Zoekresultaat

Kadaster Online

Kadaster Online (ofwel Kadaster-on-line)  vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Wilt u hier meer over weten?
Lees meer op de zakelijke website van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u laten onderzoeken of er sprake is van doorgehaalde hypotheken?

Wij kunnen voor u onderzoeken of er hypotheken doorgehaald zijn. Ga daarvoor naar het bestelformulier Bijzonder type akte opvragen.

  Terug naar vorige pagina

Is het verplicht om een hypotheek die volledig afgelost is, door te laten halen?

Nee, doorhalen van een hypotheek is niet verplicht. Maar wel verstandig als u ooit een nieuwe lening of hypotheek wilt afsluiten. Niet doorgehaalde hypotheken kunnen bij toetsing van de acceptatievoorwaarden tot problemen leiden.

  Terug naar vorige pagina

U hebt een hypotheek op uw woning volledig afgelost. Wat moet u doen om de registratie bij het Kadaster te laten verwijderen?

De registratie van een hypotheek die u volledig afgelost hebt, kunt u met behulp van een ‘akte van doorhaling’ laten verwijderen. Een notaris kan een akte van doorhaling voor u opmaken en die akte vervolgens laten registreren bij het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er met de registratie van uw hypotheek als u uw woning verkoopt?

Als u uw woning verkoopt dan wordt de registratie van de hypotheek die op die woning rust doorgehaald. Dit wordt geregeld door de notaris die bij de verkoop betrokken is.

  Terug naar vorige pagina

Tot welk jaar terug kunt u onderzoek laten doen?

Wij maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

 • 1 april 1950, de datum dat gestart werd met getypte akten
 • 1 oktober 1838, de ontstaansdatum van de openbare registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan. Andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk wat er geldt voor uw eigen gemeente in het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata op de pagina Kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.

  Terug naar vorige pagina

Tot welk jaartal kunt u terug laten zoeken in de openbare registers?

Wij kunnen voor u terugzoeken tot 1 april 1838, de ontstaansdatum van de openbare registers. Voor enkele gemeenten in Nederland geldt dat we minder ver terug kunnen zoeken. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de WOZ-waarde weten?

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast. Als huizenbezitter ontvangt u ieder jaar een brief (beschikking) van uw gemeente met de nieuwe WOZ-waarde. U kunt de WOZ-waarde van uw woning inzien via het WOZ-waardeloket. Meer informatie leest u op de pagina WOZ-waarde

  Terug naar vorige pagina

Hoe gaat een grensreconstructie in zijn werk?

Bekijk onze interactieve video om te zien hoe een grensreconstructie bij een grensconflict in zijn werk gaat.  U vindt deze video en meer informatie op de pagina Grensreconstructie

  Terug naar vorige pagina

Hebt u een kennisgeving van het Kadaster ontvangen?

Dat betekent dat er iets is gewijzigd in de registratie van uw perceel. Lees hier meer over op de pagina Brief (kennisgeving) ontvangen

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het Erfdienstbaarhedenonderzoek geleverd?

U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Als u dat wilt kunt u de akte(n) en een kaart met de actuele percelen waar de erfdienstbaarheden gelden ook direct bestellen. De kaart en de kopie worden per e-mail verzonden. U kunt de kopie akte(n) ook per post ontvangen.

Bij dit onderzoek worden alleen nieuw gevestigde of vervallen erfdienstbaarheden vanaf 1950 tot heden opgegeven. Erfdienstbaarheden die vóór 1950 zijn gevestigd worden niet meegenomen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is zijn de kwaliteitsnormen van de registers en kaarten van het Kadaster?

De kwaliteitsnormen van onze registers en kaarten zijn als volgt:

 • Ontsluiten Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen
  Alle aangeboden akten en hypotheekstukken nemen wij op in de openbare registers. De openbare registers worden ontsloten via een index in de Basisregistratie Kadaster, registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen en de Kadastrale kaart. Voor de ontsluiting geldt een kwaliteitsnorm van 100% volledig en juist.
   
 • Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen
  In de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen nemen wij ook andere gegevens over uit de akten en hypotheekstukken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de rechthebbende (het subject) en het recht (het object). Voor deze gegevens geldt een kwaliteitsnorm van 99,5% volledig en juist.
   
 • Kadastrale kaart (BRT)
  Het inmeten van (nieuwe) kadastrale grenzen en het berekenen en vaststellen van (nieuwe) oppervlaktes moet voldoen aan technische specificaties (standaardafwijkingen) volgens de Handleiding voor Technische Werkzaamheden van het Kadaster. De kaart heeft een andere nauwkeurigheid dan de metingen. De kaart kan daarom niet gebruikt worden voor de bepaling van de exacte maten en ligging in het terrein.
   
 • Basisregistratie Topografie (BRT)
  Het Kadaster beheert de Topografische Kaart van Nederland, het Geografisch basisbestand. Hiervoor gelden de volgende kwaliteitsnormen:
  • volledigheid en juistheid: 95%
  • actualiteit: 2 jaar
    
 • Basisregistraties en landelijke voorzieningen
  Naast de Kadaster-eigen basisregistraties, de Basisregistraties Kadaster en Topografie, dragen wij zorg voor het beheer van en informatieverstrekking uit een aantal basisregistraties van anderen. Dit zijn de zogenoemde landelijke voorzieningen. Deze anderen, de bronhouders, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen basisregistraties.

Opmerkingen over de inhoud van deze landelijke voorzieningen kunt u indienen bij het Kadaster. Wij zorgen voor de terugmelding aan de bronhouder.

Lees meer over de basisregistraties en landelijke voorzieningen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe actueel zijn de registraties van het Kadaster?

De verwerkingstijd van aangeboden akten en hypotheekstukken is als volgt:

 • Beslissen of stukken in de openbare registers ingeschreven kunnen worden: binnen 24 uur op werkdagen
 • Bekend maken van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): voor 9.00 uur volgende werkdag
 • Volledige verwerking van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen: binnen 6 werkdagen
 • Bekend maken van beslagen in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): binnen 1 uur na aanbieding (m.b.t. aanbieding geldt: op werkdagen waarbij stukken tussen 9.00 uur en 15.00 uur worden ingeschreven)
 • Een nieuwe grens, gebaseerd op een ingeschreven stuk, inmeten en bijwerken in de kadastrale registratie: binnen 3 maanden nadat de grens door de gezamenlijke belanghebbenden is aangewezen

  Terug naar vorige pagina

Hoe moet u de bestemming van uw perceel wijzigingen?

Wij kunnen de gegevens over de bestemming van een perceel niet zomaar wijzigen. Het Kadaster registreert de informatie van een perceel op het moment dat een akte wordt ingeschreven. Pas als er een nieuwe akte wordt ingeschreven werken wij de registratie bij.

Als u Koopsominformatie, Eigendomsinformatie of een Woningrapport bestelt in onze webwinkel ziet u daarin een omschrijving vermeld staan, zoals Wonen, Terrein (Nieuwbouw), Weiland, Bos. Deze omschrijving is niet altijd hetzelfde als de bestemming van het perceel. De omschrijving is door de notaris in de akte gezet. 

Wilt u weten wat de actuele bestemming van een bebouwd perceel is? Dit kunt u bekijken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).  Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens op een eenvoudige manier kosteloos inzien.  Naar website BAG Viewer

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van de Topografische kaart?

Een standaard kleurenafdruk van de Topografische kaart kost € 5,60. Een gelamineerde uitgave kost € 9,80. De verzendkosten zijn € 3,60. Voor een pdf-bestand betaalt u € 24,-.

  Terug naar vorige pagina

Is de Topografische kaart ook op andere schalen verkrijgbaar dan 1:10.000?

U kunt de Topografische kaart ook bestellen op schaal 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000. De kaarten op deze schalen zijn in kleur. U kunt de kaart ook als pdf-bestand bestellen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de Topografische kaart 1:10.000 geleverd?

Als u de Topografische kaart op schaal 1:10.000 bestelt, dan kunt u kiezen uit 3 versies van de kaart:

 • in grijs, zonder tekst
 • in kleur, zonder tekst
 • in kleur, met tekst

U kunt de kaart op papier bestellen, of digitaal als pdf-bestand.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is de verkoopprijs bekend?

Nadat een koopakte is ondertekend bij de notaris, wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. Op dat moment wisselt een huis officieel van eigenaar en is de verkoopprijs bekend. Als een woning of appartement is verkocht aan een particulier, kunt u de verkoopprijs opvragen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Wegenkaart?

De 2-delige Wegenkaart bestaat uit 2 bladen van ieder 112 x 72 cm, die elkaar overlappen. Legt u ze over elkaar, dan is de kaart 130 x 112 cm.

De grote Wegenkaart is 130 x 112 cm.

De schaal is voor alle Wegenkaarten 1:250.000.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Topografische kaart 1:10.000?

Een standaard afdruk van de Topografische kaart kost € 10,45. De verzendkosten zijn € 3,60 per bestelling. Voor een digitale kaart als pdf-bestand betaalt u € 24,-.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de Wegenkaart geleverd?

U kunt de Wegenkaart bestellen als 1 grote kaart of als 2-delige kaart met 2 bladen. Wegenkaarten worden niet gevouwen.

De 2-delige Wegenkaart is onderverdeeld in Noord- en Zuid-Nederland. De twee bladen sluiten met een ruime overlap op elkaar aan. U kunt kiezen uit de standaardversie en uit een gelamineerde versie.

De grote Wegenkaart kan bijvoorbeeld gebruikt worden als wandkaart. U kunt kiezen uit de standaardversie en een versie op luxe fotopapier.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Wegenkaart?

 • 2-delige Wegenkaart: € 5,60
 • 2-delige Wegenkaart, gelamineerd: € 9,80
 • Wegenkaart: € 10,45
 • Wegenkaart, luxe fotopapier: € 14,65

De verzendkosten zijn € 3,60 per bestelling.

  Terug naar vorige pagina

Is de Topografische kaart ook op andere schalen verkrijgbaar dan 1:25.000?

U kunt de Topografische kaart ook bestellen op schaal 1:10.000, 1:50.000 en 1:100.000. 

  Terug naar vorige pagina

Is de Topografische kaart ook op andere schalen verkrijgbaar dan 1:50.000?

U kunt de Topografische kaart ook bestellen op schaal 1:10.000, 1:25.000 en 1:100.000.

  Terug naar vorige pagina

Is de Topografische kaart ook op andere schalen verkrijgbaar dan 1:100.000?

U kunt de Topografische kaart ook bestellen op schaal 1:10.000, 1:25.000 en 1:50.000.

  Terug naar vorige pagina

Is het inschrijven van een verklaring van erfrecht verplicht?

Nee, maar met het inschrijven van een verklaring van erfrecht voorkomt u dat de overledene als rechthebbende geregistreerd blijft staan in de kadastrale registers, terwijl de erfgenamen juridisch rechthebbende (eigenaar) zijn geworden.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een Grensreconstructie?

Het zichtbaar maken van de ligging van een grens kost € 460,-. Daarnaast betaalt u extra kosten als er knikpunten in de grens zitten. Ook betaalt u extra kosten als u tussenpunten, begin- of eindpunten van een grens wilt weten. Meer hierover bekijkt u in de interactieve video op deze pagina. Ook in ons bestelformulier staat uitleg hierover.  

  Terug naar vorige pagina

Wilt u meer weten over historisch onderzoek doen bij het Kadaster?

In de kadastrale archieven vindt u informatie over onroerende zaken, schepen en luchtvaartuigen vanaf 1832 tot nu. U vindt onder andere informatie over de bouwhistorie van panden, de eigendomshistorie van gronden en panden en de begrenzingen van percelen.
De archieven zijn grotendeels digitaal beschikbaar. U kunt ze raadplegen in het Regionaal Historisch Centrum (voormalig rijksarchief) van uw provincie. U kunt ook terecht bij ons Archief en Documentatiecentrum bij het Kadaster in Arnhem. Meer informatie vindt u op de pagina Zelf historisch onderzoek doen.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de Kadaster Archiefviewer vooraf inzien?

Als u geen abonnement heeft, mag u de Archiefviewer voor eenmalig historisch onderzoek tijdens een bezoek aan ons Archief en Documentatiecentrum gebruiken. Daar zijn geen kosten aan zijn verbonden. U kunt ook een bezoek brengen aan een Regionaal Historisch Centrum, waar u de Archiefviewer kosteloos mag inzien.

  Terug naar vorige pagina

Waar kunt u stukken op papier aanbieden die gaan over schepen en luchtvaartuigen?

Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren en bijbehorende stukken stuurt u per post naar:
Scheepsregistratie Kadaster
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk de stukken aan de balie in te leveren.
Dat kan tussen 9:00 en 17:00 uur. 

Het bezoekadres is:
Kadasterkantoor Rotterdam
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

  Terug naar vorige pagina

Wat is het algemene postadres van het Kadaster?

Andere post, dus geen stukken, stuurt u naar:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

  Terug naar vorige pagina

Waar kunt u andere stukken op papier naartoe sturen?

Andere stukken op papier, bijvoorbeeld stukken die gaan over onderbewindstelling of ondercuratelestelling, stuurt u per post naar:

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

  Terug naar vorige pagina

Wat is een aanwijs?

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Belanghebbenden laten een landmeter zien in het terrein waar de gewenste grens moet lopen. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk het volgende filmpje voor meer uitleg.

  Terug naar vorige pagina

Waarom ontvangt u geen factuur?

Het Kadaster factureert niet bij bestellingen via de webwinkel. Facturatie van producten of diensten vindt alleen plaats buiten de webwinkel om. Wij berekenen in onze producten geen btw. Mede hierdoor zijn we volgens de wet niet verplicht om een factuur te verzenden.

  Terug naar vorige pagina

U hebt een product niet ontvangen, wat moet u doen?

Neem contact op met onze klantenservice. Medewerkers van de klantenservice vragen naar uw bestelnummer. Dit nummer vindt u in de onderwerpregel van de bevestigingsmail en op uw bankafschrift. De klantenservice is bereikbaar op telefoonnummer 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier

  Terug naar vorige pagina

Hoe doet u een aanvraag voor historisch onderzoek?

 1. U begint met het invullen van het formulier Aanvragen toestemming historisch onderzoek
 2. U ontvangt van ons bericht of uw verzoek door ons goedgekeurd. We nodigen u vervolgens uit voor een opleiding, zodat u leert werken met de Kadaster Archiefviewer.
 3. Nadat u de opleiding heeft gevolgd, kunt u een afspraak maken om historisch onderzoek te doen. Dit kan via het formulier Afspraak historisch onderzoek.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voorwaarden om historisch onderzoek te doen in de kadastrale archieven?

Voor het kosteloos doen van onderzoek gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw onderzoek heeft een historisch doel, en leidt tot een tastbaar resultaat, bijvoorbeeld een boek of een artikel in een clubblad van een historische vereniging.
 • Voordat u met uw onderzoek begint, volgt u bij ons een opleiding, zodat u leert om met de Kadaster Archiefviewer om te gaan.
 • Na afronding van uw onderzoek moet u ons een versie van het resultaat toesturen.

  Terug naar vorige pagina

Wat vindt u in de kadastrale archieven?

In de kadastrale archieven vindt u:

 • kadastrale leggers en hulpregisters om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken
 • hulpkaarten (kaarten op schaal met de grenzen van nieuw gevormde kadastrale percelen)
 • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens)

Onze archieven bestaan uit registers (in boekvorm) en kaartsystemen. Een deel hiervan is digitaal of staat op microfilm. De periode waarover bepaalde archiefstukken beschikbaar zijn, kan variëren.

Tijdens uw bezoek aan het Archief en Documentatiecentrum kunt u kosteloos gebruikmaken van onze Archiefviewer. Hiermee kunt u de archiefstukken digitaal inzien.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u weten waar een grens precies ligt?

