Ontdek alles over de grenzen van Gelderland tijdens het Erfgoedfestival 2018

De Gelderse grenzen zijn van grote invloed (geweest) op de geschiedenis, het heden en de toekomst van Gelderland. De grenzen staan centraal tijdens het Gelders Erfgoedfestival 2018. Het Kadaster is routepartner.

Gelderland is een echte grensprovincie: naast de grens met Duitsland zijn er nog 6 provinciegrenzen. Naast officiële eigendoms- en provinciegrenzen belicht het Erfgoedfestival ook officieuze grenzen zoals schuttingen en slagbomen. Het Kadaster levert voor het festival kaarten, routes en feiten over deze grenzen in Gelderland. Deze laten we onder meer zien door middel van animaties. Ook zijn we aanwezig met een stand op 23 mei in Arnhem, op 16 juni in Arnhem en op 30 juni in Zutphen.

Wat laten we zien?

Het Kadaster neemt de bezoeker dus mee in de wereld van grenzen. Hoe?

 • Test je kennis van ruimtelijke vraagstukken in de game Move a Lot.
 • Bekijk hoe Gelderland er 100 of 200 jaar geleden uit zag in onze ‘Topotijdreis’.
 • Bekijk de film Ontheemd.
 • Maak een superselfie op één van de Gelderse grenzen bij de Wedren van de Nijmeegse Vierdaagse.
 • Doe mee aan onze prijsvraag via onze Gelderse fietskaart met Kadasterfeitjes (verkrijgbaar tijdens het festival).


Het Erfgoedfestival duurt twee maanden en opent op 23 mei in Arnhem. Kijk op www.erfgoedfestival.nl voor meer informatie.

Graag tot dan! 


Applicatie Verenig is aangepast

Definitieve grenzen mogen niet in voorlopige grenzen eindigen bij samenvoegen van percelen. De applicatie Verenig is hiervoor aangepast.

Voorlopige grenzen (oranje of blauwe lijnen) zijn juridisch nog niet vastgesteld. Ze kunnen niet worden gereconstrueerd (met behulp van een Grensreconstructie), zijn niet in het terrein aan te duiden en worden pas na meting door het Kadaster definitief. Je kunt bij een voorlopige grens niet zeggen waar deze precies begint en waar deze eindigt.

Definitieve grenzen (zwarte lijnen) kunnen wel worden gereconstrueerd en hier zijn ook meetschetsen van gemaakt.

Definitieve grenzen mogen bij samenvoegen niet in voorlopige grenzen eindigen

Een definitieve grens mag niet eindigen in een voorlopige grens. Dat is juridisch niet verantwoord. Daarom is de applicatie Verenig onder Mijn Kadaster zo aangepast dat percelen met een voorlopige grens niet meer samengevoegd kunnen worden met percelen met een definitieve grens. Als in de applicatie Verenig bij nieuw gevormde percelen, verschillende soorten grenzen ontstaan, komt de volgende foutmelding:

 “Dit perceel kan niet worden verenigd omdat er een situatie ontstaat waarbij definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen. Neem contact op met VKG-team via 088-183 5500 optie 2.”

In de afbeeldingen ziet u op welke manier het kan voorkomen dat bij het samenvoegen van percelen, definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen:

Als perceel 701 zou worden verenigd met 703 dan zou de volgende ongewenste situatie ontstaan:

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op. Dit gaat het snelst met het formulier.

Telefonisch contact opnemen mag ook. Onze klantenservice is bereikbaar op: 088-183 22 00


Webinar KIK uitval - 12 juni 2018

Hoe voorkomt u dat uw aktes bij de automatische verwerking uitvallen? Volg ons webinar 'KIK uitval' op 12 juni!

De meeste KIK-akten worden op de juiste manier aangeboden. Maar het komt voor dat er een fout in de KIK akte staat waardoor het stuk niet geautomatiseerd verwerkt kan worden. Het lage KIK tarief geldt dan niet meer. In de webinar leggen we uit hoe u dit kunt voorkomen. 

Voor wie?

De webinar is bedoeld voor notarissen en medewerkers van notariskantoren die te maken hebben met het aanbieden van stukken met KIK.

Wanneer?

Dinsdag 12 juni van 09:30 uur  tot ongeveer 10.00 uur

Welke onderwerpen?

 • De inschrijvingsvereisten voor het aanbieden van akten met gebruik van KIK.
 • Hoe kunt u uitval voorkomen?
 • Leer van de fouten die de afgelopen maanden het meest zijn voorgekomen.

