Geschiedenis van de ruilverkaveling

Eerste ruilverkaveling meer dan 100 jaar geleden

In het begin van de twintigste eeuw waren de productieomstandigheden in de land- en tuinbouw verre van ideaal. Eigendom was sterk versnipperd. In 1916 vond de eerste grondruil plaats op Ameland. Dit was zo’n groot succes dat acht jaar later, in 1924, de eerste ruilverkavelingswet tot stand kwam. Het Kadaster speelde vanaf het begin een essentiële rol bij het borgen van de rechtszekerheid van deelnemers, en doet dat vandaag de dag nog steeds. Lees onze artikelen over 100 jaar ruilverkaveling.

Pionieren op Ameland, eerste ruilverkaveling in 1916

Aanleiding voor de eerste ruilverkaveling was de enorme versnippering van piepkleine perceeltjes. Dit kwam door de eindeloze verdeling van grond onder meerdere erfgenamen. 

Herverkaveling na de Watersnoodramp (1953)

Na de Watersnoodramp in 1953 in Zeeland waren veel boerderijen weggespoeld of zwaar beschadigd. Herverkaveling hielp de getroffen boerengezinnen hun bestaan weer op te bouwen.

Een halve loopbaan in één ruilverkaveling

Vroeger duurden ruilverkavelingen lang, heel lang. Meer dan de helft van je loopbaan aan 1 project werken, dat deden 2 oud-Kadaster-medewerkers uit Zuid-Holland.

Verkaveling goed voor boer, natuur en treinmachinisten

Grond ruilen is niet alleen goed voor natuur, recreatie en economie. Het voorkomt ook hartverzakkingen bij machinisten: geen plotseling overstekende tractoren meer.

Ruilverkaveling in de 21e eeuw: Goeree-Overflakkee

Boeren, natuur en windmolens. Zoveel partijen, zoveel belangen. De gemeente en het Kadaster brachten hen aan tafel. Hoe kwamen ze er onderling uit?

Grootschalige herverkaveling bij wederopbouw Rotterdam

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de historische binnenstad van Rotterdam bijna compleet verwoest. Met grootschalige kavelruil kon het centrum weer worden opgebouwd.