Zoekresultaat

Wie mag een voorlopige grens tekenen?

U mag als particulier geen voorlopige grenzen intekenen. Dit mogen alleen professionele partijen doen, zoals gemeenten en notarissen. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd bij het Kadaster en mogen voorlopige grenzen intekenen.

  Terug naar vorige pagina

Waarom moet ik de grens aanwijzen als de huizen en erfafscheidingen al geplaatst zijn?

De notaris tekent de voorlopige grens in. Daarna moet deze nog definitief gemaakt worden. Dit doet u door als koper en verkoper samen de grens aan te wijzen in het terrein. De landmeter kan dit meten en stelt vervolgens de definitieve grens vast. Hierdoor weet u ook de definitieve grootte van het perceel. Het kan dus voorkomen dat u de grens aan moet wijzen als de huizen en erfafscheidingen al geplaatst zijn.

  Terug naar vorige pagina

Waar is het Kadaster Bedrijfsmuseum en hoe kunt u het bezoeken?

U kunt het Kadaster Bedrijfsmuseum op afspraak bezoeken. Het bezoekadres is Mr. E.N. van Kleffenstraat 8, 6842 CV Arnhem.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Vult u dan het contactformulier in.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u meer weten over de werkwijze en gebruikte materialen van het Kadaster uit het verleden?

Veel schatten uit de Kadastergeschiedenis zijn bewaard gebleven. U kunt ze bekijken in ons museum. We laten u daar graag zien hoe in vroegere tijden gewerkt werd. U kunt ons museum op afspraak bezoeken. Een lijst van de complete inventaris van het Kadaster Bedrijfsmuseum kunt u gratis aanvragen.

Wilt u ons museum bezoeken, de inventarislijst aanvragen of hebt u een andere vraag? Vult u dan het contactformulier in.

  Terug naar vorige pagina

1800-1850

1801
Start landelijke driehoeksmeting door baron Krayenhoff als basis voor eerste topografische kaart van de toenmalige Bataafse Republiek.
1811
Keizer Napoleon besluit dat Nederland een kadaster moet krijgen. Kadastrering begint. Eerste landelijke openbare registers.
1813
Val Napoleon, kadastrering stokt.
1816
Hervatting kadastrering onder Koning Willem I.
1823
Het Topographisch Bureau van het Ministerie van Oorlog levert de ‘Choro-topographische kaart’ op, de kaart waar Krayenhoff rond 1800 aan is begonnen. Hij heeft een schaal van ‘800 Rijnlandse roeden op de duim’ (1:115.200) en is de eerste landsdekkende topografische kaart.
1832
Kadaster van start in 54 vestigingen (1 oktober 1832).
1838
Invoering burgerlijk wetboek: inschrijving overdrachts- en hypotheekakten verplicht. Nieuwe registers van in- en overschrijving onroerende goederen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u informatie over huisaansluitingen?

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Hebt u huisaansluitschetsen aangevraagd, maar niet gekregen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de leveringsbrief (LI.pdf) die u in uw KLIC-levering hebt gekregen.

  Terug naar vorige pagina

2000-heden

2004
Kadaster en Topografische Dienst fuseren.
2007
Als onderdeel van het stelsel van basisregistraties wordt het Kadaster aangewezen als bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT).
2007
Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) krijgt het Kadaster een nieuwe taak: informatie verstrekken over door gemeenten opgelegde publiekrechtelijke beperkingen.
2008
Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) gaat op in het Kadaster. De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) wordt van kracht.
2009
Landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) is gereed. Het Kadaster beheert deze en verzorgt de informatieverstrekking.
2010
Landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl (voorheen RO-online) is gereed en in beheer genomen door het Kadaster.
2012
TOP10NL, het belangrijkste product van de BRT, is van heel Nederland klaar en als open data beschikbaar.
2013
Kadaster start met beheer van de Landelijke voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) en verzorgt de informatieverstrekking.
2014
Kadaster neemt de Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in beheer en verzorgt hieruit de informatieverstrekking.
2016
Digitale kadastrale kaart is van heel Nederland beschikbaar als open data.
2017
Kadaster valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Terug naar vorige pagina

1950-2000

1950
Letterlijke overschrijving van akten vervangen door getypt afschrift door notaris.
1961
Topografische kaartserie schaal 1:10.000 gereed.
1967
Netbeheerders richten voor een beperkt gebied het eerste Kabels en Leidingen Informatiecentrum op om daarmee graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te helpen voorkomen.
1973
Kadaster van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
1975
Start vervaardiging Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), de eerste landsdekkende grootschalige topografische kaart.
1989
Vier regionale Kabels en Leidingen Informatiecentra, die samen het hele land bestrijken, gaan van start. Op deze manier organiseren de netbeheerders de informatieverstrekking, nadat in 1986 het wetsontwerp Leidingenregistratie is ingetrokken.
1990
Automatisering van de kadastrale registratie (AKR) is gereed. Deze vervangt de papieren grondboekhouding.
1994
Kadaster wordt zelfstandig bestuursorgaan.
1997
Topografische kaartserie 1:10.000 als digitaal bestand beschikbaar (TOP10vector).

  Terug naar vorige pagina

1900-1950

1919
Eerste landmeterscursus in Wageningen.
1924
Eerste ruilverkavelingswet; Kadaster adviseur van de plaatselijke commissie.
1932
Uit twee militaire diensten ontstaat de Topografische Dienst. Luchtfotografie wordt de basis voor topografische kaarten.
1947
Voor militaire doeleinden worden kaartseries op de schalen 1:100.000 en 1:250.000 gemaakt.

  Terug naar vorige pagina

1850-1900

1854
‘Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1:50.000’ gereed.
1866
‘Chromo-Topografische kaart 1:25.000’ (Bonnebladen) gereed: de eerste topografische kaart van Nederland in kleur.
1885
Start rijksdriehoeksmeting; structurele bijhouding van referentiepunten in het landelijke coördinatenstelsel.

  Terug naar vorige pagina

Is het mogelijk tegelijk met een nieuw brandmerk microdots op een schip te laten aanbrengen en wat kost dat?

Dat kan. De totale kosten zijn dan 390,-.  Meer over het aanbrengen van microdots leest u op de pagina Aanbrengen microdots op schip. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe ziet de geschiedenis van het Kadaster er in vogelvlucht uit?

In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk, met als gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Voor die belasting wordt gestart met opmeten, schatten en tenaamstelling van grondeigendom. Daarmee begint de opbouw van het Kadaster. 

Sinds 1832 bestaat het Kadaster officieel. 6 jaar later worden het Kadaster en de hypotheekbewaring (openbare registers) samengevoegd. 

Al vrij snel na de invoering van het Kadaster blijkt dat de kwaliteit van de kadastrale kaarten niet goed is en dat de kaarten van gemeenten niet op elkaar aansluiten. Vanaf 1885 wordt daarom een landelijk Rijksdriehoeksnet opgebouwd. Dit is nodig om de kwaliteit van het kaartmateriaal te verbeteren en op peil te houden. 

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van het Kadaster? Bekijk dan het overzicht op de pagina Mijlpalen in de geschiedenis.

  Terug naar vorige pagina

Waar komt de naam 'Kadaster' vandaan?

De naam Kadaster komt van het Franse ‘Cadastre’ en het Latijnse ‘Catastrum’. Die laatste term zou kunnen komen van het Byzantijns-Griekse ‘Katastichon’. Dat betekent lijst, en is afgeleid van ‘Kata’(van boven naar beneden) en ‘Stichos’ (rij, gelid). Een andere verklaring is dat het afstamt van het Latijnse ‘Capistratum’. Dat is een Romeinse belasting gebaseerd op het bezit van onroerend goed. 

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Hulpkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Hulpkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    gevouwen papieren kopie, formaat A3, prijs 17,80 per kaartblad
•    digitale kaart als jpg- of pdf-bestand, prijs 15,80 per kaartblad

  Terug naar vorige pagina

Kan ik bij het Kadaster ook een luchtvaartuig laten registreren?

