WOZ-waarde vergelijken

Bekijk direct wat de geschatte waarde van uw huis is

Woningwaarde jaarlijks vastgesteld

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast. De gemeente doet dit op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen, zoals de onroerende zaakbelasting en het rioolrecht. De WOZ-waarde van uw woning kunt u online inzien op de volgende websites:

WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen

U kunt de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de verkoopprijzen van woningen in de buurt. Dat kunt u doen met Koopsominformatie. Voorwaarde is wel dat in de afgelopen 5 jaar woningen in de omgeving zijn verkocht.

U ontvangt een overzicht van de prijzen waarvoor de huizen in het postcodegebied dat u opgeeft, bijvoorbeeld 1234 AB, zijn verkocht. In het overzicht vindt u alle verkoopprijzen van woningen en appartementen die vanaf 1 januari 2003 in dit gebied zijn gekocht door particulieren. Van elke woning ziet u:

  • het huisnummer
  • de datum waarop de woning is verkocht
  • de verkoopprijs
  • de oppervlakte van het perceel (niet bij appartementen)

Bestel in de webwinkel

Koopsom per SMS

Ontvangt u liever 1 koopsom per sms? Sms dan KOOPSOM <postcode> <huisnummer> naar 8118  (1,50). Dit bedrag is exclusief uw gebruikelijke telefoonkosten. De informatie wordt maandelijks geactualiseerd.

Hoe actueel zijn de verkoopprijzen?

Het Koopsomoverzicht wordt maandelijks bijgewerkt. Rond de 20ste van de maand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar. Houdt u bij het vergelijken van de WOZ-waarde van uw woning met andere woningen in uw buurt ook rekening met de peildatum waarop de gemeenten de WOZ-waarde vaststellen. De peildatum is 1 januari van het vorige jaar. Gemeenten stellen dan de WOZ-waarde vast aan de hand van taxaties van woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie en aan de hand van de registratie van eigendom van het Kadaster. Bevat het gebied dat u opvraagt nieuw gebouwde woningen? Dan kan het zijn dat slechts de waarde van de bouwkavels in de koopakte is opgenomen. De waarde van de woning is in dat geval nog niet bij het Kadaster bekend en ziet u dus niet in de koopsominformatie.