Tarieven

Het Kadaster stelt jaarlijks, in lijn met zijn Meerjarenbeleidsplan, een voorstel op voor de kadastrale tarieven. Dit voorstel wordt besproken met de gebruikersraad en de raad van toezicht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de nieuwe tarieven vast.

Tarieven 2017

Tarieven 2018

Op de tarieflijst staan niet alle producten en diensten vermeld. Wilt u meer informatie? Bekijk dan de informatie per product. Daar vindt u ook een verwijzing naar het geldende tarief. De tarieven zijn vrij van btw, tenzij anders is vermeld. De actuele Tarievenregeling Kadaster vindt u op wetten.overheid.nl. De officiĆ«le bekendmaking van de wijziging van onze tarieven voor 2018 staat op Overheid.nl.