Geen hypotheek bij 17% van woningaankopen

Vooral eigenaren van meerdere woningen en doorstromers kopen woningen zonder hypotheek.
Geen hypotheek bij 17% van woningaankopen

Bij 17% van de woningaankopen op de particuliere woningmarkt in Nederland werd in 2016 geen hypotheek ingeschreven. Dat concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) eerder al op basis van cijfers van het Kadaster.

Waar kopen ze? En om welk type woningen gaat het? Het gaat vooral om doorstromers, eigenaren van meerdere woningen, ouderen en om het appartemententype. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kadaster waar Het Financieele Dagblad over bericht.

Forse stijging hypotheekloze woningaankopen

Het aandeel hypotheekloze aankopen op de particuliere woningmarkt is gestegen van 11% in 2006 naar 19% in 2013. Sinds 2013 daalde het aandeel licht naar 17% in 2016. Opvallend is dat gedurende de crisisperiode (2008-2013) het aandeel steeg en dat het aandeel licht afnam op het moment dat de woningmarkt uit de crisis kwam.

Vooral doorstromers en eigenaren van meerdere woningen

Bij 1 op de 8 woningen die door een doorstromer is gekocht werd geen hypotheek afgesloten. Eigenaren van meerdere woningen kochten het vaakst zonder hypotheek: bij meer dan de helft (61%). Hoe ouder de koper is, hoe vaker er hypotheekloos werd gekocht. Bij kopers van 70 jaar en ouder werd bij bijna de helft (47%) van de aankopen geen hypotheek afgesloten. Bij 4 van de 10 hypotheekloze aankopen werd een appartement gekocht.

Grote steden, kustgebieden en grensgebieden

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd bij ongeveer 1 op de 4 aankopen geen hypotheek afgesloten. In Utrecht lag het aandeel iets lager, hier was 1 op de 5 aankopen hypotheekloos. In de kustgebieden van Zeeland zijn 30 tot 40% van de woningen zonder hypotheek gekocht. Ook in Zandvoort, Noordwijk en het Noord-Hollandse Bergen is veel hypotheekloos gekocht.

Contact

Vragen over de cijfers en de analyses kunt u voorleggen aan Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster.

Bekijk hieronder het onderzoek. 


Belangrijke wijziging op testomgevingen ETO en CTO van de WOZ

Uw software moet wellicht aangepast worden.
Belangrijke wijziging op testomgevingen ETO en CTO van de WOZ

Softwareleveranciers gebruiken de Externe Testomgeving (ETO) en de Conformiteits Toetsomgeving (CTO) om software te testen. Met een acknowledgement laten wij weten dat een bericht op de ETO en CTO ontvangen is. Soms lukt dat niet en krijgen wij de melding dat dit bericht niet bij de inzender afgeleverd kan worden. In dat geval proberen wij niet langer het bericht opnieuw te versturen. 

Biedt u een bericht aan bij de ETO of CTO wilt u dan zelf controleren of u een acknowledgement ontvangt? Is dat niet het geval dan dient u het bericht opnieuw aan te bieden. Deze wijziging wordt binnenkort ook doorgevoerd voor de Acceptatie Testomgeving (ATO) en Productie (PROD).

Bovenstaande wijziging past binnen de afspraken vastgelegd in ‘Ebms protocol voor betrouwbaar berichtenverkeer via Digikoppeling’.   

Uw medewerking gevraagd

Omdat we zelf geen testen op de ETO en CTO kunnen uitvoeren, vragen wij u de komende tijd alert te zijn op de werking ervan. Opvallende zaken kunt u melden bij de Klantenservice WOZ. Dat kan per email via lvwoz@kadaster.nl of telefonisch via (088) 183 4300.

 


Release 3.15.0 succesvol uitgerold

Release 3.15.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 25 juli 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.15.0 succesvol uitgerold

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Release 3.6.0 succesvol uitgerold

Release 3.6.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 6 maart 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.6.0 succesvol uitgerold

Release 3.6.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 6 maart 2017 succesvol uitgerold.
Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Release 3.13.0 succesvol uitgerold

Release 3.13.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 29 juni 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.13.0 succesvol uitgerold

Release 3.13.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 29 juni 2017 succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Release 3.9.0 succesvol uitgerold

Release 3.9.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 18 april 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.9.0 succesvol uitgerold

Release 3.9.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 18 april 2017 succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Release 3.10.0 succesvol uitgerold

Release 3.10.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 2 mei 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.10.0 succesvol uitgerold

Release 3.10.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 2 mei 2017 succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Release 3.14.0 succesvol uitgerold

Release 3.14.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 13 juli 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.14.0 succesvol uitgerold

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Kadaster verzendt kennisgevingen via berichtenbox MijnOverheid

Vanaf juli 2017 is het Kadaster aangesloten op de berichtenbox van MijnOverheid. Dit betekent dat we kennisgevingen nu ook digitaal kunnen versturen.
Kadaster verzendt kennisgevingen via berichtenbox MijnOverheid

Via MijnOverheid hebben Nederlandse burgers toegang tot hun post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties. Op dit moment hebben zo’n 6,5 miljoen burgers hun berichtenbox geactiveerd.

Wat is een kennisgeving

Een kennisgeving is een brief waarmee we mensen informeren over een wijziging van hun gegevens in de Basisregistratie Kadaster (BRK). 
Een voorbeeld: hebt u een huis gekocht of verkocht? Dan heeft de notaris ons een akte van overdracht gestuurd. Wij nemen de akte op in de openbare registers. De belangrijkste informatie uit de akte nemen we over in de BRK. Is uw perceel onlangs gemeten? Dan zijn de grenzen en de grootte van uw perceel definitief vastgesteld in de BRK. Van deze wijzigingen in de BRK ontvangt u een kennisgeving.

Digitale berichten: voordelen voor zender en ontvanger

Het digitaal versturen van kennisgevingen sluit aan bij het doel van de overheid om digitale communicatie tussen burgers, bedrijven en overheidsorganisaties mogelijk te maken. Via de berichtenbox kan dat veilig en gemakkelijk. 
Voor ons betekent het digitaal versturen een aanzienlijke kostenbesparing en het sluit goed aan bij onze duurzame ambities. 


Topografische kaart in pdf formaat

In onze webwinkel voor topografische kaarten zijn nu digitale versies in pdf-formaat van topografische kaarten te koop. U kunt deze zelf printen of plotten. We komen hiermee tegemoet aan deze wens uit het BRT gebruikersoverleg. De kaarten in pdf zijn beschikbaar in de schalen: 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000.
Topografische kaart in pdf formaat

Het was al mogelijk om TOPraster digitale kaarten te downloaden vanuit PDOK (portaal voor voornamelijk open geodata) en deze bestanden zelf te printen, maar deze kaartbeelden bevatten geen legenda en randschrift en worden daarom minder mooi gevonden.

Meer informatie


Verbeteren van BAG producten met uw hulp

Op 1 januari 2018 gaat de nieuwe wet BAG 2.0 in werking. De producten van de landelijke voorziening BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) worden dan aangepast aan het nieuwe IMBAG 2.0 (informatie)model.
Verbeteren van BAG producten met uw hulp

Deze nieuwe wet is een goede kans om wijzigingen in de BAG producten en leverkanalen aan te brengen. 

Geef uw mening

Bent u een ervaren gebruiker van de BAG? Dan zijn uw mening en wensen voor ons belangrijk. Graag horen wij van u welke verbeteringen we kunnen aanbrengen in de BAG producten. U kunt hiervoor meedoen aan het onderzoek.

Afhankelijk van het aantal producten dat u gebruikt, zal het onderzoek maximaal 10 minuten duren. Kent u iemand anders die ook met de BAG werkt? Deelt u dan dit onderzoek. We stellen dit zeer op prijs.

 

Red: het onderzoek is gesloten. De link naar het onderzoek is verwijderd. We gaan aan de slag met de resultaten

 

 

 


BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders uitgebreid met Historiegrafieken

Een wens van veel BAG beheerders is in vervulling gegaan. Het is nu mogelijk om over een langere periode de kwaliteit van de BAG in het kwaliteitsdashboard te volgen met zogenaamde Historiegrafieken.
BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders uitgebreid met Historiegrafieken

Bronhouders volgen de ontwikkeling van de kwaliteit van de eigen gemeente per thema (bijvoorbeeld thema Geometrie) of met een detailrapportage binnen een bepaald thema. Daarbij kan nu een periode ‘van - tot en met’ worden gekozen.

