Zoekresultaat

Voor welke prijs is een huis verkocht?

 • U kunt per e-mail of sms de verkoopprijzen van verkochte woningen met een bepaalde postcode ontvangen. Lees meer op de pagina Koopsominformatie.
 • Wilt u de laatste verkoopprijs van een bepaalde woning weten? Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie

  Terug naar vorige pagina

Voor welke prijs is een woning verkocht?

 • Ontvang per e-mail of sms de aankoopprijs van een specifieke woning of van woningen met een bepaalde postcode. Lees meer op de pagina Koopsominformatie
 • De laatste verkoopprijs van een woning vindt u ook in Eigendomsinformatie. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie.

  Terug naar vorige pagina

Wat is uw huis precies waard?

Wij hebben geen informatie over de actuele waarde van uw huis. Daarvoor kunt u een taxatie laten doen door een makelaar of taxateur.
Met de gegevens uit onze Eigendomsinformatie, Koopsominformatie en het Woningrapport kunt u een inschatting maken van de waarde van een woning.

  Terug naar vorige pagina

Hulp nodig bij uw onderzoek in de kadastrale archieven?

Het boek Aan de slag in de kadastrale archieven, een handleiding voor de particuliere onderzoeker ondersteunt u in het doen van uw onderzoek. U vindt hierin onder meer informatie over gebruikte termen, zoekmogelijkheden en valkuilen, akten en de kadastrale historie. U ontvangt dit boek kosteloos als u de training Kadastrale archieven en registraties volgt. Meer informatie en bestellen kan op de pagina Aan de slag in de kadastrale archieven.

  Terug naar vorige pagina

Zijn er kosten verbonden aan het annuleren van de opdracht tot het uitvoeren van een Grensreconstructie?

-    Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
Dan kunt u kosteloos annuleren.
-    Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gedaan?
Dan brengen wij 196,- in rekening.
-    Is de opdracht verwerkt, voorbereid en door de landmeter verwerkt?
Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088-183 22 00 optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

  Terug naar vorige pagina

Bij het aanvragen van een Grensreconstructie vragen wij of u ook de ligging van begin- of eindpunt wilt weten. Wilt u meer informatie hierover?

Bekijk de interactieve video met uitleg over de verschillende punten. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u Hypotheekinformatie schip liever per post ontvangen?

Wij kunnen het document ook per post naar u sturen. Dit kunt u aangeven bij de bestelling. De kosten zijn dan 18,95 per uittreksel per schip.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u Eigendomsinformatie schip liever per post ontvangen?

Wij kunnen het document ook per post naar u sturen. Dit kunt u aangeven bij de bestelling. De kosten zijn dan 18,95.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u meerdere aangrenzende percelen op uw naam staan en wilt u deze splitsen?

In sommige gevallen is het voordeliger om deze percelen voor de uiteindelijke splitsing eerst samen te voegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088-183 22 00 optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.  

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een Grensreconstructie?

Het zichtbaar maken van de ligging van een grens kost 485,-. Daarnaast betaalt u extra kosten als u begin- of eindpunten van een grens wilt weten. Meer hierover bekijkt u in de interactieve video op deze pagina. Ook in ons bestelformulier staat uitleg hierover.  

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een onderzoek naar vroegere eigenaren?

De kosten van het opvragen van een bepaling in een akte zijn afhankelijk van de gekozen periode.

 • terug tot 1989: 73,50 per onderzoek
 • terug tot 1950: 147,- per onderzoek
 • terug tot 1838: 269,50 per onderzoek
 • in een andere periode 147,- per onderzoek, met een tijdvak van maximaal 50 jaar

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een bepaling in een akte opvragen?

De kosten van het opvragen van een bepaling in een akte zijn afhankelijk van de gekozen periode.

 • terug tot 1989: 73,50 per onderzoek
 • terug tot 1950: 147,- per onderzoek
 • terug tot 1838: 269,50 per onderzoek
 • in een andere periode 147,- per onderzoek, met een tijdvak van maximaal 50 jaar

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw aanvraag voor een Grensreconstructie annuleren?

Hebt u een Grensreconstructie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat u Hypotheekinformatie schip ontvangt?

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het document binnen 2 werkdagen toe.

  Terug naar vorige pagina

Waar vindt u informatie over het eigendom van een schip?

Informatie over de eigenaar en rechten van de eigenaar van een schip vindt u in een ander uittreksel. Dit kunt u aanvragen via de Eigendomsinformatie schip

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat u Eigendomsinformatie schip ontvangt?

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het document binnen 2 werkdagen toe.

  Terug naar vorige pagina

Waar vindt u informatie over een hypotheek of beslag op een schip?

Informatie over een hypotheek of een beslag op een schip vindt u in een ander uittreksel. Dit kunt u aanvragen via de pagina Hypotheekinformatie schip.

  Terug naar vorige pagina

Waarvoor staat de afkorting KLIC?

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u het onderzoeksresultaat?

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de weergave van het deel en nummer van het stuk van de perceelnummers binnen 2 werkdagen toe.

  Terug naar vorige pagina

Hoe eindigt een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid kan om verschillende redenen eindigen:

 • De erfdienstbaarheid is voor bepaalde tijd vastgelegd.
 • De eigenaar van de grond koopt de rechten af.
 • Een rechter wijzigt de erfdienstbaarheden of heft ze op.
 • De gebruiker van de erfdienstbaarheid doet afstand van de rechten.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het Erfdienstbaarhedenonderzoek geleverd?

U ontvangt een opgave van de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Als u dat wilt kunt u de akte(n) en een kaart met de actuele percelen waar de erfdienstbaarheden gelden ook direct bestellen. De kaart en de kopie worden per e-mail verzonden. U kunt de kopie akte(n) ook per post ontvangen.

Bij dit onderzoek worden alleen nieuw gevestigde of vervallen erfdienstbaarheden vanaf 1950 tot heden opgegeven. Erfdienstbaarheden die vóór 1950 zijn gevestigd worden niet meegenomen.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar?

Een bruikbaar Veldwerk is bijvoorbeeld niet beschikbaar als:

 • op het Veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft het Veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten van waaruit u de grenzen terug zou kunnen meten.
 • de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden.
 • het Veldwerk onvoldoende maatvoering bevat van waaruit u de grens zou kunnen uitzetten.

Wij informeren u hierover. U hebt de keuze om het Veldwerk dan alsnog bij ons te bestellen. Ziet u af van het Veldwerk dan brengen wij u geen kosten in rekening.

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er als er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is?

Wij informeren u als er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is. Mocht u dat willen, dan kunt u het Veldwerk natuurlijk alsnog bestellen. Ziet u af van het Veldwerk dan brengen wij u geen kosten in rekening.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een KLIC-melding?

Een KLIC-melding kost 15,-.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost het gebruik van de Archiefviewer?