U weet precies waar de grens van uw perceel loopt, wanneer u een Grensreconstructie laat uitvoeren door een landmeter. Dit kan bijvoorbeeld duidelijkheid bieden bij een conflict met uw buren, als u wilt weten waar een boom of heg bij de erfgrens mag staan of bij de verkoop van een perceel. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

  Terug naar vorige pagina

Wat voor soort gegevens registreert het Kadaster precies?

Het Kadaster registreert gegevens van registergoederen: onroerende zaken (grond, gebouwen en kabelnetten), schepen en  luchtvaartuigen. 

  Terug naar vorige pagina

3D gebouwhoogte NL

3D gebouwhoogte NL vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Lees meer op zakelijk.kadaster.nl.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u het Woningrapport niet bestellen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen via de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u de Kadastrale kaart liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Kadastrale kaart. U ontvangt hiervoor een factuur. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Eigendomsinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Eigendomsinformatie. U betaalt € 15,90 voor Eigendomsinformatie per e-mail en € 17,90 voor Eigendomsinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Hypotheekinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Hypotheekinformatie. U betaalt € 15,90 voor Hypotheekinformatie per e-mail en € 17,90 voor Hypotheekinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u Hypotheekinformatie per post ontvangen?

Als u Hypotheekinformatie per post wilt ontvangen, kunt u het bestellen via het  bestelformulier Hypotheekinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat u het Uittreksel eigendom schip ontvangt?

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het uittreksel binnen 2 werkdagen toe.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat u het Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen ontvangt?

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het uittreksel binnen 2 werkdagen toe.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voordelen van het registreren van een boot of schip bij het Kadaster?

 • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip. 
 • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden. 
 • U kunt bij een zeeregistratie een zeebrief aanvragen.  Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland. 
 • Bij een binnenvaartregistratie ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Welke bewijsstukken moet u meesturen bij de wijziging van een teboekstelling schip?

In sommige gevallen moet u bewijsstukken meesturen. Welke dat zijn vindt u in het formulier voor het doorgeven van de wijzigingen. Dit formulier vindt u op de pagina Doorgeven wijziging teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina

Waar moet u het formulier voor wijziging teboekstelling en de bijbehorende bewijsstukken inleveren?

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen, of inleveren aan de balie van Kadasterkantoor Rotterdam. Het formulier, toelichting en de adresgegevens vindt u op de pagina Doorgeven wijziging teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voordelen van het registreren van een boot of schip?

 • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip. 
 • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden. 
 • U kunt bij een zeeregistratie een zeebrief aanvragen.  Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland. 
 • Bij een binnenvaartregistratie ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.
   

Meer informatie leest u op de pagina Boot registreren.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn microdots?

Microdots zijn hele kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Microdots zijn water- en hittebestendig. Ze kunnen op een boot of schip zowel binnen- als buitenboord worden aangebracht. Met een spuitbus worden duizenden microdots met een doorzichtige opdrogende lijm aangebracht op vaste of diefstalgevoelige onderdelen van een boot of schip.  Alleen bevoegden zoals de waterpolitie kunnen informatie over microdots opvragen. Ook al wordt er maar 1 van duizenden microdots gevonden, dan kan de eigenaar nog achterhaald worden. Bovendien blijven microdots na het aanbrengen zeker 20 jaar zitten.

  Terug naar vorige pagina

Ziet u dat de informatie in het WOZ-waardeloket niet klopt?

De gegevens over huizen in het WOZ-waardeloket komen uit de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG). Klopt het adres of andere informatie van een woning niet? U kunt dit laten weten via de BAG Viewer.

  Terug naar vorige pagina

Wat als er geen luchtfoto’s beschikbaar zijn van een bepaald jaar?

Als er geen foto’s beschikbaar zijn van uw jaartal van voorkeur dan nemen wij contact met u op. U kunt dan een jaartal kiezen waarvan wel luchtfoto’s beschikbaar zijn.

  Terug naar vorige pagina

Welke klachten nemen we niet in behandeling?

Een klacht over een product of een dienst, afgenomen bij een wederverkoper, kunt u niet bij het Kadaster indienen. Neem hiervoor contact op met het bedrijf waar u het product of de dienst hebt afgenomen.

  Terug naar vorige pagina

Kunnen microdots tegelijk met een brandmerk opnieuw worden aangebracht op een schip of boot en wat kost dat?

 Dat kan. De totale kosten zijn dan € 370,00.    

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u via de rechtbank een machtiging (beschikking) aanvragen voor het doorhalen van uw boot of schip in de openbare registers?

U vraagt de machtiging zelf aan bij de rechtbank Rotterdam. Voordat u dat doet bestelt u een gewaarmerkt kadastraal uitrekstel en gewaarmerkt hypothecair uittreksel. 

 • Gewaarmerkt kadastraal uittreksel, per schip € 17,90

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel eigendom schip.

 • Gewaarmerkt hypothecair uittreksel, per schip € 17,90

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen.

Beide uittreksels mogen niet ouder zijn dan 1 week na datum afgifte. Vervolgens levert u het ondertekende formulier Doorhaling teboekstelling schip met alle benodigde stukken in bij de rechtbank in Rotterdam.
Bezoekadres Rechtbank Rotterdam:
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam

Na goedkeuring ontvangt u van de rechtbank de machtiging die u samen met uw aanvraagformulier en de bijlagen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam stuurt. Ook kunt u de stukken bij ons afgeven.  
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de 
Scheepsregistratie in Rotterdam:
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam afgeven. 

Het bezoekadres is: 
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Bonneblad?

Een kopie op formaat A3 kost € 5,-. Een digitale kopie kost € 24,-.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u het Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen liever per post ontvangen?

Wij kunnen het uittreksel ook per post naar u sturen. Dit kunt u aangeven bij de bestelling. De kosten zijn dan € 17,90 per uittreksel per schip.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u het Uittreksel eigendom schip liever per post ontvangen?

Wij kunnen het uittreksel ook per post naar u sturen. Dit kunt u aangeven bij de bestelling. De kosten zijn dan € 17,90 per uittreksel per schip.

  Terug naar vorige pagina

Is het mogelijk tegelijk met een nieuw brandmerk microdots op een schip te laten aanbrengen en wat kost dat?

Dat kan. De totale kosten zijn dan € 370,-.  Meer over het aanbrengen van microdots leest u op de pagina Aanbrengen microdots op schip 

  Terug naar vorige pagina

Kunnen microdots tegelijk met een brandmerk opnieuw worden aangebracht op een schip of boot en wat kost dat?

Dat kan. De totale kosten zijn dan € 370,00. 

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Historische topografische kaart?

Een zwart-witkopie met formaat A0 kost € 8,-. Een kleurenkopie kost € 17,95. De verzendkosten zijn € 3,60. Een digitaal rasterbestand (300 dpi) kost € 24,-.

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de kaartbladen Topografische militaire kaart?

Voor een kopie van een Topografische militaire kaart op papier betaalt u per kaartblad € 17,35 . De verzendkosten bedragen € 3,60. Voor een digitale kopie betaalt u € 24,-. 

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Postroutekaart?

Voor een ongevouwen papieren versie betaalt u € 8,-. De verzendkosten zijn € 3,60. Voor een digitale kopie betaalt u € 24,-.

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de Nettekeningen?

Voor een kopie van een Nettekening op papier betaalt u per kaartblad € 5,- voor een A3-formaat en € 17,95 voor een A2-formaat. De verzendkosten bedragen € 3,60. Voor een digitale kopie betaalt u € 24,-. 

U kunt ook kiezen voor levering op dvd of cd-rom.

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

Digitale luchtfoto

Een digitale kopie van een analoge foto kost € 40,30.

Analoge luchtfoto

 • luchtfoto op originele schaal 1:18.000, prijs € 40,30
 • vergroting, schaal 1:10.000, prijs € 53,-
 • vergroting, schaal 1:5.000, prijs € 136,70

De verzendkosten zijn € 3,60.

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de luchtfoto’s?

Digitale luchtfoto’s

Een digitale luchtfoto kost € 40,30. Dit kan een orthofoto, een orthofotomozaïek of een digitale kopie van een analoge foto zijn. Voor orthofoto's en orthofotomozaïeken geldt een minimumorderbedrag van € 72,-.

Analoge luchtfoto’s

 • luchtfoto op originele schaal 1:18.000, prijs € 40,30
 • vergroting luchtfoto op schaal 1:10.000, prijs € 53,-
 • vergroting luchtfoto op schaal 1:5.000, prijs € 136,70
 • vergroting luchtfoto op schaal 1:2.500, prijs € 411,-

​​​​​​Analoge uitlichtingen

 • uitlichting gebied 500 x 500 meter, afmeting afdruk 23 x 23 centimeter, prijs € 47,10
 • uitlichting gebied 1.000 x 1.000 meter, afmeting afdruk 40 x 40 centimeter, prijs € 79,20
 • uitlichting gebied 1.500 x 1.500 meter, afmeting afdruk 60 x 60 centimeter, prijs € 105,55
 • uitlichting gebied 2.000 x 2.000 meter, afmeting afdruk 80 x 80 centimeter, prijs € 131,95

​​​​​​De verzendkosten zijn € 3,60.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Krayenhoffkaart?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie, prijs € 17,35 (exclusief € 3,60 verzendkosten)
 • digitale scan van het origineel, prijs € 24,00
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties, prijs € 24,00

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Hoogtekaart geleverd en wat zijn de kosten?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie (zwart-wit), prijs € 8,- (exclusief  € 3,60 verzendkosten)
 • digitale scan van het origineel, prijs € 24,-
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties, prijs € 24,-

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Historische wegenkaart?

Een kleurenkopie (op papier) kost € 17,95. De verzendkosten zijn € 3,60. Een digitale kopie kost € 24,-.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Historische gemeentekaart?

U kunt kiezen voor:
•    een papieren kopie, prijs € 17,95 (exclusief € 3,60 verzendkosten)
•    een digitale kopie (TIFF-bestand) via de mail, prijs € 24,-
•    een digitale kopie (geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties) via de mail, prijs € 24,-

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een Hulpkaart?

Voor levering per e-mail betaalt u € 14,90. Voor levering per post betaalt u € 16,90.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Kadastrale kaart als u via het bestelformulier bestelt?

Een bestelling via het bestelformulier kost per object € 14,90 als de informatie via e -mail of € 16,90 als u de Kadastrale kaart per post ontvangt. Als u de kaart wilt afhalen op een Kadasterkantoor kost dat € 31,20.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Gemeentekaart?

Voor een Gemeentekaart in kleur op papier betaalt u € 9,55. Daarnaast betaalt u € 3,60 verzendkosten.  Wilt u liever een digitale versie van de kaart? Dan betaalt u € 24,-.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een kopie akte?

Een bestelling kost per akte € 15,90 via e-mail (pdf-bestand) of € 17,90 als u de kopie akte per post wilt ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten Manuscriptkaarten 1830-1840?

Voor de ongevouwen papieren versie betaalt u € 17,95 per kaartblad. Voor een digitale kopie betaalt u € 25,- per kaartblad. De verzendkosten bedragen € 3,60.

  Terug naar vorige pagina

Zoekt u een eigendomsakte ((ver)koopakte, leveringsakte) of een hypotheekakte?

In Eigendomsinformatie of Hypotheekinformatie vindt u mogelijk ook het deel en nummer van de laatst ingeschreven akte. U betaalt voor deze informatie € 2,60 per adres. U kunt dit bestellen via de webwinkel

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Negatieve mededeling?

Een bestelling kost per Negatieve mededeling € 14,40 via e-mail of € 16,40 als u deze per post wilt ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Eigendomsinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt € 15,90 voor Eigendomsinformatie per e-mail en € 17,90 voor Eigendomsinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Hypotheekinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt € 15,90 voor Hypotheekinformatie per e-mail en € 17,90 voor Hypotheekinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Erfdienstbaarhedenonderzoek?

De kosten van een volledig onderzoek zijn € 269,- per perceel.
Een beperkt onderzoek tot 1950 kost € 143,- per perceel.

Een kaart met actuele kadastrale percelen kost € 25,60.

Voor de kopie (afschrift) van de akte waaruit de erfdienstbaarheid blijkt kost:
• per e-mail, prijs € 15,90
• per post, prijs € 17,90 (u ontvangt de kopie dan ook per e-mail)

  Terug naar vorige pagina

Wat betekent ‘erfpacht’?

Dit betekent dat u van de eigenaar (meestal de gemeente) als ‘eigenaar’ gebruik mag maken van stuk grond. Dit gebruik is gebonden aan de voorwaarden gesteld in een uitgifte erfpachtakte. Voor een recht van erfpacht betaalt u meestal een vergoeding aan de eigenaar. Dit wordt erfpachtcanon genoemd.

  Terug naar vorige pagina

Waar kunt u op letten als u uw boot of schip wilt beveiligen tegen diefstal?

U kunt het nodige doen om het lastig te maken uw boot of schip te stelen.

 • Leg de boot vast aan een kabel of ketting met een goedgekeurd slot.
 • Zorg voor een elektronisch alarm- of tracking systeem.
 • Sluit de kajuitingang goed af.
 • Haal uw motor van de boot of zorg voor een goedgekeurd buitenboordmotorslot.
 • Stal uw boot of schip in de winter in een veilige stalling of op een afgesloten terrein.
 • Beveilig uw boot of schip met microdots. Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op de pagina Aanbrengen microdots.
   

  Terug naar vorige pagina

Hoe geeft u aan van welk gebied u een luchtfoto wilt hebben?

U geeft in het bestelformulier aan van wel specifiek gebied (adres) en van welk jaartal u een luchtfoto wilt hebben. Als er geen foto’s beschikbaar zijn van uw jaartal van voorkeur dan nemen wij contact met u op. U kunt dan een jaartal kiezen waarvan wel luchtfoto’s beschikbaar zijn.

  Terug naar vorige pagina

Welke categorieën scheepsregistraties zijn er?

U kunt uw schip laten registreren als binnenvaartschip, zeevaartschip of visserijschip. U kiest voor een binnenvaartregistratie als u met uw pleziervaartuig op de binnenwateren vaart, of wanneer u eigenaar bent van een woonark. Wanneer uw schip zeewaardig is kunt u het laten registreren als zeevaartschip. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een binnenvaartregistratie voor een schip dat op de binnenwateren gaat varen, of omdat u eigenaar bent van een woonark?

U kiest voor een binnenvaartregistratie als u met uw pleziervaartuig op de binnenwateren vaart, of wanneer u eigenaar bent van een woonark. Vul voor een binnenvaartregistratie ook het formulier Berekening waterverplaatsing in.

  Terug naar vorige pagina

Wat doet het Kadaster op het gebied van internationale relaties?

 • We delen onze kennis buiten de Nederlandse grenzen. Dat doen we door bijdragen te leveren aan internationale congressen, symposia, publicaties en onderwijsprogramma's.
 • Het Kadaster wisselt veel kennis uit in multilaterale en koepelorganisaties, zoals de FIG (Federation Internationale de Géomètres).
 • Bij de Verenigde Naties zijn we actief binnen UN-Habitat en UN-GGIM (Global Geospatial Information Management). De binnen UN-GGIM geformeerde werkgroep voor landadministraties en land management staat onder voorzitterschap van het Kadaster, namens Nederland.
 • Via het Open Geospatial Consortium blijven we in contact met het internationale geo-bedrijfsleven en standaardisatieorganisaties.
 • We zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de WPLA (Working Party on Land Administration).
 • We zijn vertegenwoordigd in het management board van EuroGeographics.

  Terug naar vorige pagina

Waarvoor en welke persoonsgegevens gebruikt en verwerkt het Kadaster?

 • Het Kadaster gebruikt uw (voor)naam, geboortedatum, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, Burgerservicenummer en e-mailadres, in het kader van uw (voormalige) aanstelling of sollicitatie bij het Kadaster. Desgewenst kunt u zelf deze gegevens nog aanvullen met de gegevens van een eventuele partner en/of kinderen, bijv. voor door het Kadaster georganiseerde personeelsactiviteiten. Het Kadaster gebruikt uw (pas)foto voor de toegangspas tot het gebouw en de (alleen) intern bekend gemaakte personeelslijst. Daarnaast gebruikt het Kadaster uw persoonsgegevens om u te informeren over relevante ontwikkelingen binnen de organisatie, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • Het Kadaster gebruikt uw gegevens - voor zover relevant- onder andere in het kader van ziekte- en verzuimbeleid, Arbowet, Participatiewet en overige regelgeving.
 • Het Kadaster gebruikt uw financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen maar ook uit hoofde van het voldoen aan wettelijke, met name fiscale, voorschriften. 
 • Verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Uw CV-gegevens worden alleen met uw toestemming raadpleegbaar gemaakt voor derden.
 • In het kader van de AVG dienen voor bepaalde werkzaamheden en systemen de loggegevens bewaard te worden. Dit houdt in dat in een systeem wordt bijgehouden wie, welke stukken op welk tijdstip heeft ingezien dan wel heeft gemuteerd. Afhankelijk van uw specifieke werkzaamheden kan het dus voorkomen dat u daarbij gelogd wordt.
 • In het kader van financiële controles wordt loginformatie over het gebruik van de door het Kadaster uitgegeven faciliteiten en kantoormiddelen (zoals bedrijfsauto’s, mobiele devices en printers) verzameld.
 • In het kader van beveiliging zijn in de verschillende kadastergebouwen bewakingscamera’s geïnstalleerd. Op het gebruik van deze camera’s en de beelden is het Protocol Cameratoezicht van toepassing. Dit protocol is op te vragen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

  Terug naar vorige pagina

Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? 

Via Koopsominformatie kunnen wij u geen verkoopprijzen van woningen verkocht vóór 1993 verstrekken. Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? 

Dan is een Afschrift uit de registers een goed alternatief.

  Terug naar vorige pagina

Vindt u geen WOZ-waarde bij de woning die u zoekt?

Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat 2 oorzaken hebben:

 • Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar.
 • De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer en hoe ontvangt u de kopie akte?

Wij sturen u de kopie  akte binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Per e-mail ontvangt u de kopie akte in een pdf-bestand. U kunt de kopie van de akte ook met de post laten bezorgen.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u het onderzoeksresultaat?

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de opgave van de gevonden akte(n) binnen 2 werkdagen toe. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het resultaat van vroegere percelen opvragen geleverd?

U kunt de opgave  per e-mail of met de post ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de laatste ingeschreven akte in de openbare registers geleverd?

U kunt de opgave, en eventueel een kopie van de akte,  per e-mail of met de post ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u het onderzoeksresultaat naar vroegere eigenaren?

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de opgave van de gevonden akte(n) binnen 2 werkdagen toe. 

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een onderzoek naar vroegere eigenaren?

De kosten van het opvragen van een bepaling in een akte zijn afhankelijk van de gekozen periode.

 • terug tot 1989: € 72,- per onderzoek
 • terug tot 1950: € 144,- per onderzoek
 • terug tot 1838: € 264,- per onderzoek
 • in een andere periode € 144,- per onderzoek 

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de mogelijkheden van een onderzoek naar vroegere eigenaren?

U kunt vragen om een bepaling in een akte in de volgende perioden:

 • terug tot 1989
 • terug tot 1950
 • terug tot 1838
 • een andere periode die u zelf kiest

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het resultaat van het opvragen van een specifiek stuk geleverd?

U kunt de opgave per e-mail of met de post ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het resultaat van het opvragen van een bijzonder type akte geleverd?

U kunt de opgave en eventueel de kopie van de akte per e-mail of met de post ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Wat staat er in een akte van appartementsrecht?

In deze akte is het recht dat iemand of een organisatie heeft om eigenaar te zijn van een deel van een gebouw of een stuk grond vastgelegd. In de praktijk is dit deel meestal een appartement.  

  Terug naar vorige pagina

Wat is (vestiging van) recht van opstal?

Bij recht van opstal heeft iemand het recht heeft om een gebouw, ander bouwwerk,  planten of bomen in, op of boven een stuk grond of een gebouw te plaatsen.  Dit terwijl de grond of het gebouw niet van hem is. In de akte met een vestiging van opstal is dit recht vastgelegd.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de mogelijkheden van het opvragen van een bepaling in een akte?

U kunt vragen om een bepaling in een akte in de volgende perioden:

 • terug tot 1989
 • terug tot 1950
 • terug tot 1838
 • een andere periode die u zelf kiest

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een bepaling in een akte opvragen?

De kosten van het opvragen van een bepaling in een akte zijn afhankelijk van de gekozen periode.

 • terug tot 1989: € 72,- per onderzoek
 • terug tot 1950: € 144,- per onderzoek
 • terug tot 1838: € 264,- per onderzoek
 • in een andere periode € 144,- per onderzoek 

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het resultaat van het opvragen van een bepaling in een akte geleverd?

U kunt de opgave en de kopie van de akte per e-mail of met de post ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een verklaring voor een hypotheek op een schip in aanbouw?

De notaris heeft voor het inschrijven van een hypotheek op een schip in aanbouw een officiële verklaring van niet voltooiing nodig. Daarin staat dat het schip in aanbouw is. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Meer informatie vindt u op de  pagina Verklaring van niet-voltooiing schip.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de mogelijkheden van een bepaling in een akte opvragen?

Een weg die door meerdere buren wordt gebruikt, kan alleen worden verlegd of vernietigd met toestemming van alle omwonenden. Dit kan bij de notaris zijn vastgelegd in een akte.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een kettingbeding?

Een kettingbeding is een afspraak die de verkoper met de koper bij de koop van een gebouw, een stuk grond, vliegtuig of schip maakt. Deze afspraak houdt in dat de koper een verplichting heeft en dat hij deze verplichting ook aan een volgende koper moet opleggen. Als hij dit niet doet, moet hij een boete aan de verkoper betalen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een mandeligheid?

Een stuk grond dat bij een ander stuk grond of soms bij een gebouw hoort, waar iemand samen met anderen eigenaar van is. Dit kan bij de notaris zijn vastgelegd in een akte. Maar een vrijstaande muur, sloot, heg of hek is ook mandelig als de erfgrens van twee percelen hier in de lengterichting onderdoor loopt.

  Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel werkdagen wordt uw vraag beantwoord?

Wij beantwoorden uw vraag binnen 3 werkdagen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 3 werkdagen.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een hypotheek afsluiten op een schip in aanbouw?

De notaris heeft voor het inschrijven van een hypotheek op een schip in aanbouw een officiële verklaring van niet voltooiing nodig. Daarin staat dat het schip in aanbouw is. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Verklaring van niet-voltooiing schip.

  Terug naar vorige pagina

Wil u een perceel splitsen dat grenst aan een perceel waarvan de grenzen nog niet vastliggen?

In dit geval moeten de grenzen van het aangrenzende perceel eerst aangewezen worden aan een landmeter. Ook moet de landmeter deze grenzen meten. Dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd van de splitsing. Normaal gesproken ronden we de meting en verwerking binnen 20 werkdagen af, maar in dit geval kan dit langer duren. Wij nemen in dit geval contact met u op.  

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is er sprake van verjaring (en wat is dat)?

Staat uw hek of heg al meer dan 20 jaar op de grond van uw buren en is hier nog nooit bezwaar tegen gemaakt? Dan kan er sprake zijn van verjaring. Is dat daadwerkelijk het geval, dan is de grond eigendom van u. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan een veel kortere periode (van 10 jaar) van toepassing zijn. Dat is alleen het geval wanneer u de grond ‘te goeder trouw’ in bezit hebt genomen.   

Lees meer op de pagina Verjaring

  Terug naar vorige pagina

Wilt u inloggen op Mijn Kadaster?

Mijn Kadaster is een zakelijk product. Om in te loggen gaat u naar de pagina Inloggen Mijn Kadaster

  Terug naar vorige pagina

Zijn er extra kosten als u een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief nodig hebt?

Aan een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief zijn extra kosten verbonden. Deze worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bekijk de tarieven op de website van de ILT.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er nadat u het koopcontract hebt getekend?

De notaris schrijft de hypotheek- en leveringsakte in bij het Kadaster. U ontvangt een bevestiging (kennisgeving). Daarmee laten wij u laten weten dat uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn gewijzigd. Wilt u hier meer over weten, bekijk dan de pagina Brief (kennisgeving) ontvangen

  Terug naar vorige pagina

Wat kost het gebruik van de Archiefviewer?

De aansluitkosten bedragen € 96,-. Daarnaast betaalt u per maand € 2,50 abonnementskosten. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u een verzoek tot herstel Basisregistratie Kadaster indienen?

Onze registratie bevat persoonsgegevens en gegevens over onroerend goed zoals perceelnummers, meetgegevens en grenzen. Als u denkt dat de registratie informatie bevat die niet overeenkomt met een brondocument, zoals een notariële akte, dan dient u hiervoor een 'Verzoek tot herstel' in, met het volgende formulier.
Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht over een product, een dienst, een factuur of een medewerker, kunt u indienen met het volgende formulier.
Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen?

U kunt direct online een bezwaarschrift indienen met het volgende formulier formulier. Hiervoor hebt u een DigiD-inlogcode nodig. Tijdens het invullen van dit formulier wordt u omgeleid om een elektronische (digitale) handtekening te zetten. U wordt gevraagd om uw DigiD gegevens in te vullen, daarna klikt u op 'Akkoord'. Zo plaatst u een digitale handtekening.

Naar het formulier: 'Bezwaar indienen'

Hebt u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de website van DigiD.

  Terug naar vorige pagina

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak in?

De rechterlijke uitspraak die u bij het Kadaster laat inschrijven, moet ondertekend zijn met een handtekening van de griffier van de rechtbank. U stuurt de uitspraak (het originele exemplaar) naar:

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

Nadat de onderbewindstelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

  Terug naar vorige pagina

Calamiteitenmelding (KLIC)

Calamiteitenmelding (KLIC) vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Wilt u hier meer over weten?
Lees meer op de zakelijke website van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Waar moet u het afschrift van de uitspraak naar toe sturen?

Stuur het door de griffier van de rechtbank ondertekende afschrift per post naar:


Kadaster Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem
 

  Terug naar vorige pagina

Mag u overhangende takken of doorschietende wortels verwijderen?

Ja dat mag. Overhangende takken of wortels die op uw erf doorschieten mag u verwijderen als uw buurman dit niet wil doen. 

Meer weten? Kijk dan op de website van het Juridisch Loket.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is de verkoopprijs niet bekend?

De verkoopprijs is niet bekend als:

 • er geen postcode en huisnummer in de akte staan (dat kan zo zijn bij een appartement of een recreatiewoning)
 • het gaat om een voormalige huurwoning
 • een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht, ook wanneer hier later op gebouwd is
 • een perceel na de overdracht gesplitst is; het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • de aankoopprijs lager is dan € 5.000,- of hoger dan € 5 miljoen

  Terug naar vorige pagina

Welke kabel- en leidinginformatie ontvangt u?

Een levering van kabel- en leidinginformatie kan de volgende documenten bevatten:


LI: leveringsinformatie (pdf met informatie over de levering)
LI: leveringsinformatie (xml-document)
EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen
HA: huisaansluitschets
BL: algemene bijlage
LP: liggings-pdf (pdf verzamelkaart: overzicht en losse kaarten van alle kabels en leidingen)

  Terug naar vorige pagina

Hoe ontvangt u de kabel- en leidinginformatie?

U ontvangt voor de opgegeven startdatum een Klic-ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een zipbestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met daarvoor bestemde software (zoals WinZip of WinRAR).

  Terug naar vorige pagina

Hebt u alleen een kadastraal nummer (en geen adres) van het perceel?

U kunt Eigendomsinformatie alleen in de webwinkel bestellen als u een adres hebt. Met een kadastraal nummer van het perceel kunt u Eigendomsinformatie bestellen met het bestelformulier Eigendomsinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Geldt er recht van overpad of een andere erfdienstbaarheid?

Bij een woning horen mogelijk erfdienstbaarheden. Deze neemt u over als u een koopcontract tekent. Erfdienstbaarheden zijn de rechten van anderen om gebruik te maken van uw eigendom. Uw buurman heeft bijvoorbeeld recht van overpad. Hij mag dan uw oprit of terras gebruiken om bij zijn eigen huis te komen. Verder kan er recht van uitzicht of recht van goot gelden. Bij recht van goot mag iemand een dakgoot hebben boven de grond van een ander en daar water lozen. Om te weten hoe het zit, kunt u dit laten onderzoeken. Lees meer op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek

  Terug naar vorige pagina

Wilt u eerder dan 20 dagen voor het graafwerk kabel- en leidinginformatie bekijken?

Weet u nog niet wanneer u gaat graven, maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Dat kan met een oriëntatieverzoek. Let op: met deze informatie mag u nog niet graven. Als de begindatum van het graafwerk bekend is, moet u alsnog een Klic-melding doen. Meer informatie vindt u op de pagina Oriëntatieverzoek (kabels en leidingen)

  Terug naar vorige pagina

Hebt u een huis gekocht of een wijziging doorgegeven, maar geen kennisgeving ontvangen?

U ontvangt een kennisgeving via de post of de berichtenbox van MijnOverheid.nl. U kunt via MIjnOverheid.nl controleren of er een kennisgeving aan u is verzonden. Het kan zijn dat de kennisgeving naar uw oude adres is gestuurd. Wij gebruiken de adresgegevens die bekend zijn bij de gemeente. Hebt u langer dan 6 weken geleden uw adreswijziging doorgegeven aan de gemeente? En is de brief toch op uw vorige adres bezorgd? Neem dan contact op met uw gemeente om na te gaan of de adreswijziging nog moet worden verwerkt. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe gaat een grensreconstructie in zijn werk?

Bekijk de interactieve video om te zien hoe een grensreconstructie bij een grensconflict in zijn werk gaat.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er als bij uw aanvraag van een Negatieve mededeling blijkt dat u toch eigenaar van onroerend goed of een schip bent?

U krijgt dan uiteraard geen Negatieve mededeling, maar wij laten u wel weten dat u eigenaar bent. Daarbij geven wij ook aan om welk bij ons geregistreerd onroerend goed of schip het gaat. 

  Terug naar vorige pagina

Hebt u meerdere aangrenzende percelen op uw naam staan en wilt u deze splitsen?

In sommige gevallen is het voordeliger om deze percelen voor de uiteindelijke splitsing eerst samen te voegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088-183 22 00 optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.  

  Terug naar vorige pagina

Is het mogelijk om van meerdere kaarten 1 grote kaart te laten maken?

Ook voor maatwerk kunt u bij ons terecht. Als u dat wilt kunnen we van meerdere kaartbladen een grote kaart maken. Neem dan contact op met de klantenservice Basisregistratie Topografie op telefoonnummer 088-183 38 00. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

  Terug naar vorige pagina

Uw vraag niet beantwoord?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de historische waarde van de Postroutekaart?

U kunt de kaart zien als een vroege voorloper van de moderne wegenkaart, gemaakt in een tijd dat er nog nauwelijks verharde wegen waren. De kaart is gemaakt in de begintijd van de landelijk georganiseerde militaire cartografie (het ontwerpen, tekenen en maken van landkaarten). Het was een van de eerste producten van het toenmalige Topographisch Bureau van het Depot-Generaal van Oorlog. Het Depot-Generaal van Oorlog had als taak het verzamelen en bewaren van alle gegraveerde of getekende geografische en topografische kaarten, militaire memories, verkenningen, beschrijvingen en meer. De kaart verscheen in 1810 onder de naam Algemeene kaart van Holland met de Postroutes.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u de Postroutekaart geleverd krijgen?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie 
 • digitale scan van het origineel
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties 

  Terug naar vorige pagina

Wanneer krijgt u de Postroutekaart geleverd?

Wij sturen u de Postroutekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd of cd-rom. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u Nettekeningen geleverd krijgen?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie 
 • digitale scan van het origineel
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties 

  Terug naar vorige pagina

Hoe zijn de Nettekeningen ontstaan?

Nettekeningen zijn kaarten die zijn gemaakt voor de ontwikkeling van de Topografische Militaire Kaart (TMK). Eerst werden de oorspronkelijke kadasterplans verkleind naar schaal 1:25.000. Vervolgens gingen militaire verkenners te paard het terrein in om ontbrekende details in te tekenen op deze kadasterplans. Het resultaat was een zogenaamde veldminuut: een ruwe afbeelding van het terrein. De veldminuten tekende men in op schaal 1:50.000. Zo ontstonden de Nettekeningen. Deze dienden als model voor de steengravure van de TMK.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer krijgt u de Nettekening(en) geleverd?

Wij sturen de Nettekening(en) binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart(en) kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe geeft u aan welke kaart u wilt ontvangen?

Dit kan op 2 manieren:

 1. In het bestelformulier kunt u aangeven van welke plaats of gebied u een kaart wilt hebben.
 2. U kunt een nummer van een kaartblad invullen in het bestelformulier. De nummers staan op de volgende bladwijzer: Manuscriptkaarten 1830-1840.

  Terug naar vorige pagina

Hoe geeft u aan van welke locatie en welk jaartal u een Bonneblad wilt bestellen?

U zoekt de plaats en de bijbehorende jaartallen waarin de kaartbladen zijn gedrukt op in de catalogus. In het bestelformulier geeft u aan van welke plaats en bijbehorend jaartal u een kopie wilt hebben. Ga naar de catalogus.

  Terug naar vorige pagina

Hoe geeft u aan welke kaartbladen u wilt bestellen?

• U selecteert de kaartbladen die u wilt bestellen met de bladwijzer Historische topografische kaart 1:200.000.
• U vindt per kaartblad de jaren van druk en verkenning in de catalogus Historische topografische kaart 1865-1955 1:200.000.
• In het bestelformulier geeft u aan van welk kaartblad en jaar u een kopie wilt.
 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van een Bonneblad?

Wij sturen u de kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe kwamen de Bonnebladen tot stand?

De gebieden waar verdedigingslinies lagen, bracht men eerst in kaart. Dit waren met name gebieden langs de grote rivieren en later ook rond Amsterdam. Weer wat later werd de rest van Nederland in kaart gebracht. Rond 1884 was heel Nederland in kaart gebracht op de bladen.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de luchtfoto’s bekijken?

U kunt de luchtfoto’s op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur inzien op ons kantoor in Zwolle. Hiervoor maakt u een afspraak via het formulier Aanvragen bezoek balie

Het eerste uur is kosteloos. Daarna betaalt u € 48,- per uur.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de originele luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog bekijken?

U kunt de originele luchtfoto’s op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur inzien op ons kantoor in Zwolle. Hiervoor maakt u een afspraak via het formulier Aanvragen bezoek balie. ​​​​​​​

Het eerste uur is kosteloos. Daarna betaalt u € 48,- per uur.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd krijgen?

U kunt de luchtfoto’s bestellen als:

 • digitale kopie van een analoge foto (als bestand)
 • analoge foto, beschikbaar op de volgende schalen:
  • originele schaal (ongeveer 1:18.000)
  • tweevoudige vergroting (schaal 1:10.000)
  • viervoudige vergroting (schaal 1:5.000)

  Terug naar vorige pagina

Wanneer krijgt u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd?

Digitale foto’s sturen wij u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Analoge foto’s sturen wij u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u de Manuscriptkaarten bekijken?

De originele manuscripten liggen in het Nationaal Archief in Den Haag. Meer informatie leest u op de website van het Nationaal Archief

  Terug naar vorige pagina

Wanneer krijgt u de Topografische Militaire Kaart geleverd?

Wij sturen u de kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wanneer krijgt u de Historische topografische kaart geleverd?

Wij sturen u de Historische topografische kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst uw bestelling toe. Wilt u een digitale versie van de kaart? Dan krijgt u van ons een link waarmee u de kaart kunt downloaden (TIFF-bestand). U kunt ook kiezen voor levering op dvd of cd-rom.

  Terug naar vorige pagina

Op welke schaal wordt de Hulpkaart geleverd?

Hulpkaarten zijn er in verschillende kaartschalen: bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noord-gericht.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de Hulpkaart geleverd?

De Hulpkaart kunnen wij per post of per e-mail naar u toesturen. Hoe u de kaart wilt ontvangen, kunt u aangeven in het bestelformulier.

  Terug naar vorige pagina

Bestaat er ook een actuele digitale Hoogtekaart?

Een digitale Hoogtekaart is te vinden via de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld 8 hoogtemetingen per vierkante meter. Ga naar de website AHN.nl 

  Terug naar vorige pagina

Wat betekent opstal?

Het recht van opstal betekent dat een opstaller het recht heeft om op, boven of onder een perceel dat in eigendom is van een ander, te bouwen. Een recht van opstal wordt gevestigd met een notariële akte. Deze akte wordt daarna inschreven in de openbare registers van het Kadaster. Een kopie (afschrift) van deze akte kan bij ons worden opgevraagd.

  Terug naar vorige pagina

Hoe ziet de Krayenhoffkaart eruit?

De Krayenhoffkaart bestaat uit 9 kaartbladen van 89 x 96 centimeter op schaal 1:115.200.

Bladwijzer Krayenhoffkaart: een kaart van Nederland verdeeld over 9 genummerde delen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice Basisregistratie Topografie op telefoonnummer 088-183 38 00 (van 9.00 tot 17.00 uur).

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Historische gemeentekaart?

Het formaat van de papieren versie van de Historische gemeentekaart is 72 x 85,5 centimeter.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Gemeentekaart?

Het formaat van de papieren versie van de Gemeentekaart is 72 x 85,5 centimeter.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Historische Wegenkaart?

De kaart wordt geplot op formaat 112 x 72 centimeter. De schaal is 1:250.000.

  Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel tijd wordt uw klacht behandeld?

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij werken een klacht binnen 5 werkdagen af. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is, informeren wij u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost historisch onderzoek in de kadastrale archieven?

Onderzoek in het Archief en Documentatiecentrum in Arnhem is kosteloos. U moet daarvoor wel aan onze voorwaarden voldoen.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u alleen een kadastraal nummer (en geen adres) van het perceel?

U kunt een Kadastrale kaart alleen in de webwinkel bestellen als u een adres hebt. Met een kadastraal nummer van het perceel kunt u een Kadastrale kaart bestellen met het bestelformulier Kadastrale kaart.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u het Woningrapport per post ontvangen?

Helaas kunnen wij het Woningrapport niet per post bezorgen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen en met de post laten bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie en de pagina Hypotheekinformatie

  Terug naar vorige pagina

Wilt u Eigendomsinformatie per post ontvangen?

Als u de informatie niet via de webwinkel, maar via het bestelformulier bestelt, dan kunt u aangeven dat u het per post wilt laten bezorgen. Ga naar het bestelformulier Eigendomsinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een gewaarmerkt document?

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

  Terug naar vorige pagina

Waarom beter uw boot of schip voorafgaand aan de registratie laten inspecteren?

U hebt direct zekerheid als u de boot of het schip voorafgaand aan de registratie laat inspecteren.

Met inspectie vooraf

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak met u voor de inspectie. We kijken dan of de boot of het schip niet al geregistreerd staat. Als dat niet zo is, dan brengen wij direct het brandmerk aan en registreren wij uw boot of schip. Voor deze voorafgaande inspectie brengen wij geen extra kosten in rekening. 