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders geeft per gemeente inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG. Ook is een landelijk overzicht met de totalen van alle gemeenten beschikbaar. De gegevens in het kwaliteitsdashboard worden maandelijks geactualiseerd. Toegang tot het BAG Kwaliteitsdashboard gaat via 'Mijn Kadaster'.

 


Koopwoningen 8 procent duurder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Koopwoningen 8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in juni 8 procent duurder dan in juni 2016. Dat is de grootste prijsstijging na maart 2002. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Prijzen 18,5 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 6,9 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 18,5 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in mei 2017 ongeveer even hoog als in de zomer van 2006.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Terugblik 'Op weg naar BAG 2.0'

Bijeenkomst met 165 aanwezigen bracht verbetering van de BAG weer in een stroomversnelling.
Terugblik 'Op weg naar BAG 2.0'
Op 12 oktober 2016 vond de bijeenkomst ‘Op weg naar BAG 2.0’ plaats, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Kadaster en het BAG BAO (BAG Bronhouders en Afnemers Overleg). Zo’n 165 mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, registratie en het gebruik van de BAG waren hierbij aanwezig. De locatie Mariënhof in Amersfoort werd gebruikt om de nieuwe terugmeldmogelijkheid in de BAG Viewer te demonstreren. In de BAG is dit voormalige klooster geregistreerd met bouwjaar 1660, maar internetbronnen noemen het jaar 1478. Inmiddels heeft de gemeente Amersfoort het uitgezocht en blijkt dat de huidige basis voor het gebouw uit 1550 stamt. Deze wijziging is inmiddels via de BAG Viewer in de BAG doorgevoerd.

Wetswijzing van de BAG

Tijdens de bijeenkomst kwam de wetswijziging van de BAG aan bod. Een belangrijke wetswijziging is het kwaliteits-, toezicht- en handhavingsinstrumentarium. De BAG beheersinspectie wordt vervangen door de inzet van kwaliteitsmonitoring, kwaliteitsmanagement en de inrichting van een zelfcontrole aan de hand van een zelfcontrolevragenlijst bij gemeenten. Het wetsontwerp BAG ligt nu bij de Tweede Kamer. Het Besluit BAG (AMvB) is in concept gereed en zal in het BAG BAO van november besproken worden.

BAG kwaliteit

Ook werd er tijdens de bijeenkomst gesproken over de kwaliteit van de BAG. Een goede kwaliteit van de BAG gegevens is essentieel voor een goed gebruik van de BAG. Vanuit de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld een goede kwaliteit gewenst in verband met de doorwerking in de toekenning van de huurtoeslag. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat gebruikers behoefte hebben aan inzicht in de kwaliteit van de BAG en verbeteringen. Hiervoor wordt een kwaliteitspagina voor afnemers ontwikkeld. Verschillende gebruikers meldden zich aan om binnenkort mee te doen aan een gebruikerstest van de nieuwe kwaliteitspagina.

Omgevingswet

Tot slot werd er gesproken over de BAG en de Omgevingswet. Het doel van de wet is om alle beschikbare informatie over een locatie te bundelen om te kunnen bepalen ‘wat kan en wat mag’. Dit blijkt nog wel een uitdaging, want niet alle gegevens over hetzelfde object delen dezelfde geometrie. Gebruik van objectinformatie, inclusief het BAG-ID, blijkt hierbij een onmisbare sleutel. Een filmpje van de Gemeente Den Haag toonde het belang van 3D basisinformatie voor ontwikkelingen voor de Omgevingswet. In de toekomst zal vanuit de BAG nagedacht worden over nut- en noodzaak van 3D ontwikkelingen.
 
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde middag. Het samenbrengen van veel verschillende bronhouders en afnemers leidt tot nuttige discussies en kritische opmerkingen die de verbetering van de BAG weer in een stroomversnelling brengt.
 
Lees meer in onderstaande sfeerimpressie.
 

Regulier onderhoud LV-WOZ op dinsdagen en donderdagen

Wij plannen regulier onderhoud op de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ) op dinsdagen en donderdagen. Op deze dagen installeren we software updates. Wij doen dit zoveel mogelijk op rustige momenten zodat u hier geen of weinig hinder van ondervindt.
Regulier onderhoud LV-WOZ op dinsdagen en donderdagen

Kleine software updates installeren we tussen de middag omdat deze in principe geen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid. Bij merkbare veranderingen publiceren we release notes. Als wij voor onderhoud het systeem, of onderdelen daarvan, uit de lucht moeten halen, dan doen wij dit 's-avonds. Wij informeren u dan minimaal 24 uur van te voren met een bericht op deze pagina.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Klantenservice LV-WOZ. Telefoon: 088-183 43 00. Onze medewerkers staan u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag te woord.


