Kwaliteitshandvest

Uw vraag

Wij beantwoorden uw vraag binnen 3 werkdagen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 3 werkdagen.

Uw offerte

U ontvangt binnen 5 werkdagen de aangevraagde offerte. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 5 werkdagen.

Uw klacht

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij werken een klacht binnen 5 werkdagen af. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is, informeren wij u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum. 

Uw bezwaar

Bent u het niet eens met een kennisgeving of besluit van het Kadaster, dan kunt u schriftelijk een formeel bezwaar indienen. Voor de behandeling hiervan geldt de wettelijke termijn van 6 weken.

Levertermijnen van producten en diensten

U vindt de levertijden per product en dienst op de productpagina's elders op deze website. U mag verwachten dat wij de door u bestelde producten of diensten leveren binnen de vermelde levertermijn. In overleg met u kunnen wij een andere levertermijn afspreken.

Actualiteit registratie

De verwerkingstijd van aangeboden akten en hypotheekstukken betreft:

  • Opnemen in de openbare registers: binnen 24 uur op werkdagen
  • Publicatie via Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen: voor 9.00 uur volgende werkdag
  • Bijwerking Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen: binnen 6 werkdagen
  • Een nieuwe grens, gebaseerd op een ingeschreven stuk, inmeten en bijwerken in de kadastrale registratie: binnen 3 maanden nadat de grens door de gezamenlijke belanghebbenden is aangewezen

Kwaliteit registratie

Openbare registers, Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

Alle aangeboden akten en hypotheekstukken nemen wij op in de openbare registers. De openbare registers worden ontsloten via een index in de Basisregistratie Kadaster, registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen en de Kadastrale Kaart. Voor de ontsluiting geldt een kwaliteitsnorm van 100% volledig en juist.

Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

In de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen nemen wij ook andere gegevens over uit de akten en hypotheekstukken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de rechthebbende (het subject) en het recht (het object). Voor deze gegevens geldt een kwaliteitsnorm van 99,5% volledig en juist.

Kadastrale kaart

Het inmeten van (nieuwe) kadastrale grenzen en het berekenen en vaststellen van (nieuwe) oppervlaktes moet voldoen aan technische specificaties (standaardafwijkingen) volgens de Handleiding voor Technische Werkzaamheden van het Kadaster. De kaart heeft een andere nauwkeurigheid dan de metingen. De kaart kan daarom met die beperking niet gebruikt worden voor de bepaling van de exacte maten en ligging in het terrein.

Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster beheert de Topografische Kaart van Nederland, het Geografisch basisbestand; hiervoor gelden de volgende kwaliteitsnormen:

  • Volledigheid en juistheid: 95%
  • Actualiteit: 2 jaar

Basisregistraties en landelijke voorzieningen

Naast de Kadaster-eigen basisregistraties, de Basisregistraties Kadaster en Topografie, dragen wij zorg voor het beheer van en informatieverstrekking uit een aantal basisregistraties van anderen. Dit zijn de zogenoemde landelijke voorzieningen. Deze anderen, de bronhouders, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen basisregistraties.

Opmerkingen over de inhoud van deze landelijke voorzieningen kunt u indienen bij het Kadaster. Wij zorgen voor de terugmelding aan de bronhouder.

Op de betreffende pagina's van de Basisregistratie of Landelijke Voorziening elders op deze website staan de rapportages over de beheersresultaten (inclusief beschikbaarheid) van het Kadaster.