Direct aanmelden


Koopwoningen bijna 9 procent duurder in april

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017. De prijsstijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Prijzen 27 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog net iets lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 27 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in april 2018 ongeveer even hoog als in september 2008.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Webinar Kadaster-on-line (gevorderden) op 28 juni

Op 28 juni as. kunt u weer meedoen aan een webinar Kadaster-on-line. Een webinar voor de meer ervaren gebruiker.

We geven 28 juni (en 13 december) van 9.30 tot 10.00 uur een webinar voor ervaren gebruikers van Kadaster-on-line. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. We geven hierin tips om Kadaster-on-line beter te kunnen gebruiken en uitleg over de inhoud van de producten. 

> Aanmelden voor de webinar

> Naar al onze webinars


Verhuiswensen ouderen komen maar moeilijk uit

Van alle senioren in een koopwoning die willen verhuizen, lukt dat maar 2,3%. In Utrecht komen de verhuiswensen het meest uit, in Drenthe het minst. Hoofdreden? Het is moeilijk een geschikte seniorenwoning te vinden.

Afnemende gezondheid belangrijke reden voor verhuiswens

Eigenaar-bewoners tussen de 60 en 75 jaar die de huidige koopwoning willen inruilen voor een andere huur- of koopwoning, noemen afnemende gezondheid en de toegankelijkheid van de woning als voornaamste reden om te willen verhuizen. Senioren tussen de 60 en 75 jaar zoeken een woning zonder trap. Dit blijkt uit het onderzoek van onze woningmarktexpert.

Wens om te verhuizen verschilt per regio

Voor alle provincies geldt dat de wens om te willen verhuizen meer voorkomt dan verhuizingen zelf. 

Verschillen tussen de provincies wat verhuisgedrag betreft zijn er nauwelijks; per jaar verhuist 2,3% van de senioren. De meeste ouderen verhuizen in Zuid-Holland en Utrecht. De provincies Friesland en Limburg hebben de minste verhuizingen onder ouderen.

Er zijn echter wél grote verschillen als we kijken naar de wens om te verhuizen; in Friesland ligt de verhuiswens ver boven het Nederlands gemiddelde en in Limburg ver eronder.

Volledig onderzoeksrapport lezen?

Lees meer over verhuiswensen en verhuisgedrag van ouderen in Nederland, in het onderzoeksrapport van onze woningmarktexpert Paul de Vries en Leo Prins.

Ga hiervoor naar de pagina 'Verhuiswensen ouderen komen maar moeilijk uit'.


Stijgende lijn woningverkopen doorbroken

Het aantal woningtransacties is sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties, die vanaf juli 2013 werd ingezet.

Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht toe: “Historisch gezien is het aantal woningverkopen weliswaar nog steeds op hoog niveau, maar de trend is dalend. Kijkend naar de afgelopen 20 jaar, zijn alleen in het eerste kwartaal van 2017 meer woningen verkocht dan nu het geval is.”

Vier maanden woningverkopen op een rij

De eerste vier maanden van 2018 laten een daling zien in het aantal woningtransacties ten opzichte van dezelfde maanden in het voorgaande jaar. Zo wisselden in januari 3,1% minder woningen van eigenaar, in februari 9,1%, in maart 7,7% en registreerden we in april van dit jaar 16.267 woningverkopen, 2,6 % minder dan in april 2017.

Rijtjeswoningen doen het goed

“We zien dat appartementen en twee-onder-een-kap woningen al een aantal maanden minder goed verkopen dan andere woningtypen. Ook vrijstaande woningen worden minder verkocht (-1,9%), maar de daling van dit marktsegment is geringer dan de gemiddelde daling. Een stijgend aantal verkopen zien we bij de tussenwoningen (0,5%) en hoekwoningen (1,8%)”, aldus De Vries.

Jongeren kopen minder, ouderen steeds meer 

Het aantal woningkopers onder de 35 jaar daalt al geruime tijd; in vergelijking met een jaar terug is de daling 5,5%. In april 2018 was 44,3% van de woningkopers onder de 35 jaar. Dat is ruim 3% lager dan over de eerste vier maanden van 2016, toen hun marktaandeel nog uitkwam op 47,5%. Het is bovendien fors lager dan voor de crisis (2008), toen het aandeel ongeveer 55% was. De woningtransacties onder ouderen in leeftijdscategorie 45 – 65 jaar, behoudt de stijgende lijn. Het aantal aankopen door 45 tot 65-jarigen is gestegen van 3.324 in april 2008 (18%), naar 4.505 in april van dit jaar (27.7%). Dit geldt ook voor het aantal 65-plussers. In 2008 kochten slechts 1.750 gepensioneerden een koopwoning en in de afgelopen maand registreerde het Kadaster 4.505 aankopen.

