Grenzen

Wilt u een schutting plaatsen? Een boom planten aan de rand van uw tuin? Of een tuinhuisje bouwen bij uw nieuwe woning? Dan wilt u meestal eerst de kadastrale erfgrens bepalen. Een erfgrens is een denkbeeldige lijn tussen twee percelen. Door deze lijn weet u precies welke grond uw eigendom is en wat eigendom is van uw buren. Dit helpt problemen met de buren voorkomen. Klik op wat op uw situatie van toepassing is en u gaat direct naar het antwoord. 

Grenzen op mijn perceel 

U wilt een schutting/hek plaatsen

U heeft een conflict/ruzie met uw buren over grenzen. 

U wilt de precieze ligging van een grens weten. 

Kunt u ook zelf een grens opmeten? 

Wilt u een gebruikersgrens vast laten leggen?

Wat kost het om een erfgrens te bepalen? 

Verkoop/aankoop stuk(je) grond 

U wilt een stuk grond (ver)kopen. 

U heeft een stuk grond verkocht/gekocht. 

Hoe werkt het aanwijzen van een nieuwe grens?

Wat gebeurt er als u niet aanwezig bent bij het aanwijzen van een nieuwe grens?

Wat gebeurt er nadat de nieuwe grens is aangewezen?

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens?

Wat als koper en verkoper het niet eens zijn over de nieuwe grens?

Wat als de tekst in de akte van de notaris niet klopt met de grens die verkoper en koper zijn overeengekomen?

 

Wilt u een schutting of een hek plaatsen?

Wilt u een schutting plaatsen? Een boom planten aan de rand van uw tuin? Of een tuinhuisje bouwen bij uw nieuwe woning? Dan wilt u meestal eerst weten waar de grens van uw tuin/perceel ligt. 

Wij kunnen u helpen om de erfgrens te bepalen. Dit doen wij aan de aan de hand van de volgende diensten:

Grensreconstructie

Een landmeter kan een Grensreconstructie voor u uitvoeren om de erfgrens te bepalen. Hij maakt één of meerdere kadastrale grenzen dan opnieuw in het terrein zichtbaar. Hiermee weet u precies waar de grenzen van uw perceel liggen.

Voordelen grensreconstructie Nadelen grensreconstructie

Deskundig oordeel van een onafhankelijke partij

Naslagwerk heeft geen juridische waarde, het is afgeleid en opgesteld naar aanleiding van het ontstaansveldwerk. 

Duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vast gesteld  

Kostbaar

Kan helpen bij een conflict over erfgrenzen, verkoop en/of koop van een grondperceel 

 

Veldwerk

Beschikt u over landmeetkundige kennis? Dan is het mogelijk om zelf de erfgrenzen te bepalen vanuit een Veldwerk. Deze schets met gegevens heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. Een Veldwerk is niet op schaal. U berekent zelf de afstanden op basis van de meetcijfers of coördinaten.

Voordelen veldwerk Nadelen veldwerk

Is te gebruiken als (bron)document in het rechtsverkeer

Landmeetkundige kennis en apparatuur zijn vereist voor het kunnen lezen van een veldwerk

Goedkoper dan een grensreconstructie

Aan de interpretatie van het veldwerk kunnen geen rechten ontleend worden

Handig om na te gaan of de schutting op de juiste plek staat

Niet geschikt voor het oplossen van grensconflicten

 

Alleen bruikbaar als huidige bebouwing identiek is aan bebouwing op veldwerk. Anders zijn referentiepunten, van waaruit gemeten worden, verdwenen. 

Terug naar boven

Heeft u een conflict/ruzie met de buren over grenzen?

Als buren niet weten of het niet eens zijn over waar de grens van een perceel loopt, kunnen zij het Kadaster vragen de kadastrale grens zichtbaar te maken; een grensreconstructie. 

Bij deze grensreconstructie komt een landmeter langs en laat u zien waar de grens ligt. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in de volgende interactieve video. 

Terug naar boven

Wilt u de precieze ligging van een grens weten?

Een landmeter kan een Grensreconstructie voor u uitvoeren om de grens te bepalen. De landmeter maakt één of meerdere kadastrale grenzen dan opnieuw in het terrein zichtbaar. Hiermee weet u precies waar de grenzen van uw perceel liggen.

 
Voordelen grensreconstructie Nadelen grensreconstructie

Deskundig oordeel van een onafhankelijke partij

Naslagwerk heeft geen juridische waarde, het is afgeleid en opgesteld naar aanleiding van het ontstaansveldwerk. 

Duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vast gesteld  

Kostbaar

Kan helpen bij een conflict over erfgrenzen, verkoop en/of koop van een grondperceel 

 

Terug naar boven

Kunt u zelf ook een grens opmeten? 

