De woningmarkt verduurzamen: welk plan werkt?

22 januari 2019

Energie besparen, hoosbuien en hitte het hoofd bieden, woningen gasloos maken, nieuwe energie opwekken. Welke plannen voor verduurzaming van de woningmarkt zijn haalbaar en hoe meet je of ze werken?

Verantwoordelijk voor immense opgave

Het Kadaster bracht eind vorig jaar tijdens regionale kennissessies overheden, bouwers, makelaars en corporaties samen om van elkaar te leren. Bovendien helpen gegevens van het Kadaster om te onderzoeken welk plan op welke plek haalbaar is. “Alle partijen zien de immense opgave en voelen de verantwoordelijkheid”, aldus Ramona van Marwijk, senior adviseur Maatwerk en Advies Kadaster.

Kopzorgen van beleidsmakers

Van Marwijk en haar collega-adviseurs Lars Brugman en Martin Tillema zagen bij beleidsmakers 2 belangrijke kopzorgen: “Hoe krijg ik al die individuele eigenaar-bewoners van een woning mee om maatregelen voor verduurzaming te nemen? Bij woningcorporaties kun je als gemeente gewoon 1 contactpersoon bellen.” De tweede kopzorg is dat er een grote behoefte is aan betrouwbare informatie om plannen te onderbouwen en het effect te meten.

De rol van de makelaar

Onder makelaars is volgens Sjirk de Jong (makelaar en taxateur bij Brandsma De Jong) het kennisniveau nog niet hoog genoeg. “Het primaire doel van een makelaar is het verkopen van een woning. Een aanvullende rol op het gebied van duurzaamheid is op dit moment nog te onduidelijk door gebrek aan kennis.”

Nieuwe kennis, nieuwe afwegingen

Het opdoen en delen van nieuwe kennis zorgt voor nieuwe afwegingen. Van Marwijk: “We kunnen bijvoorbeeld nu de voortgang van energiemaatregelen op straat- of huisniveau nog niet in kaart brengen. Welke woningen hebben gas, welke zijn er vanaf? Dan zou je het Centraal Aansluitingenregister moeten koppelen aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK). Ook wil je uiteindelijk kunnen meten of een maatregel een besparend effect heeft. Kun je dan de verbruiksgegevens van slimme energiemeters gebruiken, of kom je dan aan de privacy?”

Hoe gaan we dat betalen?

De financiering van de duurzaamheidsmaatregelen is een vraagstuk op zich. Stel, je wilt als gemeente een hele straat tegelijk aanpakken: hoe doe je dat dan als het eigendom zo versnipperd is? Ook heeft niet elke eigenaar genoeg geld om te investeren. Sommige particulieren hebben wel de middelen, maar vinden het te veel gedoe. En wanneer ga je nog investeren? Een woning die een ton waard is, ga je niet voor € 50.000 versleutelen.

Wat denken woningcorporaties?

Woningcorporaties maken ook voortdurend afwegingen om wel of niet te investeren. Elsa Benard, assetmanager deltaWonen, stelt: “Nu is er sprake van krapte op de woningmarkt, maar we kijken naar de toekomstwaarde van een woning. Is de investering die we gaan doen het dan waard?” Daarbij is het altijd belangrijk om ook vooruit te kijken. “Hoe ver gaan we met onderhoud en zijn dit woningen die we over 20-30 jaar nog steeds kunnen verhuren?”

Inzicht dankzij gegevens Kadaster

Om te weten welk plan op welke plek haalbaar is, vormen de gegevens van het Kadaster vaak een startpunt. Wat zijn de kenmerken van de woningen en hun eigenaren? Moeten we met corporaties in gesprek, of vooral met particulieren? Wonen die particulieren er ook zelf of verhuren ze?

Adviseur Van Marwijk: “Als je kijkt naar de huidige energielabels, lijkt de verbeteropgave voor corporaties en grote verhuurders redelijk haalbaar. Particuliere eigenaar-bewoners en kleine verhuurders hebben naar verhouding relatief slechte energielabels. Als je kijkt naar de leeftijd van eigenaren en hun woonduur in de huidige woning, heb je aanknopingspunten voor het moment waarop ze mogelijk gaan verhuizen. Dat zijn natuurlijke momenten voor verbouwingen. Er is niet één aanpak voor alle gemeenten en regio’s. Zo hebben eigenaren in de Randstad meer overwaarde om te investeren in verduurzaming dan in de rest van het land.”

Duurzame betrokkenheid

Een duurzame woningmarkt creëer je niet alleen, dat doe je samen. Volgens Benard van deltaWonen is het inderdaad belangrijk om niet alleen woningcorporaties te betrekken, maar tegelijkertijd ook huisbezitters mee te nemen. “Het antwoord is er nog niet, maar het is prettig om te merken dat de gedachten er zeker al wel zijn.”

Terzake

Dit artikel verschijnt in het Kadastermagazine Terzake van maart 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Dorine Burmanje vertrekt als voorzitter raad van bestuur

14 januari 2019

Dorine Burmanje, voorzitter raad van bestuur van het Kadaster, heeft bekend gemaakt in de loop van dit jaar haar werkzaamheden als voorzitter raad van bestuur Kadaster te beëindigen. Na 15 jaar maakt Burmanje hiermee de weg vrij voor een nieuwe voorzitter.

Burmanje trad in 2004 aan als voorzitter raad van bestuur van het Kadaster. Ze reorganiseerde het Kadaster naar een centrale organisatie en introduceerde een belangrijke digitaliseringsslag. Zij had als doel een duidelijk maatschappelijk profiel voor het Kadaster te bouwen en borgen. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal onder de vlag van de United Nations.

Dorine Burmanje: “Ik ben met hart en ziel verbonden aan het Kadaster. Samen met veel gepassioneerde mensen zetten we de betekenis van locatiegebonden informatie duidelijk op de kaart: Everything happens somewhere.”

Boegbeeld van de organisatie

Wim Kuijken, voorzitter raad van toezicht Kadaster, over haar vertrek: "Al 15 jaar is Dorine het boegbeeld van de organisatie en met haar verbindingskracht en gedrevenheid van grote waarde voor het Kadaster. Ze kondigt haar vertrek vroegtijdig aan. Dat siert haar. We kunnen nog een groot deel van 2019 haar kwaliteiten benutten en hebben tijd voor het vinden van een geschikte opvolger."

Opvolging

Later dit jaar zal er meer bekend gemaakt worden over de opvolging van Dorine Burmanje.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtpagina Nieuws.

De Amazone beschermen via betere landregistratie

13 december 2018

Goede landregistratie en kennis van criminologie zorgen samen voor een goede aanpak van ontbossing en illegale houtkap. Het Kadaster en criminoloog Tim Boekhout van Solinge sloegen daarom de handen ineen.

Ontbossing bereikt recordomvang

De ontbossing van het Amazoneregenwoud in Brazilië heeft ten opzichte van voorgaande jaren in 2018 het hoogste niveau bereikt in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Braziliaans regering over de periode juli 2017 tot juli 2018 op nu.nl

Wetteloosheid aanpakken

De Braziliaanse boswetgeving is vooruitstrevend, maar handhaving is moeilijk omdat de situatie rond landrechten vaak onduidelijk is. De overheid weet niet welk land van haar is en kan daarom moeilijk hout- en woudcriminelen aanpakken. Een betere landregistratie beperkt de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit flink.

Voorkomen is beter dan genezen

‘Situationele criminaliteitspreventie’; dit is jargon voor het moeilijker maken van het plegen van criminaliteit. De criminaliteit in Nederland daalt hierdoor al jaren. Beter hang- en sluitwerk bijvoorbeeld maakt de kans op woninginbraak flink kleiner. Je kunt op dezelfde manier naar illegale houtkap en ontbossing kijken. Hoe kun je dit ontmoedigen?

Betere landrechten in het regenwoud

Grote delen van de Amazone kennen geen formele eigenaar. Bovendien wordt er op grote schaal gefraudeerd met eigendomsbewijzen. Dit leidt tot illegale ontbossing op grote schaal. Vooral voor tropisch hardhout, veeteelt en soja. Ontbossing breidt wereldwijd in een schokkend tempo uit; 40 voetbalvelden per minuut. Brazilië is ongeëvenaard koploper. De Braziliaanse ontbossing gaat dan ook nog eens met veel geweld gepaard.

Samenwerken aan het behoud van regenwoud

Mathilde Molendijk, regiomanager Kadaster International legt uit welke voordelen betere landregistratie biedt. Het vastleggen van landrechten maakt het mogelijk om betere afspraken te maken. Ook kun je beter controleren of regenwoud behouden blijft, bijvoorbeeld door gebruik van GPS technologie. Mensen worden aangesproken en indien nodig beboet of vervolgd. In overleg met toonaangevende Braziliaanse partnerorganisaties bereiden we concrete acties voor in gebieden waar een grote kans op ontbossing is. Ook werken we samen met organisaties van boeren en traditionele gemeenschappen die in het bos wonen.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van november 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. 

Reis door de geschiedenis met topotijdreis.nl

10 januari 2019

Bent u van plan om in het nieuwe jaar de geschiedenis in te duiken? Op de website topotijdreis.nl  kunt u kosteloos ruim 200 jaar aan gedetailleerde kaarten van Nederland bekijken.

Ontdek de tijdsbalk

Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken ziet u hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Inpoldering en verstedelijking zijn bijvoorbeeld duidelijk te volgen door met de tijdsbalk te schuiven. Zo is te zien dat de Haarlemmermeer vroeger een binnenzee was en u kunt zien hoe de zandplaat Neeltje Jans tot werkeiland van het Deltaplan werd. 

 

Meer dan 200 jaar topografie

We houden al vanaf 1815 onafgebroken bij hoe Nederland verandert, door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Door de jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie hebben we meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. Om dit niveau hoog te houden investeren we dan ook in innovaties en werken we samen met overheden, bedrijven en wetenschappers.

Kaart 2018 beschikbaar

De kaart van 2018 is nu ook beschikbaar op de website topotijdreis.nl.

Naar Topotijdreis.nl

Maak een reis door de tijd en ga naar www.topotijdreis.nl.

Nieuwsberichten

Wilt u meer nieuwsberichten lezen? Dat kan op de pagina Nieuws.

Kadaster ondertekent Charter Diversiteit

09 januari 2019

Samen met vele andere werkgevers wil het Kadaster zich serieus inzetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Met de ondertekening van de Charter Diversiteit tijdens een bijeenkomst van Diversiteit in Bedrijf op 19 december werd dit bekrachtigd.

Andere ondertekenaars

Werkgevers die in december ook de charter hebben ondertekend zijn onder meer de Tweede Kamer, Boeing, de gemeentes Maassluis, Dordrecht en 's-Hertogenbosch, Gemeentemuseum Den Haag, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland, Haagse Hogeschool, Politiebond en de Vereniging Hogescholen. Alf Overmars, directeur Organisatie & HRM, ondertekende namens het Kadaster.

Campagne

Diversiteit staat bij ons al langer op de agenda. Dit werd door de campagne Diversiteit op de kaart ook buiten onze organisatie bekend.

Plan van aanpak

Binnen 6 maanden na 19 december 2018, de datum van ondertekening van het Charter Diversiteit, leggen we een plan voor aan Diversiteit in Bedrijf. Dit is een plan met heldere doelstellingen, investeringen en aanpak. Hierin staat hoe wij er voor gaan zorgen dat we - naast mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt – ook talenten met een andere culturele herkomst aantrekken en ontwikkeling bieden.

Meer over diversiteit

Meer over diversiteit bij het Kadaster op website Werken bij het Kadaster.

Meer informatie op de website van Diversiteit in Bedrijf.

Premier Rutte reikt eerste eigendomsbewijzen uit in Colombia

30 november 2018

Premier Rutte heeft op 28 november in Colombia de eerste eigendomsbewijzen uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos. Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering om na het FARC-tijdperk de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. Het op naam hebben van grond biedt rechtszekerheid en veiligheid en maakt kredietaanvragen voor investeringen in het platteland mogelijk.

Ontwikkeling platteland kern vredesakkoord

Precies twee jaar geleden eindigde het gewapende conflict in Colombia na vijftig jaar strijd. Een van de belangrijkste punten in het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC is ontwikkeling van het platteland. Landregistratie is een van de middelen om die ontwikkeling te bevorderen. Nederland helpt daarbij via het project Land in Peace.

Fit for Purpose

In enkele pilotgebieden wordt de zogeheten Fit for Purpose landregistratiemethodiek toegepast, met de bedoeling dat de Colombiaanse overheid deze aanpak gaat omarmen. De Fit for Purpose aanpak biedt de benodigde rechtszekerheid en is vele malen sneller en goedkoper dan de tot op heden gebruikte methoden.Met een stukje land op eigen naam wordt de omgeving veiliger. Bovendien kunnen boeren hiermee toegang krijgen tot bankkredieten waarmee investeringen gedaan kunnen worden.

'Dit had ik nooit durven dromen'

17 boeren in het dorp Los Mandarinos, gelegen in het noorden van Colombia, ontvingen hun eigendomsbewijs tijdens een feestelijke ceremonie. Na een speech van premier Rutte en de Colombiaanse Minister van Landbouw Andres Valencia kregen de boeren één voor één hun eigendomsbewijs uitgereikt. “Dit had ik nooit durven dromen”, sprak een van de nieuwe eigenaren geëmotioneerd. “Deze dag blijft me voor altijd bij."

Zelf land opmeten via app en GPS-antenne

Colombiaanse boeren meten, in aanwezigheid van een overheidsvertegenwoordiger, zelf hun land op met behulp van een GPS-antenne en een speciale app op een smartphone De methode is in die zin te vergelijken met de werkwijze in Nederland vóór de start van het Kadaster in 1832. Met als grote verschil dat de grenzen die de grondgebruikers in Colombia aanwijzen, via de GPS-ontvanger direct digitaal worden vastgelegd. De verzamelde data worden over bestaande luchtfoto’s gelegd en aangevuld met juridische informatie over de grond. Op deze manier zijn data direct gedigitaliseerd, wat zorgt voor een snelle landregistratie.

