Steeds meer woningen verkocht in landelijk gebied

Neemt de stroom vanuit stedelijke gemeenten naar een koopwoning in landelijke gemeenten toe?

We onderzochten het samen met Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download het volledige onderzoek als pdf

Of lees eerst de 7 belangrijkste conclusies.

De 7 belangrijkste conclusies

 1. De trek van stedelijke kopers naar landelijk gebied neemt toe. Van 8% in de periode 2009-2011 tot 11% in de periode 2018-2020. Er kan niet meteen gezegd worden dat er een verhuisgolf is van Randstad naar platteland. Steeds meer huishoudens weten het platteland te vinden, maar de landelijke gemeenten zien vooral een toename van nieuwkomers uit naburige grote(re) gemeenten.
 2. Sinds 2013 ontvangen landelijke gemeenten meer kopers dan dat er vertrekken. Stedelijke gemeenten verliezen kopers.
 3. Het aandeel Randstedelingen dat binnen de Randstad koopt, neemt af.
 4. De meeste kopers blijven binnen dezelfde leefomgeving en verhuizen vaak binnen de eigen gemeente.
 5. De laatste jaren is men over langere afstanden gaan verhuizen. In 2018-2020 kocht 1 op de 4 kopers een nieuwe woning verder dan 10 kilometer verwijderd van de vorige woning.
 6. Kopers uit de stad die naar landelijke gemeenten trekken, zijn over het algemeen ouder en kopen vooral vrijstaande woningen.
 7. Kopers uit de stad kopen steeds vaker appartementen en tussenwoningen in landelijke gemeenten.

Download het volledige onderzoek als pdf

Meer informatie

 • Dit onderzoeksrapport is geschreven door Lianne Hans, Jorian Lamberink, Leo Prins, Marion Plegt en Paul de Vries van het Kadaster. In samenwerking met Ruud Dorenbos, Nico van Buren, Nino Reus en Frank Wassenberg van Platform31.
 • Wilt u meer weten over dit onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.
 • Meer onderzoeken van het Kadaster over de woningmarkt vindt u op de pagina Onderzoeken.
 • Wilt u voortaan ieder kwartaal cijfers en inzichten over de woningmarkt ontvangen? Schrijf u dan in voor ons Kwartaalbericht woningmarkt via het aanmeldformulier.