Prijsontwikkeling particuliere koopwoningen maand juli bekend

21 augustus 2019

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,0% duurder dan in juli 2018. Dat is nagenoeg dezelfde prijsstijging als in de voorgaande maand. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In juli 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.  Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juli ruim 39% hoger. 

Interessant voor u?

Hebt u plannen om uw huis te verkopen? Dan kan het Woningrapport een goede basis zijn voor de waardebepaling.  Lees meer over het Woningrapport.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.
 

WOZ-waarde is goede afspiegeling marktwaarde

24 juni 2019

De WOZ-waarden die gemeenten jaarlijks voor woningen vaststellen, zijn in lijn met de waardeontwikkelingen op de woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster. 

Methode onderzoek

De Waarderingskamer en het Kadaster onderzochten meer dan 800.000 woningverkopen in de periode 2012-2017. Het doel was om vast te stellen in welke mate gemeenten erin slagen de WOZ-waarde marktconform vast te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van internationale onderzoeksnormen.

Conclusies onderzoek

De Waarderingskamer en het Kadaster concluderen dat de WOZ-waardebepaling marktconform was en dat de WOZ-taxaties de waardeontwikkelingen in de onderzoeksperiode 2012-2017 goed volgen. Er is bij geen enkele gemeente sprake geweest van een systematische over- of onderwaardering van woningen.

Ook de WOZ-waarden van woningen die niet werden verkocht zijn in lijn met de marktwaarden. Hiervoor zijn de WOZ-waarden van verkochte woningen vergeleken met die van niet-verkochte woningen. De WOZ-waarden van niet-verkochte woningen zijn wel enkele procenten lager. Er is hier echter geen sprake van systematische onderwaardering; doordat door verschillende redenen (bijvoorbeeld het opknappen van een woning) een woning direct na de verkoop een hogere waarde heeft gekregen. Bij niet-verkochte woningen komt het effect van stijgende marktwaarden soms enkele maanden trager in de WOZ-waarde tot uitdrukking.

De verhouding tussen de waarden van niet-verkochte particuliere woningen en huurwoningen is ook constant. Dit betekent dat de WOZ-waarden van woningen in eigendom van woningcorporaties en andere grootschalige verhuurders zich goed verhouden ten opzichte van de marktwaarde van deze woningen.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Jaarlijks taxeren gemeenten in Nederland de waarden van alle woningen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld op een vaste waardepeildatum; deze ligt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar.

De WOZ-waarde is bedoeld als onafhankelijke inschatting van de marktwaarde van woningen. Sinds de invoering van de Wet WOZ in 1995 is het gebruik van de WOZ-waarde sterk toegenomen. Naast de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting, wordt de WOZ-waarde nu bijvoorbeeld ook gebruikt bij de erf- en schenkbelasting, voor de vennootschapsbelasting en binnen het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Vanwege het toenemende gebruik is het daarom relevant om te beoordelen of WOZ-waarden daadwerkelijk een goede weerspiegeling van de marktwaarde geven.

Waarderingskamer en Kadaster

De Waarderingskamer houdt toezicht op de WOZ-waardebepaling door gemeenten. Het Kadaster is beheerder van de Landelijke Voorziening WOZ; dit is de ICT-voorziening die de gemeentelijke WOZ-waarden ontsluit. Daarnaast registreert het Kadaster alle vastgoedtransacties en analyseert het woningmarktinformatie.

Het hele rapport lezen?

Wilt u het onderzoek ‘Aansluiting WOZ-waarden op het marktniveau' lezen? Download het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries op zakelijk.kadaster.nl.

Meer onderzoeken 

U vindt onze andere onderzoeken op de overzichtspagina Onderzoeken.  

Koopwoningen bijna 7% duurder in juni

22 juli 2019

Koopwoningen bijna 7% duurder in juni

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9% duurder dan in juni 2018. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In juni 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juni bijna 38 procent hoger.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Waarom weinig woningmarkttransacties in juni?

23 juli 2019

Afgelopen juni hebben we relatief weinig transacties geregistreerd. In ons vastgoeddashboard is te zien dat er 15.495 woningtransacties waren. Dat is 21% minder dan in mei en 16% minder dan juni vorig jaar. Hoe komt dat? 

Minder werkdagen

De oorzaak voor deze terugval is het aantal werkdagen in de maand juni. Door weekenden en feestdagen waren er slechts 19 werkdagen. Mei 2019 had 22 werkdagen en in juni 2018 waren dat er 21, waaronder een extra vrijdag. Vrijdag is een dag waarop wij verhoudingsgewijs meer transacties van het notariaat verwerken. Er is geen sprake van een signaal dat de woningmarkt krimpt.

Stabilisatie woningmarkt

De woningmarkt laat een stabilisatie zien. Om iets over de markttrend te zeggen, kijken we naar kwartaalcijfers. Deze zijn representatiever dan de soms grillige maandcijfers. In het tweede kwartaal van dit jaar zien we dat de dynamiek vrijwel gelijk is aan het tweede kwartaal van 2018. De stabilisatie volgt op een jaar waarin het aantal woningtransacties wat is afgenomen.

Actuele cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceert het Kadaster cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in het Vastgoed Dashboard.

Particuliere huursector compleet in beeld

08 juli 2019

Het Kadaster en het CBS hebben nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de particuliere huursector. Deze onderzoeken vullen elkaar aan.

Particuliere huursector groeit

Een aantal uitkomsten van het onderzoek van het Kadaster zijn:

 • De verhuurvoorraden in de particuliere sector groeien, maar worden ook steeds eenvormiger. Verhuurders kopen steeds meer goedkopere en kleinere woningen, en verkopen hun duurdere, grotere woningen.
 • Naar schatting kochten particuliere huurders in 2017 voor 3,8 miljard euro. Ze verkochten voor 3,1 miljard euro. Alleen middelgrote verhuurders (6 tot 9 woningen) verkochten voor meer geld dan ze aankochten.
 • In Amsterdam concurreren particuliere verhuurders en koopstarters met elkaar om dezelfde woningen.

Ook CBS onderzoekt particuliere huursector

Het Kadaster doet doorlopend onderzoek naar de woningmarkt en richt zich daarbij op de woningtransacties. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft de particuliere woningmarkt ook onderzocht. Het CBS richt zich in het rapport vooral op de woningvoorraad. De 2 onderzoeken samen geven een  beeld van de particuliere verhuursector. Meer inzicht in de sector was het doel van de opdrachtgever van de onderzoeken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Verschil tussen de onderzoeken

Het CBS en Kadaster gebruiken voor de onderzoeken verschillende definities voor de particuliere huursector. Dit leidt tot verschillende cijfers en inzichten. In het rapport van het Kadaster wordt de 2e woning als aparte categorie meegenomen. Bij het CBS is deze onderdeel van de particuliere huurmarkt. Aanvullend onderzoek moet leiden tot een eenduidige definitie. Dit onderzoek zich vooral op het gebruik van de 2e woning.

Lees op de website van het CBS het volledige rapport ‘Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017’.

Het hele rapport lezen?

Wilt u het onderzoek ‘In beeld: de groeiende rol van particuliere verhuurders op de Nederlandse woningmarkt’ lezen? Download het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries op zakelijk.kadaster.nl.   
 

Tiny house bij Nijmeegse Vierdaagse

03 juli 2019

Deelnemers en bezoekers aan de Vierdaagse in Nijmegen kunnen een hapje eten en hun verhalen delen bij een ‘tiny house’ van het Kadaster en het Openluchtmuseum. Ze vinden hier ook informatie over wonen in het verleden en nu. 

Wonen door de jaren heen

Het Kadaster vertelt in het tiny house over wonen en de rol van rechtszekerheid door de jaren heen. Het Nederlands Openluchtmuseum laat je de sfeer proeven van het vroegere Zaanse huis, het Rietveld huis, tot het duurzaam wonen van nu. 

Kans op vrijkaart Nederlands Openluchtmuseum

Tijdens de Vierdaagse is het tiny house en het terras voor lopers en bezoekers beschikbaar. De lopers kunnen elke dag hun stempelkaart laten afstempelen en kans maken op een vrijkaart van het Nederlands Openluchtmuseum. 

Aan tafel! 

‘Aan tafel’ is een gezamenlijke campagne van het Nederlands Openluchtmuseum en het Kadaster. Lees meer op de pagina Gruwelijk Lekker op Openluchtmuseum.nl.

Waterbedrijf Groningen vindt beste tracé nieuwe waterleiding

01 september 2018

Door de groei van de economie is de vraag naar water in Noordoost-Groningen toegenomen. Het Waterbedrijf Groningen wil nieuwe waterleidingen aanleggen. Maar welk tracé tussen Groningen en de Eemshaven heeft de minste impact op de omgeving? De Tracéplanner van het Kadaster bood uitkomst.

