Tarieven

Het Kadaster stelt jaarlijks, in lijn met zijn Meerjarenbeleidsplan, een voorstel op voor de kadastrale tarieven. Dit voorstel wordt besproken met de gebruikersraad en de raad van toezicht. De minister van Infrastructuur en Milieu stelt de nieuwe tarieven vast.

Tarieven 2017

Op de tarieflijst staan niet alle producten en diensten vermeld. Wilt u meer informatie, bekijk dan de informatie per product. Daar vindt u ook een verwijzing naar het geldende tarief. De actuele Tarievenregeling Kadaster vindt u op wetten.overheid.nl.