Hoe zijn bladwijzers van historische kaarten gewijzigd in de loop van de jaren?

In de loop van jaren is de bladindeling van de verschillende topografische kaartseries een aantal keren gewijzigd.

  • Standaard kaartbladen waarop maar een klein deel Nederland ligt, of met veel water, zijn bijvoorbeeld samengevoegd met een naastliggend blad. Dat kaartblad kreeg daardoor een grotere, afwijkende uitsnede.
  • Recent is de oorspronkelijke bladindeling weer toegepast. Alle bladen hebben dan dezelfde afmeting. Dit ongeacht de mate waarin Nederlands grondgebied op het blad voorkomt.

Het verschilt per soort kaart en jaartal welke kaartbladen worden toegepast.

Terug naar vorige pagina