De aansluitkosten bedragen 98,-. Daarnaast betaalt u per maand 2,60 abonnementskosten. 

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Historische topografische kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Historische topografische kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie in kleur, prijs 8,40 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Hoe doet u een aanvraag voor historisch onderzoek?

 1. ​​​​​​Vul het formulier Aanvragen toestemming historisch onderzoek in. 
 2. U ontvangt van ons bericht of uw verzoek door ons is goedgekeurd. We nodigen u vervolgens uit voor een opleiding, zodat u leert werken met de Kadaster Archiefviewer.
 3. Nadat u de opleiding hebt gevolgd, kunt u een afspraak maken om historisch onderzoek te doen. Dit kan via het formulier Afspraak historisch onderzoek.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een kopie akte?

Een bestelling kost per akte 16,95 via e-mail (pdf-bestand) of 18,95 als u de kopie akte per post wilt ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Zoekt u een eigendomsakte ((ver)koopakte, leveringsakte) of een hypotheekakte?

In Eigendomsinformatie of Hypotheekinformatie vindt u mogelijk ook het deel en nummer van de laatst ingeschreven akte. U betaalt voor deze informatie 2,95 per adres. U kunt dit bestellen via de webwinkel

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Negatieve mededeling?

Een bestelling kost per Negatieve mededeling 15,25 via e-mail of 17,25 als u deze per post wilt ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Erfdienstbaarhedenonderzoek?

De kosten van een volledig onderzoek zijn 269,50 per perceel.
Een beperkt onderzoek tot 1950 kost 147,- per perceel.

Een kaart met actuele kadastrale percelen kost 26,30.

Voor de kopie (afschrift) van de akte waaruit de erfdienstbaarheid blijkt kost:
• per e-mail, prijs 16,95
• per post, prijs 18,95 (u ontvangt de kopie dan ook per e-mail)

  Terug naar vorige pagina

Hoe vraagt u één afzonderlijke verkoopprijs op?

U kunt de verkoopprijs van een woning via sms opvragen.

U sms’t: KOOPSOM <postcode> <huisnummer> <letter toevoeging> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12 A

Wanneer de koopsom en het adres geregistreerd zijn, ontvangt u de Koopsominformatie direct per sms. Dit kost 1,50. Alleen als we informatie voor het adres beschikbaar hebben, brengen we kosten in rekening.

Koopsom per sms is een eenmalige sms-dienst en géén abonnement. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan ouders of voogd. Het Kadaster respecteert de Reclamecode sms-dienstverlening en de Gedragscode sms-dienstverlening.

Wanneer uw nummer geblokkeerd is voor sms-diensten, ontvangt u geen sms. U kunt de blokkade ongedaan maken op de website van Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Kadastrale kaart als u via het bestelformulier bestelt?

Een bestelling via het bestelformulier kost per object 15,80 als de informatie via e -mail of 17,80 als u de Kadastrale kaart per post ontvangt. Als u de kaart wilt afhalen op een Kadasterkantoor kost dat 32,80.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Hypotheekinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt 16,95 voor Hypotheekinformatie per e-mail en 18,95 voor Hypotheekinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Hypotheekinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Hypotheekinformatie. U betaalt 16,95 voor Hypotheekinformatie per e-mail en 18,95 voor Hypotheekinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Eigendomsinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Eigendomsinformatie. U betaalt 16,95 voor Eigendomsinformatie per e-mail en 18,95 voor Eigendomsinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost Eigendomsinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt 16,95 voor Eigendomsinformatie per e-mail en 18,95 voor Eigendomsinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Hulpkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Hulpkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen papieren kopie, formaat A3, prijs 17,80 per kaartblad
•    digitale kaart als jpg- of pdf-bestand, prijs 15,80

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de luchtfoto’s?

Analoge luchtfoto’s

 • luchtfoto op originele schaal 1:18.000 of 1:20.000, prijs 42,30
 • vergroting van de luchtfoto prijs 55,65

​​​​​​Analoge uitlichtingen

 • uitlichting gebied 500 x 500 meter, afmeting afdruk 23 x 23 centimeter, prijs 49,50
 • uitlichting gebied in overleg

​​​​​​De verzendkosten zijn 3,80.

Digitale luchtfoto’s

Een digitale luchtfoto kost 42,30.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Nettekening?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Nettekening(en) geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie op A2-formaat, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    ongevouwen papieren kopie op A3-formaat, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Topografische militaire kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Topografische Militaire Kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

 • ongevouwen papieren kopie, prijs 10,95 per kaartblad (exclusief 3,80 verzendkosten)
 • digitale kaart als TIFF-bestand (via downloadlink), prijs 24,50
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Postroutekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Postroutekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten per bestelling) 
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Manuscriptkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Manuscriptkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

De prijs is afhankelijk van hoe u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd wilt krijgen. 

Analoge luchtfoto

 • luchtfoto op originele schaal, prijs 42,30
 • vergroting, neem contact op over formaat en prijzen. De verzendkosten zijn 3,80 per bestelling

Digitale luchtfoto

Een digitale kopie van een analoge foto kost 42,30.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Krayenhoffkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Krayenhoffkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kosten de Bonnebladen?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Bonnebladen geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen papieren kopie, prijs 5,90 (exclusief 3,80) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Historische wegenkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Historische wegenkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Hoogtekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Hoogtekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 per kaartblad (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Wegenkaart?

•    2-delige Wegenkaart, ongevouwen: 5,90
•    2-delige Wegenkaart, gelamineerd: 10,30
•    Grote Wegenkaart: 10,95
•    Grote Wegenkaart, luxe fotopapier: 15,35

De verzendkosten zijn 3,80 per bestelling.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Topografische kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Topografische kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    gevouwen of ongevouwen papieren kopie, prijs 5,90 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    gelamineerde papieren kopie, prijs 10,30
•    digitale kaart als pdf-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Topografische kaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Topografische kaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als pdf-bestand, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost een Historische gemeentekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Historische gemeentekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, afhankelijk van het uitgavejaar, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Wat kost de Gemeentekaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Gemeentekaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie, prijs 10,95 (exclusief 3,80 verzendkosten) 
•    digitale kaart als pdf-bestand, prijs 24,50
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties, prijs 24,50

  Terug naar vorige pagina

Waarom beter uw boot of schip voorafgaand aan de registratie laten inspecteren?

U hebt direct zekerheid als u de boot of het schip voorafgaand aan de registratie laat inspecteren.

Met inspectie vooraf

Na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak met u voor de inspectie. We kijken dan of de boot of het schip niet al geregistreerd staat. Als dat niet zo is, dan brengen wij direct het brandmerk aan en registreren wij uw boot of schip. Voor deze voorafgaande inspectie brengen wij geen extra kosten in rekening. 