Hoewel de boeren meestal geen formeel eigendomsbewijs hebben, hebben zij vaak wel een koopakte of een soort verklaring van erfrecht. Ook deze documenten worden geregistreerd tijdens het veldwerk. Na een openbare terinzagelegging van de resultaten en na een juridische toets door de Colombiaanse overheid, kunnen de eigendomsbewijzen worden toegekend. Met een feestelijke uitreiking zoals woensdag in Los Mandarinos. 

Lokale jongeren succes achter project

Na de uitreiking kwam Mathilde Molendijk aan het woord, regiomanager van het Kadaster in Latijns Amerika. “Het geheim van het succes achter dit project zijn de lokale jongeren. Doordat zij de streek kennen en zich supersnel de applicatie op de smartphone eigen maken, kunnen zij nog veel sneller het werk doen dan wij.” Vijf jongeren kregen een certificaat uitgereikt uit handen van Molendijk en premier Rutte voor hun excellente ondersteuning tijdens het veldwerk. De jongeren glunderden van trots van zoveel aandacht: “Ik zou wel in heel Colombia willen werken aan dit project, het draagt bij aan mijn ontwikkeling."

Nog veel werk te doen

Het project Land in Peace is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Kadaster, het Colombiaanse landagentschap ANT, ITC (Universiteit Twente), de Colombiaanse Districtsuniversiteit en enkele Colombiaanse overheidsorganisaties. Er is nog veel werk te doen, aangezien 60% van het platteland in Colombia nog niet geformaliseerd is. Het project van het Kadaster in Colombia loopt door tot 2021. De grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn dat de Colombiaanse kadasterautoriteiten deze methode op grote schaal gaan toepassen.

Hoe wil Harderwijk dat vakantieparken worden gebruikt?

29 november 2018

Harderwijk wil toerisme op vakantieparken een impuls geven en onbedoelde bewoning tegengaan. Het Kadaster analyseerde de eigendom- en vastgoedsituatie.

Uitdaging

In 2013 had de gemeente Harderwijk een uitdaging: hoe geef je toerisme een impuls en vind je tegelijkertijd een oplossing voor onbedoelde bewoning en gebruik van vakantieparken?

De gemeente had veel dagjesmensen, maar wilde juist ook dat mensen meerdere dagen kunnen verblijven. Veel recreatiewoningen op vakantieparken werden echter gebruikt voor andere doeleinden dan recreatie, zoals huisvesting voor arbeidsmigratie en permanente bewoning. Doeleinden waarvoor een vakantiepark vaak door ligging en voorzieningen niet geschikt is.​​​​​

Samenwerking gemeente en betrokkenen

Nienke van Keimpema (rechts op de foto) is als projectleider voor de gemeente Harderwijk in 2014 actief aan de slag gegaan met het opstellen van een strategienota vakantieparken. “Daarbij is aangesloten bij het Programma Vitale Vakantieparken waarin Veluwse gemeenten en Provincie Gelderland gezamenlijk werken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken in de regio.” Kenmerkend voor de aanpak is dat er samen gewerkt wordt met exploitanten, gebruikers en verenigingen van eigenaren naar een toekomstbestendige invulling.

‘Eén park, één plan’

De eerste stap voor Van Keimpema was om met de exploitant en de gebruikers de toekomstvisie voor het park in kaart te brengen. “Als gemeente bieden we hierbij de kaders, zoals het minimum-percentage eigenaren dat het met een inrichtingsvoorstel eens moet zijn. Ook begeleiden we het proces om te komen tot een toekomstvisie en de uitwerking daarvan. Er zijn drie smaken: een vakantiepark blijven, huisvesting realiseren voor arbeidsmigranten of een permanente woonstatus. Belangrijk uitgangspunt is ‘één park, één plan’. Dat betekent: voor elk park komt één gezamenlijk plan, van de meerderheid van de parkbewoners en de exploitant.”

Meten is weten

Hoe kun je inschatten of de gekozen oplossing realistisch is? Van Keimpema geeft aan dat inzicht in de bestaande situatie op de parken belangrijk is. “Het Kadaster heeft hiervoor een analyse gemaakt van de eigendom- en vastgoedsituatie van de parken. Dat is zeer waardevol gebleken.”

Daphne Bol, projectleider Gebiedsinrichting bij het Kadaster licht toe hoe de gegevensanalyse helpt om de beleidsplannen aan te scherpen: “Het in beeld brengen en duiden van gegevens over bijvoorbeeld eigendom, leeftijd van de eigenaren en waardeontwikkeling van de recreatiewoningen blijkt waardevol te zijn in de keuze voor oplossingsrichtingen voor bewoners en gemeente. Ze helpen zo ook bij het maken van keuzes waarmee kwetsbare groepen een kans hebben, zoals werkzoekenden die niet het budget hebben voor een reguliere huurwoning. Door het monitoren van de gegevens blijkt dat er bijvoorbeeld al een stijging is in de verkoopwaarde van recreatiewoningen op de betreffende parken. Ook kun je meten of de gemaakte keuzes ook echt de gewenste resultaten hebben.”

Conclusies en vervolg

Inmiddels heeft de gemeente Harderwijk de toekomstvisie van drie parken geformuleerd. De gemeente gaat nu stapsgewijs over tot uitvoering voor aanpassing van de parken.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van november 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief per e-mail

Locatieserver: gratis zoekservice voor locatiegegevens

01 augustus 2017

Stel, je zoekt informatie over een adres. Dan is het handig wanneer er een zoekservice is die je helpt bij het zoeken. En alle beschikbare gegevens al voor je bij elkaar zet. Politie Nederland maakte voor haar meldkamersysteem zo’n slimme zoekservice: de Locatieserver.

PDOK heeft de Locatieserver doorontwikkeld en beschikbaar gesteld via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Gratis, open, actueel en betrouwbaar. Zoals ook ingenieursadviesbureau Sweco inmiddels ervaart.  

Samenwerking Politie en Kadaster

De PDOK Locatieserver is ontstaan uit een samenwerking met de politie. Deze heeft de zoekservice nodig voor snelle plaatsbepaling door de meldkamer in urgente situaties. Een zoekfunctie die slim meedenkt, zoveel mogelijk locatiegegevens verzamelt en toonbaar maakt op een kaart in een GIS-systeem. Inmiddels maakt ook de kaartviewer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG Viewer) er gebruik van. 

Gebruiker: ingenieursadviesbureau Sweco

"Sweco gebruikt de PDOK Locatieserver in GeoWeb, een product dat we samen met Esri hebben ontwikkeld", aldus productmanager Marcel Steenis. "GeoWeb is een WebGIS-applicatie die door meer dan 130 organisaties in Nederland wordt gebruikt voor het delen van informatie. Onder meer de gemeenten Den Bosch, Den Haag en Zwolle, maar ook alle waterschappen, Achmea, Schiphol, ProRail, Rijkswaterstaat, de BAM en Boskalis."

