Openbaarheid en privacy

Betrouwbare informatie door openbaarheid van gegevens

Persoonsgegevens in onze registraties en de privacywetgeving

Voor koop, verkoop, lening en investering is het heel belangrijk dat u met de juiste persoon of organisatie te maken hebt.

Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Om deze reden is openbaarheid van gegevens wettelijk vastgelegd. Ook bij gegevens waar een beslag op rust.

Dit is niet anders onder de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) omdat er een uitzondering voor de openbare registers in is opgenomen.

Waarom zijn persoonsgegevens openbaar?

De gegevens in onze registraties zijn volgens de wet voor iedereen toegankelijk en openbaar. Hiermee is de rechtszekerheid in het vastgoedverkeer gewaarborgd en ontstaat er geen misverstand over wat van wie is.

Het Kadaster registreert onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden en de rechten die hierop rusten. Met registergoederen - denk aan vastgoed, schepen en vliegtuigen - heeft iedereen wel eens te maken.

Als eigenaar, huurder, financier, schuldeiser of als overheid. De informatie over deze goederen moet betrouwbaar zijn. Bij onbetrouwbare informatie zullen partijen veel minder (snel) bereid zijn zaken met elkaar te doen. Welvaart begint bij een betrouwbare eigendomsregistratie: dan kun je kopen, verkopen, lenen en investeren. De economie, het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer tussen burgers en overheid zijn gebaat bij rechtszekerheid.

Vraag en antwoord

Handige links