Schepen

U kunt uw boot of schip laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor beroepsvaartuigen, maar ook voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Ook een schip dat nog niet is afgebouwd, kunt u laten registreren. Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een schip. Uw schip krijgt een brandmerk dat altijd duidelijk leesbaar moet zijn.

Wilt u een hypotheek afsluiten op uw schip? Dan is registratie verplicht. Natuurlijk kunt u het ook weer laten uitschrijven uit het scheepsregister. Dat is bijvoorbeeld nodig als het schip niet meer bestaat, of als u het in het buitenland wilt registreren.

Registraties

Inschrijven

Teboekstelling schip - Registreer uw boot of schip in de openbare registers van het Kadaster, zodat de eigendom wordt vastgelegd. Uw schip wordt voorzien van een brandmerk.

Wijzigen

Wijziging teboekstelling schip - Is uw schip bij het Kadaster geregistreerd en wijzigt er iets in de gegevens? Of wilt u een schip als afgebouwd teboekstellen? Geef het door aan het Kadaster.

Brandmerk opnieuw laten aanbrengen- Is uw schip bij het Kadaster geregistreerd en is het brandmerk onleesbaar geworden, beschadigd of verwijderd? Dan moet u het opnieuw laten aanbrengen.

Beveiligen

Aanbrengen microdots op een schip - Diefstal van uw schip onaantrekkelijk maken? Beveilig uw boot met microdots. Slechts 1 minuscule chip is genoeg om te weten wie de eigenaar van een vaartuig is.

Uitschrijven

Doorhaling teboekstelling schip - Met een 'Doorhaling teboekstelling schip' laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster. Dit is nodig als het schip bijvoorbeeld gesloopt is of als u het schip in het buitenland wilt registreren.

Gegevens opvragen

Afschrift uit de registers (kopie akte) - Wilt u weten wat er wettelijk in de akte is vastgelegd over een schip? Vraag een kopie van de akte op.

Uittreksel eigendom schip - Officieel document met kadastrale informatie over een schip, bijvoorbeeld het brandmerk, de motorgegevens en op welke naam de boot bij het Kadaster geregistreerd is.

Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen - Gewaarmerkt document van het Kadaster waarop u kunt zien óf en welke hypotheken en/of beslagen geregistreerd zijn op een boot of een schip.

Verklaring van niet-voltooiing schip - Gewaarmerkt document dat bewijst dat uw boot of schip nog in aanbouw is bij een scheepswerf. U hebt dit bewijs nodig als u een hypotheek wilt aanvragen voor een schip in aanbouw.

Verklaring van niet-teboekstelling schip - Gewaarmerkt document waarmee u kunt aantonen dat uw boot of schip niet is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster in Nederland. Dit document hebt u nodig als u een hypotheek wilt aanvragen in het buitenland.

Bewijs van doorhaling teboekstelling schip - Met dit document toont u aan dat uw boot of schip niet meer is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster in Nederland.