U kunt een luchtvaartuig registreren bij het Kadaster.

Wilt u een luchtvaartuig teboekstellen, of de teboekstelling van een luchtvaartuig wijzigen of doorhalen?

Neem dan contact op met de klantenservice Schepen en Luchtvaartuigen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat uw boot of schip is doorgehaald?

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak in?

Omdat een rechtelijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen, raden wij u af het zelf te doen en dit via een notaris te regelen. Mocht u de inschrijving wel zelf verzorgen dan vindt u op het zakelijke deel van onze website de voorwaarden voor inschrijving

Wanneer de uitspraak aan alle voorwaarden voldoet en ondertekend is door de griffier van de rechtbank, stuurt u het originele exemplaar naar: 

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem 
 

Nadat de ondercuratelestelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

  Terug naar vorige pagina

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak in?

Omdat een rechtelijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen, raden wij u af het zelf te doen en dit via een notaris te regelen. Mocht u de inschrijving wel zelf verzorgen dan vindt u op het zakelijke deel van onze website de voorwaarden voor inschrijving

Wanneer de uitspraak aan alle voorwaarden voldoet en ondertekend is door de griffier van de rechtbank, stuurt u het originele exemplaar naar: 

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem 

Nadat de onderbewindstelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

  Terug naar vorige pagina

Zoekt u historische informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het Kadaster?

Het boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven', een handleiding voor de historisch onderzoeker, ondersteunt u in het doen van uw onderzoek. U vindt in dit boek onder meer informatie over gebruikte termen, zoekmogelijkheden en de kadastrale historie. Meer informatie en bestellen kan op de pagina Aan de slag in de kadastrale archieven. Daarnaast vindt u historische informatie over het Kadaster vindt u op de pagina Geschiedenis van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u vanuit huis historisch onderzoek doen?

Als u regelmatig onderzoek doet dan is een abonnement op onze Archiefviewer misschien interessant. U hebt dan toegang tot ons archief tegen een vast bedrag per maand. Meer informatie vindt u op de pagina Archiefviewer.

  Terug naar vorige pagina

Waar kunt u nog meer terecht voor de Kadaster Archiefviewer?

U kunt de Kadaster Archiefviewer ook raadplegen bij een Regionaal Historisch Centrum. Kijk op de site van het Nationaal Archief voor informatie over een centrum bij u in de buurt.

  Terug naar vorige pagina

Wat vindt u in de kadastrale archieven?

In de kadastrale archieven vindt u:

 • kadastrale leggers en hulpregisters om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken
 • hulpkaarten (kaarten op schaal met de grenzen van nieuw gevormde kadastrale percelen)
 • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens)
 • registers 71 die via bestaande en vervallen perceelnummers naar het leggerartikel van de kadastrale leggers verwijzen

* De periode waarover deze archiefstukken beschikbaar zijn, kan verschillen.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost onderzoek in de kadastrale archieven?

Onderzoek met behulp van de Kadaster Archiefviewer bij het Kadaster in Arnhem is kosteloos. U moet daarvoor wel aan onze voorwaarden voldoen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt de aanwijs?

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

  Terug naar vorige pagina

Bent u beiden niet aanwezig?

U krijgt een nieuwe uitnodiging als u beiden niet aanwezig bent. Bent u op de 2e afspraak weer niet aanwezig? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak 440,- in rekening. 

  Terug naar vorige pagina

Bent u het niet met elkaar eens?

Als u het niet met elkaar eens bent dan kunnen wij de nieuwe grens niet vastleggen. Zodra u het wel eens bent met elkaar komen we langs voor een nieuwe afspraak. Bent u het op de 2e afspraak weer niet eens met elkaar? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak 440,- in rekening. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de Kadaster Archiefviewer vooraf inzien?

Wilt u de Archiefviewer kosteloos inzien vóór u een abonnement afsluit? Breng dan een bezoek aan een Regionaal Historisch Centrum.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost het gebruik van de Kadaster Archiefviewer?

De aansluitkosten bedragen 98,-. Daarnaast betaalt u per maand 2,60 abonnementskosten. 

  Terug naar vorige pagina

Wat staat er in de handleiding voor het gebruik van de Kadaster Archiefviewer?

U leest in de handleiding hoe u de Archiefviewer moet gebruiken en hoe u de gewenste gegevens boven water kunt halen. Ook leest u welke gegevens in de beschikbare velden ingevuld kunnen worden, en welke niet. 

Bekijk de handleiding

Wilt u inhoudelijk uitleg over de archieven? Meld u dan aan voor de gratis training.

  Terug naar vorige pagina

Waar kunt u overige stukken aanbieden?

Stukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld onderbewindstelling en ondercuratelestelling, stuurt u per post naar:

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

  Terug naar vorige pagina

Is slechts een van de partijen aanwezig?

Als slechts een van de partijen aanwezig is, kan de aanwijs wel doorgaan. U kunt dit aangeven via het contactformulier over aanwijsafspraak .  

Nadat de nieuwe grens door een van de partijen is aangewezen, krijgen beide partijen een brief met een voorstel voor de nieuwe grens. Beide partijen hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bij bezwaar volgt een nieuwe uitnodiging voor de aanwijs. 

  Terug naar vorige pagina

Klanttevredenheidsonderzoek

CYS Group B.V. voert voor het Kadaster een klanttevredenheidsonderzoek uit. Uw gegevens en de feedback die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Uw input wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van onze producten, service en dienstverlening. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

CYS Group B.V. en het Kadaster zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige overdracht van de informatie in de uitnodigingsmail voor het klanttevredenheidsonderzoek of voor enige vertraging bij de ontvangst ervan. De uitnodigingsmail houdt geen verplichtingen in en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Als u de uitnodigingsmail voor het klanttevredenheidsonderzoek ten onrechte heeft ontvangen, neem dan contact op met CYS Group B.V. en verwijder de inhoud.

  Terug naar vorige pagina

Waarvoor kunt u een Hulpkaart gebruiken?

Met een Hulpkaart gaat u één stap terug in de tijd. U ziet uit welk perceel een nieuw perceel is ontstaan en hoe de kadastrale grens liep.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Hulpkaart?

Het formaat van de Hulpkaart is ongeveer 42 x 29,7 centimeter. Dit komt overeen met A3-formaat.

Hulpkaarten zijn er in verschillende kaartschalen: bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noord-gericht.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Hulpkaart?

Wij sturen u de Hulpkaart binnen 3 werkdagen na ontvangst uw bestelling toe.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de Hulpkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Hulpkaart geleverd wilt hebben: 

•    gevouwen papieren kopie, formaat A3
•    digitale kaart als jpg- of pdf-bestand 

  Terug naar vorige pagina

Op welk moment kunt u een verklaring niet-voltooiing schip aanvragen?

De verklaring niet-voltooiing schip kan direct worden aangevraagd bij de teboekstelling, of op een later tijdstip nadat het schip is geregistreerd. De inspecteur controleert eerst of het schip daadwerkelijk in aanbouw is, waarna hij een verklaring afgeeft.  

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de luchtfoto’s?

Analoge luchtfoto’s

 • luchtfoto op originele schaal 1:18.000 of 1:20.000, prijs 42,30
 • vergroting van de luchtfoto prijs vanaf 55,65

​​​​​​Analoge uitlichtingen

 • uitlichting gebied 500 x 500 meter, afmeting afdruk 23 x 23 centimeter, prijs 49,50
 • uitlichting gebied in overleg

​​​​​​De verzendkosten zijn 3,80.

Digitale luchtfoto’s

Een digitale luchtfoto kost 42,30.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het algemene postadres van het Kadaster?

Andere post, dus geen stukken, stuurt u naar:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

  Terug naar vorige pagina

Wat is het Rijksdriehoeksstelsel?

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde punten in het landschap gebruikt om metingen uit te voeren. Het Kadaster heeft als wettelijke taak deze coördinaatpunten te beheren. De coördinaatpunten vormen samen het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Aan de hand van de RD-punten is de precieze ligging van objecten vast te stellen en in kaart te brengen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Rijksdriehoekstelsel op Zakelijk.kadaster.nl.

  Terug naar vorige pagina

Wat is zijn de kwaliteitsnormen van de registers en kaarten van het Kadaster?

De kwaliteitsnormen van onze registers en kaarten zijn als volgt:

Ontsluiten Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

Alle aangeboden akten en hypotheekstukken nemen wij op in de openbare registers. De openbare registers worden ontsloten via een index in de Basisregistratie Kadaster, registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen en de Kadastrale kaart. Voor de ontsluiting geldt een kwaliteitsnorm van 100% volledig en juist.

Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

In de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen nemen wij ook andere gegevens over uit de akten en hypotheekstukken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de rechthebbende (het subject) en het recht (het object). Voor deze gegevens geldt een kwaliteitsnorm van 99,5% volledig en juist.

Kadastrale kaart (BRT)

Het inmeten van (nieuwe) kadastrale grenzen en het berekenen en vaststellen van (nieuwe) oppervlaktes moet voldoen aan technische specificaties (standaardafwijkingen) volgens de Handleiding voor Technische Werkzaamheden van het Kadaster. De kaart heeft een andere nauwkeurigheid dan de metingen. De kaart kan daarom niet gebruikt worden voor de bepaling van de exacte maten en ligging in het terrein.

Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster beheert de Topografische Kaart van Nederland, het Geografisch basisbestand. Hiervoor gelden de volgende kwaliteitsnormen:

 • volledigheid en juistheid: 95%
 • actualiteit: 2 jaar

Basisregistraties en landelijke voorzieningen

Naast de Kadaster-eigen basisregistraties, de Basisregistraties Kadaster en Topografie, dragen wij zorg voor het beheer van en informatieverstrekking uit een aantal basisregistraties van anderen. Dit zijn de zogenoemde landelijke voorzieningen. Deze anderen, de bronhouders, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen basisregistraties.

Opmerkingen over de inhoud van deze landelijke voorzieningen kunt u indienen bij het Kadaster. Wij zorgen voor de terugmelding aan de bronhouder.

Lees meer over de basisregistraties en landelijke voorzieningen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe actueel zijn de registraties van het Kadaster?

De verwerkingstijd van aangeboden akten en hypotheekstukken is als volgt:

 • Beslissen of stukken in de openbare registers ingeschreven kunnen worden: binnen 24 uur op werkdagen
 • Bekend maken van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): voor 9.00 uur volgende werkdag
 • Volledige verwerking van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen: binnen 6 werkdagen
 • Bekend maken van beslagen in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): binnen 1 uur na aanbieding (m.b.t. aanbieding geldt: op werkdagen waarbij stukken tussen 9.00 uur en 15.00 uur worden ingeschreven)
 • Een nieuwe grens, gebaseerd op een ingeschreven stuk, inmeten en bijwerken in de kadastrale registratie: binnen 3 maanden nadat de grens door de gezamenlijke belanghebbenden is aangewezen

  Terug naar vorige pagina

Wat doet het Kadaster op het gebied van internationale relaties?

 • We delen onze kennis buiten de Nederlandse grenzen. Dat doen we door bijdragen te leveren aan internationale congressen, symposia, publicaties en onderwijsprogramma's.
 • Het Kadaster wisselt veel kennis uit in multilaterale en koepelorganisaties, zoals de FIG (Federation Internationale de Géomètres).
 • Bij de Verenigde Naties zijn we actief binnen UN-Habitat en UN-GGIM (Global Geospatial Information Management). De binnen UN-GGIM geformeerde werkgroep voor landadministraties en land management staat onder voorzitterschap van het Kadaster, namens Nederland.
 • Via het Open Geospatial Consortium blijven we in contact met het internationale geo-bedrijfsleven en standaardisatieorganisaties.
 • We zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de WPLA (Working Party on Land Administration).
 • We zijn vertegenwoordigd in het management board van EuroGeographics.

  Terug naar vorige pagina

Wat voor soort gegevens registreert het Kadaster precies?

Het Kadaster registreert gegevens van registergoederen: onroerende zaken (grond, gebouwen en kabelnetten), schepen en  luchtvaartuigen. 

  Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel werkdagen wordt uw vraag beantwoord?

Wij beantwoorden uw vraag binnen 3 werkdagen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 3 werkdagen.

  Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel tijd wordt uw klacht behandeld?

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij werken een klacht binnen 5 werkdagen af. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is, informeren wij u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u gegevens bij het Kadaster opvragen?

Als particulier kunt u gegevens tegen betaling opvragen via de webwinkel van het Kadaster. U kunt daar zoeken op adres. De gegevens ontvangt u in de vorm van een pdf-bestand. Als zakelijk gebruiker kunt u gegevens opvragen via het online portaal Mijn Kadaster. Daar hebt u een abonnement voor nodig. U kunt dan zoeken op adres, perceelaanduiding, aktenummer of naam. Voor iedereen geldt: gegevens zijn alleen verkrijgbaar op aanvraag en tegen betaling.

  Terug naar vorige pagina

Het Kadaster verstrekt ook open data. Zitten hier persoonsgegevens in?

Nee. Ter bescherming van de privacy worden persoonsgegevens uit de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers niet aangeboden als open data. Deze gegevens mogen niet voor ieder willekeurig doel gebruikt worden. Lees hier meer over op de pagina Het kadaster en open data op Zakelijk.kadaster.nl.

  Terug naar vorige pagina

Welke persoonsgegevens zijn openbaar?

Alle persoonsgegevens in documenten zoals koop- en hypotheekakten die wij ontvangen zijn openbaar. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

 • naam gerechtigde (achternaam en voornamen)
 • adres
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • burgerlijke staat ten tijde van de verkrijging
 • naam van partner
 • nummer van identiteitsdocumenten (paspoort, rijbewijs; alleen bij opvraag van de gehele akte) 

Het Burgerservicenummer wordt niet door Kadaster verstrekt.

  Terug naar vorige pagina

Waarom zijn persoonsgegevens nog steeds openbaar ondanks strengere privacyregels (AVG)?

De openbaarheid van de openbare registers en Basisregistratie Kadaster is wettelijk vastgelegd. Dit is niet anders onder de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook de nieuwe privacyregels respecteren het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting. Dit is gedaan in het belang van rechtszekerheid en transparantie op de vastgoedmarkt. Doordat persoonsgegevens in onze registraties openbaar zijn, ontstaan geen misverstanden over wat van wie is. Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Onder de nieuwe privacywetgeving zijn de persoonsgegevens in de registers van het Kadaster dan ook nog steeds openbaar.

  Terug naar vorige pagina

Zou het niet beter zijn als alleen notarissen toegang hebben tot persoonsgegevens?

Op dit moment kan iedereen snel en tegen lage kosten bij ons de informatie opvragen die nodig is voor bijvoorbeeld de koop van een huis. Bij het beperken van toegang tot specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, is dit niet meer mogelijk. U wordt dan verplicht om naar de notaris te gaan om duidelijk te krijgen wat van wie is. Dat heeft een aantal nadelige gevolgen: langere doorlooptijden, extra administratieve lasten en kosten voor de aanvrager. De vastgoedmarkt wordt minder transparant en de economische ontwikkeling wordt beperkt.


Wel kondigt het kabinet aan dat er – in overleg met betrokken partijen- maatregelen worden genomen om geen onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) op te nemen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien.

  Terug naar vorige pagina

Is er een risico op identiteitsfraude?

Het risico op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster is zeer beperkt. BSN-nummers worden niet ontsloten via de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers van het Kadaster. Wij registreren geen kopieën van identiteitsdocumenten. Lees het antwoord van Minister Ollongren op Tweedekamer.nl

  Terug naar vorige pagina

Hoe voldoet het Kadaster aan de aangescherpte privacyregels (AVG)?

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor het Kadaster vanzelfsprekend. Dat deden we al onder de Wet bescherming persoonsgegevens in ons beleid en werkprocessen en dat blijven we doen onder de sinds 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Het Kadaster verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden. Dit is expliciet opgenomen in onze leveringsvoorwaarden.

