Jaarverslag

Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Als lid van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden houdt het Kadaster zich aan de Code Goed Bestuur. We leggen niet alleen verantwoording af aan de minister, maar ook aan de maatschappij. Naast het uitgebreide, wettelijke jaarverslag maken we daarom een beknopter online verslag en een sociaal jaarverslag. Zo kan iedereen de vorm kiezen die bij zijn behoefte past.

Elk jaar reikt Deloitte de Kordes Award uit voor het beste jaarverslag van een publieke instantie. We zijn er trots op dat we met onze verslagleggingen over de jaren 2007 en 2011 deze prijs hebben gewonnen. Wij ervaren het als waardering voor ons streven naar duidelijke en zorgvuldige publieke verantwoording.

Jaarverslagen inzien of downloaden

De jaarverslagen en jaaroverzichten van het Kadaster kunt u inzien of downloaden als pdf-bestand.

Jaarverslag 2016
Wat gebeurde er in 2016 en wat hebben we bereikt? Hier presenteren wij in vogelvlucht het jaar 2016.

Wettelijk verslag en archief
Wettelijk jaarverslag 2016 en onze eerdere publicaties.

Wilt u liever een gedrukt exemplaar? Met het bestelformulier kunt u publicaties bestellen.