Boot registreren: teboekstelling schip

Wilt u laten registreren dat u eigenaar bent van een boot of schip? Dat kan met een Teboekstelling schip. Uw boot krijgt dan een brandmerk met een uniek identificatienummer. Daarna ligt uw eigendom vast in de openbare registers van het Kadaster. 

Dit zijn de voordelen:

  • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip.
  • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt in overleg met u aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden.
  • Er kan een zeebrief worden aangevraagd wanneer u voor een zeeregistratie kiest. Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland.
  • Bij een binnenvaartregistratie (die ook van toepassing kan zijn voor pleziervaart) ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.

Is uw boot of schip in aanbouw? Registratie in onze openbare registers maakt u niet automatisch eigenaar. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.

Inclusief
brandmerk

Boot registreren: teboekstelling schip

per schip € 550,-
  • onmisbaar bij afsluiten van hypotheek
  • ontvang een uniek registratienummer
  • inclusief eigendomscertificaat

Nu aanvragen

Voorlopig aanbrengen brandmerk

Wanneer het schip nog niet volledig is afgebouwd brengen we het brandmerk voorlopig aan. Wanneer u ons doorgeeft dat het schip is afgebouwd wordt het brandmerk alsnog definitief op een zichtbare en bereikbare plek aangebracht. 

Afspraak plannen binnen 5 werkdagen

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Vraag en antwoord

U kunt uw schip laten registreren als binnenvaartschip, zeevaartschip of visserijschip. U kiest voor een binnenvaartregistratie als u met uw pleziervaartuig op de binnenwateren vaart, of wanneer u eigenaar bent van een woonark. Wanneer uw schip zeewaardig is kunt u het laten registreren als zeevaartschip. 

Als de boot of het schip in aanbouw is bij een werf in Nederland kunt u deze registreren. U vult het formulier Aanvraag teboekstelling schip en het formulier Verzoek tot branding in en stuurt een gewaarmerkt kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee. Als eigendomsbewijs stuurt u een originele verklaring van aanbouw van de werf mee. U vindt de formulieren op de pagina Aanvragen teboekstelling schip.

Een brandmerk moet op een zichtbare en bereikbare plek aangebracht worden. Als dit niet mogelijk is, omdat het schip nog niet voldoende is afgebouwd, dan brengen we het brandmerk voorlopig aan. Wanneer u ons doorgeeft dat het schip is afgebouwd wordt het brandmerk alsnog definitief op een zichtbare en bereikbare plek aangebracht. Meer informatie over het doorgeven van het afbouwen van het schip vindt u op de pagina Wijziging teboekstelling schip

De notaris heeft voor het inschrijven van een hypotheek op een schip in aanbouw een officiële verklaring van niet voltooiing nodig. Daarin staat dat het schip in aanbouw is. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Meer informatie vindt u op de  pagina Verklaring van niet-voltooiing schip.

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u de teboekstelling combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

Aan een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief zijn extra kosten verbonden. Deze worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U vindt de kosten op de website van de ILT.

Als u in het buitenland woont, moet u een postadres hebben in Nederland. Dat mag geen postbusadres zijn.

Wanneer u voor binnenvaartregistratie kiest, moet u een bewijs overleggen waaruit blijkt dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland.

Stond uw boot of schip in het buitenland geregistreerd? Dan vragen wij een bewijs van doorhaling uit het land waar het stond geregistreerd. Dit is een originele verklaring van een bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat uw boot of schip niet langer in dat land geregistreerd staat. 

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

U hebt direct zekerheid als u de boot of het schip voorafgaand aan de registratie laat inspecteren.

Met inspectie vooraf

Na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak met u voor de inspectie. We kijken dan of de boot of het schip niet al geregistreerd staat. Als dat niet zo is, dan brengen wij direct het brandmerk aan en registreren wij uw boot of schip. Voor deze voorafgaande inspectie brengen wij geen extra kosten in rekening. 

Let op: als onze inspecteur moet wachten dan brengen wij kosten in rekening. Het eerste uur is voor onze rekening, daarna brengen wij per kwartier een bedrag van vanaf € 28,- in rekening.  

Zonder inspectie vooraf 

Wilt u geen inspectie vooraf? Dat geeft u aan op het aanvraagformulier, en wij registreren uw boot of schip. Uiterlijk 3 maanden na de registratie volgt een inspectie. Als hieruit blijkt dat uw boot of schip al geregistreerd stond voordat u het liet registreren, dan wordt het brandmerk niet aangebracht. De registratie  in het openbaar register moet worden doorgehaald. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen op telefoonnummer 088 - 183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier