WOZ-waarde vergelijken

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast. De gemeente doet dit op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen, zoals de onroerende zaakbelasting en het rioolrecht.

De WOZ-waarde van uw woning kunt u online inzien bij het WOZ-waardeloketMijnOverheid.nl of bij uw gemeente.

WOZ-waarde vergelijken: hoe kan ik de waarde van mijn huis vergelijken met andere woningen?

U kunt de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de verkoopprijzen van woningen in de buurt. Dat kunt u doen met Koopsominformatie. Voorwaarde is wel dat in de afgelopen 5 jaar woningen in de omgeving zijn verkocht.

Bestel in de webwinkel

Koopsominformatie

U ontvangt een overzicht van de prijzen waarvoor de huizen in het postcodegebied dat u opgeeft, bijvoorbeeld 1234 AB, zijn verkocht. In het overzicht vindt u alle verkoopprijzen van woningen en appartementen die dit jaar en de 5 jaar hiervoor in dit gebied zijn gekocht door particulieren. Van elke woning ziet u:

  • het huisnummer
  • de datum waarop de woning is verkocht
  • de verkoopprijs
  • de oppervlakte van het perceel (niet bij appartementen)

Koopsom per sms

Naast bestellen in de webwinkel, kunt u Koopsominformatie ook opvragen via SMS.

Meer informatie over Koopsominformatie

Hoe actueel zijn de verkoopprijzen?

Het Koopsomoverzicht wordt maandelijks bijgewerkt. Rond de 20ste van de maand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar.

Houdt u bij het vergelijken van de WOZ-waarde van uw woning met andere woningen in uw buurt ook rekening met de peildatum waarop de gemeenten de WOZ-waarde vaststellen. De peildatum is 1 januari van het vorige jaar. Gemeenten stellen dan de WOZ-waarde vast aan de hand van taxaties van woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie en aan de hand van de registratie van eigendom van het Kadaster.

Bevat het gebied dat u opvraagt nieuw gebouwde woningen? Dan kan het zijn dat slechts de waarde van de bouwkavels in de koopakte is opgenomen. De waarde van de woning is in dat geval nog niet bij het Kadaster bekend en ziet u dus niet in de koopsominformatie.

Meer informatie over Koopsominformatie