Wat is erfpacht?

Erfpacht betekent dat iemand het recht heeft om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander. De erfpachter betaalt hiervoor een bedrag aan de eigenaar van de grond, het zogeheten erfpachtcanon. De eigenaar van de grond die de ander het recht geeft om deze grond te gebruiken, noemen we de erfverpachter. De afspraken over erfpacht zijn vastgelegd in de 'akte van vestiging'.

Wilt u weten of er erfpacht rust op een perceel?

U kunt in Eigendomsinformatie onder 'rechten' zien of er erfpacht rust op een perceel.

  • Voor uw eigen perceel kunt u de eigendomsinformatie gratis downloaden via Mijn Overheid
  • U kunt de eigendomsinformatie van uw eigen of een ander perceel ook bij ons bestellen. Dat kan via de pagina Eigendomsinformatie.

Op zoek naar een akte waarin erfpacht is vastgelegd?

Afspraken over de erfpacht, het erfpachtcanon en de looptijd worden bij de notaris vastgelegd in een ‘akte van vestiging’. De notaris laat deze akte vervolgens inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Bent u op zoek naar een akte waarin erfpacht is vastgelegd? U vindt meer informatie op de pagina Akte erfpacht opvragen

Wat is het verschil tussen gemeentelijke en particuliere erfpacht?

Er kan sprake zijn van gemeentelijke erfpacht of particuliere erfpacht. Gemeentelijke erfpacht komt onder andere voor in Amsterdam en Den Haag. De grond waarop de woning staat, is in dat geval eigendom van de gemeente. Bij particuliere erfpacht kan de eigenaar bijvoorbeeld een vastgoedeigenaar, kerk, waterschap of Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn.