Grenzen

Grenzen op mijn perceel 

Ik wil een schutting/hek plaatsen

Ik heb een conflict/ruzie met mijn buren over grenzen. 

Ik wil de precieze ligging van een grens weten. 

Ik wil de globale ligging van een grens weten. 

Kan ik zelf ook een grens opmeten? 

Wat kost het als ik de globale of precieze ligging van een grens wil weten? 

Verkoop/aankoop stuk(je) grond 

Ik wil een stuk grond (ver)kopen. 

Ik heb een stuk grond verkocht/gekocht. 

Hoe werkt het aanwijzen van een nieuwe grens?

Wat gebeurt er als u niet aanwezig bent bij het aanwijzen van een nieuwe grens?

Wat gebeurt er nadat de nieuwe grens is aangewezen?

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens?

Wat als koper en verkoper het niet eens zijn over de nieuwe grens?

Wat als de tekst in de akte van de notaris niet klopt met de grens die verkoper en koper zijn overeengekomen?

 

Wilt u een schutting of een hek plaatsen?

Wilt u een schutting plaatsen? Een boom planten aan de rand van uw tuin? Of een tuinhuisje bouwen bij uw nieuwe woning? Dan wilt u meestal eerst weten waar de grens van uw tuin/perceel ligt. 

Globale ligging

De Kadastrale kaart is een kaart zonder maten die de ligging van percelen aangeeft. U kunt de Kadastrale kaart direct bestellen in onze webwinkel (pdf).

Precieze ligging

Een landmeter kan een Grensreconstructie voor u uitvoeren om de grens te bepalen. De landmeter maakt één of meerdere kadastrale grenzen dan opnieuw in het terrein zichtbaar. Hiermee weet u precies waar de grenzen van uw perceel liggen.

Terug naar boven

Heeft u een conflict/ruzie met de buren over grenzen?

Als buren niet weten of het niet eens zijn over waar de grens van een perceel loopt, kunnen zij het Kadaster vragen de kadastrale grens zichtbaar te maken; een grensreconstructie. 

Bij deze grensreconstructie komt een landmeter langs en laat u zien waar de grens ligt. Dit doet hij/zij- op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het vaststellen of ontstaan van de grens hebben aangewezen. Na het bezoek ontvangt u een verslag met een tekening, waarop te zien is waar de grens ligt die voor u is uitgezet.      

Terug naar boven

Wilt u de precieze ligging van een grens weten?

Een landmeter kan een Grensreconstructie voor u uitvoeren om de grens te bepalen. De landmeter maakt één of meerdere kadastrale grenzen dan opnieuw in het terrein zichtbaar. Hiermee weet u precies waar de grenzen van uw perceel liggen.

Terug naar boven

Wilt u de globale ligging van een grens weten?

De Kadastrale kaart geeft u een indicatie van de grenzen van een perceel en de ligging van de percelen daaromheen. U kunt de Kadastrale kaart direct bestellen in onze webwinkel (pdf).

Terug naar boven

Kunt u zelf ook een grens opmeten? 

Als u over landmeetkundige kennis beschikt, kunt u aan de hand van een landmeetkundige schets (veldwerk) de grens bepalen. Deze schets met gegevens heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. Een landmeetkundige schets is niet op schaal. U berekent zelf de afstanden op basis van de meetcijfers of coördinaten. Vandaar dat landmeetkundige kennis hiervoor vereist is. 

Terug naar boven

Wat kost het u om achter de ligging van een grens te komen?

Kijk hieronder in de bijlage voor informatie over de tarieven die het Kadaster hanteert.  

Terug naar boven

Wilt u een stuk grond (ver)kopen?

Het Kadaster kan een perceel vóór verkoop voor u splitsen. Dit is handig wanneer u slechts een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen. Of wanneer u een geheel perceel in verschillende delen wilt verkopen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen (bijvoorbeeld een hekwerk of een weg). De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. En na afloop ontvangt de aanvrager een factuur en overzicht van de nieuwe percelen.

Terug naar boven

Heeft u een stuk grond verkocht of gekocht? 

Als u een perceel met voorlopige grenzen heeft gekocht, of een gedeelte van een perceel heeft gekocht of verkocht, ontvangt u een uitnodiging van het Kadaster om de definitieve, nieuwe grenzen aan te wijzen.

Terug naar boven

Hoe werkt het aanwijzen van een nieuwe grens?

Volgens de wet moeten de koper en verkoper samen de grens aanwijzen aan de landmeter. Dat doet u door in het terrein de grens te markeren. Dit kan met kenmerken die al aanwezig zijn, zoals een schutting of een heg. Is dat niet het geval dan kunt u ook bijvoorbeeld houten paaltjes plaatsen. Op basis van die informatie meet de landmeter de nieuwe grenzen op. Als u niet zelf bij de aanwijs aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen. Bent u benieuwd hoe het 'aanwijs halen' in zijn werk gaat? Bekijk de video.

Aanwijs halen, hoe werkt dat?

Terug naar boven

Bent u niet aanwezig bij het aanwijzen van de nieuwe grens?

Is een van beide partijen niet aanwezig en is niemand gemachtigd? Dan kan het opmeten niet doorgaan. Beide partijen moeten het immers eens zijn over de ligging van de nieuwe grenzen. Ook als partijen het niet eens zijn, wordt er niet gemeten. Bent u benieuwd hoe het 'aanwijs halen' in zijn werk gaat? Bekijk de video.

Aanwijs halen, hoe werkt dat?

Terug naar boven

Wat gebeurt er nadat de nieuwe grens is aangewezen?

Nadat u de grens hebt aangewezen, komt de landmeter in de meeste gevallen op een later tijdstip terug om de grens op te meten. Bij deze meting hoeft u niet aanwezig te zijn. Behalve als u de landmeter toegang tot uw terrein moet geven. In dat geval maken wij een afspraak met u.

Terug naar boven

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens? 

Na het opmeten verwerkt de landmeter de meetgegevens en andere relevante informatie in een landmeetkundige schets. Daarmee stelt het Kadaster de nieuwe percelen vast en verwerkt deze in de Kadastrale kaart en de Basisregistratie Kadaster.

Binnen 3 maanden ontvangt u van ons een brief met daarin de gegevens van uw perceel en de definitieve grootte.

Terug naar boven

Wat als koper en verkoper het niet eens zijn over de nieuwe grens?

Het is erg belangrijk dat koper en verkoper het eens zijn over de ligging van de nieuwe grens. Als zij allebei een andere grens aanwijzen, kunnen wij deze niet opmeten. En daarmee de registratie ook niet bijwerken.

Terug naar boven

Wat als de tekst in de akte van de notaris niet klopt met de grens die verkoper en koper zijn overeengekomen?

Als de koper en verkoper het eens zijn over de ligging van de nieuwe grens, kan de meting gewoon doorgaan. Wij vragen in dat geval de betrokken notaris om te onderzoeken of de tekst in de akte kan worden aangepast.

Terug naar boven