  Terug naar vorige pagina

Is het opvragen van persoonsgegevens aan voorwaarden verbonden?

Ja. Wij verstrekken geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de levertermijnen van het Kadaster?

U vindt de levertijden per product en dienst op de productpagina's op deze website. U mag verwachten dat wij de door u bestelde producten of diensten leveren binnen de vermelde levertermijn. In overleg met u kunnen wij een andere levertermijn afspreken.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de bezwaartermijn als u bewaar wilt indienen?

Bent u het niet eens met een kennisgeving of besluit van het Kadaster, dan kunt u schriftelijk een formeel bezwaar indienen. Voor de behandeling hiervan geldt de wettelijke termijn van 6 weken.

  Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel dagen ontvangt u een offerte?

U ontvangt binnen 5 dagen de aangevraagde offerte. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 5 werkdagen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe worden internationale projecten gefinancierd?

Onze internationale adviesactiviteiten vallen niet onder onze hoofdtaken. Ze vormen een zogenoemde nevenactiviteit. Ze worden gefinancierd uit externe fondsen, zoals van de Europese Commissie, Verenigde Naties en Wereldbank. De fondsen dekken onze kosten.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de visie van het Kadaster op internationale samenwerking?

We werken in een internationale omgeving. We hebben bijvoorbeeld te maken met Europese gegevensstandaarden en wetgeving. Maar ook met snel opkomende technologische ontwikkelingen en digitale werkmethoden. We willen hierin een sturende rol spelen en zorgen dat we goed op de hoogte zijn. Dat is in het belang van een goed werkend Kadaster en in het belang van de Nederlandse burger.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn topografische basisbestanden?

Het landschap is opgebouwd uit vele verschillende elementen, zoals water, wegen, bebouwing of landbouwgrond. Topografische informatie geeft een volledig beeld van het terrein en de elementen die er in voorkomen. Onze Basisregistratie Topografie (BRT) wordt gemaakt met een combinatie van luchtfoto’s, 360º-panoramafoto's en terreinverkenning.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn openbare registers?

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen (vastgoed, schepen, luchtvaartuigen, topografie en coördinaatpunten). Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariële akten in de openbare registers te laten bijschrijven.

De belangrijkste informatie uit de in de openbare registers ingeschreven akten, nemen wij op in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Deze basisregistratie geeft per perceel op een overzichtelijke manier weer wie de eigenaar is, wat de koopsom was en welke rechten van toepassing zijn.

  Terug naar vorige pagina

Voor welke prijs is een huis verkocht?

 • U kunt per e-mail of sms de verkoopprijzen van verkochte woningen met een bepaalde postcode ontvangen. Lees meer op de pagina Koopsominformatie.
 • Wilt u de laatste verkoopprijs van een bepaalde woning weten? Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie

  Terug naar vorige pagina

Voor welke prijs is een woning verkocht?

 • Ontvang per e-mail of sms de aankoopprijs van een specifieke woning of van woningen met een bepaalde postcode. Lees meer op de pagina Koopsominformatie
 • De laatste verkoopprijs van een woning vindt u ook in Eigendomsinformatie. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wat is uw huis precies waard?

Wij hebben geen informatie over de actuele waarde van uw huis. Daarvoor kunt u een taxatie laten doen door een makelaar of taxateur.
Met de gegevens uit onze Eigendomsinformatie, Koopsominformatie en het Woningrapport kunt u een inschatting maken van de waarde van een woning.

  Terug naar vorige pagina

Waarvoor staat de afkorting KLIC?

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum.

  Terug naar vorige pagina

Hoe eindigt een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid kan om verschillende redenen eindigen:

 • De erfdienstbaarheid is voor bepaalde tijd vastgelegd.
 • De eigenaar van de grond koopt de rechten af.
 • Een rechter wijzigt de erfdienstbaarheden of heft ze op.
 • De gebruiker van de erfdienstbaarheid doet afstand van de rechten.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het Erfdienstbaarhedenonderzoek geleverd?

U ontvangt een opgave van de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Als u dat wilt kunt u de akte(n) en een kaart met de actuele percelen waar de erfdienstbaarheden gelden ook direct bestellen. De kaart en de kopie worden per e-mail verzonden. U kunt de kopie akte(n) ook per post ontvangen.

Bij dit onderzoek worden alleen nieuw gevestigde of vervallen erfdienstbaarheden vanaf 1950 tot heden opgegeven. Erfdienstbaarheden die vóór 1950 zijn gevestigd worden niet meegenomen.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een KLIC-melding?

Een KLIC-melding kost 15,-.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Erfdienstbaarhedenonderzoek?

De kosten van een volledig onderzoek zijn 269,50 per perceel.
Een beperkt onderzoek tot 1950 kost 147,- per perceel.

Een kaart met actuele kadastrale percelen kost 26,30.

Voor de kopie (afschrift) van de akte waaruit de erfdienstbaarheid blijkt kost:
• per e-mail, prijs 16,95
• per post, prijs 18,95 (u ontvangt de kopie dan ook per e-mail)

  Terug naar vorige pagina

Hoe vraagt u één afzonderlijke verkoopprijs op?

U kunt de verkoopprijs van een woning via sms opvragen.

U sms’t: KOOPSOM <postcode> <huisnummer> <letter toevoeging> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12 A

Wanneer de koopsom en het adres geregistreerd zijn, ontvangt u de Koopsominformatie direct per sms. Dit kost 1,50. Alleen als we informatie voor het adres beschikbaar hebben, brengen we kosten in rekening.

Koopsom per sms is een eenmalige sms-dienst en géén abonnement. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan ouders of voogd. Het Kadaster respecteert de Reclamecode sms-dienstverlening en de Gedragscode sms-dienstverlening.

Wanneer uw nummer geblokkeerd is voor sms-diensten, ontvangt u geen sms. U kunt de blokkade ongedaan maken op de website van Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Hypotheekinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt 16,95 voor Hypotheekinformatie per e-mail en 18,95 voor Hypotheekinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Hypotheekinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Hypotheekinformatie. U betaalt 16,95 voor Hypotheekinformatie per e-mail en 18,95 voor Hypotheekinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Eigendomsinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Eigendomsinformatie. U betaalt 16,95 voor Eigendomsinformatie per e-mail en 18,95 voor Eigendomsinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Eigendomsinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt 16,95 voor Eigendomsinformatie per e-mail en 18,95 voor Eigendomsinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe ontvangt u de kabel- en leidinginformatie?

U ontvangt voor de opgegeven startdatum een KLIC-ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een zipbestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met daarvoor bestemde software (zoals WinZip of WinRAR).

  Terug naar vorige pagina

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn: 

 • Recht van overpad
 • Recht op uitzicht
 • Recht van weg
 • Recht van goot

Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit. In sommige gevallen kost dit gebruik geld. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het bouwjaar, het gebruiksdoel en de gebruiksoppervlakte van een bepaalde woning?

Het bouwjaar, gebruiksdoel (waar op dit moment een vergunning voor is afgegeven) en de gebruiksoppervlakte kunt u kosteloos opzoeken in de BAG viewer.  U kunt de BAG viewer direct starten, u hoeft niets te installeren.  

  Terug naar vorige pagina

Hoeveel tijd hebt u na de melding om te beginnen met graven?

Vanaf het moment dat u de ontvangstbevestiging van uw KLIC-melding binnen heeft, moet u binnen 20 werkdagen beginnen met het graafwerk. De kabel- en leidinginformatie die u ontvangt, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang duidelijk is dat er niets veranderd is in de ondergrond. Als u niet binnen 20 werkdagen start met het graafwerk, moet u opnieuw een KLIC-melding doen.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer en hoe doe ik een graafmelding?

Doe uiterlijk drie werkdagen voor u gaat graven een KLIC-melding via de website. U ontvangt een bevestiging met daarin een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en leidingen in de grond waarin u gaat graven. Deze netbeheerders sturen u alle informatie over de precieze ligging van kabels en leidingen.

  Terug naar vorige pagina

Op welk moment moet u een KLIC-melding doen?

U kunt op zijn vroegst 20 werkdagen voordat u begint met graven een melding doen. Zo is de kabel- en leidinginformatie altijd actueel. U moet de melding minimaal 3 werkdagen voor de start van het graafwerk doen.

  Terug naar vorige pagina

Is er een praktische handleiding voor de BAG Viewer?

U kunt een praktische handleiding downloaden: download De BAG Viewer stap voor stap (pdf, 8479 kB).

  Terug naar vorige pagina

Wat is een KLIC-melding?

Een KLIC-melding is een melding die u doet aan het Kadaster voordat u gaat graven. Deze melding is wettelijk verplicht wanneer u gaat graven met een machine. Zodra u een KLIC-melding heeft gedaan ontvangt u van het Kadaster gegevens om de kabels en leidingen van een locatie in te zien. Ook ontvangt u de contactgegevens van de eigenaren van de kabels en leidingen. 

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is de verkoopprijs bekend?

Als een akte bij de notaris is ondertekend, wordt deze door de notaris ter inschrijving naar het Kadaster gestuurd. De verkoopprijs is bekend zodra de akte is ingeschreven bij het Kadaster. Het koopsomoverzicht wordt maandelijks bijgewerkt met de verkoopprijzen van woningen en appartementen die verkocht zijn aan particulieren. Rond de 20e van de kalendermaand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar. Het is dus mogelijk dat een recente verkoopprijs nog niet zichtbaar is op het koopsomoverzicht.

In een aantal gevallen is de verkoopprijs niet bekend. Wanneer dat het geval is, leest u in het antwoord op de vraag ‘wanneer is de verkoopprijs niet bekend?’ 

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u laten onderzoeken of er sprake is van doorgehaalde hypotheken?

Wij kunnen voor u onderzoeken of er hypotheken doorgehaald zijn. Ga daarvoor naar het bestelformulier Bijzonder type akte opvragen.

  Terug naar vorige pagina

Is het verplicht om een hypotheek die volledig afgelost is, door te laten halen?

Nee, doorhalen van een hypotheek is niet verplicht. Maar wel verstandig als u ooit een nieuwe lening of hypotheek wilt afsluiten. Niet doorgehaalde hypotheken kunnen bij toetsing van de acceptatievoorwaarden tot problemen leiden.

  Terug naar vorige pagina

U hebt een hypotheek op uw woning volledig afgelost. Wat moet u doen om de registratie bij het Kadaster te laten verwijderen?

De registratie van een hypotheek die u volledig afgelost hebt, kunt u met behulp van een ‘akte van doorhaling’ laten verwijderen. Een notaris kan een akte van doorhaling voor u opmaken en die akte vervolgens laten registreren bij het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er met de registratie van uw hypotheek als u uw woning verkoopt?

Als u uw woning verkoopt dan wordt de registratie van de hypotheek die op die woning rust doorgehaald. Dit wordt geregeld door de notaris die bij de verkoop betrokken is.

  Terug naar vorige pagina

Tot welk jaar terug kunt u onderzoek laten doen?

Wij maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

 • 1 april 1950, de datum dat gestart werd met getypte akten
 • 1 oktober 1838, de ontstaansdatum van de openbare registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan. Andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk wat er geldt voor uw eigen gemeente in het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata op de pagina Kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de WOZ-waarde weten?

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast. Als huizenbezitter ontvangt u ieder jaar een brief (beschikking) van uw gemeente met de nieuwe WOZ-waarde. U kunt de WOZ-waarde van uw woning inzien via het WOZ-waardeloket. Meer informatie leest u op de pagina WOZ-waarde

  Terug naar vorige pagina

Hoe moet u de bestemming van uw perceel wijzigingen?

Wij kunnen de gegevens over de bestemming van een perceel niet zomaar wijzigen. Het Kadaster registreert de informatie van een perceel op het moment dat een akte wordt ingeschreven. Pas als er een nieuwe akte wordt ingeschreven werken wij de registratie bij.

Als u Koopsominformatie, Eigendomsinformatie of een Woningrapport bestelt in onze webwinkel ziet u daarin een omschrijving vermeld staan, zoals Wonen, Terrein (Nieuwbouw), Weiland, Bos. Deze omschrijving is niet altijd hetzelfde als de bestemming van het perceel. De omschrijving is door de notaris in de akte gezet. 

Wilt u weten wat de actuele bestemming van een bebouwd perceel is? Dit kunt u bekijken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).  Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens op een eenvoudige manier kosteloos inzien.  Naar website BAG Viewer

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u het Woningrapport niet bestellen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen via de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u Hypotheekinformatie per post ontvangen?

Als u Hypotheekinformatie per post wilt ontvangen, kunt u het bestellen via het  bestelformulier Hypotheekinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Ziet u dat de informatie in het WOZ-waardeloket niet klopt?

De gegevens over huizen in het WOZ-waardeloket komen uit de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG). Klopt het adres of andere informatie van een woning niet? U kunt dit laten weten via de BAG Viewer.

  Terug naar vorige pagina

Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? 

Via Koopsominformatie kunnen wij u geen verkoopprijzen van woningen verkocht vóór 1993 verstrekken. Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? 

Dan is een Afschrift uit de registers een goed alternatief.

  Terug naar vorige pagina

Vindt u geen WOZ-waarde bij de woning die u zoekt?

Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat 2 oorzaken hebben:

 • Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar.
 • De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er nadat u het koopcontract hebt getekend?

De notaris schrijft de hypotheek- en leveringsakte in bij het Kadaster. U ontvangt een bevestiging (kennisgeving). Daarmee laten wij u laten weten dat uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn gewijzigd. Wilt u hier meer over weten, bekijk dan de pagina Brief (kennisgeving) ontvangen

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is de verkoopprijs niet bekend?

De verkoopprijs is niet bekend als:

 • er geen postcode en huisnummer in de akte staan (dat kan zo zijn bij een appartement of een recreatiewoning)
 • het gaat om een voormalige huurwoning
 • een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht, ook wanneer hier later op gebouwd is
 • een perceel na de overdracht gesplitst is; het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • de aankoopprijs lager is dan € 5.000,- of hoger dan € 5 miljoen

  Terug naar vorige pagina

Welke kabel- en leidinginformatie ontvangt u?

Een levering van kabel- en leidinginformatie kan de volgende documenten bevatten:


LI: leveringsinformatie (pdf met informatie over de levering)
LI: leveringsinformatie (xml-document)
EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen
HA: huisaansluitschets
BL: algemene bijlage
LP: liggings-pdf (pdf verzamelkaart: overzicht en losse kaarten van alle kabels en leidingen)

  Terug naar vorige pagina

Geldt er recht van overpad of een andere erfdienstbaarheid?

Bij een woning horen mogelijk erfdienstbaarheden. Deze neemt u over als u een koopcontract tekent. Erfdienstbaarheden zijn de rechten van anderen om gebruik te maken van uw eigendom. Uw buurman heeft bijvoorbeeld recht van overpad. Hij mag dan uw oprit of terras gebruiken om bij zijn eigen huis te komen. Verder kan er recht van uitzicht of recht van goot gelden. Bij recht van goot mag iemand een dakgoot hebben boven de grond van een ander en daar water lozen. Om te weten hoe het zit, kunt u dit laten onderzoeken. Lees meer op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek

  Terug naar vorige pagina

Wilt u het Woningrapport per post ontvangen?

Helaas kunnen wij het Woningrapport niet per post bezorgen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen en met de post laten bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie en de pagina Hypotheekinformatie

  Terug naar vorige pagina

Wilt u Eigendomsinformatie per post ontvangen?

Als u de informatie niet via de webwinkel, maar via het bestelformulier bestelt, dan kunt u aangeven dat u het per post wilt laten bezorgen. Ga naar het bestelformulier Eigendomsinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Waar komt de informatie van een Woningrapport vandaan?

