Wat zijn publiekrechtelijke beperkingen?

Publiekrechtelijke beperkingen zijn beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond. De beperkingen worden door het Kadaster geregistreerd.

Veel publiekrechtelijke beperkingen staan op de Eigendomsinformatie. Welke beperkingen dit zijn, bepalen de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) en de Omgevingswet. Door de Omgevingswet die vanaf 2024 geldt, zijn niet alle publiekrechtelijke beperkingen meer zichtbaar op de Eigendomsinformatie. 

Iedereen kan de regels en informatie voor een bepaalde locatie bekijken in het Omgevingsloket.

Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen    

Bij publiekrechtelijke beperkingen gaat het bijvoorbeeld om:

  • rijksmonumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • eisen van de Woningwet, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen
  • gedoogplichten (verplichting om activiteiten van de overheid toe te staan)
  • voorkeursrechtbeschikkingen op grond van de Omgevingswet

Dit zijn voorbeelden. Een overzicht van alle publiekrechtelijke beperkingen vindt u op de iplo.nl.

Interessant voor u?

Eigendomsinformatie

€ 3,35
  • zie meteen wie de eigenaar is
  • bekijk beperkingen en rechten
  • handig bij de koop van een perceel
Naar Eigendomsinformatie

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.