Kwaliteitshandvest

Uw vraag

U mag verwachten dat wij uw vragen uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoorden; mocht er meer tijd nodig zijn dan laten we u dat in ieder geval binnen drie werkdagen weten.

Uw klacht

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij werken een klacht binnen 5 werkdagen af. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is dan informeren we u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum.

Uw bezwaar

Als u het niet eens bent met een kennisgeving of besluit van het Kadaster kunt u schriftelijk een formeel bezwaar indienen. Voor de behandeling hiervan gelden de wettelijke termijnen; de afhandeling vindt uiterlijk binnen 6 weken plaats. 

Producten en diensten

U mag verwachten dat wij de door u bestelde producten of diensten leveren binnen de afgesproken levertermijnen. Omdat deze termijn voor elk product of dienst verschillend kan zijn, staat de levertermijn vermeld bij het product, op de betreffende productpagina elders op deze website.

Actualiteit registratie

De verwerking van aangeboden akten en hypotheekstukken:

  • Opnemen in de openbare registers: in de regel binnen 24 uur
  • Publicatie via Basisregistratie Kadaster: voor 9.00 uur volgende dag
  • Bijwerking Basisregistratie Kadaster: binnen 6 werkdagen
  • Inmeting van een nieuwe grens: binnen 3 maanden nadat de grens door de gezamenlijke belanghebbenden is aangewezen

Kwaliteit registratie

Openbare registers en Basisregistratie Kadaster

Alle aangeboden akten en hypotheekstukken nemen we op in de openbare registers. De openbare registers worden ontsloten via een index in de Basisregistratie Kadaster en de Kadastrale Kaart. Deze ontsluiting dient juist en volledig te zijn (norm is 100% goed).

Basisregistratie Kadaster

In de Basisregistratie Kadaster nemen we ook andere gegevens over uit de akten en hypotheekstukken, zoals gegevens over de rechthebbende (het subject) en het recht (het object). Voor deze gegevens geldt een kwaliteitsnorm van 99,5%.

Kadastrale kaart

De kadastrale kaart heeft als basis de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN); voor de overgenomen gegevens (b.v. straatnamen en huisnummers) geldt een kwaliteitsnorm van 95% juist en volledig.
De inmeting van nieuwe grenzen en de berekening van nieuwe oppervlaktes dient te voldoen aan technische specificaties (standaardafwijkingen); deze zijn opgenomen in de Handleiding voor Technische Werkzaamheden van het Kadaster.

Topografische kaart

Wij beheren de Topografische Kaart van Nederland, het Geografisch basisbestand; hiervoor gelden de volgende kwaliteitsnormen (zie ook het gegevensmodel TOP10NL):

  • Volledigheid en juistheid: 95%
  • Actualiteit: 2 jaar

Basisregistraties en landelijke voorzieningen

Naast deze eigen registraties, de basisregistraties Kadaster en Topografie, dragen wij zorg voor het beheer van en informatieverstrekking uit een aantal basisregistraties van anderen: de landelijke voorzieningen. Deze anderen, de bronhouders, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen basisregistraties.

Opmerkingen over de inhoud van deze landelijke voorzieningen kunnen wel bij het Kadaster worden ingediend; wij zorgen voor de terugmelding aan de bronhouder.