Een halve loopbaan in één ruilverkaveling

Herinrichting Flakkee en Vijfheerenlanden kostte vele jaren

Langlopende ruilverkaveling Flakkee loste vele problemen op

Tussen 1981 en 2001 werkte Hans Maljaars aan ruilverkaveling op het Zuid-Hollandse eiland Flakkee. In dit akkerbouwgebied van zo’n 15.000 hectare speelde de volgende problematiek: te veel water, te veel wegen en te veel kavels. De ruilverkaveling heeft deze problemen opgelost. En daarbij zijn ook enkele honderden hectares natuur en een rijksweg gerealiseerd.

25 jaar besteed aan ruilverkaveling Vijfheerenlanden

Zijn collega Ad Kleiberg werkte van 1966 tot 2009 bij het Kadaster. 25 van deze 43 jaar besteedde hij aan de ruilverkaveling Vijfheerenlanden, een uitgestrekt veenweidegebied met boerderijen in lintbebouwing en een grote natuurwaarde.

Verschil in aanpak

Kleiberg en Maljaars zijn het over veel dingen eens, maar op één punt verschilde hun aanpak. Hans Maljaars sprak met de mensen af op een ruilverkavelingsbureau. Ad Kleiberg ging juist vaak naar de grondeigenaren en -gebruikers toe om de situatie ter plekke te bekijken. 

Snel weg 

Soms trof Kleiberg mensen die duidelijk lieten blijken dat zij het niet met de plannen eens waren. Bij één rechthebbende parkeerde Kleiberg altijd de auto met de neus naar de weg: “Om makkelijk en snel weg te kunnen rijden als zij boos werd.”

Meer over geschiedenis Kadaster

Benieuwd naar de oorsprong van de naam Kadaster? Of wilt u meer lezen over het Kadaster Bedrijfsmuseum?

Naar pagina Geschiedenis van het Kadaster