Wat zijn openbare registers?

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen (vastgoed, schepen, luchtvaartuigen, topografie en coördinaatpunten). Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariële akten in de openbare registers te laten bijschrijven.

De belangrijkste informatie uit de in de openbare registers ingeschreven akten, nemen wij op in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Deze basisregistratie geeft per perceel op een overzichtelijke manier weer wie de eigenaar is, wat de koopsom was en welke rechten van toepassing zijn.

Terug naar vorige pagina