In het Woningrapport staan gegevens van het Kadaster en informatie uit andere bronnen.

Informatie van het Kadaster:

 • een kaart van de omgeving
 • perceelsinformatie (onder andere eigenaar en oppervlakte)
 • Kadastrale kaart (ligging van het kadastrale perceel met de omliggende percelen en een indicatie van de grenzen)
 • de geschatte waarde van het huis
 • de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de omgeving

Informatie uit andere bronnen:

 • foto’s van de woning en de straat, bron: Cyclomedia
 • bouwjaar, inhoud en vloeroppervlak van de woning, informatie of de woning een monument is, bron: Dataland
 • het energielabel, bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • de prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland, bron: CBS/Kadaster

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is een Woningrapport niet beschikbaar?

Niet van alle huizen in Nederland is woninginformatie beschikbaar. U kunt geen Woningrapport opvragen als:

 • het Kadaster nog niet over adresgegevens beschikt (bijvoorbeeld bij een huis in aanbouw)
 • de adresgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • het om een bedrijfspand gaat
 • het adres aan meerdere kadastrale percelen is gekoppeld

  Terug naar vorige pagina

Hebt u een officieel bewijsstuk (gewaarmerkt exemplaar) nodig?

De Hypotheekinformatie die u ontvangt als u in de webwinkel bestelt, is niet gewaarmerkt. Een officieel bewijsstuk moet wel gewaarmerkt zijn en wordt op papier geleverd. Een gewaarmerkt exemplaar kunt u met DigiD bestellen via bestelformulier Hypotheekinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u de Hypotheekinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

Wij sturen u de Hypotheekinformatie binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u Hypotheekinformatie van vóór 1995 ontvangen?

Voor een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995 ontvangt u alleen een verwijzing waarin de hypotheekgegevens vermeld staan. De verwijzing is het deel en nummer van de akte. In de akte vindt u de gevraagde Hypotheekinformatie. Meer informatie over het opvragen van een akte vindt u op de pagina Kopie akte

  Terug naar vorige pagina

Hebt u alleen een kadastraal nummer (en geen adres) van het perceel?

U kunt het Woningrapport alleen in de webwinkel bestellen als u een adres hebt. Met een kadastraal nummer kunt u wel informatie over het eigendom, de oppervlakte en de verkoopprijs opvragen. Ook kunt u gegevens over hypotheken en beslagen van een bepaalde woning bestellen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie. 

  Terug naar vorige pagina

Hebt u een officieel bewijsstuk (gewaarmerkt exemplaar) nodig?

De Eigendomsinformatie die u ontvangt als u in de webwinkel bestelt, is niet gewaarmerkt. Een officieel bewijsstuk moet wel gewaarmerkt zijn en wordt op papier geleverd. Een gewaarmerkt exemplaar kunt u met DigiD bestellen via het bestelformulier Eigendomsinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er nadat u de nieuwe grens hebt aangewezen?

Nadat u de grens hebt aangewezen, komt de landmeter in de meeste gevallen op een later tijdstip terug om de grens definitief vast te leggen. Bij deze meting hoeft u niet aanwezig te zijn. Behalve als de landmeter niet op uw terrein kan komen. In dat geval maken wij een afspraak met u.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er met uw melding van een fout of onvolledigheid via de BAG Viewer?

Na een terugmelding via de BAG Viewer, krijgt u van uw gemeente per e-mail een bevestiging. De gemeente moet deze binnen 2 werkdagen afhandelen. Als de gemeente dit niet kan, plaatst ze het object 'in onderzoek'. U krijgt hierover per e-mail een bericht. Daarna heeft de gemeente maximaal 6 maanden de tijd om het onderzoek dat nodig is om deze terugmelding af te kunnen handelen, uit te voeren. De gemeente is verplicht u op de hoogte te stellen van de uitkomst van de behandeling van uw terugmelding. 

  Terug naar vorige pagina

Wat betekent 'deel/nummer(s)'?

Na de overdracht ontvangt de koper van de notaris de akte, ook wel Bewijs van Eigendom genoemd. Op deze akte staat een deel en een nummer. Het nummer geeft aan waaronder de akte in het openbaar register geregistreerd staat. Met het deel en het nummer kunt u altijd op een later tijdstip een kopie van de akte opvragen.

  Terug naar vorige pagina

Wat betekenen de woorden 'vervreemder' en 'verkrijger'?

In de uitnodiging voor het aanwijzen van de nieuwe grens, ziet u de termen 'vervreemder' en 'verkrijger' staan. De vervreemder is de verkoper. De verkrijger is de koper.

  Terug naar vorige pagina

Kan het Kadaster ook een bestaande grens aangeven?

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens?

Na het opmeten verwerkt de landmeter de meetgegevens op de Kadastrale kaart en in het openbare register. Binnen 3 maanden sturen wij u een kennisgeving (brief). In deze kennisgeving vindt u de gegevens van uw perceel en de definitieve grootte.

  Terug naar vorige pagina

Waarom legt de landmeter de grens niet meteen bij de aanwijs vast?

Pas na de aanwijs weet de landmeter hoeveel tijd het kost om de definitieve grens vast te leggen. Het is sneller en efficiënter om dit apart in te plannen.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u weten of er beperkingen gelden voor een woning of stuk grond?

Of er publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd op uw huis, of een woning die u eventueel wilt kopen, kunt u zien in eigendomsinformatie. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u het onderzoeksresultaat?

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het resultaat van het onderzoek:

 • binnen 2 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 april 1950
 • binnen 10 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 oktober 1838

Bij een onderzoek voor meer dan 5 percelen overleggen wij met u over de levertijd.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt beslag nagegaan bij de koop van een woning?

Bij de koop van een woning doet de notaris voor de overdracht onder andere onderzoek naar koper en verkoper. Hij kijkt bijvoorbeeld of de verkoper rechtmatig eigenaar is en of er geen beslag op de woning ligt. U kunt eerder zelf nagaan of er beslag is gelegd via Hypotheekinformatie

  Terug naar vorige pagina

Wilt u weten of er beslag op een huis is gelegd?

Als er een beslag op een woning bij het Kadaster is ingeschreven, dan staat dit vermeld in Hypotheekinformatie. Lees verder op de pagina Beslag op huis controleren.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw nieuwe huis verbouwen?

 • Voor sommige panden gelden bijzondere regels en beperkingen. Bijvoorbeeld: als u een monument koopt, mag u niet zomaar verbouwen. Er zijn ook andere beperkingen. 
 • De gemeente kan bij de aanvraag van een vergunning vragen om informatie mee te sturen. U kunt deze informatie bij ons opvragen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Verbouwen

  Terug naar vorige pagina

Wilt u bouwen naast de erfgrens?

Als u wilt (uit)bouwen in de tuin, weet u dan ook waar de erfgrens van uw perceel ligt? Voorkom problemen en zorg dat u dat weet. U leest hier meer over op de pagina Erfgrens bepalen

  Terug naar vorige pagina

Wat is een bepaalde woning precies waard?

Wij hebben geen informatie over de actuele waarde van een woning. Daarvoor kunt u een taxatie laten doen door een makelaar of taxateur (dit is verplicht wanneer u een hypotheek wilt afsluiten bij een bank). 


Met de gegevens uit onze Eigendomsinformatie, Koopsominformatie en het Woningrapport kunt u een goede inschatting maken van de waarde van een woning. 

  Terug naar vorige pagina

Staat de woning op eigen grond of is er sprake van erfpacht?

Bij het kopen van een woning kunt u eigenaar worden van het pand, terwijl u de grond huurt van bijvoorbeeld de gemeente. Dan is er sprake van erfpacht. Wilt u weten of een bepaalde woning op erfpachtgrond staat? U vindt dit in Eigendomsinformatie onder de regels en beperkingen. Voor meer informatie en bestellen gaat u naar de pagina Eigendomsinformatie

  Terug naar vorige pagina

Moet u voor uw verbouwing graafwerkzaamheden verrichten?