Stijgend aantal afgesloten hypotheken

Het Kadaster registreerde in april 26.403 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden is dat een toename van 8,8%. In de eerste drie maanden van dit jaar was er –net zoals bij het aantal transacties– een daling zichtbaar. De toename van april maakt het verlies in de eerste drie maanden bijna goed. Voor wat betreft de hypotheekmarkt kunnen we daarom nog niet concluderen dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren is omgebogen in een dalende trend.

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Webinar: Wegwijs in Ruimtelijkeplannen.nl

Webinar over hoe u als makelaar snel en doeltreffend de bestemming van een specifieke locatie kunt vinden op de website 'ruimtelijkeplannen.nl'.

Enige tijd geleden hebben wij een aantal webinars 'Wegwijs in Ruimtelijkeplannen.nl' gehouden. Onze klanten hebben gevraagd of wij dit nog een keer willen organiseren. Natuurlijk doen wij dit graag!

De volgende webinar vindt plaats op: woensdag 6 juni 2018, van 9.30 tot 10.00 uur.

In de webinar laten wij zien hoe de website is opgebouwd en hoe u het bestemmingsplan van een specifieke locatie kunt vinden. Daarnaast geven wij verschillende tips voor het gebruik van de website Ruimtelijkplannen.nl.

Tijdens de webinar beantwoorden wij direct de vragen die u via de chat kunt stellen. Is deze vraag lastig op dat moment te beantwoorden, dan nemen wij op een later moment contact met u op. Na de webinar krijgt u de presentatie toegestuurd, zodat u deze nog eens kunt doornemen.

Meedoen aan de webinar?

Meld u aan met het aanmeldformulier.

De aanmeldingstermijn sluit 31 mei.
 


Hoe tevreden bent u over de BAG?

Hoe ervaart u het gebruik van de BAG? Voor welke doelen zet u de BAG in? Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigen wij, als beheerder van de Landelijke Voorziening BAG, u uit om mee te doen aan een BAG-tevredenheidsonderzoek.

Vul de vragenlijst in

Vult u de vragenlijst van het tevredensheidsonderzoek voor 26 mei in? Met uw antwoorden kunnen wij de BAG verbeteren en beter laten aansluiten op uw wensen. Het invullen kosten ongeveer 10 tot 15 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en moeite.

Naar het onderzoek

Wat doen wij met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek?

De resultaten gebruiken wij om de BAG verder te verbeteren.
Zo zijn resultaten van twee eerdere onderzoeken in 2013 en 2015 meegenomen in de ontwikkelingen van BAG 2.0. Hierdoor is de gebruiksvriendelijkheid van de BAG-viewer verbeterd en is er nu de terugmeld-functionaliteit. Ook voeren wij eerste verkenningen uit naar 3D-mogelijkheden.
In dit derde onderzoek kunt u ook over deze verbeteringen uw mening kwijt.

Hoe doet u mee aan het BAG-tevredenheidsonderzoek?

U vult de online vragenlijst in. Dit neemt 10 á 15 minuten van uw tijd in beslag. U kunt tot uiterlijk 25 mei aan dit onderzoek meedoen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Statisfact. We benadrukken dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met de door u gegeven antwoorden wordt omgegaan.

We zijn benieuwd naar uw mening. Hartelijk dank voor het invullen van het onderzoek.

Naar het onderzoek

Gewijzigde wet- en regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen per 1 juli definitief

Met de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad van 30 april is de ingangsdatum van de gewijzigde wet- en regelgeving op 1 juli 2018 een feit. Vanaf die datum is er één geïntegreerde registratie en spreken we van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Hiervoor is gekozen om de registratie en het toezicht hierop overzichtelijker, eenvoudiger en moderner te maken. De bronhouders van de BAG hebben op 1 mei een brief ontvangen van het ministerie van BZK over de wijzigingen. Daarmee is het definitief dat de wet- en regelgeving voor de BAG verandert. 

Wat treedt er per 1 juli 2018 in werking?

Met het besluit van 30 april treedt de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enkele andere wetten in werking. Wilt u meer weten over de gewijzigde wet- en regelgeving, de overgangsperiode tot 1 juli en welke gevolgen de wetswijziging heeft? Kijk dan op de pagina BAG 2.0


Ontheemd, een indrukwekkende film over landrechten

De film 'ONTHEEMD' brengt landen in beeld waar de landrechten in de kinderschoenen staan. Het Kadaster helpt de situatie te verbeteren.

In 70% procent van de wereld is eigendomsregistratie nog niet op orde. De film 'Ontheemd' van documentairemakers Heddy Honigman en John Appel, geeft een goed beeld van de wijze waarop het Kadaster internationaal meewerkt aan het registreren van grond en eigendom.

'Ontheemd', een film over het hebben van huis en haard

De film 'Ontheemd' geeft in 45 minuten een goed beeld van de verschillen in eigendomsregistratie in Nederland, Nepal en Colombia.

In Nederland is rechtszekerheid een feit. Landrechten zijn goed geregeld en onteigening verloopt volgens wettelijke procedures.

In Colombia is er prille vrede na ruim 50 jaar burgeroorlog. Een kans om de landrechten op orde te brengen van de boeren die zonder enige officieel eigendomsbewijs in de jungle wonen waar de guerrilla-oorlog gewoed heeft.

In Nepal  bracht de aardbeving van 2015 enorme schade. Duizenden doden en bijna 1 miljoen ontheemden. Maar de ramp brengt ook een kans op verandering met zich mee. Rechteloze boeren werkten volgens een oud feodaal systeem op het land van landeigenaren zonder zelf een eigendomsbewijs te hebben. Zij krijgen nu de kans om voor hun rechten op te komen in het land waar ze al generaties wonen en werken.

 

Bekijk de film

Agrarische grondprijs 59.900 euro per hectare in 1e kwartaal 2018

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedraagt 59.900 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2018.

Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2017 (59.500 euro per ha), maar 2% lager dan de prijs in het vierde kwartaal van 2017 (61.200 euro per ha).

Dit staat in het eerste kwartaalbericht van 2018 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research. Bekijk het kwartaalbericht.

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het is gebaseerd op de nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u zich op het kwartaalbericht abonneren? Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier en u ontvangt het de kwartaalbericht nieuwsbrief per e-mail.

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.


Voorkom Verzoeken tot Verbetering tijdens uw vakantie

Wij merken dat tijdens vakantieperioden de digitale handtekening regelmatig afwijkt van die onder equivalentie.

Om clerical errors te voorkomen raden wij aan om de digitale handtekening extra te laten controleren door de verantwoordelijke. Zo voorkomt u tijdens uw vakantie Verzoeken tot Verbetering en vertraging.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Meldpunt Notariaat.


Het Kadaster en de openbaarheid van persoonsgegevens

Op woensdag 2 mei 2018 verschenen het Kadaster en de toegankelijkheid van de Openbare Registers in het nieuws. Hoe zit het nou precies?

Het Kadaster registreert al 185 jaar registergoederen. Met registergoederen - denk aan vastgoed, schepen en vliegtuigen -  heeft iedereen wel eens te maken. Als eigenaar, huurder, financier, schuldeiser of als overheid. De informatie over deze goederen moet betrouwbaar zijn. Bij onbetrouwbare informatie zullen partijen veel minder (snel) bereid zijn zaken met elkaar te doen. Welvaart begint bij een betrouwbare eigendomsregistratie: dan kun je kopen, verkopen, lenen en investeren. De economie, het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer tussen burgers en overheid zijn gebaat bij rechtszekerheid.

De wettelijke taak van het Kadaster om registergoederen te registeren, heeft onder meer als doel rechtszekerheid te waarborgen. De informatie van het Kadaster is daarom openbaar. Dit geldt voor onder meer de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Openbare Registers (OR).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. Voor het Kadaster is deze privacywetgeving niet nieuw. Al vanaf de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op 1 september 2001 waarborgt het Kadaster de privacyregels. Met de komst van de AVG verandert er feitelijk niet veel voor het Kadaster. Wel moet het Kadaster voldoen aan het inrichten van het register van verwerkingen, het treffen van technische en organisatorische maatregelen en het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Onder de AVG zal het verwerken van persoonsgegevens door het Kadaster, ter uitvoering van zijn wettelijke taken zoals vastgelegd in de Kadasterwet, blijvend rechtmatig en doelmatig zijn. Het verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing.

Meer lezen over de AVG op Autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Openbaarheid, tenzij persoonlijke veiligheid in het geding is

Voor de rechtszekerheid zijn openbaarheid van de informatie en toegang tot de informatie essentieel. Helaas komt het in onze maatschappij soms voor dat personen worden bedreigd. Dat kan gebeuren bij de uitoefening van hun werk, zoals bij officieren van justitie, maar ook in de relationele sfeer. Het Kadaster zou graag zien, dat in situaties waarin de veiligheid van personen in het geding is, hiervoor een oplossing wordt geboden en de toegang tot hun persoonsgegevens kan worden beperkt. Wettelijk kan dit door een speciale regeling op te stellen, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het Kadaster is voorstander van deze regeling en is daarover in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens is het Kadaster doorlopend in gesprek met partners, zoals makelaars en notarissen, over privacy.

Lees het verschenen nieuwsartikel op Rtlnieuws.nl


Steeds minder jongeren kopen een woning

Vooral twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning uit. Het aantal koopstarters ouder dan dertig jaar neemt toe. Dat blijkt uit een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster.

Vooral twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning uit. Het aantal koopstarters ouder dan dertig jaar neemt toe. Dat blijkt uit een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster.

Al negen jaar lang neemt het aantal twintigers toe. Je zou daarom verwachten dat er ook steeds meer jonge huishoudens zijn die hun eerste woning kopen. Maar dat is niet zo. Het tegenovergestelde is een feit. Dat blijkt uit een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster. Steeds minder jonge huishoudens tot veertig jaar kiezen voor een koopwoning; twintigers laten de koopwoning meer en meer links liggen.

Redenen waarom twintigers de koop van een woning uitstellen

Meerdere studies geven aan dat vooral twintigers problemen ervaren bij het verkrijgen van een hypotheek. Daarvoor worden verschillende redenen genoemd. Zo hebben jongeren steeds meer te maken met flexibele arbeidscontracten; hierdoor is de financiering van de eerste eigen woning lastig is. Strengere hypotheekregels zorgen ervoor dat kopers eigen geld moeten meenemen. Voor jongeren betekent dit dat zij aanzienlijk moeten sparen.

Grote daling koopstarters tot veertig jaar tijdens de crisis, lichte stijging sinds 2013

Tijdens de crisis halveerde het aantal tot het aantal voorafgaand aan de crisis (2007). Het aantal starters nam wel weer toe na de crisis. Na de crisis herstelde het aandeel starters weliswaar, maar bleef het aandeel koopstarters onder de 25 jaar achter bij de oudere koopstarters. Uit de cijfers blijkt ook dat de aankoopprijs van dertigers veel harder stijgt dan die van twintigers. Ten opzichte van de klassieke jonge koopstarter zoeken dertigers andere woningen omdat zij meer inkomen hebben en in een andere levensfase zitten.

Er wordt het vaakst gestart rond de leeftijd van 26

Ondanks dat er meer oudere koopstarters zijn, blijft de leeftijd waarop de meeste Nederlanders voor het eerst een woning kopen redelijk stabiel: rond de 26 jaar. Regionaal zijn er verschillen in de leeftijd. In Amsterdam werd in 2016 het vaakst gestart bij de leeftijd van 28, in Rotterdam 26, in Middelburg 24 en in Leiden bij de leeftijd van 30 jaar.

Contact

Vragen over de cijfers en de analyses kunt u voorleggen aan Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. 

 


Waterwegen nu ook zichtbaar op BRT-achtergrondkaart

Samen met Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelden we een nieuwe waterkaart. Waterbeheerders in Nederland kunnen de waterkaart gebruiken als onderlegger bij de presentatie van de watergegevens op internet.

De waterkaart wordt ontsloten via de website van PDOK, als laag in de PDOK-viewer. De kaart is ook als webservice te gebruiken in eigen applicaties.

Waarom een waterkaart?

In de bestaande varianten van de BRT-achtergrondkaart domineerden het wegennetwerk en de bebouwing het beeld. Bij het weergeven van bijvoorbeeld waterstanden in de rivieren gaf dit een incompleet beeld, omdat het water niet zichtbaar was. Het ontbreken van bepaalde topografische elementen en de niet geheel bij het thema passende vormgeving waren voor Rijkswaterstaat de belangrijkste reden om een waterkaart te laten ontwikkelen. De waternamen op de BRT-waterkaart worden automatisch ook in de bestaande BRT-achtergrondkaarten weergegeven. Ook is het proces tussen Kadaster en PDOK verder geoptimaliseerd.

