Gebruikersraad

Om een beeld te krijgen van de wensen van onze klanten vragen wij advies aan onze gebruikersraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van onze belangrijkste klantgroepen. Aan de gebruikersraad vragen wij advies over zaken die wij beiden belangrijk vinden: kwaliteit, dienstverlening, tarieven en het meerjarenbeleidsplan. De raad vergadert tenminste 4 keer per jaar, maar ook tussentijds maken we regelmatig gebruik van de kennis van de leden.

Leden gebruikersraad

 • dhr. mr. J. Smal (KNB)

 • dhr. L. Renkema (makelaardij)

 • ir. H.H.G. Dijk (waterschappen)

 • Drs. W. A. Flikweert (Hypothecair financiers)

 • dhr. drs. N.W. Stolwijk (Vereniging Eigen Huis)

 • drs. ing. M.F. Herbold (bedrijven werkzaam in geo-informatie)

 • Lkol R. Bier (Ministerie Defensie)

 • Mr. N.C.M. Zeijlemaker (Ministerie IenM/Rijkswaterstaat)

 • Ing. W.H.A. Schel MSc EMIM EMITA (Ministerie VenJ)

 • ir. J.C.F.M. Peters (Klic bronhouders)

 • ing. J. Bijker (Klic afnemers)

 • dhr. ing. J.P. Hooiveld (provincies)

Voorzitter gebruikersraad

 • mw. J. Eugster-van Bergeijk (VNG) (onafhankelijk voorzitter)