21.686 verkochte woningen in juni 2017

In juni 2017 registreerde het Kadaster 21.686 verkochte woningen. Dit is een stijging van 21,4% ten opzichte van juni 2016 (17.862).
21.686 verkochte woningen in juni 2017

In juni 2017 registreerde het Kadaster 21.686 verkochte woningen. Dit is een stijging van 21,4% ten opzichte van juni 2016 (17.862). Vergeleken met de voorgaande maand, mei 2017, is er sprake van een stijging van 8,5%. Het Kadaster registreerde toen 19.990 verkochte woningen.
Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met juni vorig jaar stijgt het aantal geregistreerde transacties van alle woningtypen. De grootste stijging zien we bij vrijstaande woningen met 42,3%. Bij appartementen registreren wij de kleinste stijging: 12,7%. Ook ten opzichte van de vorige maand, mei 2017, stijgen alle woningtypen. Bij vrijstaande woningen is de stijging het grootst (18,1%) en bij appartementen het laagst (1,3%). 

Provincies

Ten opzichte van juni 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Zeeland met 36,1%. In Noord-Holland zien we de kleinste stijging met 3,1%. Vergeleken met mei 2017 zien we een stijging in bijna alle provincies. In Zeeland is de stijging het grootst (25,5%). Alleen in Noord-Holland (-1,2%) en Flevoland (-0,9%) zien we een daling.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in juni 2017 met 20,4% toe ten opzichte van juni 2016, van 25.805 naar 31.071. Vergeleken met mei 2017 (29.089) is er sprake van een stijging van 6,8%.

Executieveilingen

In juni 2017 vonden 106 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 40,8% ten opzichte van juni 2016 (179). 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Technische workshop BMKL2.0

Om netbeheerders, serviceproviders en softwareleveranciers van de netbeheerder beter te informeren geven we een technische workshop BMKL2.0 (berichtenprotocol Kadaster – Netbeheerder)
Technische workshop BMKL2.0

In april is gestart met de pilotfase van het BMKL2.0. In deze periode testen de gebruikers het nieuwe berichtenprotocol in de Netbeheerder Testdienst. Om netbeheerders, serviceproviders en softwareleveranciers van de netbeheerder beter te informeren geven we een technische workshop BMKL2.0 (berichtenprotocol Kadaster – Netbeheerder). Tijdens deze workshop is er naast een introductie en een demo voldoende ruimte om technische vragen te stellen aan de ICT-medewerkers van het Kadaster. 

Wanneer?

Op woensdag 10 mei 2017 van 13:00 tot 16:00 uur in Apeldoorn (inloop vanaf 12:30 uur). Locatie volgt na aanmelden.

Aanmelden?

Vul dan dit aanmeldformulier in (max. 2 personen per organisatie).

Meer informatie?

Kijk daarvoor op het nieuwe berichtenprotocol BMKL2.0 op GitHub.


Sectormodel voor de LV-WKPB vernieuwd

Op de documentatiepagina van de WKPB is het WKPB sectormodel vernieuwd.
Sectormodel voor de LV-WKPB vernieuwd

Er zijn na de migratie naar het nieuwe platform enkele kleine aanpassingen gedaan aan de volgende XSD’s: stuf0205.xsd, wkpb0102.xsd en de wkpb0102-msg.xsd. Ook is er een kleine aanpassing aan de wkpb0102.wsdl gedaan.

Het vernieuwde bestand is te vinden onder het hoofdstuk 'Techniek' op de pagina WKPB documentatie.


Agrarische grondprijs 57.800 euro per hectare in 1e kwartaal 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.800 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2017. Dat is iets lager dan de gemiddelde prijs van 57.900 euro per hectare over heel 2016.
Agrarische grondprijs 57.800 euro per hectare in 1e kwartaal 2017

Dit staat in het eerste kwartaalbericht van 2017 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het eerste kwartaalbericht van 2017.

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt