Ruilverkaveling in de 21e eeuw: boeren, natuur en windmolens

Complexe puzzel op Goeree-Overflakkee

“Wij gunnen de natuur ruimte, als wij windmolens mogen plaatsen”, zo stelden de boeren op Goeree-Overflakkee. “Alleen wie een windmolen plaatst, mag provinciegrond kopen”, stelde de provincie. Zoveel partijen, zoveel belangen. De gemeente en het Kadaster brachten hen aan tafel. Hoe kwamen ze er onderling uit?

Complexe puzzel

“Wij zijn agrariërs in een gebied waar de overheid steeds weer plannen heeft”, zegt Wim van Leeuwen uit Stellendam. Natuurontwikkeling in het gebied kreeg een nieuwe impuls door een uitkering van € 13,5 miljoen uit het Droomfonds van de Postcodeloterij. Ondertussen had de provincie Zuid-Holland Goeree-Overflakkee ook aangewezen voor het opwekken van windenergie. Een complexe puzzel!

Package deals

Van Leeuwen: “Het werd een package deal: wij gunnen de natuur ruimte als wij windmolens mogen plaatsen en extra landbouwgrond kunnen aankopen.” Ook van de andere kant kwam er een package deal. Natuurmonumenten kon alleen grond van de provincie kopen als zij instemde met windmolens langs de rand van het gebied. En voor de boeren gold:  alleen wie een windmolen plaatst mag provinciegrond kopen.

Met elkaar om tafel

Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee was een spilfiguur: “Het was mij duidelijk hoe belangrijk het was dat alle partijen met elkaar om tafel zouden gaan. De inbreng van het Kadaster in het grondruilproces was voor hem waardevol. “Zij hebben kennis van zaken, spreken de taal van de agrariërs en zijn oplossingsgericht bezig.”

Grond was de oplossing

Geert Meeuwissen (Kadaster) blikt terug: “Vanuit onze onafhankelijke positie zochten we met alle partijen contact en wonnen hun vertrouwen. Grond was de sleutel voor de voortgang!” De boeren hebben 167 hectare grond van de provincie gekocht voor bedrijfsvergroting en  windmolens. Natuurmonumenten kocht 70 hectare grond om natuurgebied aan te leggen.

Wat maakt dat het werkt? 

Erken elkaars belangen, gun de ander iets zonder het eigen belang weg te geven, zoek waar de ruimte zit. Kavelruil was de legpuzzel met percelen die het plaatje compleet maakte. Dat is gebiedsinrichting in de 21e eeuw, ruim 100 jaar na de 1e ruilverkaveling.

Meer over geschiedenis Kadaster

Benieuwd naar de oorsprong van de naam Kadaster? Of wilt u meer lezen over het Kadaster Bedrijfsmuseum?

Naar pagina Geschiedenis van het Kadaster