Koopwoningen 7,5% duurder in februari

21 maart 2019

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5% duurder dan in februari 2018. Dat is de laagste prijsstijging na september 2017. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In januari 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Vergelijking piek en dal

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in februari 35,5% hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in februari 6,4% duurder.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Toekomst landelijk gebied Flevoland

20 maart 2019

Klimaatverandering, zonne-energie en natuurontwikkeling. De provincie Flevoland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Een onderzoek van Wageningen University en het Kadaster biedt waardevolle informatie over toekomstig grondgebruik.

Bodemdaling, klimaatverandering en bodemdegradatie vormen uitdaging

Flevoland is een provincie anders dan alle andere: circa 5 meter onder de zeespiegel, met uitgestrekte landbouwgronden en opvallend veel windmolens. Nog niet zichtbaar zijn de te verwachten gevolgen van bodemdaling, klimaatverandering en bodemdegradatie door intensief agrarisch gebruik. Tel daar nog de geplande uitbreiding van onder meer Almere en het vliegveld bij Lelystad bij, en het is duidelijk dat het landelijke gebied straks niet hetzelfde is als nu.

Rijksvastgoedbedrijf bezit veel landbouwgrond

Een ander uniek aspect van Flevoland is de grote hoeveelheid agrarische grond in eigendom van het Rijk. 'Na de inpoldering gaf de Rijksdienst IJsselmeerpolders boerderijen met bijbehorende landbouwgrond uit aan (erf)pachters', aldus Petrus. “Hoewel veel land en bedrijfsgebouwen verkocht zijn, is het Rijksvastgoedbedrijf nog eigenaar/verpachter van ongeveer 28.000 van de 100.000 hectare landbouwgrond in Flevoland.' Van der Wielen: 'Dat was voor ons de reden om, zodra de ideeën voor kavelruil ontstonden, het Rijksvastgoedbedrijf uit te nodigen om deel te nemen aan de stuurgroep Grondgebruik Flevoland.'

Alle betrokken partijen bijeen

De provincie Flevoland richtte samen met LTO-Noord, het Waterschap Zuiderzeeland en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), een stuurgroep en een werkgroep Grondgebruik Flevoland op. De stuurgroep wilde de ontwikkelingen die invloed hebben op het agrarisch grondgebruik in Flevoland in beeld gebracht hebben. Daarvoor kregen Wageningen University & Research en het Kadaster een onderzoeksopdracht.

Wat staat er in het onderzoek?

Klaas van der Wielen, beleidsmedewerker bij de provincie Flevoland en lid van de werkgroep Grondgebruik Flevoland, licht toe: ‘Het rapport geeft een beeld van de agrariërs en andere partijen in het landelijk gebied’. De onderzoeksresultaten staan in het rapport ‘Grond in beweging’, dat op 6 maart 2019 is aangeboden aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kansen in natuurontwikkeling, klimaatadaptie en zonne-energie

Uit het onderzoek blijkt staat dat agrariërs vooral kijken naar kansen voor hun bedrijf. 'En het Rijksvastgoedbedrijf heeft informatie over de toekomstige agrarische gebruiksmogelijkheden van de gronden en kansen, zoals natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en opwekking van zonne-energie', vult Peter Petrus aan. Hij is interdepartementaal beleidsadviseur vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf en ook lid van de werkgroep.

Vrijwillige kavelruil biedt mogelijke oplossing

De agrarische sector heeft aangegeven dat zij vrijwillige kavelruil ziet als een van de middelen om de problemen in het landelijke gebied op te lossen. De partijen in de stuurgroep onderschrijven dit, niet alleen als oplossing voor agrarische problematiek, maar ook als mogelijk middel om de Omgevingsvisie Flevoland Straks te helpen realiseren.

Rijksvastgoedbedrijf werkt mee in beginsel

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in beginsel mee aan kavelruil als de huurders dit ook willen. Daarnaast moeten er ook bredere maatschappelijke belangen mee gediend worden. De verkavelingssituatie is grondig bestudeerd en in het rapport op kaarten weergegeven. Van der Wielen: 'Wageningen en Kadaster hebben samen een bieding gedaan voor de uitvoering van het onderzoek. Dat bleek een goede combinatie.' Charlotte Gillet, projectleider gebiedsinrichting bij het Kadaster, beaamt dit: 'Elk afzonderlijk hadden we minder voor elkaar gekregen.'

Lees het hele onderzoek

Hebt u interesse in het gehele onderzoek? Ga dan naar de pagina met samenvatting en onderzoeksrapport.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van maart 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief

Tactische rol Digitaal Stelsel Omgevingswet past goed bij Kadaster

15 maart 2019

Het Kadaster is tactisch beheerder geworden voor de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en het Informatiepunt. Dit besloten de bestuurspartijen - VNG, Unie van Waterschappen, IPO en het Rijk - die samenwerken aan de invoering van de Omgevingswet en opdrachtgever zijn voor de ontwikkeling van DSO-LV.

1 wet, 1 loket

De Omgevingswet is een van de meeste ingrijpende overheidsinitiatieven van de afgelopen jaren. Het doel is om voor burgers en bedrijven het gemak van een vergunningaanvraag voor de leefomgeving te vereenvoudigen. Van dakkapel, sloot graven tot bedrijfsuitbouw. Alle landelijke en lokale juridische regels worden gebundeld tot één wet met één centraal digitaal punt: het Omgevingsloket. Dit loket is een landelijke ICT-voorziening binnen het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Kadaster wordt nu tactisch beheerder van deze landelijke voorziening.

Vertrouwen in samenwerking

Programma-directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen en voorzitter raad van bestuur Kadaster, Dorine Burmanje, zijn trots: “Het is mooi dat het beheer voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet nu afgestemd is, op tijd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We hebben veel vertrouwen in een succesvolle samenwerking op de weg naar een stabiel en solide digitaal stelsel, dat immers in aanloop naar de inwerkingtreding al volop in gebruik is.”

Rolverdeling beheer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) neemt het strategisch beheer op zich. Het Kadaster zorgt als tactisch beheerder voor de afstemming tussen opdrachtgever BZK en de beoogde operationele beheerpartijen, zoals Geonovum en Rijkswaterstaat. Deze partijen houden de IT-omgevingen in stand en zorgen voor de continue doorontwikkeling. Met hen maakt het Kadaster afspraken over de inhoud en de kwaliteit van de te leveren diensten.

Belang gebruiker voorop

Volgens Burmanje past de tactische rol goed bij het Kadaster: “Het vraagt coördinatie, regie en IT-expertise. Dit hebben we laten zien bij het opzetten en beheren van landelijke voorzieningen als de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV-BAG) en Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). We staan klaar.” De belangrijkste uitdaging? “Het is een nieuwe rol, daar moeten we in groeien. Je kunt je soms verliezen in wat de huidige techniek allemaal kan. We moeten dan ook het gemak voor de gebruiker voor ogen blijven houden. Zonder doeltreffende IT, geen doeltreffende Omgevingswet.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van maart 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijke de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief

Forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik Flevoland

11 maart 2019

Wat zijn de ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040? Het Kadaster en Wageningen Economic Research deden hier onderzoek naar. 

Conclusie: forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik 

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een aantal ontwikkelingen forse impact  heeft op het agrarisch grondgebruik. Voor de uitbreiding van het stedelijk gebied, de infrastructuur (Lelystad Airport) en de aanleg van zonneparken is  veel ruimte nodig.  

Ook worden de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering meer zichtbaar. Verder vraagt de bodemkwaliteit om meer aandacht in de agrarische bedrijfsvoering. 

Actiever met grondpositie aan de slag

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan:

  • Vorm regionale coalities die in de deelgebieden een gedeelde toekomstvisie vormen en deze ook uitvoeren. 
  • De energietransitie moet weloverwogen een plek krijgen in het agrarisch gebied.
  • Combineer de expertise van de verschillende deskundigen (praktijk, onderwijs, wetenschap) om de landbouwmethoden te verduurzamen.
  • Benut de grondposities van overheden om agrarisch ondernemers beter in te kunnen laten spelen op veranderende omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld door pachtafspraken aan te passen. 
  • Zet kavelruil in om de gronddynamiek in het landelijk gebied te vergroten en de landbouwstructuur te verbeteren.

Over het onderzoek

De Stuurgroep Grondgebruik Flevoland gaf opdracht voor dit onderzoek. Deze stuurgroep is een samenwerking tussen het Waterschap Zuiderzeeland, de LTO-Noord, de provincie Flevoland en het Rijksvastgoedbedrijf. Het Kadaster voerde dit onderzoek uit met Wageningen Economic Research. 

Het hele rapport lezen?

Wilt u graag het onderzoek ‘Grond in beweging: Ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040 lezen’? Download het onderzoeksrapport.

Kunt u dit pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een screenreader gebruikt? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Peter Kuiper, adviseur maatwerk & advies via paulpeter.kuiper@kadaster.nl.

Meer onderzoeken

U vindt onze andere onderzoeken op de overzichtspagina Onderzoeken.

Nieuwe trainees aan de slag

11 maart 2019

Hoe is het om als trainee bij het Kadaster te werken? Kort geleden gingen er weer 5 nieuwe trainees aan de slag. Sophie, Linda, Janneke, Simone en Sharon vertellen hun verhaal.