Let op: als onze inspecteur moet wachten dan brengen wij kosten in rekening. Het eerste uur is voor onze rekening, daarna brengen wij per kwartier een bedrag van vanaf 24,50 in rekening.  

Zonder inspectie vooraf 

Wilt u geen inspectie vooraf? Dat geeft u aan op het aanvraagformulier, en wij registreren uw boot of schip. Uiterlijk 3 maanden na de registratie volgt een inspectie. Als hieruit blijkt dat uw boot of schip al geregistreerd stond voordat u het liet registreren, dan wordt het brandmerk niet aangebracht. De registratie  in het openbaar register moet worden doorgehaald. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

  Terug naar vorige pagina

Hoe ontvangt u de kabel- en leidinginformatie?

U ontvangt voor de opgegeven startdatum een KLIC-ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een zipbestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met daarvoor bestemde software (zoals WinZip of WinRAR).

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

Het formaat van de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog is ongeveer 24 x 19 centimeter.

De schaal is afhankelijk van de vlieghoogte en omstandigheden. Neem voor vergrotingen contact op over de mogelijkheden.

  Terug naar vorige pagina

Kunnen microdots tegelijk met een brandmerk opnieuw worden aangebracht op een schip of boot en wat kost dat?

Dat kan. De totale kosten zijn dan 390,-.

  Terug naar vorige pagina

Is het mogelijk tegelijk met een nieuw brandmerk microdots op een schip te laten aanbrengen en wat kost dat?

Dat kan. De totale kosten zijn dan 390,-.  Meer over het aanbrengen van microdots leest u op de pagina Aanbrengen microdots op schip 

  Terug naar vorige pagina

Wie kan een splitsing van een perceel aanvragen?

Als eigenaar of gerechtigde van een kadastraal perceel kunt u een verzoek indienen om het betreffende perceel te splitsen. Ook kunt u iemand anders hiervoor machtigen. U vult hiervoor een machtigingsformulier in, ondertekent deze en geeft het formulier aan de gevolmachtigde. 

Bekijk een voorbeeld van een machtigingsformulier

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Wegenkaart?

De delen Noord- en Zuid hebben hetzelfde formaat: 114 cm x 74 cm.
De combinatieplot (wandkaart) heeft het formaat: 128,5 cm x 111 cm.

De schaal is 1:250.000. 

  Terug naar vorige pagina

Wanneer en door wie is de Hoogtekaart van Nederland gemaakt?

De hoogtepunten op de Hoogtekaart van Nederland zijn ingewonnen in de periode 1942 - 1983. De hoogtekaarten kwamen tot stand in samenwerking met de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat. De Hoogtekaart is gemaakt tussen circa 1960 en 1985.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voorwaarden om onderzoek te doen in de kadastrale archieven?

Voor het kosteloos doen van onderzoek gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw onderzoek heeft een historisch doel, en leidt tot een tastbaar resultaat, bijvoorbeeld een boek of een artikel in een clubblad van een historische vereniging.
 • Voordat u met uw onderzoek begint, volgt u bij ons een opleiding, zodat u leert om met de Kadaster Archiefviewer om te gaan.
 • Na afronding van uw onderzoek moet u ons een versie van het resultaat toesturen.

  Terug naar vorige pagina

Wat kost onderzoek in de kadastrale archieven?

Onderzoek in het Archief en Documentatiecentrum in Arnhem is kosteloos. U moet daarvoor wel aan onze voorwaarden voldoen.

  Terug naar vorige pagina

Is het Kadaster overheid?

Het Kadaster is geen overheidsinstelling zoals bijvoorbeeld een gemeente of een ministerie. Het is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit houdt in dat het Kadaster een zelfstandige organisatie is. Het ministerie (BZK) is verantwoordelijk voor het beleid dat het Kadaster uitvoert en het toezicht hierop. Meer weten? Bezoek de pagina zelfstandige bestuursorganen op Rijksoverheid.nl.

  Terug naar vorige pagina

Waar valt het Kadaster onder?

Het Kadaster valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Meer weten over een ZBO? Bekijk de pagina zelfstandige bestuursorganen op rijksoverheid.nl.

  Terug naar vorige pagina

Hoe vind ik het bouwjaar van mijn huis?

Het bouwjaar van een huis kunt u gratis vinden in de BAG viewer. Het bouwjaar is ook opgenomen in ons product Woningrapport. Naast het bouwjaar krijgt u met het product Woningrapport onder andere informatie over inhoud en oppervlakte, wie de eigenaar is en de geschatte waarde van een woning. 

  Terug naar vorige pagina

Waar zit het Kadaster?

Het hoofdkantoor van het Kadaster is gevestigd in Apeldoorn. Bekijk de adresgegevens van ons hoofdkantoor en andere kantoren op de pagina adressen

  Terug naar vorige pagina

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn: 

 • Recht van overpad
 • Recht op uitzicht
 • Recht van weg
 • Recht van goot

Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit. In sommige gevallen kost dit gebruik geld. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u een verzoek tot herstel Basisregistratie Kadaster indienen?

Onze registratie bevat persoonsgegevens en gegevens over onroerend goed zoals perceelnummers, meetgegevens en grenzen. Denkt u dat de registratie informatie bevat die niet overeenkomt met een brondocument, zoals een notariële akte? Dan dient u hiervoor een 'Verzoek tot herstel' in, met het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen?

U kunt direct online een bezwaarschrift indienen met het formulier 'Bezwaar indienen'. Hiervoor hebt u een DigiD-inlogcode nodig. Tijdens het invullen van dit formulier wordt u omgeleid om een elektronische (digitale) handtekening te zetten. U wordt gevraagd om uw DigiD gegevens in te vullen, daarna klikt u op 'Akkoord'. Zo plaatst u een digitale handtekening.

Naar het formulier: 'Bezwaar indienen'

Hebt u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de website van DigiD.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht over een product, een dienst, een factuur of een medewerker, kunt u indienen met het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

  Terug naar vorige pagina

Welke gebruiksvoorwaarden gelden voor de Kadaster Archiefviewer?

Bekijk de voorwaarden op de pagina Gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer. 

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een binnenvaartregistratie voor een schip dat op de binnenwateren gaat varen, of omdat u eigenaar bent van een woonark?

U kiest voor een binnenvaartregistratie als u met uw pleziervaartuig op de binnenwateren vaart, of wanneer u eigenaar bent van een woonark. Vul voor een binnenvaartregistratie ook het formulier Berekening waterverplaatsing in.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt de aanwijs?

De afspraak met de landmeter duurt maximaal 20 minuten. 

  Terug naar vorige pagina

Zoekt u een actuele Topografische kaart?

U kunt ook actuele Topografische kaarten bij ons bestellen. Het aanbod vindt u op de pagina Topografische kaart.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het bouwjaar, het gebruiksdoel en de gebruiksoppervlakte van een bepaalde woning?

Het bouwjaar, gebruiksdoel (waar op dit moment een vergunning voor is afgegeven) en de gebruiksoppervlakte kunt u kosteloos opzoeken in de BAG viewer.  U kunt de BAG viewer direct starten, u hoeft niets te installeren.  

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is er sprake van verjaring (en wat is dat)?

Staat uw hek of heg al meer dan 20 jaar op de grond van uw buren en is hier nog nooit bezwaar tegen gemaakt? Dan kan er sprake zijn van verjaring. Is dat daadwerkelijk het geval, dan is de grond eigendom van u. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan een veel kortere periode (van 10 jaar) van toepassing zijn. Dat is alleen het geval wanneer u de grond ‘te goeder trouw’ in bezit hebt genomen.   

Lees meer op de pagina Verjaring

  Terug naar vorige pagina

Wat staat er in de handleiding voor het gebruik van de Kadaster Archiefviewer?

U leest in de handleiding hoe u de Archiefviewer moet gebruiken en hoe u de gewenste gegevens boven water kunt halen. Ook leest u welke gegevens in de beschikbare velden ingevuld kunnen worden, en welke niet. 

Bekijk de handleiding

Let op! In deze handleiding vindt u geen uitleg over de inhoud van archieven en registers of in welke archieven u bepaalde gegevens kunt vinden. Volg hiervoor de training Kadastrale archieven en registraties. Bij het afsluiten van een abonnement op de Archiefviewer kunt u zich voor deze training aanmelden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de luchtfoto’s?

Het formaat en de schaal zijn afhankelijk van hoe u de luchtfoto’s geleverd wilt krijgen. Analoge foto’s zijn beschikbaar in de volgende formaten en schalen:

 • originele schaal 1:18.000 of 1:20.000 (bij foto’s genomen tussen 1948 en 1978)
 • een uitlichting van 23 x 23 cm (de locatie wordt vergroot afgebeeld en staat midden op de luchtfoto)
 • een vergroting van de gehele luchtfoto

  Terug naar vorige pagina

Hoeveel tijd hebt u na de melding om te beginnen met graven?

Vanaf het moment dat u de ontvangstbevestiging van uw KLIC-melding binnen heeft, moet u binnen 20 werkdagen beginnen met het graafwerk. De kabel- en leidinginformatie die u ontvangt, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang duidelijk is dat er niets veranderd is in de ondergrond. Als u niet binnen 20 werkdagen start met het graafwerk, moet u opnieuw een KLIC-melding doen.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer en hoe doe ik een graafmelding?

Doe uiterlijk drie werkdagen voor u gaat graven een KLIC-melding via de website. U ontvangt een bevestiging met daarin een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en leidingen in de grond waarin u gaat graven. Deze netbeheerders sturen u alle informatie over de precieze ligging van kabels en leidingen.

  Terug naar vorige pagina

KLIC-viewer

KLIC-viewer vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Wilt u hier meer over weten?
Lees meer op de zakelijke website van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Op welk moment moet u een KLIC-melding doen?

U kunt op zijn vroegst 20 werkdagen voordat u begint met graven een melding doen. Zo is de kabel- en leidinginformatie altijd actueel. U moet de melding minimaal 3 werkdagen voor de start van het graafwerk doen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u informatie over huisaansluitingen?

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Hebt u huisaansluitschetsen aangevraagd, maar niet gekregen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de ontvangstbevestiging die u na uw KLIC-melding hebt gekregen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het resultaat van vroegere percelen opvragen geleverd?

U kunt de weergave per e-mail of met de post ontvangen.

  Terug naar vorige pagina

Is er een praktische handleiding voor de BAG Viewer?

U kunt een praktische handleiding downloaden: download De BAG Viewer stap voor stap (pdf, 8479 kB).

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de mogelijkheden van het opvragen van een bepaling in een akte?

U kunt vragen om een bepaling in een akte in de volgende perioden:

 • terug tot 1989
 • terug tot 1950
 • terug tot 1838
 • een andere periode die u zelf kiest

  Terug naar vorige pagina

Wat is een kettingbeding?

Een kettingbeding is een afspraak die de verkoper met de koper bij de koop van een gebouw, een stuk grond, vliegtuig of schip maakt. Deze afspraak houdt in dat de koper een verplichting heeft en dat hij deze verplichting ook aan een volgende koper moet opleggen. Als hij dit niet doet, moet hij een boete aan de verkoper betalen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een mandeligheid?

Een stuk grond dat bij een ander stuk grond of soms bij een gebouw hoort, waar iemand samen met anderen eigenaar van is. Dit kan bij de notaris zijn vastgelegd in een akte. Maar een vrijstaande muur, sloot, heg of hek is ook mandelig als de erfgrens van twee percelen hier in de lengterichting onderdoor loopt.

  Terug naar vorige pagina

Wat doet het Kadaster?

Het Kadaster registreert namens de overheid van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie eigenaar is en wie welke rechten heeft. Daarnaast is het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie de wettelijke taak van het Kadaster. Ook houdt het Kadaster coordinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u de teboekstelling combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u alleen een kadastraal nummer (en geen adres) van het perceel?

Met een kadastraal nummer van het perceel kunt u een Kadastrale kaart bestellen via de webshop. Bovenin de webshop kunt u kiezen voor 'Kadastrale aanduiding zoeken'  in plaats van 'adres zoeken'. Vervolgens kunt u de kadastrale kaart bestellen via de kadastrale aanduiding.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een KLIC-melding?

Een KLIC-melding is een melding die u doet aan het Kadaster voordat u gaat graven. Deze melding is wettelijk verplicht wanneer u gaat graven met een machine. Zodra u een KLIC-melding heeft gedaan ontvangt u van het Kadaster gegevens om de kabels en leidingen van een locatie in te zien. Ook ontvangt u de contactgegevens van de eigenaren van de kabels en leidingen. 

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van eenmalig gebruik van de Kadaster Archiefviewer?

Als u geen abonnement heeft, mag u de Archiefviewer voor eenmalig historisch onderzoek tijdens een bezoek aan ons Archief en Documentatiecentrum gebruiken. Daar zijn geen kosten aan zijn verbonden.

Wilt u een afspraak maken voor historisch onderzoek in het Archief en Documentatiecentrum? Lees meer hierover op de pagina Zelf historisch onderzoek doen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Topografische Militaire Kaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Topografische Militaire Kaart geleverd wilt hebben: 

 • ongevouwen papieren kopie
 • digitale kaart als TIFF-bestand (via een downloadlink)
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de luchtfoto's?

Wij sturen u de luchtfoto(‘s) gemiddeld binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Dit geldt voor zowel digitale als analoge foto's.

Is de levertijd langer? Dan nemen wij contact met u hierover op.  

  Terug naar vorige pagina

KIK-inzage

KIK-inzage vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Wilt u hier meer over weten?
Lees meer op de zakelijke website van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de Hulpkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Hulpkaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen papieren kopie, formaat A3
•    digitale kaart als jpg- of pdf-bestand 

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Hulpkaart?