Agrariërs spelen rol bij beslissing

De agrariërs in het betrokken gebied spelen een belangrijke rol in het beslissingsproces. Het is namelijk onvermijdelijk om de leidingen van ongeveer 60 centimeter doorsnee aan te leggen in landbouwgrond.

Er is op advies van de land- en tuinbouworganisatie (LTO) gekozen voor de inzet van de Tracéplanner van het Kadaster. Zo kun je verschillende alternatieven vergelijken op basis van onafhankelijke data. En wordt de impact van ieder tracé op de omgeving inzichtelijk.

Tracéplanner: flexibel en onafhankelijk

De tracéplanner is een digitaal instrument waarin nieuwe tracés voor fietspaden, wandelpaden, spoorwegen, nieuwe wegen en leidingen gepland kunnen worden. Binnen de planner kunnen open data en data van het Kadaster over het tracé heen worden gelegd. Denk aan bodemsoort, grondeigendom, kadastrale informatie en infrastructuur. Gedurende het proces kunnen afhankelijk van de klantwensen andere elementen en data aan het product worden toegevoegd. Het uiteindelijke resultaat is een analyse van de impact van alternatieve tracés op de omgeving. John Botter, ontwerper Tracéplanner Kadaster: “Voordeel is dat je snel nieuwe alternatieven kunt vergelijken: je verlegt eenvoudig een tracé en er komen andere kerngetallen uit.”

Interactief proces

Dit project vroeg om maatwerk; hierdoor heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de beide partijen. Maarten van der Wal, projectleider Waterbedrijf Groningen: “De samenwerking ging goed, er werd snel geschakeld en de oplevering was op tijd.” Henk Kabel, assistent-projectleider Kadaster: “Het leuke was dat het een interactief proces was; we hebben steeds gecheckt of het nog goed ging en samen hebben we een mooi product opgeleverd.”

7 mogelijke tracés, een voorkeurstracé

Er zijn uiteindelijk binnen een maand 7 tracés geanalyseerd. Op basis hiervan is één voorkeurstracé bepaald met de minste leidinglengte door akkerbouwland. Na oplevering van deze analyse heeft het Waterbedrijf het Kadaster gevraagd om inzicht te geven in de grondprijzen in het betrokken gebied. Van der Wal: “Met de Tracéplanner hebben we op objectieve manier de verschillende tracés bekeken en konden we een zorgvuldige afweging van de alternatieven weergeven.” De keuze voor het uiteindelijke tracé ligt in handen van de overheden en betrokken grondeigenaren en gebruikers. Dit zal de komende tijd gebeuren door middel van informatieavonden en individuele gesprekken met grondeigenaren. Wanneer zij akkoord zijn, kan de aanleg beginnen.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van september 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Meer informatie?

Meer informatie over tracéanalyse

Forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik Flevoland

11 maart 2019

Wat zijn de ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040? Het Kadaster en Wageningen Economic Research deden hier onderzoek naar. 

Conclusie: forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik 

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een aantal ontwikkelingen forse impact  heeft op het agrarisch grondgebruik. Voor de uitbreiding van het stedelijk gebied, de infrastructuur (Lelystad Airport) en de aanleg van zonneparken is  veel ruimte nodig.  

Ook worden de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering meer zichtbaar. Verder vraagt de bodemkwaliteit om meer aandacht in de agrarische bedrijfsvoering. 

Actiever met grondpositie aan de slag

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan:

 • Vorm regionale coalities die in de deelgebieden een gedeelde toekomstvisie vormen en deze ook uitvoeren. 
 • De energietransitie moet weloverwogen een plek krijgen in het agrarisch gebied.
 • Combineer de expertise van de verschillende deskundigen (praktijk, onderwijs, wetenschap) om de landbouwmethoden te verduurzamen.
 • Benut de grondposities van overheden om agrarisch ondernemers beter in te kunnen laten spelen op veranderende omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld door pachtafspraken aan te passen. 
 • Zet kavelruil in om de gronddynamiek in het landelijk gebied te vergroten en de landbouwstructuur te verbeteren.

