Van akte tot registratie

Proces van inschrijving akte door de notaris

In 7 stappen: aanbieden, inschrijven en verwerken akte

Hoe verloopt het proces van het inschrijven van een akte bij het Kadaster? Welke stappen worden doorlopen bij het (automatisch) aanbieden, inschrijven en verwerken van een akte? In de video op deze pagina ziet u welke stappen dat zijn. Ook laten we zien met welke partijen we samenwerken. In de vragen en antwoorden op deze pagina vindt u nog meer informatie.

Vraag en antwoord

Na inschrijving van de koopovereenkomst bij het Kadaster zijn de kopers 6 maanden beschermd tegen bijvoorbeeld verkoop van de woning aan een hogere bieder, een beslag of faillissement van de verkoper. 

Een 1e recherche wordt ook 1e inzage genoemd. Dit houdt in dat de notaris de huidige situatie in het dossier onderzoekt. De notaris raadpleegt via Mijn Kadaster de Basisregistratie Kadaster en vraagt de producten Eigendomsinformatie en Hypotheekinformatie op. Vaak gaat dat automatisch via software van notaris en KIK-inzage. 

KIK staat voor Ketenintegratie Inschrijving Kadaster. De gegevens worden via KIK automatisch overgenomen in de door de notaris op te stellen akte. Typefouten worden hiermee zo veel mogelijk voorkomen.

Via een webservice biedt de notaris de akte digitaal aan bij het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Web-ELAN.

Bij ontvangst kent het Kadaster een deel en nummer toe aan de akte en stuurt een Bewijs van Ontvangst (BVO) naar de notaris. 

Als de akte niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten, dan ontvangt de notaris een Attendering op Niet Inschrijving (ANI). De akte wordt niet ingeschreven in de openbare registers. Daarna kan de notaris de akte intrekken.

Het kan zijn dat tijdens de verwerking blijkt dat er een mogelijke fout of onjuistheid in de akte staat met betrekking tot de registratievereisten, bijvoorbeeld als de burgerlijke staat van één van de betrokken personen ontbreekt. De notaris ontvangt een Verzoek tot Verbetering (VTV). De akte van verbetering kan kosteloos worden ingeschreven als de notaris dit binnen twee werkdagen aanbiedt.

Meer informatie vindt u op de pagina Informatie over Verzoeken tot Verbetering (VTV) en Attenderingen op Niet Inschrijving (ANI).

De narecherche wordt ook wel de 3e inzage genoemd. Dit is laatste controle die een notaris moet uitvoeren na ontvangst van het Bewijs van Inschrijving. Er wordt door de notaris via Mijn Kadaster of KIK-inzage gecontroleerd of er geen andere stukken (zoals een koop, levering, beslag of hypotheek) zijn ingeschreven die de transactie in de weg staan. Klopt alles? Dan kunnen de gelden uitbetaald worden aan de betrokken partijen.

Het deel en nummer van de akte wordt bekend gemaakt in de Basisregistratie Kadaster (BRK). KIK-akten worden automatisch beoordeeld op basis van het meegestuurde XML-bestand. Dit bestandsformaat bevat de informatie uit de KIK-akte waarmee deze volledig geautomatiseerd ingeschreven kan worden in de openbare registers.

In Kadaster-on-line kunt u de stand van zaken van de actualiteit en de bijwerking van de BRK bekijken. U kunt dit bekijken door in te loggen via Mijn Kadaster

Als een KIK-akte niet door het automatische proces komt, dan valt deze uit. Een juridisch medewerker van het Kadaster verwerkt de KIK-akte alsnog handmatig. Hierdoor vervalt het recht op het lagere KIK-inschrijvingstarief. Meer informatie vindt u op de pagina Over KIK

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.