 


Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Kom donderdag 5 april naar het congres over stedelijke kavelruil met minister Kajsa Ollongren van BZK als spreekster

Donderdag 5 april organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil. Dit stimuleringsprogramma is een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is interessant voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is. Werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten maar ook ervaringen en resultaten van de eerste pilotprojecten stedelijke kavelruil komen aan bod. 

Minister Kajsa Ollongren van BZK geeft in het hoofdprogramma haar visie op gebiedsontwikkeling in de stad. In de verschillende masterclasses en workshops daarna komen concrete kavelruilprojecten in beeld. Er wordt ingegaan op de samenwerking met eigenaren en initiatieven die genomen zijn door private partijen. Maar ook hoe een project te starten en een visie tot uitvoering te brengen. 

Aanmelden en meer informatie 

Ga naar de website stedelijke kavelruil.

Genodigden:

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
 • Ingenieur- en Adviesbureaus voor ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
 • Beleggers/projectontwikkelaars
 • Centrum-, gebieds-, binnenstadmanagers, parkmanagers
 • Vastgoednotarissen
 • Vertegenwoordigers van universiteiten
 • Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen

Release 1.14 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.14 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 mei 2018 is relaese 1.14 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT. Dit werkt het snelst met het formulier contact over BGT


LV Wkpb op ‘Docker’

De oudste landelijke voorziening die het Kadaster in beheer heeft, de LV Wkpb, is op ons modernste platform (Docker) van het Kadaster in de lucht gegaan.

Tot nu toe werd gebruik gemaakt van standaard platforms, zogenaamde containers. Sinds enige tijd is daar de extra optie ‘Docker’ bijgekomen. Met de komst van dit platform heeft het beheerteam meer vrijheden, maar ook meer zelf te beheren. ‘Docker’ is snel inzetbaar en sneller en eenvoudiger schaalbaar. Het platform kan dus sneller meebewegen met de groei of afname en het is eenvoudiger te migreren naar een nieuwere versie.


Vervolg vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep heeft Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd.
De stuurgroep Beter Kenbaar, onder voorzitterschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft op 12 februari 2018 de Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd. Deze studie beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de toekomst. Goedkeuring van de Definitiestudie is een eerste grote stap in het vernieuwingstraject van de bestaande WKPB. Kernpunten zijn: 
 
 • Bronhouders kunnen een beperking vestigen op een kadastraal ID (perceelnummer), BAG-ID (pandnummer), BGT-ID of, als er niets anders is, een contour in coördinaten. De keuze hangt af van de wet die ‘onder’ het besluit ligt. De verplichte vertaling naar kadastrale percelen en de bijhouding daarvan komt te vervallen.
 • Alle beperkingenbesluiten komen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Als ná 2021 bepaalde besluiten alsnog een omgevingsdocument worden, gebeurt dat via een apart overgangstraject.
 • Alle bronhouders leveren aan (formeel: inschrijven in) de BRK; gemeenten leveren ook alle brondocumenten. Gebruikers kunnen via de gebruikelijke kanalen alle gegevens ophalen, het is niet meer nodig om bij gemeenten een brondocument op te vragen. Het huidige duale stelsel komt te vervallen.
 • Voor inschrijving van publiekrechtelijke besluiten wordt een vereenvoudigde authenticatie toegepast. Een identificatie op organisatieniveau (gemeente) in plaats van op persoonsniveau (behandelend ambtenaar).

Realisatie

VNG en BZK moeten nog een impactanalyse voor de gemeenten voltooien. Het Kadaster moet nog een Globale Architectuur en een business case vaststellen. Een ‘go’ wordt in juni verwacht. Zoals het nu lijkt, zijn de gewijzigde wet en het nieuwe systeem (inclusief te ontwikkelen procedures) eind 2019 klaar. Het is vervolgens de bedoeling dat alle bronhouders uiterlijk op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet) volgens de nieuwe WKPB-systematiek werken.
 
Meer informatie vindt u in de Definitiestudie Beter Kenbaar en de notitie ‘Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen’
 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het vernieuwingstraject WKPB? Neem dan contact met ons op met behulp van het contactformulier.