Over het onderzoek

De Stuurgroep Grondgebruik Flevoland gaf opdracht voor dit onderzoek. Deze stuurgroep is een samenwerking tussen het Waterschap Zuiderzeeland, de LTO-Noord, de provincie Flevoland en het Rijksvastgoedbedrijf. Het Kadaster voerde dit onderzoek uit met Wageningen Economic Research. 

Het hele rapport lezen?

Wilt u graag het onderzoek ‘Grond in beweging: Ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040 lezen’? Download het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met Paul Peter Kuiper, adviseur maatwerk & advies via het contactformulier

Meer onderzoeken

U vindt onze andere onderzoeken op de overzichtspagina Onderzoeken.

Starterslening drijft woningprijzen niet op

17 april 2019

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt en -prijzen? Het Kadaster deed hier onderzoek naar.

Conclusie: de Starterslening zorgt niet voor hogere woningprijzen.

Meer budget voor de koopstarter

In 235 gemeenten kun je als starter op de woningmarkt een Starterslening aanvragen. De lening wordt via de gemeente afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Hiermee krijg je maximaal 20% meer bestedingsruimte, bovenop je hypotheek.

Woning die nu niet financieel haalbaar is

Hoofdonderzoeker en woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster legt uit: “Koopstarters met een Starterslening gebruiken de extra bestedingsruimte om een woning te kopen die nu financieel niet haalbaar is, maar wellicht in de nabije toekomst wel. De Starterslening wordt dus niet gebruikt om meer te betalen voor de woning die zij nu zonder Starterslening hadden kunnen kopen. Als dat het geval had geweest, dan was er wel sprake van een prijsopdrijvend effect. Uit ons onderzoek blijkt dat de Starterslening niet heeft geleid tot een prijsopdrijvend effect.”

Jongere kopers buiten grote steden

De Vries: “Koopstarters met een Starterslening zijn gemiddeld jonger (27,3 jaar) dan kopers zonder lening (31,7 jaar). Hun inkomen is daarom waarschijnlijk wat lager. Ook zien we veel Startersleningen buiten de grote steden, waar de gemiddelde woningprijs lager is. Ze gaan vaak voor relatief kleine huizen en komen uit op een gemiddelde koopsom van € 150.000.”

Toegang tot koopwoning

“Koopstarters gebruiken de 20% extra bestedingsruimte dus niet om een hogere prijs te bieden dan anderen”, stelt De Vries. “Ze gebruiken de lening om een huis te kunnen kopen, iets wat zonder Starterslening niet haalbaar is. En dat is precies wat de gemeenten beogen met deze lening: jonge huishoudens toegang geven tot een koopwoning in hun gemeente.”

Het hele rapport lezen?

Wilt u het onderzoek ‘Dezelfde starterswoning voor dezelfde prijs: Onderzoek naar koopprijseffecten van SVn-Startersleningen (januari 2008 t/m september 2018)’ lezen? Download het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries op zakelijk.kadaster.nl.

Meer onderzoeken

U vindt andere onderzoeken van het Kadaster op de overzichtspagina Onderzoeken.

Kijk voor overige publicaties van SVn op de website van de SVn.

Onderscheidend onderzoek: Wat is uw huis waard?

03 mei 2019

Samen met Elsevier Weekblad onderzoekt het Kadaster de woningmarkt door te kijken naar betaalde prijzen per m2. Dit jaar voor het eerst: parels van de huizenmarkt.

Meest opvallende uitkomsten:

 • De parels zijn te vinden in plaatsen als Oosterbeek, Vlaardingen en Nieuwegein. Hier staan nog huizen te koop voor relatief gunstige prijzen.
 • In Amsterdam liggen de 57 duurste wijken van het land.
 • De hoogste huizenprijzen buiten Amsterdam worden betaald in Loosdrecht en Aerdenhout.
 • In 96 procent van de Nederlandse wijken stegen in 2018 de prijzen.

Kloof tussen duur en betaalbaar

Een huis in de Amsterdamse Vondelbuurt is tien keer zo duur als een vergelijkbaar huis in het Groningse Nieuweschans. Pas op plek 58 vinden we de eerste niet-Amsterdamse wijk in op de ranglijst van duurste wijken: Loosdrecht. Het is één van de plaatsen die voordeel heeft van de gekte op de huizenmarkt in de hoofdstad.

Parels huizenmarkt

Op basis van de cijfers die het Kadaster voor Elsevier Weekblad berekende, is dit jaar voor het eerst gezocht naar de parels van de huizenmarkt. Deze staan in wijken als Oosterbeek Noord-Oost, Merwestein in Nieuwegein en het centrum van Vlaardingen. Daar zijn de huizen nog relatief betaalbaar, maar stijgen de prijzen hard.

Prijzen stijgen in (bijna) heel Nederland

In 96 procent van de 3.086 wijken in Nederland stegen de prijzen. Het hardst stegen ze in Oosterbeek (Gelderland), de Zuidas (Amsterdam), Nieuwegein, Overtoomse Veld (Amsterdam) en in Súdwest-Fryslân.

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Wat is uw huis waard?’  is uitgevoerd door Elsevier Weekblad in samenwerking met het Kadaster. Dit onderzoek onderscheidt zich van andere monitors en peilingen. Er wordt niet gekeken naar vraagprijzen, indicatieve WOZ-waarden of naar prijsinformatie afkomstig van makelaars, maar naar de werkelijk betaalde prijzen per vierkante meter over geheel 2018. Daarnaast geeft het onderzoek informatie over alle wijken: prijsontwikkeling, percentage verkochte woningen en de verhouding tussen het inkomen van inwoners en huizenprijzen. Voor de 5 grote steden zijn gegevens op buurtniveau beschikbaar.

Meer weten?

Lees het hele onderzoek (met een betaald account) op Elsevierweekblad.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries op zakelijk.kadaster.nl.

Meer onderzoeken

U vindt onze andere onderzoeken op de overzichtspagina Onderzoeken

Onderzoek naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

29 mei 2019

De laatste jaren bestaat in de media de indruk dat woningen en ander vastgoed in toenemende mate in handen komen van buitenlandse partijen en particuliere verhuurders. Dat zou er mogelijk voor zorgen dat er koopwoningen aan de markt worden onttrokken, huizenprijzen en huurprijzen stijgen en dat koopstarters daardoor steeds minder toegang hebben tot de woningmarkt.

Precieze bewegingen en omvang

Om een helder beeld te krijgen van precieze bewegingen en de omvang, heeft het Kadaster onderzoek gedaan in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). 

Toename eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders

In Nederland is in de periode van 2009 tot 2018 zowel het aandeel eigenaar-bewoners als het aandeel particuliere verhuur gestegen met één tot twee procentpunt. Dat lijkt niet veel, maar omdat het over ruim 7 miljoen woningen gaat, kan elke procentuele verschuiving een groot effect hebben op de eigendomssituatie.

Grote regionale verschillen

Het koopgedrag van typen eigenaren verschilt per regio en stad, en daarbinnen van wijk tot wijk. Dat geldt zowel voor aan- en verkopen van woningen als voor het moment waarop eigenaren actief worden. Het opkopen van woningen door particuliere verhuurders beperkt zich niet tot regio’s met een aanzuigende werking, maar manifesteert zich ook in regio’s als Noordoost-Groningen en Parkstad Limburg. 

Meer woningen naar particuliere verhuurder

Nationaal is het aandeel verkochte koopwoningen aan particuliere verhuurders gestegen van 2 procent in 2009 naar 5 procent in 2017. In een aantal grote steden en studentensteden ligt dit percentage boven de 10 procent en in specifieke wijken zelfs boven de 20 procent. 

Het hele rapport lezen?

Wilt u het onderzoek ‘Kopen om te verhuren: onderzoek naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt’ lezen? Download het onderzoeksrapport.
Meer lezen over de rol van particuliere investeerders specifiek in studentensteden? Download de onderzoekspecial ‘Koopstarters en particuliere investeerders in studentensteden’.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries op zakelijk.kadaster.nl.

Meer onderzoeken 

U vindt onze andere onderzoeken op de overzichtspagina Onderzoeken.  
 

 

Data direct uit basisregistraties met Haal Centraal

25 juni 2019

‘Haal Centraal’ verandert de manier waarop gemeenten data inzien. Niet meer in eigen kopieën, maar rechtstreeks in de bronregistratie. Een initiatief van onder andere de 5 grootste gemeenten, VNG-realisatie en het Kadaster.

Praktische en betrouwbare oplossing

In veel gemeentelijke processen spelen gegevens uit de basisregistraties een rol. Zoals bij een omgevingsvergunning.  “We willen gemeentelijke processen efficiënter en betrouwbaarder uitvoeren door data bij de bron te raadplegen in plaats van te werken met lokale kopieën”, zegt Cathy Dingemanse. Zij is één van de initiatiefnemers van het programma. 

Grote impact

“API’s gaan de benodigde gegevens uit de basisregistraties leveren. En zorgen ervoor dat de gemeentelijke systemen de gegevens begrijpen”, aldus Johan Boer. Hij is adviseur Standaarden bij VNG-Realisatie. Binnen ‘Haal Centraal’ bepaalt hij de werking van de API’s (application programming interfaces). “Leuk werk, dat grote impact gaat hebben voor de efficiëntie en de kwaliteit.”

Aangesloten basisregistraties

Het uitgangspunt ‘data bij de bron’ geldt voor alle basisregistraties. ‘Haal Centraal’ beperkt zich eerst tot de 4 basisregistraties. Namelijk Personen, Adressen & Gebouwen, Kadaster en het Handelsregister. De partijen die de gegevens uit deze basisregistraties leveren doen mee. “Het Kadaster is vanaf het begin aangehaakt; met de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor de Identiteitsgegevens zitten we nog in het beginstadium”, aldus Brenda de Graaf, programmamanager van ‘Haal Centraal’.

Investeringen verdienen zichzelf terug

‘Haal Centraal’ heeft veel draagvlak. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde een investeringsbudget van 6,5 miljoen euro beschikbaar. De investeringen in het programma verdienen zichzelf in de toekomst terug door besparingen bij alle gemeenten.

Op de foto v.l.n.r. Cathy Dingemanse, Mickel Langeveld, Brenda de Graaf, Johan Boer en Marcel Reuvers.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Koopwoningen 7,2 procent duurder in mei

21 juni 2019

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan in mei 2018. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In mei 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Vergelijking juni 2013

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in mei ruim 37 procent hoger.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Koopwoningen 7,7% duurder in maart

23 april 2019

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,7% duurder dan in maart 2018. De stijging is iets groter dan in februari. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In mei 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in mei 36,1% hoger.
 

Vergelijking piek en dal

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in maart ruim 37% hoger.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.
 

Koopwoningen 7,7% duurder in april

21 mei 2019

Bestaande koopwoningen waren in april 7,7% duurder dan in april 2018. Dat is dezelfde stijging als in maart. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In april 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in april 36,7% hoger.
 

Vergelijking piek en dal

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in april 36,7% hoger.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Nederlandse scheepsregistratie in trek

18 juni 2019

Wat veel mensen niet weten, is dat we bij het Kadaster ook schepen registreren. Waarom is dat van belang? Hoe is het geregeld in Nederland en waarom is ons land steeds meer in trek?

Duidelijkheid over eigendom 

In Nederland geldt voor pleziervaartuigen geen registratieplicht. Maar douaniers in het buitenland willen vaak weten wie de eigenaar van een schip is. “Het Kadaster is de enige instantie in Nederland waar eigendom officieel wordt vastgelegd”, legt Monique Smits uit. Zij is juridisch medewerker bij het Kadaster.
 

Uniek brandmerknummer

Smits vertelt hoe het registeren van een schip werkt: “Met de ‘Teboekstelling schip’ registeren scheepseigenaren hun schip in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt het eigendom vastgelegd. Elk schip wordt geregistreerd onder een brandmerknummer. Dit nummer wordt aangebracht op het schip. De eigenaar krijgt een bewijs van inschrijving en vaart daarna onder de Nederlandse vlag.”

Waarom registreren? 

Na registratie wordt het schip als registergoed gezien. Eigendomsoverdracht gebeurt bij de notaris. En daarmee is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Het unieke brandmerknummer helpt de politie een schip gemakkelijker te herkennen, bijvoorbeeld na diefstal. 

Voorkeur voor Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag is in trek. In 2018 registreerde Kadaster 85 schepen meer dan het jaar ervoor. Dat is een stijging van 12,6%. Boudewijn Meijer is eigenaar van Lorrendraaier BV. Hij is tussenpersoon voor scheepseigenaren uit het buitenland die onder Nederlandse vlag willen varen. “Per schip en eigenaar zal het altijd blijven verschillen naar welke vlag de voorkeur uitgaat. In Nederland verloopt het proces in ieder geval soepel en praktisch, dat is waar veel scheepseigenaren steeds meer de voorkeur aan geven. In Spanje daarentegen moet je bijvoorbeeld naar drie verschillende instanties voor drie verschillende stempels.”

Boot of schip registreren

Meer weten over het registreren van een boot of schip? Lees meer op de pagina Boot registreren.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. 
 

Zelflerende computersystemen bieden kansen bij klimaatverandering

11 juni 2019

Hoe helpt nieuwe technologie bij complexe vraagstukken zoals klimaatverandering? Beleidsmakers, wetenschappers en publieke dataleveranciers bespraken dit tijdens het seminar ‘Klimaat en Machine Learning’. Een korte terugblik.

Breed toepasbaar en innovatief

Aanleiding voor het seminar zijn de toenemende vragen die het Kadaster krijgt over klimaatverandering en energietransitie. Het Kadaster experimenteert met machine learning en beeldherkenning bij de jaarlijkse actualisatie van de Basisregistratie Topografie. Zo worden luchtfoto’s van 2 opeenvolgende jaren door computers met elkaar vergeleken om veranderingen in het terrein op te sporen. “Er is nog veel winst te behalen tussen beleid en data. Door kennis te delen kunnen we tot echte innovatie komen,” meent Iris Reimerink van het Kadaster.

Oplossing voor maatschappelijke vraagstukken

Machine learning is de wetenschap waarin computersystemen zichzelf dingen aanleren door gegevensverwerking en daardoor steeds slimmer worden. Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam is nu op zoek naar maatschappelijke vraagstukken waarvoor machine learning (een deel van) de oplossing kan bieden. 

Datagedreven modelen

Het KNMI onderzoekt de mogelijkheden van machine learning. Onder andere door de verwachte impact van het weer te bepalen met datagedreven modellen. De data hiervoor komt uit de meest uiteenlopende bronnen zoals crowdsourcing en open geodata, maar ook uit moderne auto’s. Jan Willem Noteboom (KNMI) stelt dat je gericht aan de slag moet met data: “Wij hebben nu 3,5 jaar ervaring met machine learning en kunnen anderen wijzen op de valkuilen.” 

Elkaars kracht benutten door samenwerking

De energietransitie is onderdeel van het klimaatbeleid. Maar niet alle informatie om deze transitie vorm te geven is gemakkelijk voorhanden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan Verbetering van de Informatievoorziening Energietransitie (VIVET) met partners als het CBS, Rijkswaterstaat en het Kadaster. “Door de onderzoeks-, data- en beleidswerelden bij elkaar te brengen kunnen we elkaars kracht beter benutten” vindt Erik ten Elshof van EZK. Machine learning is nog niet als middel in de plannen opgenomen, maar mogelijk verandert dit na dit seminar.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. 
 

Groningen kan krimp te lijf

04 juni 2019

De leefbaarheid in krimpgebieden verbeteren, hoe doe je dat? Een onderzoek van het Kadaster geeft inzicht in de ontwikkelingen van de regio, zodat de provincie Groningen met regionale partijen aan de slag kan.

De situatie in kaart

Ron Lander is afdelingshoofd Ruimte en Samenleving bij de provincie Groningen: “We zien dat de kwaliteit van de woningvoorraad terugloopt en dat dit gevolgen heeft voor de leefbaarheid. We hebben het Kadaster gevraagd ons te helpen om een beeld te krijgen bij waarom het niet lukt die kwaliteit te verbeteren.”

Relatief oude woningen

Het onderzoek richtte op de ontwikkeling van de Groningse woningmarkt over de afgelopen 10 jaar in de 3 krimpregio’s De Marne, Eemsdelta en Oost-Groningen. Martin Tillema, adviseur Maatwerk & Advies bij het Kadaster: “De woningvoorraad in de Groningse krimpgebieden blijkt relatief oud. Het aandeel vooroorlogse woningen ligt met ruim 25% boven het landelijk gemiddelde van 19%. Daarbij is van bijna 1 op de 10 woningen de eigenaar 75 jaar of ouder.”

Laag peil nieuwbouw 

Sinds midden jaren ’80 worden er structureel minder nieuwbouwwoningen aan de Groningse woningvoorraad toegevoegd. In de laatste 5 jaren is dit aantal zelfs zeer beperkt. In De Marne en Eemsdelta zijn meer woningen gesloopt dan bijgebouwd. Het prijspeil is volgens Huub Hanssen, senior beleidsmedewerker Wonen bij de provincie, een belangrijke reden. “Gemiddeld kostte een woning in de Groningse krimpgebieden in 2018 tussen €163.000 in de Marne en €175.000,- in Oost-Groningen. De bouwkosten liggen maar net iets onder de verkoopprijs. Tel daar de kosten voor grond bij op en nieuwbouw is al snel onrendabel.”

Gegevens combineren zorgt voor inzicht

Bewegingen in de woningmarkt zijn verweven met sociaal-economische ontwikkelingen. Daarom voegt provincie Groningen de Kadastergegevens samen met bronnen zoals Centraal Bureau voor Statistiek en ABF Research.  Het verbinden van gegevens biedt inzichten. Lander leg uit: “Je ziet dat sinds decennia de werkgelegenheid structureel achterblijft. Dat zorgt voor weinig woningverkopen en weinig noodzaak voor nieuwbouw.”

Iedereen deel van de oplossing

“De data van het Kadaster onderbouwen onze veronderstellingen over de woningvoorraad”, zo vervolgt Lander. “Dat helpt ons om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen en alle belangen samen te brengen.” Zo worden bij de verbetering van goedkope koopwoningen naast de gemeente ook corporaties, bouwers en hypotheekverstrekkers betrokken. Op die manier is iedereen deel van de oplossing.

Alles behalve somberen

Er zijn 3 krimpgebieden en 3 verschillende verwachtingen over de termijn waarop ze leefbaarheidsbestendig zijn. Lander benadrukt dat de situatie niet uitzichtloos is: “Er worden allianties gesmeed tussen inwoners en stadsbestuur. Ik ben enorm onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Niet alle plannen lossen meteen alle problemen op, maar ze zorgen wel voor vitaliteit en energie. We gaan niet zitten somberen.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Precisiedata voor akkerbouwers

03 april 2019

De akkerbouwer is een moderne ondernemer: kosten besparen, grondstoffen efficiënt gebruiken, voldoen aan regels. Actuele en nauwkeurige gegevens zijn cruciaal. Dacom Farm Intelligence gebruikt data van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) om akkerbouwers te helpen om het meeste uit hun oogst te halen. 

Inzet? Per vierkante centimeter de opbrengst maximaliseren. Dacom koppelt gegevens uit verschillende bronnen. Satellieten observeren bijvoorbeeld hoe gewassen zich verschillend binnen een perceel ontwikkelen. Met perceelskaarten van opeenvolgende jaren kies je voor komend jaar het gewas om een goede opbrengst van je grond te behouden.

Data uit onder meer PDOK

Dacom gebruikt ook open data via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) laat hogere stukken in het landschap zien; in bepaalde gebieden zijn deze zanderiger en leveren van nature minder opbrengst. Je kunt dan je trekker met GPS-data instrueren om op een bepaald gebied meer of minder meststoffen toe te dienen. 

Duidelijk overzicht

Het bestand met kadastrale percelen geeft de eigendomsgrenzen aan, en met specifieke gebieden zoals grondwaterbeschermingsgebieden weet je precies waar je bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet mag gebruiken. Meer weten? Ga naar de website van PDOK

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van maart 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief

Amersfoort tijdens Koningsdag het middelpunt van Nederland

24 april 2019

De koninklijke familie viert dit jaar Koningsdag in Amersfoort. Met recht is de kei-stad deze dag het middelpunt van Nederland. 

Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort

In Amersfoort staat de Onze Lieve Vrouwentoren. Sinds 1832 is de centraal gelegen toren in Amersfoort het kadastraal nulpunt in het landelijk coördinatenstelsel voor Nederland; de Rijksdriekhoeksmeting. De toren speelt ook nu nog steeds een belangrijke rol als centraal punt voor locatiegegevens en plaatsbepaling. 

Belangrijk gebouw

Van het goed functioneren van uw navigatie tot het bepalen van de grenzen van uw tuin. Zonder deze toren was het niet mogelijk. Dankzij de driehoeken van dit gebouw werden de coördinaten bepaald van het middelpunt van Nederland. Dit noemen we ook wel de Rijksdriehoeksmeting. Vanuit deze plek zijn de coördinaten voor de rest van Nederland bepaald. Een belangrijk gebouw dus!

Meer weten over de toren?

Bekijk dan de video over de Onze Lieve Vrouwentoren. 

Meer over Rijksdriehoeksmeting?

Ga naar de pagina Rijksdriehoeksmeting op Kadaster Zakelijk.