de nieuwe regels kunnen gaan werken;
 • in 2020 gaan bronhouders stuk voor stuk in één keer 'formeel' over naar de vernieuwde BRKomgeving. Als ze over zijn gaat het nieuwe wettelijke regime voor hen gelden;
 • 1-1-2021: alle bronhouders zijn over, de bestaande wetgeving kan grotendeels worden ingetrokken (duaal stelsel eindigt, LV Wkpb wordt stilgelegd); inschrijvingseisen worden nog in een rompwet Wkpb geregeld;
 • 2021-2029: als een bestaand beperkingenbesluit als omgevingsdocument wordt aangewezen gaat het vanuit de BRK alsnog over naar het ROD.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ad van der Meer, auteur van de notitie: “Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen”. Dit kan met het formulier Contact met het Kadaster over WKPB.


Belangrijke wijziging op testomgevingen ETO en CTO van de WOZ

Uw software moet wellicht aangepast worden.

Softwareleveranciers gebruiken de Externe Testomgeving (ETO) en de Conformiteitstoetsomgeving (CTO) om software te testen. Met een acknowledgement laten wij weten dat een bericht op de ETO en CTO ontvangen is. Soms lukt dat niet en krijgen wij de melding dat dit bericht niet bij de inzender afgeleverd kan worden. In dat geval proberen wij niet langer het bericht opnieuw te versturen. 

Biedt u een bericht aan bij de ETO of CTO, wilt u dan zelf controleren of u een acknowledgement ontvangt? Is dat niet het geval dan dient u het bericht opnieuw aan te bieden. Deze wijziging wordt binnenkort ook doorgevoerd voor de Acceptatie Testomgeving (ATO) en Productie (PROD).

Bovenstaande wijziging past binnen de afspraken vastgelegd in ‘Ebms protocol voor betrouwbaar berichtenverkeer via Digikoppeling’.   

Uw medewerking gevraagd

Omdat we zelf geen testen op de ETO en CTO kunnen uitvoeren, vragen wij u de komende tijd alert te zijn op de werking ervan. Opvallende zaken kunt u melden bij de Klantenservice WOZ. Dat kan per e-mail of telefonisch via 088-183 43 00.


Grootste prijsstijging koopwoningen sinds begin 2002

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

Bestaande koopwoningen waren in november 8,2% duurder dan in november 2016. Deze toename is even groot als in oktober, toen de hoogste prijsstijging in bijna 16 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Prijzen 22,5% hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog bijna 4% lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 22,5% hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in november 2017 ongeveer even hoog als in juni 2007. 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


Gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 treedt er een aantal herindelingen in werking. Deze herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Ook vindt er dan een woonplaatsovergang plaats.

Wilt u weten om welke gemeenten en woonplaatsindeling het gaat? 

Meer informatie over deze herindelingen kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.


Kadaster registreert in november 2017 meer verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van november 2017. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.

In november 2017 registreerde het Kadaster 19.647 verkochte woningen. Dit is een stijging van 7,6% ten opzichte van november 2016 (18.255). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2017, is er sprake van een daling van 2,5%. Het Kadaster registreerde toen 20.143 verkochte woningen.
Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met november vorig jaar zien we de grootste stijging bij hoekwoningen met 16,2%. Bij appartementen registreren wij een daling van 0,7%. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2017, zien we alleen bij hoekwoningen een stijging (1,3%), bij vrijstaande woningen zien we de grootste daling (-6,1%). 

Provincies

Ten opzichte van november 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. In Flevoland is de stijging het grootst met 30,9%. Alleen in Noord-Holland (-1,1) en Utrecht (-6,1) zien we een daling. Vergeleken met oktober 2017 zien we in Flevoland de grootste stijging (7,7%). In Limburg zien we de grootste daling met 6,4%.

Hypotheken         

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in november 2017 met 13,5% toe ten opzichte van november 2016, van 26.125 naar 29.646. Vergeleken met oktober 2017 (28.979) is er sprake van een stijging van 2,3%.

Executieveilingen

In november 2017 vonden 141 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 36,2% ten opzichte van november 2016 (221).  

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Release 1.12 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.12 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 7 december 2017 is release 1.12 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht.

Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard, kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Nieuwe versie KIK-inzage beschikbaar

Sinds 12 april 2017 is KIK-inzage versie 5.1 beschikbaar. Vanaf 16 oktober wordt de vorige versie uitgezet.

Versie 5.0 niet meer gebruiken

KIK-inzage versie 5.0 is vanaf 16 oktober niet meer beschikbaar en ook niet meer te gebruiken.

Versies 4.x worden in 2018 uitgezet

De exacte datum waarop versies 4.x worden uitgezet, maken we begin 2018 bekend.


Release 3.20.0 succesvol uitgerold

Release 3.20.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 28 september succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Release 3.17.0 succesvol uitgerold

Release 3.17.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 7 september 2017 succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.