Verjaring nagaan en inschrijven

Een notaris kan uitzoeken of u door verjaring eigenaar bent geworden van een stuk grond

Wanneer is er mogelijk sprake van verjaring?

Gebruikt u al vele jaren een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u door verjaring eigenaar bent geworden. Ook als een boom, struik of heg al lange tijd te dicht bij de erfgrens staat zonder dat daar bezwaar tegen is gemaakt, kan er sprake zijn van verjaring.

Aanspraak maken op eigendom door verjaring

Als u aanspraak wilt maken op verjaring moet het zichtbaar zijn dat u de grond in bezit hebt. U hebt bijvoorbeeld een hek geplaatst op de grond of u hebt er een schuurtje geplaatst. Onderhoudt u de grond alleen en hebt u deze eventueel beplant? Dan is er geen sprake van bezit. De notaris of rechter bepaalt per situatie of er sprake is van bezit.

Termijn voor verjaring

Verjaring kan gaan gelden na 10 en 20 jaar. Om de verjaringstermijn te bepalen waarna u eigenaar wordt, moet bepaald worden of u een bezitter ‘te goeder trouw’ bent of niet.

Grond

  • U bent een bezitter ‘te goeder trouw’ als u uzelf als eigenaar van de grond beschouwt met een goede verklaring. Er staat bijvoorbeeld een hek op de grond en hiertegen is nooit bezwaar gemaakt. Dan geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. 
  • Als u weet of had moeten weten dat de grond niet van u is, bent u niet ‘te goeder trouw’. De grond moet dan 20 jaar in uw bezit zijn geweest. Het kan ook zijn dat u opvolgend bezitter bent.

Beplanting

  • Als u ‘te goeder trouw’ bent geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat u kunt aantonen dat u meer dan 10 jaar geleden toestemming kreeg van de buren om de boom, struik of heg te laten staan.
  • Een verjaringstermijn van 20 jaar geldt als in meer dan 20 jaar geen bezwaar is gemaakt tegen de geplante boom, struik of heg naast de erfgrens. Ook dan mag de beplanting blijven staan.

Vraag en antwoord

Handige links