Wat is een eigendomsakte of eigendomsbewijs?

Met een eigendomsakte of eigendomsbewijs wordt een akte van levering bedoeld. Met het  inschrijven van de akte van een woning bij het Kadaster krijgt de koper eigendomsrecht, en is daarmee eigenaar van de woning.

De akte van levering is bij het Kadaster op te vragen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Eigendomsakte opvragen.

Terug naar vorige pagina