Verbeterde zoekservice 

De PDOK Locatieserver is de opvolger van de PDOK Geocodeerservice. Als je bijvoorbeeld zoekt op een adres of woonplaats, vult de zoekmachine de locatiegegevens aan uit achterliggende databases, zoals de BAG en WOZ. Doordat het gaat om betrouwbare overheidsdata weet je zeker dat de zoekmachine je leidt naar de juiste  plek. De verbeterde versie geeft nu ook naamsuggesties tijdens het typen. Ook woonplaatsen die bestaan uit meerdere woorden zijn makkelijker te vinden en is het zoeken op huisnummertoevoegingen verbeterd. "Onze GeoWeb-klanten gebruiken de Locatieserver vaak als eerste ingang voor zoeken naar plaatsen, adressen en postcodes", stelt Steenis. "We bieden ze desgewenst ook de mogelijkheid om de zoekresultaten te beperken tot hun eigen aandachtsgebied.”

Aanvulling nieuwe data

Welke verbeterwensen ziet Steenis? "Een wens van onze klanten is dat er naast  postcodes en adressen ook kadastrale percelen en andere bronnen in de Locatieserver komen. Denk aan namen van gebouwen en winkels". Goed nieuws: PDOK heeft één van bovenstaande wensen kunnen realiseren door de kadastrale percelen toe te voegen aan de Locatieserver. Op termijn wordt ook gedacht aan andere bronnen zoals informatie uit het Nationaal Wegenbestand van Rijkswaterstaat.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van augustus 2017. Meer artikelen lezen? Ga naar de Terzake-artikelen op de pagina Terzake.

Inzages Basisregistratie Kadaster vernieuwd

01 mei 2018

Het afgelopen halfjaar zijn de inzages in de Basisregistratie Kadaster (BRK) vernieuwd. Het gaat hierbij om informatie over objecten, hypotheken en personen.

Vernieuwingen

Onze klanten hebben met de vernieuwingen meegedacht. Kandidaat-notaris Edwin Lotz is positief en heeft tegelijkertijd nog een verbetersuggestie. We hebben als Kadaster in afstemming met onze klanten onder andere de rechten overzichtelijker weergegeven, zeker als er sprake is van complexe situaties.

Ook is er nu een betere koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en hanteren wij dezelfde schrijfwijze bij adressen. Een deel van de vernieuwde producten heeft een nieuwe naam gekregen. Daarnaast hebben alle producten nu de Kadaster-huisstijl.

Ervaringen kandidaat-notaris Lotz

De vernieuwde inzages van het Kadaster zijn door kandidaat-notaris Edwin Lotz van Ten Berge notarissen uit Nijmegen positief ontvangen. Lotz: “Ons kantoor heeft een brede adviespraktijk en daardoor soms te maken met complexe tenaamstellingen van kadastrale percelen. Doordat de gestapelde rechten nu genummerd worden weergegeven is de samenhang goed zichtbaar. Daarnaast worden ook de aantekeningen op de percelen en de rechten duidelijker weergegeven.” Hij heeft nog wel een verbetersuggestie: “Als de oppervlakte in zowel are als vierkante meter zou worden vermeld, is dit voor iedereen praktischer.”

24 miljoen inzages per jaar

De diensten Kadaster-on-line en KIK-inzage (de webservice) verzorgen het overgrote deel van de informatieverstrekking uit de BRK. De hele inschrijvingsketen, alle vastgoedprofessionals en vele overheidsdienstverleners zijn hiervan afhankelijk. Dat zijn 30.000 organisaties, met daarachter vele individuele gebruikers. Zij doen met elkaar 24 miljoen inzages per jaar, waarvan inmiddels de helft via KIK-inzage en ook een klein deel via de webwinkel. Op een drukke dag verstrekt Kadaster-on-line meer dan 20.000 producten per uur!

Klaar voor de toekomst

Het bestaande systeem voor het bijhouden van de BRK is niet toekomstbestendig en wordt op dit moment in stappen vernieuwd. Het nieuwe systeem biedt betere mogelijkheden om klantwensen, procesverbeteringen en wetswijzigingen te kunnen doorvoeren. Zo is het Kadaster klaar voor de toekomst, zorgt het voor continuïteit in uitvoering en een verbeterde informatieverstrekking. De vernieuwde producten zijn het eerste resultaat hiervan.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Utrecht op de bres voor gegevenskwaliteit adressen en gebouwen

01 mei 2018

"Een juiste registratie is belangrijk bij calamiteiten", aldus Michel Kuijpers, BAG-procesmanager bij de gemeente Utrecht.

Het Kwaliteitsdashboard BAG ondersteunt gemeenten om hun gegevenskwaliteit te volgen en te verbeteren. Michel Kuijpers van de gemeente Utrecht legt uit wat het de gemeente brengt.

Gemeenten eigenaar van de gegevens, Kadaster ondersteunt

Of het nou gaat om een snelle inzet van hulpdiensten bij een calamiteit, of het achterhalen van asbesthoudende daken: je wilt kunnen vertrouwen op de gegevens van adressen en gebouwen. Gemeenten zijn de officiële bron van informatie over adressen en gebouwen. Hun Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn een pijler voor de overheid en bedrijven. Het is dan ook belangrijk dat de gegevens volledig, actueel en juist zijn.

Informatie uit BAG toegankelijk maken

Het Kadaster maakt informatie uit de BAG toegankelijk via de Landelijke Voorziening BAG. Daarnaast heeft het Kadaster de opdracht van het ministerie om de kwaliteit van de gegevens te monitoren en daar waar mogelijk samen met de gemeenten te verbeteren. Daarvoor maakte het onder meer een online Kwaliteitsdashboard BAG. Een overzicht van verbeterkansen op 5 thema’s: actualiteit, bouwjaren, oppervlakte en gebruiksdoelen, geometrie, adressen en statusconflicten.

Kwaliteitsdashboard

”Het Kwaliteitsdashboard is een schitterend instrument voor de gemeente om de kwaliteit van je gegevens te verhogen”, aldus Michel Kuijpers, BAG-procesmanager bij de gemeente Utrecht. “Zo constateerden we dat we niet altijd goed scoorden op de tijdigheid van het bijwerken van vergunningsgegevens. We verbeterden het proces en scoren nu boven het landelijke gemiddelde.”

Betrouwbaarheid gegevens

“Een juiste registratie is bijvoorbeeld belangrijk bij calamiteiten. Zo stortte in 2017 een parkeergarage in Eindhoven in als gevolg van ondeugdelijke vloeren. De gemeente Utrecht heeft toen met behulp van de BAG kunnen uitzoeken welke gebouwen zijn gebouwd met dit type vloer. Op basis van de uitkomsten is een plan van aanpak gemaakt. Met de juiste informatie kun je dus rampen voorkomen.” Ook in de verwijdering van asbest speelt de BAG-informatie een rol, aldus Kuijpers. “We weten in welke jaren asbest werd gebruikt in gevelbeplating en daken. Met behulp van luchtfotografie is gekeken naar de asbesthoudende daken. De BAG leverde de informatie per pand. Zo zie je: een goede kwaliteit van de BAG-informatie is goed voor Nederland.”

Bredere kwaliteitsblik

En de Utrechtse focus op kwaliteit reikt verder. De gemeente ziet dat verschillende basisregistraties afwijkende definities hanteren voor ‘zelfstandige woonruimte’. “We zijn erg blij met de mogelijkheid dit nu samen te bespreken met het Kadaster, diverse grote gemeenten, de Belastingdienst, belastingsamenwerkingen en een vertegenwoordiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken.”

Meer informatie?

Lees meer over BAG Kwaliteitszorg.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Waardelijst ontzorgt taxateurs en woningcorporaties

01 februari 2018

Door woningwetgeving en strengere richtlijnen voor taxateurs moeten woningcorporaties informatie overleggen aan de taxateur: van welk vastgoed ben je eigenaar? Welke kenmerken hebben invloed op de waarde? Per verhuureenheid.

Alle informatie per eenheid

Het Kadaster ontwikkelde samen met corporaties en taxateurs de Waardelijst: alle informatie bij elkaar per eenheid. Handig voor Woonstad Rotterdam en haar 60.000 verhuureenheden.

Ad Visscher is adviseur vastgoedsturing van corporatie Woonstad Rotterdam. Hij legt uit hoe het ministerie van BZK en koepelorganisatie Aedes de corporatie verwezen naar het Kadaster als onafhankelijke bron. ”Voor ons en de taxateur was het standaardproduct van het Kadaster hiervoor, de Eigendomskaart, echter niet toereikend.”

Complexe werkelijkheid

“Woonstad heeft 60.000 verhuurbare eenheden. Daaraan hangen duizenden akten. Daarvan willen we bijvoorbeeld weten wat de rechtsbeperkingen zijn, de bestemming of bodemverontreiniging. Deze zijn namelijk van invloed op de marktwaardering door de taxateur. De complexiteit van onze werkelijkheid, geregistreerd in een stapeling van eigendom-, erfpacht- en splitsingsakten, kun je niet terugvinden in alleen de Eigendomskaart.” Deze kaart toont alle percelen in het bezit van een persoon of bedrijf. “Er moest informatie uit verschillende bronnen aan elkaar geknoopt worden.”

De uitdaging

In afstemming met corporaties en taxateurs vormde het Kadaster alle informatie uit de Eigendomskaart om tot een lijst. De informatie werd gebundeld per verhuureenheid, het kerngegeven van een woningcorporatie. Ook werd informatie toegevoegd uit onder meer Ruimtelijke Plannen en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zo ziet de taxateur alle kenmerken van een object in één oogopslag, op één regel. De Eigendomskaart kan hij vervolgens gebruiken voor meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de ligging en stapeling van rechten. “Voorheen deden we incidenteel onderzoek en stuurden we iemand het archief in om de informatie op te halen. Veel handwerk.”

Eigendomsinformatie verbeteren

“Met dit product hebben we al veel dossiers opgelost”, zo besluit Visscher. “Het helpt ook om je eigendomspositie te verbeteren. Je komt toch nog gebouwen tegen waarvan het eigendom niet goed geregeld is. Zo bleken we volgens het Kadaster eigenaar te zijn van een gebouw. Maar bij dieper inzoomen op het eigendomsrecht, bleek er een akte onder te zitten van een transactie in een andere gemeente. Of een gebouw blijkt op grond te staan die niet van Woonstad is. Je krijgt wel een WOZ-aanslag, maar je bent geen juridisch eigenaar. De Eigendomskaart en de Waardelijst geven inzicht in je eigendomspositie. Dat geeft voordeel richting taxateurs en accountant.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van februari 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Het ministerie van Geluk

01 februari 2018

Suzanne Valkman, regiomanager bij Kadaster International, reisde naar Bhutan voor een gezamenlijk project over het opzetten van een basisregistratiesysteem. Wat trof ze aan in het Aziatische land?

Geen zwervers of bedelaars

“Hoe komt het eigenlijk dat ik geen zwervers en bedelaars zie op straat?”, vroeg ik aan onze contactpersoon van het Kadaster in Bhutan in de auto op weg naar het vliegveld. De dag ervoor waren we naar het grensstadje Phuntsholing geweest. Het grenst aan India en heet daar Jaygaon. Frappant was dat nog geen meter over de grens de stad bezaaid lag met zwervers, bedelaars, zieke en gehandicapte mensen in erbarmelijke omstandigheden. “Dit heeft alles te maken met bevolkingsdruk, geloof én de koning”, zei hij. “Ten eerste wonen er maar weinig mensen in de hooglanden van Bhutan. Ten tweede zijn wij boeddhisten en geloven in gelijkheid van ieder mens. We hebben geen kastenstelsel en geloof zoals in India waar de lagere kasten met veel karma belast zijn."

De invloed van de koning

"Maar het meest belangrijke is wel een sterke monarchie waarbij de koning zich nog dagelijks bemoeit met het welzijn van zijn volk", vervolgt onze contactpersoon. "Zo beheren wij als Kadaster bijvoorbeeld een landbank die aangesproken wordt voor mensen die geen andere middelen van bestaan hebben. Zij kunnen een beroep doen op de koning en een stukje grond op hun naam krijgen. Daar kunnen ze wonen en voedsel verbouwen, wat dieren houden of een bedrijfje opstarten. We hebben gezien dat het recht om ergens te wonen en te leven in grote mate bijdraagt aan het welzijn van de bevolking. Mensen kunnen dan in waardigheid een eigen bestaan opbouwen. We hebben ook een ministerie van Geluk dat alle projecten van de overheid evalueert.”

Geluksindicatoren

Hij laat mij een uitgebreid spreadsheet zien met indicatoren die het ministerie van Geluk hanteert om een project of investering te evalueren. Er zijn indicatoren die mij bekend voorkomen, zoals economische en materiële winst/verlies en gelijkheid tussen man en vrouw. Maar ook het psychologisch welbevinden van de burger; de mate van stress die een persoon zou kunnen gaan ervaren en de mate waarin een project de kansen beïnvloedt om jezelf spiritueel te ontwikkelen. Het gewicht dat toegekend wordt aan het laatste is gelijk aan de eerder genoemde indicatoren. Ons gezamenlijke project met Bhutan om een systeem van basisregistraties op te zetten, wordt op dit moment ook als zodanig geëvalueerd. Wellicht kunnen we nu met deze spreadsheet een evaluatie doen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen of de Basisregistratie Kadaster in Nederland en zien hoe deze bij het ministerie van Geluk in Bhutan zouden scoren. Ik ben erg benieuwd!

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van februari 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

CBS en Kadaster duiken in prijsindex commercieel vastgoed

01 november 2017

In de handel en hypotheken van commercieel vastgoed gaat veel geld om. Het CBS en het Kadaster hebben daarom samen de mogelijkheden verkend om een prijsindex voor commercieel vastgoed te ontwikkelen.

Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Jaren geleden al ontwikkelden het CBS en het Kadaster samen de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). Deze indicatie van de ontwikkeling van de huizenprijzen kunnen we maandelijks in de krant lezen en raadplegen via de websites van het CBS en het Kadaster.

De laatste tijd ontstond er ook behoefte aan een prijsindex voor panden die verhuurd worden door commerciële verhuurders. Dit zogeheten commercieel vastgoed bestaat hoofdzakelijk uit kantoren, winkels, industriële panden en huurwoningen in de vrije sector.

In de data duiken

Het CBS en het Kadaster hebben een gezamenlijke zoektocht ondernomen, waarbij de data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen gecombineerd werden met gegevens uit de kadastrale overboekingendatabase. Het Kadaster selecteerde en combineerde de data. Het CBS onderzoekt nu of hiermee statistieken gemaakt kunnen worden die de beoogde doelgroep inzicht bieden.

“Samen achter de computer gaan zitten en in de data duiken.” Dat vindt Ron van Schie, statistisch onderzoeker bij het CBS de meest positieve ervaring van de gezamenlijke zoektocht. Matthieu Zuidema, adviseur bij het Kadaster: “Ron is mijn lastigste klant.” Hij zegt het met een knipoog. “Hij bleef doorvragen tot hij alles begreep van onze data. Dat heeft ons zelf ook veel geleerd over de bruikbaarheid van de data en ook waar deze verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden.” Kadastercollega Sander van der Veen vult aan: “Ik zou er een halfuurtje bij komen zitten, maar het werd een hele dag. Vanaf toen wisten we precies wat we van elkaar konden verwachten. Met heen en weer e-mailen waren we nooit zo ver gekomen.”

Financiële sector

“Er gaat veel geld om in het commerciële vastgoed. Daarom is er veel vraag naar een prijsindex commercieel vastgoed in de bankenwereld. De Nederlandse Bank wil met zo’n index financiële risico’s in beeld krijgen. Hun streven is financiële stabiliteit in de samenleving.” Ron van Schie, neemt met een CBS-collega deel aan een Europese expertgroep commercieel vastgoed. Op die manier kunnen de Nederlandse ervaringen om een index te ontwikkelen en te gebruiken ook van pas komen voor de Europese Centrale Bank, Eurostat, de Europese Commissie en de nationale banken van de EU-landen.

Elkaar versterken

“We hebben nu samen een idee voor een prijsindex commercieel vastgoed ontwikkeld. De komende maanden gaan we dit idee valideren en op bruikbaarheid toetsen. Selecteren we de juiste gegevens? Hebben we voldoende waarnemingen? Hoe gaan we om met grote, complexe transacties? Wat kunnen we nog verbeteren? In mei 2018 willen we de antwoorden op al deze vragen gevonden hebben.” Het gezamenlijk ontwikkelen van de prijsindex commercieel vastgoed is een mooie concretisering van de alliantie-overeenkomst tussen het CBS en het Kadaster. Zuidema: “We versterken elkaar en nemen samen verantwoordelijkheid.”

Alliantie-overeenkomst

In juni 2017 hebben het CBS en Kadaster een alliantie-overeenkomst afgesloten die zich naast de bestaande samenwerking richt op gezamenlijke innovatie. Een belangrijk doel van de alliantie is om rijkere informatie te kunnen aanbieden, onder meer aan partijen die staan voor beleidskeuzes en complexe maatschappelijke opgaven. Actuele gezamenlijke ontwikkelingen zijn onder meer:

 • monitoring van de Sustainable Development Goals binnen Nederland
 • verbetering van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen
 • gebruiksmogelijkheden van Open data inventariseren en ontwikkelen en het aanbieden van Linked Open data
 • ontwikkelen van een leegstandsmonitor
 • het identificeren en analyseren van nieuwbouwtransacties

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van november 2017. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Je woning duurzamer maken met open data

01 februari 2018

Overal om ons heen zijn open data. Denk aan het navigatiesysteem in je auto dat je door het drukke verkeer loodst. Of een app waarmee je op afstand de temperatuur en de verlichting in je woning kunt regelen. Wat is de meest zinvolle maatregel om je woning energiezuinig te maken? Met de online Huisscan van Greenhome krijgen woningeigenaren snel advies. Deze scan benut de mogelijkheden van open data zo goed dat de ontwikkelaars hiervoor de Stuiveling Open Data Award wonnen. 

Klimaatdoelen halen

“Als Nederland de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord wil halen, moeten er per maand 10.000 woningen van het gas af”, zegt Reinier Schneider van Greenhome. “We zitten nu op 100 per maand, dus we moeten zó versnellen.” Veel van de woningen die uiteindelijk van het gas af moeten, zijn van particuliere eigenaren. Greenhome wil juist deze groep helpen bij het verduurzamen van hun woningen.

Open data helpen woningeigenaar

Woningeigenaar Angela van Beusecom overwoog al langer te investeren in het duurzamer maken van haar huis in Helmond. Maar ze liep vaak vast in de versnipperde informatie. Op een informatieavond trof zij Greenhome. Enthousiast ging zij daarna aan de slag met de Huisscan. Ze liet zonnepanelen aanleggen en verving een deel van de lampen door led-verlichting.

Elk verduurzamingsadvies is uniek. Voor het ene huis is dubbel glas de meest effectieve investering, voor het andere een warmtepomp of zonnecollectoren. Voor een goed advies zijn gegevens van de woning nodig. “Veel van die gegevens zijn al als open data beschikbaar”, aldus Paul Geurts van Kessel, een van de oprichters van Greenhome. “Bijvoorbeeld het bouwjaar, de hoek van het dak, de ligging ten opzichte van de zon en gegevens over de wijk.”

Developer Michel Bitter geeft aan om welke open-datasets het onder meer gaat: “De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het Actueel Hoogtebestand Nederland en wijk- en buurtinformatie van het CBS. Door het bouwjaar van een huis in de BAG weten we bijvoorbeeld welk Bouwbesluit bij de bouw van toepassing was. En daarmee welke verplichte isolatiemaatregelen al toegepast zijn.” Geurts van Kessel: “Doordat we open data gebruiken, hoeft de eigenaar niet zelf heel veel gegevens in te voeren. Hoe makkelijker we het maken, hoe groter de kans om de klimaatdoelen te halen.” Veel van de open data zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) en de landelijke voorziening BAG, beide in beheer van het Kadaster.

Stuiveling Open Data Award

De huidige Huisscan bestaat ruim 1,5 jaar en is al meer dan 50.000 keer opgevraagd. De combinatie van open data die de Huisscan gebruikt en het maatschappelijk nut van de voorgestelde oplossingen, waren voor de jury redenen om in 2016 de allereerste Stuiveling Open Data Award aan Greenhome (toen nog ‘Bleeve’) toe te kennen. De € 20.000 aan prijzengeld wordt geïnvesteerd in de verdere verfijning van de Huisscan. Schneider: “We kijken nu naar de bruikbaarheid van data van het KNMI, want het weer is niet overal in Nederland hetzelfde. En we onderzoeken of we meer met het energielabel kunnen doen. In 2018 komen we met een nieuwe versie van de Huisscan.”

De Stuiveling Open Data Award is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast een geldbedrag heeft Greenhome een ‘oorkonde’ gekregen die zelf ook met open data is gemaakt. Het is een driedimensionaal model van het Binnenhof, dat is afgeleid uit de Basisregistratie Topografie en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Meer informatie over de Stuiveling Open Data Award vindt u op de volgende website.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van februari 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

“Veel kansen voor inzet van informatie en expertise”

01 mei 2017

Minister Schultz van Haegen was vanaf 2010 minister van Infrastructuur en Milieu. Het Kadaster behoorde tot haar portefeuille. Wat viel haar op en wat wilde zij meegeven aan het Kadaster?

Welke ervaringen met het Kadaster zijn u het meest bijgebleven?

“Ik ben onder de indruk van het vakmanschap. Ik ben een paar keer op werkbezoek geweest en zag bijvoorbeeld hoe de medewerkers automatisch kaarten genereren uit verschillende schalen. Je kunt het verschil met de traditionele kaart niet eens zien! Ook is mij opgevallen dat het Kadaster zoveel kennis deelt met het buitenland. Niet overal is het zo goed op orde als in Nederland en het is mooi dat het Kadaster bijdraagt aan verbeteringen elders."

Privacy en toegankelijkheid

"Een belangrijk onderwerp is natuurlijk de discussie rond privacy en toegankelijkheid van de persoonsgegevens in het Kadaster. Dat gesprek moeten we zorgvuldig voeren. Openbare kadastrale gegevens zijn belangrijk voor de rechtszekerheid. Je moet, om maar eens iets te noemen, zeker kunnen weten dat degene van wie jij een huis koopt ook echt de eigenaar is.”

Welke ervaringen met het Kadaster zijn u het meest bijgebleven?

“Ik ben onder de indruk van het vakmanschap. Ik ben een paar keer op werkbezoek geweest en zag bijvoorbeeld hoe de medewerkers automatisch kaarten genereren uit verschillende schalen. Je kunt het verschil met de traditionele kaart niet eens zien! Ook is mij opgevallen dat het Kadaster zoveel kennis deelt met het buitenland. Niet overal is het zo goed op ordeals in Nederland en het is mooi dat het Kadaster bijdraagt aan verbeteringen elders.

Een belangrijk onderwerp is natuurlijk de discussie rond privacy en toegankelijkheid van de persoonsgegevens in het Kadaster. Dat gesprek moeten we zorgvuldig voeren. Openbare kadastrale gegevens zijn belangrijk voor de rechtszekerheid. Je moet, om maar eens iets te noemen, zeker kunnen weten dat degene van wie jij een huis koopt ook echt de eigenaar is.”

Wat is het belangrijkste dat het Kadaster de afgelopen 7 jaren heeft weten te realiseren voor de samenleving? 

“Het Kadaster verstrekt nu een breed palet aan open data, niet alleen de topografische en de kadastrale kaart, maar ookgegevens van adressen en gebouwen, WOZ-waarden, ruimtelijke plannen etcetera. Daar heeft de samenleving veel baat bij.

Open data worden in tientallen applicaties gebruikt. Zowel van de overheid, zoals onze overstromingsapp, als in commerciële applicaties zoals navigatiesystemen en apps voor zonnepanelen.”

Waar ziet u ontwikkelkansen of –opgaven voor het Kadaster rond de Omgevingswet?

“In 2019, als de Omgevingswet in werking treedt, is alle digitale informatie op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Daar kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zowel op een kaart als in tekst zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. De digitalisering daarvan is een hele klus. Het Kadaster kan en moet daarbij een grote rol spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het zich daar een plaats kan verwerven.”

Welke boodschap geeft u mee aan het Kadaster en aan de nieuwe minister?

“Het Kadaster heeft de afgelopen jaren goed werk geleverd en denkt steeds klantgerichter. Een mooie ontwikkeling.We hebben afgesproken een aantal maatschappelijke thema’s als strategisch partners uit te werken. Ik zie daar veel kansen voor een goede inzet van de informatie en expertise die bij het Kadaster beschikbaar is.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2017. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Landrechten hebben alles te maken met armoedebestrijding

01 augustus 2017

Wij vinden een goed werkend kadaster gewoon, maar voor ongeveer 70% van de wereldbevolking is zekerheid over grondgebruik en grondeigendom niet weggelegd. En dat terwijl landregistratie een belangrijke voorwaarde is voor armoedebestrijding. Daarom helpt het Kadaster andere landen met het opzetten en verbeteren van hun kadastrale registratie.

Sustainable Development Goals

In 2015 hebben alle landen van de Verenigde Naties gezamenlijk 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dit zijn de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) 2015-2030. Armoedebestrijding is een van de doelen. Aan elke SDG zijn concrete acties verbonden. Voor armoedebestrijding is één van de acties: zorg dat mensen eigendom en zeggenschap over grond kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een goede kadastrale registratie.

Fit-For-Purpose

“Landrechten hebben alles te maken met armoedebestrijding”, zegt Kees de Zeeuw, afdelingshoofd van Kadaster International. “We voelen het als een morele verplichting om als Nederlands Kadaster andere landen te helpen met het opzetten en verbeteren van hun landregistratie. Daarvoor hebben we met enkele internationale partners de Fit-For-Purpose aanpak ontwikkeld. We kijken welke landregistratieaanpak het beste past bij de lokale behoefte. In Nepal bijvoorbeeld gaat het om het weer op orde brengen van de landregistratie na de aardbeving. In Colombia is een goede registratie nodig voor de vredesonderhandelingen. En in Lesotho kunnen de eigenaren van geregistreerde percelen een krediet krijgen om bijvoorbeeld een onderneming op te zetten.”

Drie pijlers

Fit-For-Purpose is niet alleen een technische aanpak. Het heeft geen zin om percelen te gaan opmeten en de eigendom ervan vast te leggen als de registratie vervolgens niet bijgehouden wordt. De Zeeuw: “We hanteren altijd 3 pijlers in onze internationale advisering over landregistratie.

 • zorg voor een Spatial framework (het landmeten en registreren)
 • een Legal framework (kadastrale wetgeving)
 • en een Institutional framework (een verantwoordelijke organisatie)

We willen alleen helpen een registratie op te zetten als die ook onderhoudbaar is, ‘sustainable’ in het  Engels. Zo dragen we bij aan het ultieme doel: ‘land rights for all’.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van augustus 2017. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Kadaster.nl is vernieuwd

04 december 2018

Het particuliere gedeelte van onze website is compleet vernieuwd. Toegankelijkheid en klantvriendelijkheid staan centraal. We vinden het belangrijk dat u als bezoeker snel de juiste informatie vindt. Daarom hebben we gekozen om vanaf nu particuliere en zakelijke informatie te scheiden. 

Bent u een zakelijke bezoeker? Lees het bericht over wijzigingen op Zakelijk.kadaster.nl.

De veranderingen op een rijtje

 • compleet nieuwe vormgeving, structuur en navigatie
 • volledig responsive (mobielvriendelijk)
 • informatie op de website is klantgerichter; de webpagina’s zijn gemiddeld 60% korter geworden
 • de website voldoet aan de nieuwste webrichtlijnen (WCAG 2.0, AA). Hierdoor is de website ook toegankelijk voor mensen met een beperking. 

Toegankelijkheid

Bij het bouwen van de website zijn laatste online trends, veiligheidseisen en wetgeving  meegenomen. Hiermee is www.kadaster.nl een van de eerste overheidswebsites die voldoet aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid.  

Suggesties?

We blijven volop in ontwikkeling. Ziet u verbeterpunten of hebt u ideeën? Laat het ons weten via het contactformulier nieuwe website.

Nieuwsberichten

Wilt u meer nieuwsberichten lezen? Dat kan op de pagina Nieuws.

“Geen hard bewijs voor prijsstijging door woningkoop voor verhuur”

15 november 2018

Het afgelopen jaar hebben steeds meer beleggers woningen gekocht om te verhuren. Het beeld is ontstaan dat hoe meer beleggers woningen kopen, hoe harder de woningprijzen stijgen. Volgens onderzoekster Janneke Michielsen is dat niet zomaar aan te tonen.

Kopen-om-te-verhuren

“Er was nog geen onderzoek gedaan naar het verband tussen de toename van beleggers en de stijging van woningprijzen. Het Kadaster heeft de database gemaakt om dat wél te kunnen doen, voor alle gemeenten”, aldus Janneke Michielsen. De onderzoekster van TU Delft studeerde cum laude af bij het Kadaster op het thema ‘Buy-to-let’ (‘kopen-om-te-verhuren’). 

Michielsen onderzocht de prijsontwikkeling van woningen in verschillende Nederlandse gemeenten tussen 2006 en 2017. Ze keek daarbij vooral naar appartementen, omdat dit typische starterswoningen zijn.

Verschil in gemeenten

“De prijzen in gemeenten met een relatief hoog aandeel woningkoop-voor-verhuur bleken sinds de crisis harder te zijn gestegen dan gemiddeld in gemeenten”, legt Michielsen uit. Maar worden die prijzen ook daadwerkelijk omhoog gedreven door woningkoop-voor-verhuur?

Methode

Om vast te stellen  of de prijzen omhoog gaan door woningkoop-voor-verhuur maakte Michielsen woningprijsmodellen voor drie typen gemeenten: met een hoog aandeel buy-to-let-woningen (Groningen), met een gemiddeld aandeel (Breda) en met een laag aandeel (Zoetermeer). “Op basis van deze modellen was niet aan te tonen dat er een prijsopdrijvend effect is. Om dit echt te kunnen vaststellen, moeten er meer modellen gemaakt worden voor andere gemeenten.”

Vervolgonderzoek naar prijsstijgingen

Conclusies vertalen naar de Nederlandse woningmarkt blijft volgens Michielsen lastig: “Elke gemeente is anders, er is geen Nederlandse woningmarkt. Zo bleek uit het onderzoek dat in Groningen het aandeel buy-to-let-transacties juist afnam, terwijl de prijzen stegen.” In algemene zin zijn de recente prijsstijgingen deels te verklaren door bijvoorbeeld de lage hypotheekrente en de stijging van inkomens.

Waarom de prijzen in bepaalde steden harder zijn gestegen, is lastiger te verklaren. Wellicht hebben de trek naar de stad en het woningtekort hiermee te maken. Doordat vooral in steden de vraag groter is dan het aanbod, is het aantrekkelijk voor beleggers om daar woningen te kopen voor verhuur.”

Genomineerd voor prijs

De scriptie van Michielsen is genomineerd voor de woningmarktscriptieprijs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lees de gehele scriptie via de website van de TU Delft.

Nieuwsberichten

Wilt u meer nieuwsberichten lezen? Dat kan op de pagina Nieuws.

Tarieven per 1 januari 2019

16 november 2018

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2019 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%.

Daarnaast passen we een aantal specifieke tarieven aan om het gebruik van digitale diensten verder te stimuleren en de rechtszekerheid te bevorderen. Dit betekent dat we een aantal tarieven verhogen en een aantal verlagen.

Beperkte tariefstijging

Het Kadaster ziet een ontwikkeling van minder transacties in de vastgoedsector doordat het woningaanbod krimpt en de nieuwbouw achterblijft. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af.

Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk. 

Belangrijkste aanpassingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2019 goedgekeurd.
Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

 • Een algemene inflatiecorrectie van 2% voor alle tarieven, met uitzondering van het tarief voor kabel- en leidinginformatie (KLIC-meldingen). Dit is in lijn met het verwachte inflatiecijfer voor 2019 volgens het Centraal Plan Bureau.
 • Het tarief voor het inschrijven van een overdrachtsakte of een hypotheekakte met KIK gaat van € 77,- naar € 78,50. Zonder KIK gaat het tarief van € 126,- naar € 137,50.
 • Het basistarief voor Kadaster-on-line producten, de webwinkel en KIK inzagen gaat van € 2,40 naar € 2,60.
 • Het verificatietarief voor het inmeten van een klein perceel met een oppervlakte van maximaal 100 m2 en een koopsom of waarde vanmaximaal € 5.000,- was kosteloos en gaat naar € 55,-. Voor de overige percelen gaat het tarief van € 600,- naar € 630,-.
 • Het tarief voor het op verzoek splitsen van een klein perceel met een oppervlakte van maximaal 100 m2 (ten behoeve van het in overeenstemming brengen van de kadastrale grens met het werkelijke gebruik) gaat van € 90,- naar € 150,-. Voor de overige percelen gaat het tarief van € 400,- naar € 420,-.
 • Het tarief voor het samenvoegen van percelen via de applicatie Verenig was € 90,- en wordt kosteloos.
 • Het tarief voor een KLIC-melding gaat van € 19,- naar € 16,50.

Meer weten?

Een toelichting op de bovenstaande aanpassingen en een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven per 1 januari 2019 vindt u op de pagina Tarieven op Zakelijk.kadaster.nl.

Nieuwsberichten

Wilt u meer nieuwsberichten lezen? Dat kan op de pagina Nieuws.
 

Prijsstijging Nederlandse huizen groter dan Europees gemiddelde

12 juli 2018

De prijsstijging van koopwoningen in Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar was bijna 2 keer zo groot als de gemiddelde prijsontwikkeling binnen Europa.

Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de EU, de huizenprijsindex Nederland en de nieuwe prijsindex nieuwbouw koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Letland koploper

Nederland behoort in Europa tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. Het eerste kwartaal steeg de prijs van Nederlandse koopwoningen met 9,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Europese koploper in het eerste kwartaal van 2018 is Letland. Daar steeg de gemiddelde prijs van koopwoningen met bijna 14%. 

Meer weten?

Wilt u weten hoe de prijsontwikkeling van Nederlandse koopwoningen zich verhoudt tot andere landen in Europa? Of wilt u meer informatie over de prijsontwikkelingen van bestaande en nieuwbouw koopwoningen in Nederland? Bekijk dan de onderzoeksresultaten op de website van het CBS.

Nieuwsberichten

Wilt u meer nieuwsberichten lezen? Dat kan op de pagina Nieuws