Aftrap in de Ardennen

'Kruipen in een grot, vlotten bouwen en ’s nachts wandelen door het bos. Elke donderdag werkten we aan onze persoonlijke ontwikkeling.' 5 nieuwe trainees trapten hun traineeship af in de Ardennen om te werken aan teambuilding. 'We zijn veel samen, maar we hebben ook alle 5 onze eigen opdracht.'

 

Aan de aftrap ging een sollicitatieproces vooraf, waar ze positief op terugkijken. 'Onze cv’s en motivatiebrieven werden gebruikt om door te vragen wie we echt zijn.'

4 verschillende opdrachten in 2 jaar

Een Kadastertrainee doet in 2 jaar tijd 4 verschillende opdrachten. Zo houdt Janneke zich bezig met digitalisering binnen de overheid, onderzoekt Sophie de woningmarkt voor ouderen in krimpgebieden en houdt Linda zich bezig met het thema vitaliteit binnen IT. Simone richt zich naast het thema vakantieparken ook een paar uur per week op het internationale werk van het Kadaster. Sharon houdt zich bezig met het vergroten van de maatschappelijke zichtbaarheid van het Kadaster. 

Waarom het Kadaster?

De trainees kozen met name voor het Kadaster vanwege de vele mogelijkheden, de flexibiliteit en de maatschappelijke relevantie. Sophie licht toe: 'Wij weten bij het Kadaster wat van wie is en waar het ligt. Voordat ik bij het Kadaster kwam wist ik wel dat dat belangrijk was, maar nu zie ik dat pas echt in.' Volgens Sharon stralen medewerkers enthousiasme uit. 'Na de eerste kennismakingen viel meteen op hoe positief collega’s praten over de werksfeer hier.'

Betrokkenheid vanuit de organisatie

Opvallend is dat de trainees enorm betrokken worden door de organisatie. Volgens Janneke worden ze veel uitgenodigd door collega’s: 'We zijn aanwezig op veel events, zoals managementconferenties. We lopen ook steeds vaker mee op verschillende afdelingen en we hebben veel ruimte tot eigen initiatief.'

Ook werken als trainee of interesse in andere vacatures?

Aanmelden voor een Job alert of meer weten? Ga naar onze website Werkenbijhetkadaster.nl.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws

Landrechten voor vrouwen

07 maart 2019

Op vrijdag 8 maart is het internationale vrouwendag. Wij geloven in gelijke rechten en kansen voor iedereen.

Internationale vrouwendag

Op internationale vrouwendag vragen we aandacht voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap. Landrechten zijn daarbij een voorwaarde. In Nederland zijn landrechten vanzelfsprekend en goed geregeld.

In 70% procent van de wereld is eigendomsregistratie nog niet op orde en daar zijn veel vrouwen de dupe van. Het Kadaster draagt bij aan het opzetten van een landregistratie.

Gelijke rechten èn kansen

Op vrijdag 8 maart is het internationale vrouwendag. Wij geloven in gelijke rechten en kansen voor iedereen. Dat zeggen we niet alleen, dat doen we ook.

Bekijk de film 'Ontheemd'

Nieuwsgierig geworden hoe belangrijk landrechten zijn? Kijk dan hier de film 'Ontheemd' op YouTube.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Het Kadaster wint prijs beste API overheid

15 februari 2019

Op 13 februari heeft het Kennisplatform API’s de API van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) uitgeroepen tot beste API van de overheid.

Namens alle ontwikkelaars nam Janette Storm van het Kadaster het gouden aapje en de oorkonde in ontvangst.

Eervolle vermeldingen gingen naar de API’s van de Kamer van Koophandel en het Luchtmeetnet.

Eenvoudig veelgevraagde BAG gegevens gebruiken

De door het Kadaster ontwikkelde BAG-API maakt het een stuk eenvoudiger om de veelgevraagde BAG gegevens te gebruiken. Dit is vaak cruciaal voor onder andere veiligheidsdiensten.

Goede ondersteuning van ontwikkelaars

De jury van de verkiezing Beste API van de overheid roemde de manier waarop het Kadaster de ondersteuning van ontwikkelaars heeft georganiseerd. Zo is de documentatie goed toegankelijk. Via het geo-forum wordt een breed netwerk van experts aangesproken. Ontwikkelaars kunnen waar nodig terecht bij de helpdesk.

BAG API is een succes in het gebruik

Janette Storm is blij met de erkenning van de jury. Vooral omdat de BAG API een succes is. “In een jaar tijd zijn er 300 miljoen calls via de API gelopen. De API heeft hiermee in haar eerste jaar direct meer calls afgehandeld dan op de oude manier van uitlevering van de BAG.”

Lees meer op Geonovum.nl: Kadaster wint prijs beste API van de overheid.

Meer informatie

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Reis door de geschiedenis met topotijdreis.nl

10 januari 2019

Bent u van plan om in het nieuwe jaar de geschiedenis in te duiken? Op de website topotijdreis.nl  kunt u kosteloos ruim 200 jaar aan gedetailleerde kaarten van Nederland bekijken.

Ontdek de tijdsbalk

Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken ziet u hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Inpoldering en verstedelijking zijn bijvoorbeeld duidelijk te volgen door met de tijdsbalk te schuiven. Zo is te zien dat de Haarlemmermeer vroeger een binnenzee was en u kunt zien hoe de zandplaat Neeltje Jans tot werkeiland van het Deltaplan werd. 

Meer dan 200 jaar topografie

We houden al vanaf 1815 onafgebroken bij hoe Nederland verandert, door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Door de jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie hebben we meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. Om dit niveau hoog te houden investeren we dan ook in innovaties en werken we samen met overheden, bedrijven en wetenschappers.

Kaart 2018 beschikbaar

De kaart van 2018 is nu ook beschikbaar op de website topotijdreis.nl.

Naar Topotijdreis.nl

Maak een reis door de tijd en ga naar www.topotijdreis.nl.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

De woningmarkt verduurzamen: welk plan werkt?

22 januari 2019

Energie besparen, hoosbuien en hitte het hoofd bieden, woningen gasloos maken, nieuwe energie opwekken. Welke plannen voor verduurzaming van de woningmarkt zijn haalbaar en hoe meet je of ze werken?

Verantwoordelijk voor immense opgave

Het Kadaster bracht eind vorig jaar tijdens regionale kennissessies overheden, bouwers, makelaars en corporaties samen om van elkaar te leren. Bovendien helpen gegevens van het Kadaster om te onderzoeken welk plan op welke plek haalbaar is. “Alle partijen zien de immense opgave en voelen de verantwoordelijkheid”, aldus Ramona van Marwijk, senior adviseur Maatwerk en Advies Kadaster.

Kopzorgen van beleidsmakers

Van Marwijk en haar collega-adviseurs Lars Brugman en Martin Tillema zagen bij beleidsmakers 2 belangrijke kopzorgen: “Hoe krijg ik al die individuele eigenaar-bewoners van een woning mee om maatregelen voor verduurzaming te nemen? Bij woningcorporaties kun je als gemeente gewoon 1 contactpersoon bellen.” De tweede kopzorg is dat er een grote behoefte is aan betrouwbare informatie om plannen te onderbouwen en het effect te meten.

De rol van de makelaar

Onder makelaars is volgens Sjirk de Jong (makelaar en taxateur bij Brandsma De Jong) het kennisniveau nog niet hoog genoeg. “Het primaire doel van een makelaar is het verkopen van een woning. Een aanvullende rol op het gebied van duurzaamheid is op dit moment nog te onduidelijk door gebrek aan kennis.”

Nieuwe kennis, nieuwe afwegingen

Het opdoen en delen van nieuwe kennis zorgt voor nieuwe afwegingen. Van Marwijk: “We kunnen bijvoorbeeld nu de voortgang van energiemaatregelen op straat- of huisniveau nog niet in kaart brengen. Welke woningen hebben gas, welke zijn er vanaf? Dan zou je het Centraal Aansluitingenregister moeten koppelen aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK). Ook wil je uiteindelijk kunnen meten of een maatregel een besparend effect heeft. Kun je dan de verbruiksgegevens van slimme energiemeters gebruiken, of kom je dan aan de privacy?”

Hoe gaan we dat betalen?

De financiering van de duurzaamheidsmaatregelen is een vraagstuk op zich. Stel, je wilt als gemeente een hele straat tegelijk aanpakken: hoe doe je dat dan als het eigendom zo versnipperd is? Ook heeft niet elke eigenaar genoeg geld om te investeren. Sommige particulieren hebben wel de middelen, maar vinden het te veel gedoe. En wanneer ga je nog investeren? Een woning die een ton waard is, ga je niet voor € 50.000 versleutelen.

Wat denken woningcorporaties?

Woningcorporaties maken ook voortdurend afwegingen om wel of niet te investeren. Elsa Benard, assetmanager deltaWonen, stelt: “Nu is er sprake van krapte op de woningmarkt, maar we kijken naar de toekomstwaarde van een woning. Is de investering die we gaan doen het dan waard?” Daarbij is het altijd belangrijk om ook vooruit te kijken. “Hoe ver gaan we met onderhoud en zijn dit woningen die we over 20-30 jaar nog steeds kunnen verhuren?”

Inzicht dankzij gegevens Kadaster

Om te weten welk plan op welke plek haalbaar is, vormen de gegevens van het Kadaster vaak een startpunt. Wat zijn de kenmerken van de woningen en hun eigenaren? Moeten we met corporaties in gesprek, of vooral met particulieren? Wonen die particulieren er ook zelf of verhuren ze?

Adviseur Van Marwijk: “Als je kijkt naar de huidige energielabels, lijkt de verbeteropgave voor corporaties en grote verhuurders redelijk haalbaar. Particuliere eigenaar-bewoners en kleine verhuurders hebben naar verhouding relatief slechte energielabels. Als je kijkt naar de leeftijd van eigenaren en hun woonduur in de huidige woning, heb je aanknopingspunten voor het moment waarop ze mogelijk gaan verhuizen. Dat zijn natuurlijke momenten voor verbouwingen. Er is niet één aanpak voor alle gemeenten en regio’s. Zo hebben eigenaren in de Randstad meer overwaarde om te investeren in verduurzaming dan in de rest van het land.”

Duurzame betrokkenheid

Een duurzame woningmarkt creëer je niet alleen, dat doe je samen. Volgens Benard van deltaWonen is het inderdaad belangrijk om niet alleen woningcorporaties te betrekken, maar tegelijkertijd ook huisbezitters mee te nemen. “Het antwoord is er nog niet, maar het is prettig om te merken dat de gedachten er zeker al wel zijn.”

Terzake

Dit artikel verschijnt in het Kadastermagazine Terzake van maart 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Kadaster in De Rijdende Rechter

25 februari 2019

Een landmeter van het Kadaster was dinsdag 26 februari te zien in het televisieprogramma De Rijdende Rechter. De aflevering gaat over twee buren die al jaren onenigheid hebben over de ligging van de erfgrens. 

De buurmannen liggen met elkaar overhoop over een scheve schutting, een aangetast schuurtje en over de plek waar de afvoer uitkomt.

Met een grensreconstructie wordt de kadastrale grens opnieuw in het terrein zichtbaar gemaakt. Dit doet de landmeter op basis van de oorspronkelijke meetgegevens.

Meer weten? 

Ga naar de pagina Grensreconstructie

De uitzending was te zien op dinsdag 26 februari om 22.20 uur op NPO1. U kunt de aflevering terugkijken op de website NPO Start.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Koopwoningen bijna 9% duurder in januari

26 februari 2019

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,7% duurder dan in januari 2018. De prijsstijging is iets groter dan in december 2018. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In januari 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. 

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in januari 2019 bijna 36% hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in januari 6,5% duurder.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Het Kadaster en de openbaarheid van persoonsgegevens

03 mei 2018

Op woensdag 2 mei 2018 verschenen het Kadaster en de toegankelijkheid van de Openbare Registers in het nieuws. Hoe zit het nou precies?

Over het Kadaster

Het Kadaster registreert al 185 jaar registergoederen: denk aan vastgoed, schepen en vliegtuigen. Iedereen heeft hier wel eens mee te maken. Als eigenaar, huurder, financier, schuldeiser of als overheid. De informatie over deze goederen moet betrouwbaar zijn. Bij onbetrouwbare informatie zullen partijen veel minder (snel) bereid zijn zaken met elkaar te doen.

Welvaart begint bij een betrouwbare eigendomsregistratie: dan kun je kopen, verkopen, lenen en investeren. De economie, het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer tussen burgers en overheid zijn gebaat bij rechtszekerheid. Eigendomsregistratie is dus heel belangrijk.

Informatie Kadaster openbaar

De wettelijke taak van het Kadaster om registergoederen te registeren, heeft onder meer als doel rechtszekerheid te waarborgen. De informatie van het Kadaster is daarom openbaar. Dit geldt voor onder meer de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Openbare Registers (OR).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. Voor het Kadaster is deze privacywetgeving niet nieuw. Al vanaf de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op 1 september 2001 waarborgt het Kadaster de privacyregels. Met de komst van de AVG verandert er feitelijk niet veel voor het Kadaster. Wel moet het Kadaster voldoen aan het inrichten van het register van verwerkingen, het treffen van technische en organisatorische maatregelen en het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Onder de AVG zal het verwerken van persoonsgegevens door het Kadaster, ter uitvoering van zijn wettelijke taken zoals vastgelegd in de Kadasterwet, blijvend rechtmatig en doelmatig zijn. Het verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing.

Meer lezen over de AVG op Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Openbaarheid, tenzij persoonlijke veiligheid in het geding is

Voor de rechtszekerheid zijn openbaarheid van de informatie en toegang tot de informatie essentieel. Helaas komt het in onze maatschappij soms voor dat personen worden bedreigd. Dat kan gebeuren bij de uitoefening van hun werk, zoals bij officieren van justitie, maar ook in de relationele sfeer. Het Kadaster zou graag zien, dat in situaties waarin de veiligheid van personen in het geding is, hiervoor een oplossing wordt geboden en de toegang tot hun persoonsgegevens kan worden beperkt.

Wettelijk kan dit door een speciale regeling op te stellen, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het Kadaster is voorstander van deze regeling en is daarover in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens is het Kadaster doorlopend in gesprek met partners, zoals makelaars en notarissen, over privacy.

Lees het verschenen nieuwsartikel op Rtlnieuws.nl

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Stijgende lijn woningverkopen doorbroken

17 mei 2018

Het aantal woningtransacties is sinds begin 2018 iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties sinds juli 2013.

Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht toe: “Historisch gezien is het aantal woningverkopen weliswaar nog steeds op hoog niveau, maar de trend is dalend. Kijkend naar de afgelopen 20 jaar, zijn alleen in het eerste kwartaal van 2017 meer woningen verkocht dan nu het geval is.”

Vier maanden minder verkopen

De eerste vier maanden van 2018 laten een daling zien in het aantal woningtransacties ten opzichte van dezelfde maanden in het voorgaande jaar. Zo wisselden in januari 3,1% minder woningen van eigenaar, in februari 9,1%, in maart 7,7% en registreerden we in april van dit jaar 16.267 woningverkopen, 2,6 % minder dan in april 2017.

Rijtjeswoningen doen het goed

“We zien dat appartementen en twee-onder-een-kap woningen al een aantal maanden minder goed verkopen dan andere woningtypen. Ook vrijstaande woningen worden minder verkocht (-1,9%), maar de daling van dit marktsegment is geringer dan de gemiddelde daling. Een stijgend aantal verkopen zien we bij de tussenwoningen (0,5%) en hoekwoningen (1,8%)”, aldus De Vries.

Jongeren kopen minder, ouderen steeds meer

Het aantal woningkopers onder de 35 jaar daalt al geruime tijd; in vergelijking met 2017 is de daling 5,5%. In april 2018 was 44,3% van de woningkopers onder de 35 jaar. Dat is ruim 3% lager dan over de eerste vier maanden van 2016, toen hun marktaandeel nog uitkwam op 47,5%. Het is bovendien fors lager dan voor de crisis (2008), toen het aandeel ongeveer 55% was. De woningtransacties onder ouderen in leeftijdscategorie 45 – 65 jaar, behoudt de stijgende lijn. Het aantal aankopen door 45 tot 65-jarigen is gestegen van 3.324 in april 2008 (18%), naar 4.505 in april van dit jaar (27.7%). Dit geldt ook voor het aantal 65-plussers. In 2008 kochten slechts 1.750 gepensioneerden een koopwoning en in de afgelopen maand registreerde het Kadaster 4.505 aankopen.

Stijgend aantal afgesloten hypotheken

Het Kadaster registreerde in april 26.403 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden is dat een toename van 8,8%. In de eerste drie maanden van dit jaar was er –net zoals bij het aantal transacties– een daling zichtbaar. De toename van april maakt het verlies in de eerste drie maanden bijna goed. Voor wat betreft de hypotheekmarkt kunnen we daarom nog niet concluderen dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren is omgebogen in een dalende trend.

Actuele cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceert het Kadaster cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in het Vastgoed Dashboard

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Koopwoningen weer duurder in juli

21 augustus 2018

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2018 het hoogste niveau ooit. Ten opzichte van juli 2017 lagen de prijzen 9% hoger.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen ruim 30% hoger

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen. In juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend.

In mei 2018 was de prijsindex koopwoningen voor het eerst hoger dan de piek in augustus 2008. De prijzen stegen in juni en juli 2018 verder en bereikten het hoogste niveau sinds het begin van de prijsindex in 1995. Vergeleken met het dal in juni 2013 zijn de prijzen ruim 30% hoger.

Actuele cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceert het Kadaster cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in het Vastgoed Dashboard.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Nieuwe videoprojectie Onze Lieve Vrouwetoren Amersfoort

06 september 2018

Welke rol speelt de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort bij het bepalen van een erfgrens? Vanaf 8 september brengt een videoprojectie de muren van de toren tot leven.

De toren is sinds 1885 Kadastraal middelpunt van Nederland. In de videoprojectie  ‘Waar stenen kunnen praten’ worden bezoekers verrast met het verhaal over de stad en de geschiedenis van de toren.

Rijksdriehoeksmeting

De centraal gelegen toren in Amersfoort is het kadastraal nulpunt in het landelijk coördinatenstelsel voor Nederland; de Rijksdriekhoeksmeting. De toren speelt ook nu nog steeds een belangrijke rol als centraal punt voor locatiegegevens en plaatsbepaling. Zoals bij het bepalen van de exacte grens tussen twee tuinen.

Combinatie data en kaart

In een bijzondere animatie, geprojecteerd op de muren van de toren, is te zien dat het combineren van data en kaarten, met een eenduidig coördinatenstelsel makkelijk is. 

Meer informatie?

De projectie is vanaf 8 september gratis te zien in de Onze Lieve Vrouwetoren. Een mooi startpunt voor een bezoek aan Amersfoort.

Bekijk de projectie 'Waar stenen kunnen praten' op YouTube (2:15 min)

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Kadaster ondertekent Charter Diversiteit

09 januari 2019

Samen met vele andere werkgevers wil het Kadaster zich serieus inzetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Met de ondertekening van de Charter Diversiteit tijdens een bijeenkomst van Diversiteit in Bedrijf op 19 december werd dit bekrachtigd.

Andere ondertekenaars

Werkgevers die in december ook de charter hebben ondertekend zijn onder meer de Tweede Kamer, Boeing, de gemeentes Maassluis, Dordrecht en 's-Hertogenbosch, Gemeentemuseum Den Haag, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland, Haagse Hogeschool, Politiebond en de Vereniging Hogescholen. Alf Overmars, directeur Organisatie & HRM, ondertekende namens het Kadaster.

Campagne

Diversiteit staat bij ons al langer op de agenda. Dit werd door de campagne Diversiteit op de kaart ook buiten onze organisatie bekend.

Plan van aanpak

Binnen 6 maanden na 19 december 2018, de datum van ondertekening van het Charter Diversiteit, leggen we een plan voor aan Diversiteit in Bedrijf. Dit is een plan met heldere doelstellingen, investeringen en aanpak. Hierin staat hoe wij er voor gaan zorgen dat we - naast mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt – ook talenten met een andere culturele herkomst aantrekken en ontwikkeling bieden.

Meer over diversiteit

Meer over diversiteit bij het Kadaster op website Werken bij het Kadaster.

Meer informatie op de website van Diversiteit in Bedrijf.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Koopwoningen ruim 8% duurder in december

25 januari 2019

Bestaande koopwoningen waren in december 8,4% duurder dan in december 2017. In oktober en november waren de koopwoningen 9,0 en 9,5% duurder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Met december is ook het jaarcijfer bekend. In 2018 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 9,0% duurder dan in 2017.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend.

Prijzen stegen tot december 2018

In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. Daarna zijn de prijzen tot december onafgebroken gestegen.

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in december 2018 ruim 33% hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in december 2018 bijna 5% duurder.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Koopwoningen ruim 9% duurder in augustus

21 september 2018

Bestaande koopwoningen waren in augustus 9,3% duurder dan in augustus 2017. De prijsstijging is groter dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Recordniveau

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend als het gaat om woningprijzen.

In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. Daarna zijn de prijzen verder gestegen en in augustus 2018 lagen de prijzen op het hoogste niveau sinds het begin van de prijsindex in 1995. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen 32% hoger.

Actuele cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceert het Kadaster cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in het Vastgoed Dashboard.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Kabinet laat gegevens bedreigde personen afschermen

29 juni 2018

Informatie over mensen die een persoonlijk risico lopen of worden bedreigd, wordt afgeschermd in het register. Dit wordt geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het kabinet heeft dit vandaag uit de ministerraad laten weten aan de Tweede Kamer. Het kabinet reageert op een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn via onze registers.

Lees de reactie van het kabinet.

Kabinetsreactie

Het ministerie van BZK heeft de Algemene Maatregel van Bestuur over de afscherming van persoonsgegevens van bedreigde personen ter consultatie geplaatst. De consultatieperiode loopt tot 12 augustus.

Lees meer over de consultatieperiode.

Gedragslijn

Daarnaast komt er een gedragslijn die moet voorkomen dat onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) worden opgenomen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien.

Reactie bestuur Kadaster

Bestuursvoorzitter Dorine Burmanje is blij dat deze Algemene Maatregel van Bestuur er komt: “Als Kadaster zijn we een groot voorstander van deze regeling. De openbaarheid van gegevens is belangrijk voor de Nederlandse vastgoedmarkt en economie, maar mag nooit de veiligheid van personen in gevaar brengen.“

Aanleiding Kamervragen

Begin mei bracht RTL Nieuws het item ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’. Deze berichtgeving kwam voort uit een publicatie van Vereniging Eigen Huis (VEH) in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de publicatie werd de openbaarheid van persoonsgegevens en het afschermen van personen in het kader van veiligheid ter discussie gesteld.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Eind mei had de minister deze vragen al deels beantwoord. Daarbij benadrukte ze dat een snelle en directe toegang tot de openbare registers over onroerende zaken in het Kadaster essentieel is voor vastgoedtransacties.

Meer weten?

Kijk op de pagina Openbaarheid en privacy voor informatie of lees hier meer over via de Veelgestelde vragen. Ook vindt u hier een link naar de site van Ministerie BZK en vind je alle relevante documenten, zoals de kabinetsreactie en het advies van Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.

Premier Rutte reikt eerste eigendomsbewijzen uit in Colombia

30 november 2018

Premier Rutte heeft op 28 november in Colombia de eerste eigendomsbewijzen uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos. Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering om na het FARC-tijdperk de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. Het op naam hebben van grond biedt rechtszekerheid en veiligheid en maakt kredietaanvragen voor investeringen in het platteland mogelijk.

Ontwikkeling platteland kern vredesakkoord

Precies twee jaar geleden eindigde het gewapende conflict in Colombia na vijftig jaar strijd. Een van de belangrijkste punten in het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC is ontwikkeling van het platteland. Landregistratie is een van de middelen om die ontwikkeling te bevorderen. Nederland helpt daarbij via het project Land in Peace.

Fit for Purpose

In enkele pilotgebieden wordt de zogeheten Fit for Purpose landregistratiemethodiek toegepast, met de bedoeling dat de Colombiaanse overheid deze aanpak gaat omarmen. De Fit for Purpose aanpak biedt de benodigde rechtszekerheid en is vele malen sneller en goedkoper dan de tot op heden gebruikte methoden.Met een stukje land op eigen naam wordt de omgeving veiliger. Bovendien kunnen boeren hiermee toegang krijgen tot bankkredieten waarmee investeringen gedaan kunnen worden.

'Dit had ik nooit durven dromen'

17 boeren in het dorp Los Mandarinos, gelegen in het noorden van Colombia, ontvingen hun eigendomsbewijs tijdens een feestelijke ceremonie. Na een speech van premier Rutte en de Colombiaanse Minister van Landbouw Andres Valencia kregen de boeren één voor één hun eigendomsbewijs uitgereikt. “Dit had ik nooit durven dromen”, sprak een van de nieuwe eigenaren geëmotioneerd. “Deze dag blijft me voor altijd bij."

Zelf land opmeten via app en GPS-antenne

Colombiaanse boeren meten, in aanwezigheid van een overheidsvertegenwoordiger, zelf hun land op met behulp van een GPS-antenne en een speciale app op een smartphone De methode is in die zin te vergelijken met de werkwijze in Nederland vóór de start van het Kadaster in 1832. Met als grote verschil dat de grenzen die de grondgebruikers in Colombia aanwijzen, via de GPS-ontvanger direct digitaal worden vastgelegd. De verzamelde data worden over bestaande luchtfoto’s gelegd en aangevuld met juridische informatie over de grond. Op deze manier zijn data direct gedigitaliseerd, wat zorgt voor een snelle landregistratie.

Hoewel de boeren meestal geen formeel eigendomsbewijs hebben, hebben zij vaak wel een koopakte of een soort verklaring van erfrecht. Ook deze documenten worden geregistreerd tijdens het veldwerk. Na een openbare terinzagelegging van de resultaten en na een juridische toets door de Colombiaanse overheid, kunnen de eigendomsbewijzen worden toegekend. Met een feestelijke uitreiking zoals woensdag in Los Mandarinos. 

Lokale jongeren succes achter project

Na de uitreiking kwam Mathilde Molendijk aan het woord, regiomanager van het Kadaster in Latijns Amerika. “Het geheim van het succes achter dit project zijn de lokale jongeren. Doordat zij de streek kennen en zich supersnel de applicatie op de smartphone eigen maken, kunnen zij nog veel sneller het werk doen dan wij.” Vijf jongeren kregen een certificaat uitgereikt uit handen van Molendijk en premier Rutte voor hun excellente ondersteuning tijdens het veldwerk. De jongeren glunderden van trots van zoveel aandacht: “Ik zou wel in heel Colombia willen werken aan dit project, het draagt bij aan mijn ontwikkeling."

Nog veel werk te doen

Het project Land in Peace is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Kadaster, het Colombiaanse landagentschap ANT, ITC (Universiteit Twente), de Colombiaanse Districtsuniversiteit en enkele Colombiaanse overheidsorganisaties. Er is nog veel werk te doen, aangezien 60% van het platteland in Colombia nog niet geformaliseerd is. Het project van het Kadaster in Colombia loopt door tot 2021. De grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn dat de Colombiaanse kadasterautoriteiten deze methode op grote schaal gaan toepassen.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.