Als u over landmeetkundige kennis beschikt, kunt u aan de hand van een landmeetkundige schets (veldwerk) de grens bepalen. Deze schets met gegevens heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. Een landmeetkundige schets is niet op schaal. U berekent zelf de afstanden op basis van de meetcijfers of coördinaten. Vandaar dat landmeetkundige kennis hiervoor vereist is.

Voordelen veldwerk Nadelen veldwerk

Is te gebruiken als (bron)document in het rechtsverkeer

Landmeetkundige kennis en apparatuur zijn vereist voor het kunnen lezen van een veldwerk

Goedkoper dan een grensreconstructie

Aan de interpretatie van het veldwerk kunnen geen rechten ontleend worden

Handig om na te gaan of de schutting op de juiste plek staat

Niet geschikt voor het oplossen van grensconflicten

 

Alleen bruikbaar als huidige bebouwing identiek is aan bebouwing op veldwerk. Anders zijn referentiepunten, van waaruit gemeten worden, verdwenen. 

Terug naar boven

Wilt u een gebruikersgrens vast laten leggen?

Als u een grens gebruikt die nog niet is vastgelegd, kunnen wij voor u een Grenscorrectie uitvoeren. Hierbij mag het stukje grond wat wordt overgedragen niet groter zijn dan 100m2, wordt de vast te leggen grens zichtbaar gebruikt en zijn beide partijen bekend en akkoord met het gebruik.

Ga naar de pagina Grenscorrectie

Wat kost het om een erfgrens te bepalen?

Kijk in de volgende bijlage voor informatie over de tarieven die het Kadaster hanteert.  

Terug naar boven

Wilt u een stuk grond (ver)kopen?

Het Kadaster kan een perceel vóór verkoop voor u splitsen. Dit is handig wanneer u slechts een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen. Of wanneer u een geheel perceel in verschillende delen wilt verkopen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen (bijvoorbeeld een hekwerk of een weg). De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. En na afloop ontvangt de aanvrager een factuur en overzicht van de nieuwe percelen.

Terug naar boven

Heeft u een stuk grond verkocht of gekocht? 

Als u een perceel met voorlopige grenzen heeft gekocht, of een gedeelte van een perceel heeft gekocht of verkocht, ontvangt u een uitnodiging van het Kadaster om de definitieve, nieuwe grenzen aan te wijzen.

Terug naar boven

Hoe werkt het aanwijzen van een nieuwe grens?

Volgens de wet moeten de koper en verkoper samen de grens aanwijzen aan de landmeter. Dat doet u door in het terrein de grens te markeren. Dit kan met kenmerken die al aanwezig zijn, zoals een schutting of een heg. Is dat niet het geval dan kunt u ook bijvoorbeeld houten paaltjes plaatsen. Op basis van die informatie meet de landmeter de nieuwe grenzen op. Als u niet zelf bij de aanwijs aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen. Bent u benieuwd hoe het 'aanwijs halen' in zijn werk gaat? Bekijk de video.

Aanwijs halen, hoe werkt dat?

Terug naar boven

Bent u niet aanwezig bij het aanwijzen van de nieuwe grens?

Is een van beide partijen niet aanwezig en is niemand gemachtigd? Dan kan het opmeten niet doorgaan. Beide partijen moeten het immers eens zijn over de ligging van de nieuwe grenzen. Ook als partijen het niet eens zijn, wordt er niet gemeten. Bent u benieuwd hoe het 'aanwijs halen' in zijn werk gaat? Bekijk de video.

Aanwijs halen, hoe werkt dat?

Terug naar boven

Wat gebeurt er nadat de nieuwe grens is aangewezen?

Nadat u de grens hebt aangewezen, komt de landmeter in de meeste gevallen op een later tijdstip terug om de grens op te meten. Bij deze meting hoeft u niet aanwezig te zijn. Behalve als u de landmeter toegang tot uw terrein moet geven. In dat geval maken wij een afspraak met u.

Terug naar boven

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens? 

Na het opmeten verwerkt de landmeter de meetgegevens en andere relevante informatie in een landmeetkundige schets. Daarmee stelt het Kadaster de nieuwe percelen vast en verwerkt deze in de Kadastrale kaart en de Basisregistratie Kadaster.

Binnen 3 maanden ontvangt u van ons een brief met daarin de gegevens van uw perceel en de definitieve grootte.

Terug naar boven

Wat als koper en verkoper het niet eens zijn over de nieuwe grens?

Het is erg belangrijk dat koper en verkoper het eens zijn over de ligging van de nieuwe grens. Als zij allebei een andere grens aanwijzen, kunnen wij deze niet opmeten. En daarmee de registratie ook niet bijwerken.

Terug naar boven

Wat als de tekst in de akte van de notaris niet klopt met de grens die verkoper en koper zijn overeengekomen?

Als de koper en verkoper het eens zijn over de ligging van de nieuwe grens, kan de meting gewoon doorgaan. Wij vragen in dat geval de betrokken notaris om te onderzoeken of de tekst in de akte kan worden aangepast.

Terug naar boven