Let op: als onze inspecteur moet wachten dan brengen wij kosten in rekening. Het eerste uur is voor onze rekening, daarna brengen wij per kwartier een bedrag van € 24,- in rekening.  

Zonder inspectie vooraf 

Wilt u geen inspectie vooraf? Dat geeft u aan op het aanvraagformulier, en wij registreren uw boot of schip. Uiterlijk 3 maanden na de registratie volgt een inspectie. Als hieruit blijkt dat uw boot of schip al geregistreerd stond voordat u het liet registreren, dan wordt het brandmerk niet aangebracht. De registratie wordt ongedaan gemaakt in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot nog minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dan kunt u het opnieuw aanbrengen van een brandmerk combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u de teboekstelling combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op pagina Beveiligen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het verschil tussen een kadastrale grens en een gebruiksgrens?

Het Kadaster legt grenzen vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. De grens die wordt ‘gebruikt’ noemen we de gebruiksgrens. Het kan voorkomen dat de grens op de grond die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Lees meer op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens 

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voorwaarden voor een Grenscorrectie?

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een Grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2.
 • De grond wordt al zichtbaar gebruikt.
 • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een gebruiksgrens vast laten leggen?

Gebruikt u een strook grond van uw buren? Als uw buren het hiermee eens zijn, kunt u de gebruiksgrens van de grond laten vastleggen, bijvoorbeeld voor een toekomstige verkoop. Wij kunnen dan een Grenscorrectie voor u uitvoeren. U moet daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen. Meer hierover leest u op de pagina Grenscorrectie

  Terug naar vorige pagina

Twijfelt u of u een Grenscorrectie kunt laten uitvoeren?

Weet u niet of u een Grenscorrectie kunt laten uitvoeren? Met het formulier Hulp bij splitsen kunt u bekijken of dit een goede keuze is. Ga naar het formulier Hulp bij splitsen.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw aanvraag annuleren?

Hebt u een Grenscorrectie aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

  Terug naar vorige pagina

Bij het aanvragen van een Grensreconstructie vragen wij u of u ook de ligging van begin-, eind- of tussenpunten wilt weten. Wilt u meer informatie hierover?

Bekijk de interactieve video met uitleg over de verschillende punten. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw aanvraag voor een Grensreconstructie annuleren?

Hebt u een Grenscorrectie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is een Grensreconstructie zinvol?

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • plaatsen van een schutting of heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning
 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen

  Terug naar vorige pagina

Wilt u weten hoe een Grensreconstructie in zijn werk gaat?

In de volgende interactieve video leggen wij uit hoe een Grensreconstructie in zijn werk gaat. 

  Terug naar vorige pagina

Wanneer komt de landmeter langs voor een Grensreconstructie?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens een offerte op uw e-mailadres. 


Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, plannen wij uw Grensreconstructie in. Wij streven ernaar de Grensconstructie van 1 kadastrale grens binnen 20 werkdagen uit te voeren.


Als u meer dan 1 kadastrale grens zichtbaar wilt laten maken, kan het langer duren. Wij nemen hierover contact met u op.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt de uitvoering van een Grensreconstructie?

Een Grensreconstructie kán binnen een dag gebeuren, maar de werkzaamheden duren meestal 2 à 3 dagen. De duur is afhankelijk van:

 • met welke meetgegevens in het verleden zijn gemeten; is er een digitaal of een papieren bestand. Bij een papieren bestand moet meer vooronderzoek gedaan worden. 
 • de ontstaansdatum van de grens; hoe ouder de grens, hoe meer inspanning het kost om deze te achterhalen 
 • de zichtbaarheid van de grenskenmerken die in het bestaande veldwerk beschreven staan 
 • de aanwezigheid van bebouwing; is de bebouwing in de loop van de tijd veranderd? Dan moet eerst gekeken worden hoe de bebouwing was toen de grens is vastgesteld. Op basis daarvan wordt een reconstructie gedaan. 
 • de leeftijd; hoe ouder de woning, hoe groter de kans dat er meer vooronderzoek nodig is. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw aanvraag annuleren?

Hebt u een splitsing aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

  Terug naar vorige pagina

Maakt u gebruik van een stuk grond dat niet van u is en wilt u dit vast laten leggen?

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2.
 • De grond wordt al zichtbaar gebruikt.
 • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.

Lees meer informatie op de pagina Grenscorrectie.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2?

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2 en minder dan € 5.000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. Het is mogelijk dat bij de splitsing van een klein perceel via de notaris het tarief lager is. 

  Terug naar vorige pagina

Is er een toelichting bij het Veldwerk?

Bij het Veldwerk ontvangt u een Toelichting Relaas van bevindingen en veldwerk.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar?

Een bruikbaar Veldwerk is bijvoorbeeld niet beschikbaar als:

 • op het Veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft het Veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten van waaruit u de grenzen terug zou kunnen meten.
 • de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden.
 • het Veldwerk onvoldoende maatvoering bevat van waaruit u de grens zou kunnen uitzetten.

  Terug naar vorige pagina

Wat te doen als een Veldwerk u niet verder helpt of niet beschikbaar is?

Als u niet geholpen bent met een Veldwerk, kan een Grensreconstructie u mogelijk wel verder helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd?

Na ontvangst van uw bestelling versturen wij het Veldwerk binnen 2 werkdagen per e-mail of per post. 

  Terug naar vorige pagina

Staan alle grenzen altijd op één Veldwerk?

Het komt ook voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat zo is, nemen wij contact met u op.

  Terug naar vorige pagina

Staan er op een Veldwerk altijd lengte- en breedtematen van het perceel?

Nee, meestal staan er geen lengte- en breedtematen van het perceel op het Veldwerk. De reden hiervoor is dat de verschillende grenzen (noord, oost, zuid, west) van uw perceel niet tegelijkertijd zijn ontstaan.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er als er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is?

Wij informeren u als er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is. Mocht u dat willen, dan kunt u het Veldwerk natuurlijk alsnog bestellen. 

  Terug naar vorige pagina

Wat doet de landmeter tijdens de afspraak voor de aanwijs?

U (of uw gemachtigde) vertelt bij een aanwijs waar de nieuwe grenzen moeten komen en de landmeter noteert dit. De landmeter gaat meestal direct over tot het uitvoeren van de meting. Daarna verwerkt de landmeter de informatie in een meetschets en meetverslag. 

  Terug naar vorige pagina

Moet u bij de afspraak voor de aanwijs aanwezig zijn?

Ja, u moet bij de afspraak aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u iemand machtigt om namens u hierbij aanwezig te zijn. Zodra de nieuwe grenzen aan de landmeter zijn aangewezen, is uw aanwezigheid niet meer nodig. Dan kan de landmeter het werk zelfstandig afronden.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u een schip dat op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wil, kunt u gebruikmaken van de volgende formulieren, afhankelijk van de lengte van uw schip

 1. formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee naar het Kadaster met uw aanvraag.
 2. formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarna stuurt u het formulier zelf naar de ILT. 

Verder vragen wij bij iedere teboekstelling om het meesturen van: 

 • eigendomsbewijs. Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 
 • gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon; een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat uw boot of schip is doorgehaald?

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een kopie van de hypotheekakte met de gegevens van de beslaglegging?

In de Hypotheekinformatie vindt u een verwijzing naar de akte waarin de beslag- en hypotheekgegevens vermeld staan. Als u meer informatie wilt kunt u met het deel en nummer van deze akte een kopie van de hypotheekakte opvragen. Bekijk voor meer informatie de pagina Kopie akte

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een zeeregistratie voor een schip dat korter is dan 24 meter en op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wilt, kunt u gebruikmaken van een formulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor een schip dat korter is dan 24 meter downloadt u het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen op de website van ILT. Het ingevulde formulier stuurt u mee naar het Kadaster met uw aanvraag teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een zeeregistratie voor een schip dat langer is dan 24 meter en op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wilt, kunt u gebruikmaken van een formulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor een schip dat langer is dan 24 meter downloadt u het formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip op de website van ILT. Dit formulier stuurt u zelf naar de ILT.

  Terug naar vorige pagina