Grensreconstructie

Grensreconstructie

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

  • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen;
  • onzekerheid over de ligging van een grens;
  • bouw of verbouw in de buurt van een grens.

Beschrijving

Als niet duidelijk is waar een bestaande kadastrale grens precies ligt, kunt u een Grensreconstructie laten uitvoeren. Hierbij zet het Kadaster de richting van een eerder ingemeten definitieve kadastrale grens opnieuw uit in het terrein. Dit doen we op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het vaststellen of ontstaan van de grens hebben aangewezen. Zo ziet u ter plekke waar de kadastrale grens precies ligt. U kunt een Grensreconstructie voor één of meerdere grenzen aanvragen. Na afloop ontvangt u een factuur en een kopie van het reconstructie veldwerk.

Beginpunt, eindpunt en tussenpunten

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens (hoekpunten). Geef dit in uw aanvraag duidelijk aan. Ook kunt u tussenpunten aanvragen. Met tussenpunten geeft de landmeter de huidige plaats van bebouwing op het perceel ten opzichte van de gereconstrueerde grens aan. Bijvoorbeeld de afstand tussen uw woning en de grens. 

Onderstaande afbeeldingen geven de diverse mogelijkheden weer.

1 - Zichtbaar maken richting van de grens €450

2 - Zichtbaar maken grens met knikpunten (aantal 3) € 450 + 3 x € 100

3 - Zichtbaar maken grens met hoekpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 100

4 - Zichtbaar maken grens met tussenpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 50

 

Tussenpunt of hoekpunt

  • U kunt een tussenpunt en een hoekpunt alleen samen met een grens aanvragen (alleen een hoekpunt of tussenpunt opmeten is niet mogelijk).
  • Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter van het Kadaster laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht. 
  • Hoekpunten kunt u niet achteraf aanvragen.

Tarieven

Het basistarief voor een Grensreconstructie is per grens. 

Is de te reconstrueren grens niet recht? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per knikpunt. Of de te reconstrueren grens recht is, beoordeelt het Kadaster. Ook bepaalt het Kadaster hoeveel knikpunten er in rekening gebracht worden. 

Hebt u tussenpunten aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per tussenpunt.

Hebt u begin- en eindpunten (hoekpunten) aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per hoekpunt.

 

Tarieven Grensreconstructie

Grensreconstructie, per grens € 450,-
Knikpunt, per punt* € 100,-
Tussenpunt, per punt** € 50,-
Hoekpunt, per punt***  € 100,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

* Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert.

** Een tussenpunt is een willekeurig punt in de grens, zichtbaar gemaakt op verzoek van de klant.

*** Een hoekpunt is het begin- of eindpunt van een grens. U kunt een hoekpunt alleen aanvragen samen met een grens.

Levering

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de reconstructie van één kadastrale grens, in principe binnen 20 werkdagen plaats. Wilt u meer grenzen laten reconstrueren, dan vindt de meting in overleg met u plaats. De levertermijn kan dan afwijken.