Pionieren op Ameland, 1916

1e ruilverkaveling meer dan 100 jaar geleden

Grondruil op Ameland in 1916

Aanleiding voor de 1e ruilverkaveling was de enorme versnippering van piepkleine perceeltjes. Dit kwam door de eindeloze verdeling van grond onder meerdere erfgenamen. In het poldergebied Ballummer Mieden op Ameland hadden 119 eigenaren op 190 hectare  gezamenlijk 3600 percelen. Efficiënt boeren op zoveel minipercelen was niet mogelijk.  

Maaien na het Sint-Jans feest 

Bij het maaien van je eigen grasland kon je zomaar het gras van de buren plattrappen, omdat er geen wegen en paden tussen de kavels lagen. Maaien vergde afstemming. Dit vond traditiegetrouw op de feestdag Sint-Jan plaats. Er werd dan een vergadering gehouden met een borrel, een paardendraverij en een dansavond. Op  de maandag na Sint-Jan begonnen de boeren met het markeren van de perceeltjes, waarna zij op de afgesproken volgorde aan het maaien sloegen. Tradities zijn wat waard, maar de versnipperde eigendomsstructuur was verre van ideaal. 

Van 3600 naar 219 percelen

Op initiatief van de Nederlandse Heidemaatschappij en dijkgraaf Van Welderen baron Rengers, ging landmeter H.J. Klompe van het Kadaster aan de slag met het herschikken van eigendommen. Hij bracht de 3600 percelen terug naar 219 percelen voor dezelfde 119 eigenaren. Elk individueel perceel te benaderen vanaf een openbare weg. Elkaar gras plattrappen was er niet meer bij.

Meer over geschiedenis Kadaster

Benieuwd naar de oorsprong van de naam Kadaster? Of wilt u meer lezen over het Kadaster Bedrijfsmuseum?

Naar pagina Geschiedenis van het Kadaster