Het formaat van de Hulpkaart is ongeveer 42 x 29,7 centimeter. Dit komt overeen met A3-formaat.

Hulpkaarten zijn er in verschillende kaartschalen: bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noord-gericht.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een aanwijs?

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Bij een aanwijs laten belanghebbenden aan een landmeter zien waar de gewenste grens moet lopen in een terrein. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk het volgende filmpje voor meer uitleg.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u meer weten over historisch onderzoek doen bij het Kadaster?

In de kadastrale archieven vindt u informatie over onroerende zaken, schepen en luchtvaartuigen vanaf 1832 tot nu. U vindt onder andere informatie over de eigendomshistorie van gronden en panden en de begrenzingen van percelen.
De archieven zijn grotendeels digitaal beschikbaar. U kunt ze raadplegen in het Regionaal Historisch Centrum (voormalig Rijksarchief) van uw provincie. U kunt ook terecht bij ons Archief en Documentatiecentrum bij het Kadaster in Arnhem. Meer informatie vindt u op de pagina Zelf historisch onderzoek doen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Gemeentekaart?

Wij sturen u de Gemeentekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Gemeentekaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Gemeentekaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als pdf-bestand (via een downloadlink)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Wegenkaart?

Wij sturen u de Wegenkaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Wegenkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Wegenkaart geleverd wilt hebben: 

•    2-delige Wegenkaart
•    2-delige Wegenkaart, gelamineerd
•    Wegenkaart
•    Wegenkaart, luxe fotopapier

Wegenkaarten worden niet gevouwen.

2-delige Wegenkaart

De 2-delige Wegenkaart is onderverdeeld in Noord- en Zuid-Nederland. De twee bladen sluiten met een ruime overlap op elkaar aan. 

Grote Wegenkaart

De grote Wegenkaart kan bijvoorbeeld gebruikt worden als wandkaart. 
 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Topografische kaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Topografische kaart geleverd wilt hebben: 

•    gevouwen of ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    gelamineerde papieren kopie
•    digitale kaart als pdf-bestand (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Topografische kaart?

Het formaat van de Topografische kaart is ongeveer 84 x 59,4 centimeter. Dit komt ongeveer overeen met A1-formaat.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Topografische kaart?

Wij sturen u de Topografische kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (pdf-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Topografische kaart geleverd?

Er zijn 3 versies van de Topografische kaart:

•    in grijs, zonder tekst
•    in kleur, zonder tekst
•    in kleur, met tekst

U kunt zelf kiezen hoe u de Topografische kaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen papieren kopie 
•    digitale kaart als pdf-bestand (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Topografische kaart?

Het formaat van de Topografische kaart is ongeveer 100 x 62,5 centimeter. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Topografische Militaire Kaart?

Wij sturen u de kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Topografische Militaire Kaart?

Het formaat van de Topografische Militaire Kaart is ongeveer 85 x 57 centimeter. 

De schaal is 1:50.000.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van een Postroutekaart?

Wij sturen u de Postroutekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Postroutekaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Postroutekaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Postroutekaart?

Het formaat van de Postroutekaart is ongeveer 80 x 100 centimeter. 

De schaal is in ‘uren gaans’; ongeveer 13 centimeter op de kaart betekende 10 uur lopen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van Bonnebladen?

Wij sturen u de Bonnebladen binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Manuscriptkaart?

Wij sturen u de Manuscriptkaart(en) binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.  

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Nettekening(en)?

Wij sturen de Nettekening(en) binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Nettekening(en) geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Nettekening(en) geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie op A2- of A3-formaat
•    digitale kaart als TIFF-bestand (via een downloadlink)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Nettekening(en)?

Nettekening(en) zijn beschikbaar in 2 formaten:

•    ongeveer 42 x 60 centimeter (A2-formaat)
•    ongeveer 42 x 30 centimeter (A3-formaat)

De schaal is 1:50.000.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u een manuscriptkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als TIFF-bestand (via een downloadlink)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Manuscriptkaart?

Het formaat van de Manuscriptkaart is ongeveer 42 x 60 centimeter. Dit komt ongeveer overeen met A2-formaat.

De schaal is 1:25.000.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Bonnebladen geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Bonnebladen geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als TIFF-bestand (via filetransfer)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Bonnebladen?

Het formaat van een Bonneblad is ongeveer 42 x 30 centimeter. Dit komt ongeveer overeen met ongeveer A3-formaat.

De schaal is 1:25.000

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

Wij sturen u de analoge luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor digitale foto’s? Dan sturen wij deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is recht van overpad?

Recht van overpad is het recht om gebruik te maken van een deel van de grond van iemand anders om uw eigen grond te kunnen bereiken. Het is een erfdienstbaarheid waar u recht op kunt hebben, of u moet dit recht aan een ander verlenen. Bijvoorbeeld:

 • U kunt alleen via een strookje grond van de buren bij uw huis komen. Dit is de enige manier om uw perceel te bereiken. 
 • Het kan ook zijn dat u recht van overpad moet verlenen aan anderen, zodat zij via uw grond hun eigen perceel kunnen bereiken.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd wilt hebben: 

 • analoge foto, beschikbaar op de volgende schalen:
  • originele schaal (dit is afhankelijk van de vlieghoogte)
  • vergroting (neem contact op over de mogelijkheden)
 • digitale kopie van een analoge foto (als TIFF-bestand, 1200 dpi)

  Terug naar vorige pagina

Hoe geeft u aan van welk gebied u een luchtfoto wilt hebben?

Er zijn 3 manieren om het gebied waarvan u luchtfoto’s wilt bestellen, aan te geven:

  Terug naar vorige pagina

Ontving u een belastingaanslag van gemeente-, waterschapsbelastingen voor een verkochte woning en wilt u nagaan of deze terecht is?

U kunt ons bellen zodat wij voor u kunnen nakijken of de juiste eigenaar bij ons is geregistreerd. Als dat zo is, kunnen wij u eigendomsinformatie toesturen, waarmee u bezwaar kunt maken tegen de aanslag. Neem hiervoor contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u bewijs nodig dat uw hypotheek niet meer is ingeschreven en is doorgehaald?

Als u moet bewijzen dat uw hypotheek niet meer is ingeschreven, dan kunt u een kopie van de doorhaling opvragen. U doet dat via de pagina Bijzonder type akte opvragen.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een orthofoto?

Vanaf ongeveer 2004 zijn er orthofoto's gemaakt. Dit zijn geometrisch correcte foto’s. Dit betekent dat op deze luchtfoto's de schommelingen van het vliegtuig en de bolling van de aarde zijn gecorrigeerd. Dit geldt niet voor bebouwing. Luchtfoto’s voor 2004 zijn niet gecorrigeerd.

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de luchtfoto’s geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de luchtfoto’s geleverd wilt hebben:

 • scan van een analoge foto, beschikbaar op de volgende schalen:  
  • originele schaal 1:18.000 of 1:20.000 (bij foto’s genomen tussen 1948 en 1978)
  • een uitlichting van 23 x 23 cm, de locatie wordt vergroot afgebeeld en staat midden op de luchtfoto
  • een vergroting van de gehele luchtfoto
 • digitale kopie van een analoge foto (als TIFF-bestand, 1200 dpi), vanaf 2004 zijn dit orthofoto’s

  Terug naar vorige pagina

Hoe zien luchtfoto’s van voor 2007 eruit?

Dit zijn zwart-witopnamen. Bekijk een voorbeeld van een luchtfoto van voor 2007 (online pdf). 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Krayenhoffkaart?

Wij sturen u de Krayenhoffkaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Krayenhoffkaart?

De Krayenhoffkaart bestaat uit 9 kaartbladen. Elk kaartblad is ongeveer 89 x 96 centimeter. 

De schaal is 1:115.200.

 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Krayenhoffkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Krayenhoffkaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als tiff-bestand (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Historische topografische kaart?

Wij sturen u de Historische topografische kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Historische topografische kaart?

Het formaat van de Historische topografische kaart is afhankelijk van het jaar van uitgave en positie van het blad. Bladen aan de oostgrens zijn kleiner in formaat. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Historische topografische kaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Historische topografische kaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie in kleur
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand afhankelijk van uitgavejaar (via filetransfer)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Hoogtekaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Hoogtekaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als TIFF-bestand
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Historische wegenkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Historische wegenkaart geleverd wilt hebben: 

•    ongevouwen (plano) papieren kopie 
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, afhankelijk van het uitgavejaar (via filetransfer)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u de Historische gemeentekaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Historische gemeentekaart geleverd wilt hebben:

•    ongevouwen (plano) papieren kopie
•    digitale kaart als TIFF- of pdf-bestand, afhankelijk van het uitgavejaar (via filetransfer)
•    geo-gerefereerd TIFF-bestand (300 of 508 dpi) voor gebruik in GIS-applicaties (via filetransfer)

  Terug naar vorige pagina

Waarom moet ik de grens aanwijzen als de huizen en erfafscheidingen al geplaatst zijn?

Op het moment dat u bij de notaris bent, tekent de notaris voorlopige kadastrale grenzen in. Tijdens de afspraak met de landmeter wijst u samen met uw buren de nieuwe grens aan. Nadat deze is vastgelegd door de landmeter is de grens pas definitief.

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Hoogtekaart?

Wij sturen u de Hoogtekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Historische wegenkaart?

Wij sturen u de Historische wegenkaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. 

Hebt u gekozen voor een digitale versie (pdf of TIFF)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Historische gemeentekaart?

Wij sturen u de Historische gemeentekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (pdf- of TIFF-bestand)? Dan ontvangt u, na verwerking van uw bestelling, een link (filetransfer) waarmee u de kaart kunt downloaden. 

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Hoogtekaart?

Het formaat van de Hoogtekaart is ongeveer 106 x 90 centimeter.

De schaal is 1:10.000.

  Terug naar vorige pagina

Zoekt u een actuele Wegenkaart?

U kunt ook actuele en gedetailleerde kaarten van de Nederlandse wegen bij ons bestellen. Het aanbod vindt u op de pagina Wegenkaart.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Historische wegenkaart?

Het formaat van de Historische wegenkaart is ongeveer 112 x 72 centimeter.

De schaal is 1:250.000.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Historische gemeentekaart?

Het formaat van de papieren versie van de Historische gemeentekaart is ongeveer 72 x 85,5 centimeter.

De schaal is 1:400.000.

  Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u de uitnodiging om de grens aan te wijzen?

Dat hangt af van wanneer de grens zichtbaar gemaakt kan worden in het terrein. Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht? Dan is dit pas mogelijk als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, ook de aanleg van stoepen en straten. In een dergelijke situatie zit er gemiddeld 12 tot 18 maanden tijd tussen de eerste kennisgeving en de uitnodiging om de grens aan te wijzen.

  Terug naar vorige pagina

Waar kunt u op letten als u uw boot of schip wilt beveiligen tegen diefstal?

U kunt het nodige doen om het lastig te maken uw boot of schip te stelen.

 • Leg de boot vast aan een kabel of ketting met een goedgekeurd slot.
 • Zorg voor een elektronisch alarm- of tracking systeem.
 • Sluit de kajuitingang goed af.
 • Haal uw motor van de boot of zorg voor een goedgekeurd buitenboordmotorslot.
 • Stal uw boot of schip in de winter in een veilige stalling of op een afgesloten terrein.
 • Beveilig uw boot of schip met microdots. Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.
   

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voordelen van het registreren van een boot of schip bij het Kadaster?

 • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip.
 • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt in overleg met u aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden.
 • Er kan een zeebrief worden aangevraagd wanneer u voor een zeeregistratie kiest. Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland.
 • Bij een binnenvaartregistratie (die ook van toepassing kan zijn voor pleziervaart) ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voordelen van het registreren van een boot of schip?

 • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip.
 • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt in overleg met u aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden.
 • Er kan een zeebrief worden aangevraagd wanneer u voor een zeeregistratie kiest. Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland.
 • Bij een binnenvaartregistratie (die ook van toepassing kan zijn voor pleziervaart) ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voordelen van het registreren van een boot of schip?

 • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip.
 • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt in overleg met u aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden.
 • Er kan een zeebrief worden aangevraagd wanneer u voor een zeeregistratie kiest. Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland.
 • Bij een binnenvaartregistratie (die ook van toepassing kan zijn voor pleziervaart) ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.

Meer informatie leest u op de pagina Boot registreren.

  Terug naar vorige pagina

Woont u in het buitenland en wilt u uw boot of schip in Nederland registreren?

Als u in het buitenland woont,  moet u een postadres hebben in Nederland. Dat mag geen postbusadres zijn.

Wanneer u voor binnenvaartregistratie kiest, moet u een bewijs overleggen waaruit blijkt dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland.

Stond uw boot of schip in het buitenland geregistreerd? Dan vragen wij een bewijs van doorhaling uit het land waar het stond geregistreerd. Dit is een originele verklaring van een bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat uw boot of schip niet langer in dat land geregistreerd staat. 


De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

  Terug naar vorige pagina

Bent u beiden niet aanwezig?

U krijgt een nieuwe uitnodiging als u beiden niet aanwezig bent. Bent u op de 2e afspraak weer niet aanwezig? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak € 420,00 in rekening. 

  Terug naar vorige pagina

Bent u het niet met elkaar eens?

Als u het niet met elkaar eens bent dan kunnen wij de nieuwe grens niet vastleggen. Zodra u het wel eens bent met elkaar komen we langs voor een nieuwe afspraak. Bent u het op de 2e afspraak weer niet eens met elkaar? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak € 420,00 in rekening. 

  Terug naar vorige pagina

Is slechts een van de partijen aanwezig?

Als slechts een van de partijen aanwezig is, kan de aanwijs wel doorgaan. Nadat de nieuwe grens door een van de partijen is aangewezen, krijgen beide partijen een brief met een voorstel voor de nieuwe grens. Beide partijen hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bij bezwaar volgt een nieuwe uitnodiging voor de aanwijs. 

  Terug naar vorige pagina

Registreren van coördinaatpunten (RD)

Registreren van coördinaatpunten (RD) vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Wilt u hier meer over weten?
Lees meer op de zakelijke website van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wat is het Rijksdriehoeksstelsel?

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde punten in het landschap gebruikt om metingen uit te voeren. Het Kadaster heeft als wettelijke taak deze coördinaatpunten te beheren. De coördinaatpunten vormen samen het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Aan de hand van de RD-punten is de precieze ligging van objecten vast te stellen en in kaart te brengen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Rijksdriehoekstelsel op Zakelijk.kadaster.nl.

  Terug naar vorige pagina

RD-info

RD-info vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Wilt u hier meer over weten?
Lees meer op de zakelijke website van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Hoe werkt het aanbrengen van een brandmerk bij schip in aanbouw?

Een brandmerk moet op een zichtbare en bereikbare plek aangebracht worden. Als dit niet mogelijk is, omdat het schip nog niet voldoende is afgebouwd, dan brengen we het brandmerk voorlopig aan. Wanneer u ons doorgeeft dat het schip is afgebouwd wordt het brandmerk alsnog definitief op een zichtbare en bereikbare plek aangebracht. Meer informatie over het doorgeven van het afbouwen van het schip vindt u op de pagina Wijziging teboekstelling schip

  Terug naar vorige pagina

Wanneer is de afspraak voor het aanbrengen van een brandmerk op uw boot of schip?

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat het brandmerk opnieuw wordt aangebracht?

Na ontvangst van uw aanvraag nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Het brandmerk wordt vervolgens binnen 3 maanden opnieuw aangebracht.

  Terug naar vorige pagina

Kunt u de Verklaring van niet-teboekstelling schip ook in een andere taal aanvragen?

U kunt de verklaring ook in het Duits, Engels of Frans bij ons aanvragen.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u een schip in aanbouw laten registreren?

Als de boot of het schip in aanbouw is bij een werf in Nederland kunt u deze registreren. U vult het formulier Aanvraag teboekstelling schip en het formulier Verzoek tot branding in en stuurt een gewaarmerkt kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee. Als eigendomsbewijs stuurt u een originele verklaring van aanbouw van de werf mee. U vindt de formulieren op de pagina Aanvragen teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina

Welke bewijsstukken hebt u nodig voor een doorhaling teboekstelling schip?

U hebt 2 bewijsstukken nodig voor het aanvragen van een doorhaling teboekstelling schip. Meer informatie over de bewijsstukken die u nodig hebt, vindt u op de pagina Aanvragen doorhaling teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina

Kunt u een brandmerk en microdots op een schip ook in het buitenland laten aanbrengen?

Dat kan. Als u een brandmerk/microdots in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Wij informeren u vooraf over deze kosten. 

  Terug naar vorige pagina

Waarom moet een brandmerk op een schip altijd leesbaar zijn?

Een goed leesbaar brandmerk is belangrijk voor de herkenbaarheid van uw boot of schip. De politie kan bij de vondst van een gestolen boot of schip met een brandmerk snel achterhalen wie de eigenaar is. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe komt u aan een machtiging van de rechtbank Rotterdam?

Voor de doorhaling van uw schip hebt u een machtiging (beschikking) nodig van de rechtbank Rotterdam. Zonder deze machtiging van de rechtbank Rotterdam kan uw schip niet doorgehaald worden in de openbare registers van het Kadaster. U leest hier meer over op de pagina Aanvragen doorhaling teboekstelling schip

  Terug naar vorige pagina

Uw vraag niet beantwoord?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen op telefoonnummer 088-183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

  Terug naar vorige pagina

Kunnen microdots ook in het buitenland op een boot of schip worden aangebracht?

Dat is mogelijk. Houd er wel rekening mee dat wij in het buitenland reis- en verblijfkosten in rekening brengen. Wij informeren u vooraf over deze kosten.

  Terug naar vorige pagina

Waar vindt u meer informatie over het registreren van uw boot of schip?

Wat u moet doen om uw boot of schip in de openbare registers van het Kadaster te laten schrijven leest u op de pagina Teboekstelling schip. 

  Terug naar vorige pagina

Wanneer sturen wij u het Bewijs doorhaling teboekstelling toe?

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling sturen wij u via de post het bewijs van uitschrijving toe.

  Terug naar vorige pagina

Hoe zorgt u voor uitschrijving van uw boot of schip?

U leest meer over de het uitschrijven van een boot of schip uit de openbare registers van het Kadaster op de pagina Doorhaling teboekstelling schip. 

  Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er na uw aanvraag voor het aanbrengen van microdots op uw boot of schip?

Na ontvangst van uw aanvraag nemen we binnen 5 werkdagen contact op om een afspraak te maken. Op de dag van de afspraak moet uw boot of schip vrij toegankelijk zijn, zodat wij de microdots kunnen aanbrengen. Onze inspecteur controleert of de gegevens van het schip kloppen, en of er niet eerder microdots zijn aangebracht. Daarna worden de microdots in overleg met u aangebracht op vaste of waardevolle onderdelen van het schip, bijvoorbeeld onderdeks of op de motorfundatie.

  Terug naar vorige pagina

Waarom zijn microdots op een boot of schip effectief?

Het is onmogelijk om alle aangebrachte microdots te verwijderen of de unieke code te wijzigen. Er hoeft slechts 1 microdot te worden gevonden om te achterhalen op welke naam een gestolen schip bij het Kadaster geregistreerd staat. Bovendien is de levensduur gegarandeerd tot minimaal 20 jaar na het aanbrengen. Microdots zijn hierdoor veiliger dan het brandmerk, dat moedwillig kan worden weggehaald of beschadigd.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een gewaarmerkt document?

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot nog minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dan kunt u het opnieuw aanbrengen van een brandmerk combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u een schip dat op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wil, kunt u gebruikmaken van de volgende formulieren, afhankelijk van de lengte van uw schip

 1. formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee naar het Kadaster met uw aanvraag.
 2. formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarna stuurt u het formulier zelf naar de ILT. 

Verder vragen wij bij iedere teboekstelling om het meesturen van: 

 • eigendomsbewijs. Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 
 • gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon; een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een zeeregistratie voor een schip dat korter is dan 24 meter en op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wilt, kunt u gebruikmaken van een formulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor een schip dat korter is dan 24 meter downloadt u het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen op de website van ILT. Het ingevulde formulier stuurt u mee naar het Kadaster met uw aanvraag teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u een zeeregistratie voor een schip dat langer is dan 24 meter en op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wilt, kunt u gebruikmaken van een formulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor een schip dat langer is dan 24 meter downloadt u het formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip op de website van ILT. Dit formulier stuurt u zelf naar de ILT.

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat uw boot of schip is doorgehaald?

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Bent u verplicht om zelf uw schip in aanbouw aan te wijzen aan de inspecteur?

Nee, u hoeft uw schip niet zelf aan te wijzen, mits het schip onweerlegbaar te identificeren is door de scheepsinspecteur. Dat kan bijvoorbeeld doordat het bouwnummer is aangebracht op het casco. 

  Terug naar vorige pagina

Is het brandmerk beschadigd of verwijderd?

Is het brandmerk op uw boot of schip onleesbaar geworden door beschadiging of is het verwijderd? Dan moet u het opnieuw laten aanbrengen, want een brandmerk moet altijd duidelijk leesbaar zijn.

Ga voor meer informatie naar de pagina Hernieuwd aanbrengen brandmerk schip.

  Terug naar vorige pagina

Welke soorten boot of schip kunt u laten registreren bij het Kadaster?

U kunt een woonboot, zeiljacht of een ander pleziervaartuig bij ons laten registreren.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u via het Kadaster een machtiging(beschikking) aanvragen voor het doorhaling van uw boot of schip in de openbare registers?

U vraagt de machtiging via ons aan. Daarmee levert u als eigenaar van het schip het ondertekende formulier ‘Doorhaling teboekstelling schip’ en de benodigde bewijsstukken in bij de Scheepsregistratie in Rotterdam. U kunt alles per post naar ons toesturen.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de 
Scheepsregistratie in Rotterdam:
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam
U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam afgeven. 

Het bezoekadres is: 
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Wij voegen aan uw aanvraagformulier een gewaarmerkt kadastraal en hypothecair uittreksel  toe en versturen uw aanvraag naar de rechtbank in Rotterdam. De rechtbank beoordeelt uw aanvraag en stuurt na goedkeuring de machtiging samen met het formulier naar het Kadaster.

  Terug naar vorige pagina

Wat is een brandmerk?

Een brandmerk is een uniek registratienummer op een boot of schip. Dit wordt aangebracht als u de boot of het schip bij ons registreert. Een brandmerk kan worden weggehaald of beschadigd.

  Terug naar vorige pagina

Hebt u bewijs nodig dat uw boot of schip is uitgeschreven bij het Kadaster?

Met een bewijs van doorhaling teboekstelling schip kunt u laten zien dat een boot of schip is  uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster. U hebt dit bewijs nodig als u uw boot of schip wilt inschrijven in het buitenland. Voor meer informatie: pagina Bewijs doorhaling schip.

  Terug naar vorige pagina

Wilt u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster?

U schrijft uw eigendom bijvoorbeeld uit als de boot of het schip gesloopt of vergaan is, of als u het bij een buitenlands kadaster registreert. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. Meer informatie vindt u op de pagina Doorhaling teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina

Wie controleert of een schip in aanbouw is?

Voordat wij een Verklaring van niet-voltooiing schip afgeven, bezoekt een inspecteur scheepsregistratie de werf waar het schip in aanbouw is. Daar wordt de status van het schip gecontroleerd. 

  Terug naar vorige pagina

Kunt u een schip in aanbouw registreren?

Voor het afsluiten van een hypotheek is registratie in de openbare registers van het Kadaster verplicht. Ook een schip dat nog in aanbouw is, kunt u laten registreren. Registratie in onze openbare registers maakt u bij een schip in aanbouw niet automatisch eigenaar. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf. 

  Terug naar vorige pagina

Op welk moment kunt u een verklaring niet-voltooiing schip aanvragen?

De verklaring niet-voltooiing schip kan direct worden aangevraagd bij de teboekstelling, of op een later tijdstip nadat het schip is geregistreerd. De inspecteur controleert eerst of het schip daadwerkelijk in aanbouw ligt, waarna hij een verklaring afgeeft.  

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat u de verklaring van niet-voltooiing schip ontvangt?

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor de controle aanbouw. 

  Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat u de Verklaring van niet-teboekstelling schip ontvangt?

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de Verklaring van niet-teboekstelling schip binnen 2 werkdagen toe.

  Terug naar vorige pagina

Zijn er extra kosten als u een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief nodig hebt?

Aan een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief zijn extra kosten verbonden. Deze worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bekijk de tarieven op de website van de ILT.

  Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u via de rechtbank een machtiging (beschikking) aanvragen voor het doorhalen van uw boot of schip in de openbare registers?

U vraagt de machtiging zelf aan bij de rechtbank Rotterdam. Voordat u dat doet bestelt u een gewaarmerkt kadastraal uitrekstel en gewaarmerkt hypothecair uittreksel. 

 • Gewaarmerkt kadastraal uittreksel, per schip € 17,90

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel eigendom schip.

 • Gewaarmerkt hypothecair uittreksel, per schip € 17,90

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen.

Beide uittreksels mogen niet ouder zijn dan 1 week na datum afgifte. Vervolgens levert u het ondertekende formulier Doorhaling teboekstelling schip met alle benodigde stukken in bij de rechtbank in Rotterdam.
Bezoekadres Rechtbank Rotterdam:
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam

Na goedkeuring ontvangt u van de rechtbank de machtiging die u samen met uw aanvraagformulier en de bijlagen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam stuurt. Ook kunt u de stukken bij ons afgeven.  
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de 
Scheepsregistratie in Rotterdam:
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam afgeven. 

Het bezoekadres is: 
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

  Terug naar vorige pagina

Wat zijn microdots?

Microdots zijn hele kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Microdots zijn water- en hittebestendig. Ze kunnen op een boot of schip zowel binnen- als buitenboord worden aangebracht. Met een spuitbus worden duizenden microdots met een doorzichtige opdrogende lijm aangebracht op vaste of diefstalgevoelige onderdelen van een boot of schip.  Alleen bevoegden zoals de waterpolitie kunnen informatie over microdots opvragen. Ook al wordt er maar 1 van duizenden microdots gevonden, dan kan de eigenaar nog achterhaald worden. Bovendien blijven microdots na het aanbrengen zeker 20 jaar zitten.

  Terug naar vorige pagina

Welke bewijsstukken moet u meesturen bij de wijziging van een teboekstelling schip?

In sommige gevallen moet u bewijsstukken meesturen. Welke dat zijn vindt u in het formulier voor het doorgeven van de wijzigingen. Dit formulier vindt u op de pagina Doorgeven wijziging teboekstelling schip.

  Terug naar vorige pagina