Wat kost het registreren (teboekstelling) van een boot of schip?

Als uw boot of schip in Nederland ligt, betaalt u € 550,- voor de registratie. Daarvoor inspecteert een inspecteur van het Kadaster het schip en brengt een brandmerk aan. De kosten voor een nationaliteitsverklaring en een zeebrief komen daar nog bij. Deze worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wat de bijkomende kosten hiervoor zijn, leest u op de website van de ILT

Terug naar vorige pagina