Fout in registratie melden (terugmelding doen)

Help ons de registraties zo actueel en juist mogelijk te houden

Twijfel over juistheid gegevens?

Twijfelt u aan de juistheid van gegevens in een registratie die het Kadaster beheert? Meld het dan bij ons. U helpt ons de registraties zo actueel en juist mogelijk te houden. Op deze pagina leest hoe u dit meldt voor verschillende gegevens die wij beheren.

Onroerende zaak, zakelijk recht en kadastrale kaart

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten, en de kadastrale kaart. Een zakelijk recht is het recht dat iemand op een zaak heeft en dat iemand anders niet aan kan tasten. Leidingen en kabelnetwerken zijn ook onroerende zaken. Op de kadastrale kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop. 

Wilt u een onjuistheid in de BRK melden? 

Dit kunt u doen met het formulier Verzoek tot herstel klacht of terugmelding.

Topografische kaarten

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data.

Help kaarten actueel te houden

Is er iets veranderd in uw omgeving, maar staat dit nog niet op de kaart? Of twijfelt u aan de juistheid van een gegeven? Help ons de kaarten actueel te houden. Geef uw melding door via de website Verbeter de Kaart

Adressen en gebouwen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat de gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Dit zijn gegevens als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Twijfelt u aan de juistheid van een vermelding in de BAG? 

Iedereen kan mogelijke fouten met een toelichting doorgeven via de website BAG Viewer.

Waarde Onroerende Zaken (WOZ) 

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast met een taxatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de WOZ-waarde.  De gegevens uit het WOZ-waardeloket worden op zondagavond bijgewerkt. Het kan zijn dat een nieuwe WOZ-waarde wel bekend is, maar nog niet zichtbaar. De WOZ-waarde van woningen is in te zien via het WOZ-waardeloket.

Klopt het adres of andere informatie van een woning in het WOZ-waardeloket niet?

Laat dit dan weten via de website BAG Viewer.