Gaat u graven met een graafmachine? Dan moet u vooraf een melding te doen. U leest hier meer over op de pagina Graven rondom uw huis.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u zich beschermen tegen beslaglegging als u een woning koopt?

Als u of de notaris het voorlopige koopcontract laat inschrijven bij het Kadaster wordt u beschermd tegen beslaglegging op de woning. De woning kan dan namelijk niet zonder meer aan u als koper worden overgedragen. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u snel een totaalbeeld van een woning?

Als u op zoek bent naar meer informatie over een woning zoals gegevens over eigenaar, bouwjaar en de waarde, dan kunt u het Woningrapport bestellen. Dit rapport biedt snel een compleet beeld. Meer informatie vindt u op de pagina Woningrapport.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een woning ongeveer waard?

Met de woningwaardecalculator vergelijkt u de gemiddelde ontwikkeling van de huizenprijzen in uw provincie met de laatste verkoopprijs van een woning. Voor meer informatie en de calculator gaat u naar de pagina Waarde woningwaarde weten

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang blijft de informatie beschikbaar?

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw verzoek verwijderd. Sla toegestuurde informatie daarom direct na het downloaden op.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u geen adres, maar wel een kadastraal nummer?

U kunt de informatie dan niet via de webwinkel, maar wel met DigiD bestellen via bestelformulier Hypotheekinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de WOZ-waarde van een woning?

U kunt de WOZ-waarde van uw huis inzien via het WOZ-waardeloket. Als huizenbezitter ontvangt u ieder jaar een brief (beschikking) van uw gemeente met de nieuwe WOZ-waarde.  Meer informatie leest op de pagina WOZ-waarde

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is sprake van erfdienstbaarheid door verjaring?

Gebruikt u al geruime tijd een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u eigenaar bent geworden. Een notaris kan voor u uitzoeken of u inderdaad eigenaar bent. Als de notaris er niet uit komt, kunt u ook naar de rechter. De notaris of griffier van de rechtbank kan ervoor zorgen dat uw eigendom wordt vastgelegd in de registratie van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Vervalt een erfdienstbaarheid bij verkoop van een perceel?

Bij (ver)koop gaat een erfdienstbaarheid automatisch mee naar een volgende eigenaar. Als het recht van overpad alleen mondeling is afgesproken, geldt dit niet meer na verkoop.

  Terug naar vorige pagina

Worden erfdienstbaarheden altijd in een akte vastgelegd?

Sommige erfdienstbaarheden zijn niet in de ingeschreven akte vastgelegd. Bijvoorbeeld door dagelijks gebruik en verjaring. Wij kunnen dan ook geen garantie geven dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden.

  Terug naar vorige pagina

Hoe ontvangt u de informatie als u in de webwinkel bestelt?

Na betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u de informatie kunt downloaden.

  Terug naar vorige pagina

De kabel- en leidinginformatie klopt niet, wat nu?

Komt u tijdens het graven achter afwijkingen in de kabel- en leidinginformatie? Denk aan:

 • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan één meter af van de locatie op de kaart.
 • U ontdekt een kabel of leiding die niet op één van de kaarten staat.
 • U mist een kabel of leiding die wel op één van de kaarten staat.

In deze gevallen moet u dit direct melden. Zo zorgt u dat de kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal voor alle gebruikers verbeterd kan worden. Na uw melding kunt u verder met uw werkzaamheden. Gebruik voor uw melding het formulier 'KLIC melding afwijkende situatie'

  Terug naar vorige pagina

Vraagt u een onderzoek aan voor het heersende of dienende erf (en wat is dat)?

Het stuk grond waarvan eigenaar iets moet toestaan aan de ander is het dienende erf. Het stuk grond van de eigenaar die gebruik mag maken wordt het heersende erf genoemd. Een erfdienstbaarhedenonderzoek kunt aanvragen voor het dienende erf.

  Terug naar vorige pagina

Moet u een melding doen als u met de hand gaat graven?

Het is wettelijk niet verplicht hiervan een melding te doen. Maar, gebruik van bijvoorbeeld een handgrondboor kan schade aan kabels en leidingen veroorzaken. Wij adviseren u daarom wel een melding te doen, zodat u schade kunt voorkomen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de WOZ?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen. Denk aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en uw inkomstenbelasting.

  Terug naar vorige pagina

Hoe maakt u bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de brief staat van de gemeente met uw WOZ-beschikking. Hoe u dat doet leest u op de website Rijksoverheid.nl.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw huis vast. Dit gebeurt door een taxatie, waarbij soortgelijke woningen met elkaar vergeleken worden. De gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor.

  Terug naar vorige pagina

Hoe actueel zijn de gegevens over WOZ-waarde?

Het WOZ-waardeloket wordt 1 keer per week (op zondagavond) bijgewerkt. Het kan dus zijn dat uw nieuwe WOZ-waarde wel bekend is, maar nog niet zichtbaar. Rechts onderin het scherm  op de website van het WOZ-waardeloket kunt u zien tot welke datum is bijgewerkt.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen?

Met filters kunt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de WOZ-waarde van andere vergelijkbare woningen op de website WOZ-waardeloket.

  Terug naar vorige pagina

Welke regels en richtlijnen gelden bij een verbouwing?

Bij een verbouwing gelden milieu-, veiligheids- en gezondheidsregels. Ook zijn er richtlijnen voor het uiterlijk van een woning. Met welke regels en richtlijnen u rekening moet houden, kunt u navragen bij uw gemeente.

  Terug naar vorige pagina

Moet u een voorlopig koopcontract inschrijven bij het Kadaster?

Zodra de koop gesloten is, wordt dat vastgelegd in een voorlopig koopcontract. Alles waar u voor tekent in het voorlopige koopcontract is wel meteen bindend. ‘Voorlopig’ geeft alleen aan dat de woning nog niet uw eigendom is. 


Inschrijven van een voorlopig koopcontract bij het Kadaster is niet verplicht. Maar het is wel aan te raden. U staat sterker als koper, bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd omdat de verkoper schulden heeft. Dan kunt u bewijzen dat u het huis hebt gekocht. Uw notaris kan het koopcontract voor u inschrijven.

  Terug naar vorige pagina

Hoeveel tijd zit er tussen een inschrijving en de vermelding van een beslag?

Een beslag dat tussen 09.00 uur en 15.00 uur voor inschrijving bij ons wordt aangeboden, is binnen 2 uren zichtbaar in de hypotheekinformatie. Gebeurt dit na 15.00 uur? Dan is het geregistreerde beslag uiterlijk 9.00 uur de volgende ochtend zichtbaar in de hypotheekinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Heeft het Woningrapport een officiële status?

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) erkent het Woningrapport als onderdeel van
het taxatierapport en de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Historische topografische kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Historische topografische kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie in kleur, prijs 8,40 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Nettekening?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Nettekening(en) geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie op A2-formaat, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    ongevouwen papieren kopie op A3-formaat, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Topografische militaire kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Topografische Militaire Kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

 • ongevouwen papieren kopie, prijs 10,95 per kaartblad (exclusief 3,80 verzendkosten)
 • digitale kaart als TIFF-bestand (via downloadlink), prijs 24,50
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Postroutekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Postroutekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten per bestelling) 
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Manuscriptkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Manuscriptkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

De prijs is afhankelijk van hoe u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd wilt krijgen. 

Analoge luchtfoto

 • luchtfoto op originele schaal, prijs 42,30
 • vergroting, neem contact op over formaat en prijzen. De verzendkosten zijn 3,80 per bestelling

Digitale luchtfoto

Een digitale kopie van een analoge foto kost 42,30.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Krayenhoffkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Krayenhoffkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de Bonnebladen?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Bonnebladen geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen papieren kopie, prijs 5,90 (exclusief 3,80) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Historische wegenkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Historische wegenkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Hoogtekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Hoogtekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 per kaartblad (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Wegenkaart?

•    2-delige Wegenkaart, ongevouwen: 5,90
•    2-delige Wegenkaart, gelamineerd: 10,30
•    Grote Wegenkaart: 10,95
•    Grote Wegenkaart, luxe fotopapier: 15,35

De verzendkosten zijn 3,80 per bestelling.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Topografische kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Topografische kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    gevouwen of ongevouwen papieren kopie, prijs 5,90 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    gelamineerde papieren kopie, prijs 10,30
•    digitale kaart als pdf-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Topografische kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Topografische kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als pdf-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Historische gemeentekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Historische gemeentekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, afhankelijk van het uitgavejaar, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Gemeentekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Gemeentekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als pdf-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

Het formaat van de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog is ongeveer 24 x 19 centimeter.

De schaal is afhankelijk van de vlieghoogte en omstandigheden. Neem voor vergrotingen contact op over de mogelijkheden.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Wegenkaart?

De delen Noord- en Zuid hebben hetzelfde formaat: 114 cm x 74 cm.
De combinatieplot (wandkaart) heeft het formaat: 128,5 cm x 111 cm.

De schaal is 1:250.000. 

  Terug naar vorige pagina

Wanneer en door wie is de Hoogtekaart van Nederland gemaakt?

De hoogtepunten op de Hoogtekaart van Nederland zijn ingewonnen in de periode 1942 - 1983. De hoogtekaarten kwamen tot stand in samenwerking met de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat. De Hoogtekaart is gemaakt tussen circa 1960 en 1985.

  Terug naar vorige pagina

Zoekt u een actuele Topografische kaart?

U kunt ook actuele Topografische kaarten bij ons bestellen. Het aanbod vindt u op de pagina Topografische kaart.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de luchtfoto’s?

Het formaat en de schaal zijn afhankelijk van hoe u de luchtfoto’s geleverd wilt krijgen. Analoge foto’s zijn beschikbaar in de volgende formaten en schalen:

 • originele schaal 1:18.000 of 1:20.000 (bij foto’s genomen tussen 1948 en 1978)
 • een uitlichting van 23 x 23 cm (de locatie wordt vergroot afgebeeld en staat midden op de luchtfoto)
 • een vergroting van de gehele luchtfoto

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Topografische Militaire Kaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Topografische Militaire Kaart geleverd wilt hebben: 

 • ongevouwen papieren kopie
 • digitale kaart als TIFF-bestand (via een downloadlink)
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de luchtfoto's?

Wij sturen u de luchtfoto(‘s) gemiddeld binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Dit geldt voor zowel digitale als analoge foto's.

Is de levertijd langer? Dan nemen wij contact met u hierover op.  

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Gemeentekaart?

Wij sturen u de Gemeentekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Gemeentekaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Gemeentekaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als pdf-bestand (via een downloadlink)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Wegenkaart?

Wij sturen u de Wegenkaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Wegenkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Wegenkaart geleverd wilt hebben: 

•    2-delige Wegenkaart
•    2-delige Wegenkaart, gelamineerd
•    Wegenkaart
•    Wegenkaart, luxe fotopapier

Wegenkaarten worden niet gevouwen.

2-delige Wegenkaart

De 2-delige Wegenkaart is onderverdeeld in Noord- en Zuid-Nederland. De twee bladen sluiten met een ruime overlap op elkaar aan. 

Grote Wegenkaart

De grote Wegenkaart kan bijvoorbeeld gebruikt worden als wandkaart. 
 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Topografische kaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Topografische kaart geleverd wilt hebben: 

•    gevouwen of ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    gelamineerde papieren kopie
•    digitale kaart als pdf-bestand (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Topografische kaart?

Het formaat van de Topografische kaart is ongeveer 84 x 59,4 centimeter. Dit komt ongeveer overeen met A1-formaat.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Topografische kaart?

Wij sturen u de Topografische kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (pdf-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Topografische kaart geleverd?

Er zijn 3 versies van de Topografische kaart:

•    in grijs, zonder tekst
•    in kleur, zonder tekst
•    in kleur, met tekst

U kunt zelf kiezen hoe u de Topografische kaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen papieren kopie 
•    digitale kaart als pdf-bestand (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Topografische kaart?

Het formaat van de Topografische kaart is ongeveer 100 x 62,5 centimeter. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Topografische Militaire Kaart?

Wij sturen u de kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Topografische Militaire Kaart?

Het formaat van de Topografische Militaire Kaart is ongeveer 85 x 57 centimeter. 

De schaal is 1:50.000.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van een Postroutekaart?

Wij sturen u de Postroutekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Postroutekaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Postroutekaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Postroutekaart?

Het formaat van de Postroutekaart is ongeveer 80 x 100 centimeter. 

De schaal is in ‘uren gaans’; ongeveer 13 centimeter op de kaart betekende 10 uur lopen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van Bonnebladen?

Wij sturen u de Bonnebladen binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Manuscriptkaart?

Wij sturen u de Manuscriptkaart(en) binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.  

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Nettekening(en)?

Wij sturen de Nettekening(en) binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Nettekening(en) geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Nettekening(en) geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie op A2- of A3-formaat
•    digitale kaart als TIFF-bestand (via een downloadlink)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Nettekening(en)?

Nettekening(en) zijn beschikbaar in 2 formaten:

•    ongeveer 42 x 60 centimeter (A2-formaat)
•    ongeveer 42 x 30 centimeter (A3-formaat)

De schaal is 1:50.000.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u een manuscriptkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als TIFF-bestand (via een downloadlink)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Manuscriptkaart?

Het formaat van de Manuscriptkaart is ongeveer 42 x 60 centimeter. Dit komt ongeveer overeen met A2-formaat.

De schaal is 1:25.000.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Bonnebladen geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Bonnebladen geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als TIFF-bestand (via filetransfer)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Bonnebladen?

Het formaat van een Bonneblad is ongeveer 42 x 30 centimeter. Dit komt ongeveer overeen met ongeveer A3-formaat.

De schaal is 1:25.000

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

Wij sturen u de analoge luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor digitale foto’s? Dan sturen wij deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd wilt hebben: 

 • analoge foto, beschikbaar op de volgende schalen:
  • originele schaal (dit is afhankelijk van de vlieghoogte)
  • vergroting (neem contact op over de mogelijkheden)
 • digitale kopie van een analoge foto (als TIFF-bestand, 1200 dpi)

  Terug naar vorige pagina

Hoe geeft u aan van welk gebied u een luchtfoto wilt hebben?

Er zijn 3 manieren om het gebied waarvan u luchtfoto’s wilt bestellen, aan te geven:

  Terug naar vorige pagina

Wat is een orthofoto?

Vanaf ongeveer 2004 zijn er orthofoto's gemaakt. Dit zijn geometrisch correcte foto’s. Dit betekent dat op deze luchtfoto's de schommelingen van het vliegtuig en de bolling van de aarde zijn gecorrigeerd. Dit geldt niet voor bebouwing. Luchtfoto’s voor 2004 zijn niet gecorrigeerd.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de luchtfoto’s geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de luchtfoto’s geleverd wilt hebben:

 • scan van een analoge foto, beschikbaar op de volgende schalen:  
  • originele schaal 1:18.000 of 1:20.000 (bij foto’s genomen tussen 1948 en 1978)
  • een uitlichting van 23 x 23 cm, de locatie wordt vergroot afgebeeld en staat midden op de luchtfoto
  • een vergroting van de gehele luchtfoto
 • digitale kopie van een analoge foto (als TIFF-bestand, 1200 dpi), vanaf 2004 zijn dit orthofoto’s

  Terug naar vorige pagina

Hoe zien luchtfoto’s van voor 2007 eruit?

Dit zijn zwart-witopnamen. Bekijk een voorbeeld van een luchtfoto van voor 2007 (online pdf). 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Krayenhoffkaart?

Wij sturen u de Krayenhoffkaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Krayenhoffkaart?

De Krayenhoffkaart bestaat uit 9 kaartbladen. Elk kaartblad is ongeveer 89 x 96 centimeter. 

De schaal is 1:115.200.

 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Krayenhoffkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Krayenhoffkaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als tiff-bestand (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina